Osmo vanredno zasedanje , 27.06.2018.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Radojičić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka

Evo, traje rasprava, nema više vremena za amandmane. Ovaj zakon je prilika, gospodine ministre, vi ste mlad čovek, ali ste potomak verovatno i heroja ili vaših bližih i daljih rođaka, da se ispravi istorijska nepravda. Zbog toga ću ja sada opet da govorim o jednom delu onoga o čemu smo pričali svih ovih dana, a to je slavna antifašistička uloga đenerala Draže Mihailovića i njegovih četnika.

I, prilika da pomenem sve gradove koje su četnici Draže Mihailovića, pod okupiranom nemačkom vlašću, oslobodili u Srbiji. To su Loznica, o čemu je već govorila koleginica Radeta, pod komandom pukovnika vojvode Misite Veselina 31. avgusta 1941. godine, Bogatić 1. septembra 1941. godine, Krupanj 4. septembra 1941. godine, Banja Koviljača 6. septembra 1941. godine, Gornji Milanovac 29. septembra 1941. godine, Čačak 1. oktobra 1941. godine, drago mi je da to kažem zato što je moj deda bio jedan od učesnika te bitke za Čačak, Stragari 4. oktobra 1941. godine, LJubovija 1. oktobra 1941. godine, Prijepolje 12. septembra 1943. godine, Priboj 12. septembra 1943. godine i Zvornik 12. septembra 1943. godine.

Za razliku od ovakvog herojstva, koje su imali četnici pod komandom đenerala Draže Mihailovića, mi smo juče mogli od ovog nesrećnog Boška Obradovića da čujemo da i dalje veliča LJotića, koji je, a pripadnici njegovog dobrovoljačkog zbora garde su čak bili na frontu protiv ruskih sovjeta. Jedan se hvalio time da će da sakupi 10 hiljada ljotićevaca da ratuju protiv Rusa. Kako mu to nije uspelo i nije mu pošlo za rukom, njih je ipak nekoliko stotina sakupljeno.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč?
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč?
Kolega Bojiću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Što se tiče obrazovanja saveta za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije i njegovog sastava od sedam članova, mi smatramo da je trebalo da bude više stručnih, a manje članova državne uprave.

Dame i gospodo narodni poslanici, evo pri samom smo kraju ove rasprave koja je bila prilično konstruktivna, bez obzira na sve pokušaje onih koji sebe nazivaju opozicijom. Opozicijom da, ali opozicijom u Srbiji.

Bio sam prilično skeptičan kada sam video dnevni red za ovo zasedanje i kada ste odabrali baš ovaj zakon da o njemu raspravljamo u pojedinostima. Ali, sada posle ovoliko rasprave, vidim da je ovo dobro rešenje, a zašto? Mislim da sam i sam, a i dosta vas, kao i dosta građana Srbije, mogli da čuju dosta toga korisnog i da se za trenutak podsetimo naše slavne istorije i visoke cene slobode plaćene stotinama i stotinama hiljada žrtava. Ne treba se podsećati koja su bila najveća srpska stratišta, ali ovo je jedinstvena prilika da kažemo nešto i o onima o kojima se veoma malo zna.

Ja ću spomenuti spomen kapelu Udovo, u varoši Valandovo, opštine Valandovo, na samom jugu Makedonije, pored autoputa Skoplje–Đevđelija–Solun. Spomenik je podigao kralj Aleksandar Karađorđević, posvetivši ga palim srpskim borcima, uglavnom u borbama protiv turskog okupatora. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Nikolić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo već kroz raspravu u pojedinostima govorili koliko je važna briga o ratnim memorijalima i koliko je bitno da ukažemo poštovanje prema svim našim precima koji su svoje živote dali za našu slobodu. Žrtve srpskog naroda u svim oslobodilačkim ratovima su ogromne i naša je dužnost da se sa posebnim uvažavanjem i poštovanjem prema njima odnosimo.

O bogatoj i slavnoj istoriji o žrtvama, o stradanjima i svim srpskim stratištima upravo svedoče svi ovi spomenici o kojima govorimo. Zato bih vas podsetila na Kumanovsku bitku u kojoj je poginulo 1.207 oficira, podoficira i vojnika, a ranjeno je 5.217 srpskih ratnika. Spomen kosturnica Zebrnjak posvećena je palim srpskim vojnicima ove slavne bitke i ova spomen kosturnica je proglašena za spomenik kulture.

Međutim, krajem Drugog svetskog rata, bugarski okupatori su srušili Obelisk i ostalo je sama osnova sa kosturnicom. Kako je ostalo nerešeno pitanje zaštite, objekat je propadao, čak su i kosti duži vremenski period bile nezaštićene. Zato bih vas pitala, ministre, da li je planirana rekonstrukcija objekta, s obzirom da su postojali određeni problemi nerešenih institucionalnih i državnih organa Srbije i Makedonije? Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč?
Kolega Saviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 4. Predloga zakona o ratnim memorijalima.

Nije dovoljno samo to da se u zakonske okvire stave sva memorijalna mesta na teritoriji naše zemlje i van nje. Mi u SRS, smatramo da je mnogo značajnije od toga naš svakodnevni odnos prema onima koji su svoje živote ugradili u temelje naše države. Kakav je taj odnos, svi znamo, on nije onakav kakav bi trebalo da bude. Doduše, nije to samo slučaj sa ovom vlašću, to je bilo i ranije.

Taj naš odnos najbolje se ogleda kroz naš obrazovni sistem, jer svako novo izdanje udžbenika istorije devalvira ovo o čemu govori ovaj zakon. Ne samo to, da se ne poklanja dovoljno pažnje o udžbenicima istorije o ovim stvarima, nego se u tim udžbenicima čak i falsifikuju istorijske činjenice i sve više se promoviše kultura nekih drugih naroda i neke druge kulture i neke druge vrednosti, a ono što je primereno srpskom narodu i jednom srpskom domaćinu polako se potiskuje.

Fanatici EU nas uče da je nacionalni identitet i da su nacionalne vrednosti prevaziđena stvar, a naravno da to nije tako. Da to nije tako, najbolje možemo videti sad na primeru fudbalskog svetskog prvenstva koje se održava u Rusiji, gde možemo primetiti da svi navijači, svih zemalja zdušno stoje iza svojih nacionalnih selekcija i da je, recimo, jedna ta pozornica svetskog fudbala jedna svojevrsna šansa i svojevrsna priredba mobilizacije oko nacionalnog jedinstva, nacionalnih ciljeva, itd.

Bez obzira na naš evropski put, ipak nacionalne vrednosti su nešto što ne može… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Maja Videnović i Radoslav Milojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, određujem redovnu pauzu u trajanju od jednog sata.
Sa radom nastavljamo u 15,00 časova.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić, Goran Ješić, Veroljub Stevanović i Tomislav Žigmanov.
Da li neko želi reč?
Kolega Nikolić, izvolite.