Deveto vanredno zasedanje , 19.07.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/175-18

2. dan rada

19.07.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 11:30 do 19:30

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • Da li će Vlada dozvoliti da se od Srbije pravi "parking za migrante", zaštita nacionalnih interesa i situacija na Kosovu
 • Lista o registrovanim umetničkim delima, objašnjenje za umetnička dela koja nedostaju, da li će Srbija odgovor o nestanku umetničkih dela tražiti preko Interpola, akcije ministarstava kako bi se dela vratila u Srbiju
 • Angazovanje članova Srpske desnice u bezbednosnim službama, brendiranje privatne agencije DBA gotovo identično kao zvaničnu policiju i aktivnosti ministarstva povodom toga
 • Pokrivenost mobilnom i internet mrežom na Staroj planini, ekspoziture banke "Poštanska štedionica" u opštini Svrljig, subvencioniranje i povraćaj kredita za kredite preko "Poštanske štedionice",
 • Ko učestvuje i o čemu se govori u briselskom dijalogu,
 • Ovlašćenja predsednika u pregovorima u Briselu, rasprava o Kosovu u Narodnoj skupštini u poslednje dve godine, promenjen format briselskih pregovora, zašto državni vrh ne pozove rusku vojnu misiju u Srbiju da obezbedi bezbednost za građane Srbije
 • Mišljenje ministarstva na odluku Skupštine grada Niša o određivanju naziva naseljenog mesta
 • Preuzete i ispunjene obaveze Srbije i Prištine iz Briselskog sporazuma, države koje su povukle priznanje nezavisnosti Kosova, broj zaštićenih dobara ili teritorija na teritoriji Srbije
 • Primena Zakona o javnoj svojini, spisak novih vlasnika državne imovine kojom je upravljao DIPOS, snimci nasilja nad Aleksandrom Jerkov
 • Sredstva kojima je plaćen put gradonačelnika Paraćina i Šapca na sednicu Komiteta za lokalnu upravu Saveta Evrope
 • Dokument kojim su građani ovlastili Aleksandra Vučića da učestvuje u pregovorima, uniforma ministra odbrane, neizgrađeni putevi u selu Tulari u opštini Ub, pomoć osobama sa invaliditetom koje su prijavile slučaj porodičnog nasilja, kolegijum Narodne skupš
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Branimir Rančić.
  Reč ima narodni poslanik Branimir Rančić.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Branimir Rančić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem.

  Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, poštovani gosti iz Ministarstva, poštovana gospodo narodni poslanici, amandmanom koji sam podneo na član 1. dodatno se definiše član 1. Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima u smislu jačanja javnog zdravlja ili narodnog zdravlja, društvenog delovanja kojim se želi poboljšati zdravlje i kvalitet života i produžiti životni vek celokupnog stanovništva naše zemlje promocijom zdravlja, prevencijom bolesti ili promenom nekih drugih oblika zdravstvene zaštite.

  Naime, u osnovnim odredbama ovog zakona utvrđuju se uslovi za postizanje kvaliteta i sigurnosti u oblasti ljudskih ćelija i tkiva za primenu kod ljudi, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i obavljanje određenih poslova državne uprave u oblasti ljudskih ćelija i tkiva.

  Opšti principi javnog zdravlja su, pod jedan, odgovornost države i društva za zdravlje u smislu uspostavljanja nacionalnih prioriteta, što mi upravo ovim Zakonom o ćelijama i tkivima činimo. Drugo, intersektorski multidisciplinarni rad, jer proces sadržan u Zakonu o ćelijama i tkivima obuhvata darivanje, dobijanje, testiranje, obradu, očuvanje, skladištenje, primena ljudskih ćelija i tkiva kod ljudi od živog davaoca ili umrlog lica.

  Zakonom o transplantaciji ćelija i tkiva iz 2009. godine bila je uređena oblast ćelija i tkiva, ali nakon primene ovog zakona, u trajanju od šest godina, uočeni su nedostaci važećih zakona, jer nije prepoznat značaj definisanja i uređenja delatnosti u oblasti ljudskih ćelija i tkiva za primenu kod ljudi.

  Znači, ovim zakonom se uspostavlja visok nivo bezbednosti i sigurnosti u oblasti ljudskih ćelija i tkiva, vrši se promocija zdravlja koja obuhvata saradnju više državnih sektora i više naučnih disciplina i razvijeno partnerstvo između zajednice i zdravstvenog sektora što u ovoj oblasti ima poseban značaj za zdravlje.

  Na kraju, moram da se zahvalim Ministarstvu zdravlja što su izdvojili značajna sredstva za obnavljanje i modernizaciju najvećeg doma zdravlja u Srbiji, a to je Dom zdravlja Niš, koji sada pored stručnog kadra i opreme, velelepno izgleda. Hvala lepo.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Žarko Bogatinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Lončar sa saradnicima, Opšta bolnica Leskovac je druga po veličini u Srbiji. Zbrinjava oko 220.000 stanovnika Jablaničkog okruga i 2017. godine je proglašena za najbolju regionalnu bolnicu, a direktor Opšte bolnice Leskovac dr Nebojša Dimitrijević za menadžera godine od strane Evropske poslovne asocijacije i komiteta „Sokrat“. Kao i ranije, i ove godine u martu mesecu kompanija „Jura“ je donirala nove instrumente za odeljenje hirurgije i ultrazvučni aparat službi radiologije, a sve u dogovoru sa lokalnom samoupravom i prvim čovekom grada Leskovca dr Goranom Cvetanovićem, koji ovu republičku instituciju često ističe u prvi plan.

  Poseban značaj imaju novi instrumenti za laparoskopsku hirurgiju, čime je kvalitet i broj minimalno invazivnih procedura značajno porastao. Na čelu tima za laparoskopsku hirurgiju je doktor Predrag Ivanović, sadašnji direktor hirurškog sektora Opšte bolnice Leskovac. Zajedno sa načelnikom anestezije, specijalizantima opšte hirurgije, instrumentarkama, prate se moderni trendovi, što ističe u prvi plan kvalitet i efikasnost u lečenju hirurških pacijenata. Već dugo za ovaj tim operacije žučne kese i slepog creva su isključivo predmet laparoskopskog pristupa lečenju. Takođe, značajan procena kila, prednjeg trbušnog zida i dijagnostičkih procedura, kao i lečenje venskih ulkusa rade kao minimalno invazivne procedure.

  Ovi ljudi, naravno, pamte prvog učitelja doktora Radova Markova iz Subotice, koji je krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih godina prenosio svoje znanje i veštinu leskovačkim hirurzima. Danas imaju nesebičnu pomoć hirurga Blagoja Đukanovića, KBC „Bežanijska kosa“ i Mladena Janića, Opšta bolnica Pančevo, u obuci za laparoskopske operacije debelog creva. Ovaj program je sada pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i vas, ministre Lončar. Na čelu programa je lično vodeći evropski instruktor prof. dr Amdžad Parvajz iz Engleske, osvedočeni prijatelj srpskih hirurga. U planu je i saradnja sa prof. dr Bjelovićem u lečenju želudačnih kila.

  Ovakvi rezultati laparoskopskog tima su proizašli iz napornog i predanog rada i učenja. Redovne posete sastancima, praćenju operacija uživo i poseta kursevima u inostranstvu spadaju u obavezan deo aktivnosti tima. Takođe saradnja sa našim uglednim lekarima Leskovčanima iz inostranstva dodaje poseban kvalitet u radu. Za kraj jula zakazan je i sastanak u Opštoj bolnici Leskovac, na kome će se izlagati dve hirurške teme iz pomenute oblasti i dr Predrag Andrejević, hirurg sa Malte, ujedno i predsednik Društva malteško-srpskog prijateljstva.

  Sve ovo zajedno i posebno kroz timski rad dalo je značajne rezultate i uvrstilo Opštu bolnicu Leskovac u red prepoznatljivih upravo po rezultatima iz oblasti minimalno invazivne hirurgije. U toku instaliranja opreme za trening mladih lekara specijalista i lekara za specijalizaciju radi se o laparoskopskom stubu iz 1999. godine, koji je osvežen novim monitorom i koji će poslužiti kao sredstvo u sticanju bazičnih laparoskopskih veština. Smatramo da ćemo na ovaj način dramatično promeniti pristup u lečenju velikog broja hirurških pacijenata u korist ove toliko dinamične grane, gde i robotika zauzima sve značajnije mesto. U Opštoj bolnici Leskovac posebno cenimo i doprinos gastroenterološkog tima kojim rukovodi dr Saša Grgov.

  Na kraju, o pozitivnim trendovima svedoči interventna kardiologija, moderna hemodijaliza, veliki broj izvedenih operacija, ugradnja veštačkog kuka i kolena, izvanredna podrška službi dijagnostike, kao i brza i precizna patohistologija. Zahvaljujem.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
  Reč ima narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Jelena Žarić Kovačević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, kada govorimo o zdravstvenoj zaštiti, moram i želim da pomenem Dom zdravlja u Nišu. To je ustanova primarne zdravstvene zaštite u kojoj je prioritet u radu unapređenje preventivne zdravstvene zaštite, u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja korisnika. Svoju delatnost obavlja kroz organizaciju 12 službi. Pored centralnog objekta, svoj rad organizuje još u 65 zdravstvenih stanica i ambulanti na gradskom i seoskom području. Zaposleni u Domu zdravlja Niš pružaju usluge stanovništvu grada Niša, ali i okolnim opštinama za nivo usluga primarne zdravstvene zaštite koje one nisu u mogućnosti da pruže.

  U 2017. godini Dom zdravlja u Nišu zadržao je lidersku poziciju na polju primarne zdravstvene zaštite u jugoistočnoj Srbiji. Pruženo je 5.400.000 usluga za 260.000 stanovnika, što je 23% više od plana. U prvoj polovini 2018. godine pruženo je više od 2.800.000 usluga, što je za 35% više od plana za ovaj period. Dom zdravlja Niš u proseku svake godine zabeleži 1.800.000 poseta.

  Ono što se takođe odnosi na poboljšanje zdravstvene zaštite jeste i aktivnost direktora i rukovodstva, ali i zaposlenih u Domu zdravlja u Nišu, bez čega ova ustanova ne bi mogla da funkcioniše na ovako dobar način. Organizuju se brojne preventivno-promotivne aktivnosti u kojima učestvuju sve službe Doma zdravlja. Ostvarena je dobra saradnja sa lokalnom samoupravom i brojnim ustanovama u gradu i okolini u organizaciji, kao i realizacija projekata kao što su „Približimo se pacijentima“, „Zdravlje za sve“, „Bazar zdravlja“, „Otvorena vrata“ i brojne akcije po kalendaru zdravlja.

  U toku 2017. godine realizovano je više od 290 promotivnih aktivnosti, od toga 200 akcija organizovano na seoskom području u 64 sela. U toku akcija pregledano je preko 6.600 pacijenata i pruženo više od 14.500 zdravstvenih usluga. Povećan je obim usluga Savetovališta za mlade, kao i Savetovališta za glaukom, demenciju, depresiju i dijabetes. Posebno treba istaći rad Savetovališta za dijabetes, Razvojnog savetovališta, Savetovališta za psihofizičku pripremu trudnica za porođaj i Savetovališta za odvikavanje od pušenja. Veliki doprinos u preventivnom radu i brojnim akcijama kako u objektu, tako i na terenu dao je Centar za preventivne zdravstvene usluge.

  Veoma značajna poseta ostvarena je jula 2017. godine kada je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u sklopu svoje zvanične dvodnevne posete u Nišu obišao završne radove na konstrukciji Doma zdravlja. Ovo je prva poseta na najvišem državnom nivou od izgradnje i puštanja u rad centralnog objekta Doma zdravlja Niš. U toku posete predsednik Aleksandar Vučić se upoznao sa organizacijom rada i kadrovskom strukturom zaposlenih, a imao je i priliku da razgovara sa pacijentima koji su u tom trenutku ostvarivali zdravstvenu zaštitu.

  Veliki je značaj zdravstvene zaštite koju pruža ova ustanova, ne samo za građane Niša, već i za čitavu jugoistočnu Srbiju, jako je važna podrška Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije. Iskoristiću ovu priliku da se na toj podršci vama, ministre, i zahvalim. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marko Zeljug.
  Reč ima narodni poslanik Marko Zeljug. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Marko Zeljug

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Poštovani ministre, kolege poslanici, na Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima podneo sam amandman na član 1. koji ima za cilj analizu uticaja zakona na ukupan razvoj Republike Srbije.

  Dosadašnji Zakon o transplantaciji ćelija i tkiva, kao i podzakonski akti koji proizilaze iz postojećeg zakona nisu prepoznali značaj definisanja i uticaja poslova iz oblasti ljudskih ćelija i tkiva za primenu kod ljudi, kao i uslove pod kojima se ti poslovi mogu obavljati, a u koje spadaju poslovi doniranja, testiranja, obrade, očuvanja, skladištenja, distribucije i primene ljudskih ćelija i tkiva, kako od živog lica, tako i od kadavera.

  Novi zakon o kome raspravljamo definiše ustanovu koja treba da bude banka ljudskih tkiva i koja će na osnovu jasnih kriterijuma obavljati poslove iz oblasti obrade, testiranja, distribucije i primene ljudskih organa. Takođe, Predlog zakona propisuje pojednostavljenu proceduru izdavanja dozvole zdravstvenim ustanovama za obavljanje poslova iz oblasti ljudskih ćelija i tkiva, kao i uspostavljanje jedinstvenog sistema iz pomenute oblasti.

  Najvažnija odredba ovog zakona definiše i omogućava primenu transplantacije organa i tkiva sa kadavera i daje priliku velikom broju pacijenata koji nisu usled bolesti mogli da obavljaju ili otežano su obavljali osnovne aktivnosti zbog nemogućnosti pronalaženja kompatibilnih organa od donora. Upotrebom organa, ćelija i tkiva koji su zdravi i funkcionalni uzeti od kadavera omogućiće nekim ljudima posle dugog niza godina nošenja sa bolestima početak normalnog i zdravijeg života, kao i uključivanje osoba sa kojima je izvršena transplantacija, uz sve druge aktivnosti.

  Ujedno, manje važna stvar od očuvanja ljudskog života je i finansijski efekat koji bi bio otklonjen posle transplantacije na obolelo lice koje je imalo potrebu za konstantnim terapijama u periodu održavanja zdravstvenog stanja.

  Zakon će ujedno svojom primenom omogućiti veći broj transplantacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji koje su se do sada vršile u inostranstvu.

  Zbog svih pozitivnih efekata koje Predlog zakona donosi, poslanička grupa Srpske napredne stranke će u danu za glasanje podržati Predlog zakona, a kolege poslanike pozivam da podrže moj amandman. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Reč ima narodni poslanik Boban Birmančević. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Boban Birmančević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, izuzetno značajan zakon, odnosno set zakona, koji upravo pokazuje da je Srbija na pravom putu, a Srbija je na putu kojim krupnim koracima ide napred.

  Jedan od zakona koji, evo, ja sam u drugom mandatu narodni poslanik, za koji tvrdim i siguran sam da ću i posle nekoliko godina, desetina godina, biti ponosan ili možda najponosniji na zakon od svih koje smo do sada glasali i o kojima ćemo u budućnosti glasati.

  Nisam lekar, ali siguran sam da, da bi neko bio human, to može da bude i ako nije lekar i može da shvati, bez obzira na nivo obrazovanja, stepena životnog učenja i uslova u kojima živi. Ovaj zakon ima samo jedan cilj, a to je da pomogne život i to je zakon koji svi oni koji misle dobro Srbiji, koji misle dobro svojim građanima, jednostavno moraju da podrže.

  Ovaj zakon nema alternativu i kao takav nije ni zakon EU, nije ni zakon neke druge države, ovo je zakon Republike Srbije, zakon koji je predložilo Ministarstvo zdravlja i ova Vlada i hvala vam zaista na ovom zakonu. Ovo je zakon građana Srbije i kao takav siguran sam da će imati jako velike rezultate upravo u pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija.

  Svi oni koji osporavaju i koji izmišljaju razloge da ovaj zakon ne bude prihvaćen, neka obiđu one koji umiru i koji čekaju na organe, neka im objasne zašto ne podržavaju nešto što je u osnovi pre svega i samo u cilju poštovanja života.

  Nemoguće je zaboraviti neke rezultate koji su bili postignuti u prethodnom periodu, ali, upravo rezultati koje ćemo postići usvajanjem ovog zakona pokazaće da je Ministarstvo zdravlja na dobrom putu i da je donelo jedan pravi zakon.

  Moj amandman koji sam podneo pre svega se odnosi na medicinske usluge i siguran sam da će set zakona koji bude usvojen iduće nedelje, uz promene koje će amandmani doneti, će te medicinske usluge podići na jedan viši nivo.

  Ono što bih svakako zamolio ministra, to je da pokuša da pomogne pre svega građanima Šapca, jer, verujte, u ovom trenutku imam informaciju, koja je i zvanična informacija, da u Domu zdravlja „Draga LJočić“ u Šapcu, od 1. avgusta 2017. godine imamo zaposlenog veterinarskog tehničara i taj veterinarski tehničar ni manje ni više bio je na odborničkoj listi upravo Zapadne Srbije Nemanje Pajića, koja u ovom trenutku pravi odborničku većinu u Skupštini grada Šapca i kao takav je morao da bude zaposlen, ni manje ni više nego u Domu zdravlja „Draga LJočić“ u Šapcu.

  Ja vas molim da sa nivoa ministarstva, koliko ste u mogućnosti, jednostavno sprečite zloupotrebe, a upravo zapošljavanje veterinarskog tehničara u Domu zdravlja u Šapca govori i o samom domu zdravlja i o gradonačelniku Zelenoviću, koji jednostavno sva zapošljavanja, a u toku je i revizija zapošljavanja u gradskoj upravi i svim javnim preduzećima od strane budžetske inspekcije Ministarstva finansija.

  Ali, ja se nadam da je ovo jedinstven primer u Ministarstvu zdravlja. Za utehu je da nije na budžetu Ministarstva zdravlja, jer sigurno nije dobio odobrenje ni od Ministarstva zdravlja, niti od komisije za zapošljavanje veterinarskog tehničara u Šapcu. Ali, ono što nije dobro, a to je da upravo menadžment gradske uprave, predvođen Nebojšom Zelenovićem, koji je i u procesima za zloupotrebe od pet miliona evra iz budžeta potrošio za 2015. godinu, za kupovinu glasova u predizbornoj kampanji 2016. godine i niz malverzacija.

  Ali, pošto smo u domenu zakona koji tretiraju pre svega Ministarstvo zdravlja, molim vas da kao ministar preduzmete odgovarajuće korake i sprečite zloupotrebe ove vrste.

  Ono što ću za kraj ponoviti to je da pomoć onima kojima je pomoć potrebna i koja je nemerljiva, a pre svega rezultat te pomoći je produžavanje života i to je razlog koji i meni i članovima poslaničke grupe SNS, ali i drugim kolegama iz Skupštine, daje za pravo, ali i obavezu, da podrže ovaj zakon. Hvala.