Deveto vanredno zasedanje , 20.07.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/175-18

3. dan rada

20.07.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:30 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Molim vas potpredsedniče Skupštine da više ne prekidate poslanike. Diskusija poslanice je vrlo bila interesantna i inspirativna. Samo, kada se priča o povredi Poslovnika morate reći koji član, ne možete da kažete baš svi članovi.

Evo, ja listam, ima tu svakakvih članova i ne znam sada na šta da se pozovem. Na pretres predloga budžeta, recimo, član 172. dobila reč i vređala ministra Lončara.

Ja ne znam da li vi imate nešto za ili protiv ministra Lončara i želite da uspostavite komunikaciju sa njim na bilo koji način, ali ministar nema šta da kaže o vašim amandmanima i nigde ne piše u Poslovniku da ministar mora da komunicira sa poslanicama po svaku cenu i da ministar mora da diskutuje amandmane poslanika.

Stvarno nema smisla i još ste povisili glas i ministar će sledeći put tražiti zamenu da dođe ovde u parlament jer će smatrati da nije bezbedan ovde. Znači, nemojte koleginice da vičete na ministra kao običan poslanik. Kao predsednik parlamenta moraću da ga zaštitim i njegovo pravo da se ćutanjem slaže ili ne slaže sa vašim amandmanom.

Mislim da ste vi povredili Poslovnik, odnosno predsedavajući, što vas nije opomenuo jer ste rekli – Evo baš ste sad sve ovo prekršili. Tako se u jednom parlamentu ne razgovara. Morate naći osnov za javljanje, pa makar to kao i svi mi, malo filigranski zloupotrebili. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Smatram da nisam povredio Poslovnik.

Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?

(Maja Gojković: Ne.)

Ne. Hvala.

Reč ima Nataša Sp. Jovanović, po Poslovniku. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 116. Svi učesnici na sednici su dužni da se ponašaju u skladu sa pravilima koja važe za narodne poslanike, pa tako i gospodin ministar ne mora da ćuti a da naruši dostojanstvo Narodne skupštine i u pravu je bila koleginica Vesna Nikolić Vukajlović, a da se ministar brani ćutanjem, to nam je poznato, bar meni lično otkad sam pročitala u novinama, a bilo ih je mnogo, da ga nazivaju „Dr Smrt“… (Isključen mikrofon)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Koleginice Jovanović, nastavljate sa praksom, nije korektno. Idemo dalje. Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Krsto Janjušević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege, ovaj zakon prepoznaje registar davalaca matičnih ćelija, novi zakon, što postojeći nije, sa osnovnim ciljem da ljudi koji čekaju na presađivanje matičnih ćelija što pre dobiju te matične ćelije i posebno da povećamo verovatnoću sa većim registrom i ako ti ljudi nemaju donore u krugu svoje porodice. Dakle, ovaj zakon je temelj da Srbija zarad zdravlja bude jedna velika porodica.

Nažalost, u toj Srbiji postoje pojedinci koje obraduje tuđa smrt i ovo govorim vezano za događaj od pre nekoliko dana, kada je u Užicu odbornika SNS, Vladana Markovića, na imanju dok je radio, doživeo je ubod stršljena i preminuo je. Pročitaću vam reakciju Jeremićevih i Tadićevih pristalica, jednog od njih na Fejsbuk profilu, a bio je veoma podržan, nažalost.

„Član SNS stradao od uboda stršljena, pa kada mi nećemo mora priroda nešto da učini“. Ko ih vaspitava ovako? Roditelji, sigurno, ne.

Ovim zakonom i svim našim radnjama ćemo učiniti sve za dobrobit svih i onih koji ne glasaju za nas i onih koji nas mrze. Mi njima želimo sve najbolje, i to je linija koja će nas uvek razdvajati. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
Izvolite, koleginice Vukojčić.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, gospodine ministre, SNS i poslanici SNS daće punu podršku svim predloženim zakonima iz oblasti zdravstvene zaštite, zato što se SNS bori za život i bori za zdravog čoveka.

Koja će se politika sprovoditi u svakoj demokratskoj zemlji, a Srbija jeste demokratska zemlja, odlučuju isključivo građani, i to na izborima, i građani Republike Srbije na izborima od 2012. godine, u kontinuitetu i u sve većem broju, daju podršku politici i rezultatima te politike koju sprovodi Aleksandar Vučić i SNS. To je ono što je jasno. To je ono što je nedvosmisleno. To je ono što se pokazuje na izborima.

Zatim, želim da kažem da je on, što se tiče samog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, sveobuhvatan, da je on jasan, da je on precizan, da je on jasan u odnosu na nadležnosti, da je on jasan u odnosu na inspekcijski nadzor, da je on jasan u odnosu na kaznene odredbe, da je na ovaj zakon sprovođena javna rasprava. U javnoj raspravi su učestvovali, između ostalog, i oni koji se u svom svakodnevnom radu bave životom, odnosno bave spasavanjem ljudi od bolesti, a to su lekari.

Ovaj zakon je u potpunosti usaglašen i nije ni u kakvoj koliziji sa drugim zakonskim propisima, a pre svega sa Porodičnim zakonom, jer se ovde pokušavaju zloupotrebiti umrla maloletna deca, a zakon je apsolutno u skladu sa članom 145. stav 6. Porodičnog zakona.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Ognjen Pantović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, donošenjem ovog zakona konačno će se ova oblast postaviti na najviše standarde medicinske nauke i prakse, a s obzirom da je ona u razvoju nudi velike mogućnosti lečenja.

Do sada je ovaj posao obavljan, ali nije bilo jasnih pravila, niti propisanih uslova. Ovaj Predlog zakona ispravlja te propuste. Najpre, definiše ustanove koje mogu da podnesu zahtev za obavljanje poslova iz oblasti ćelija i tkiva. Takođe, definiše jasno i buduće banke ćelije i tkiva i uslove koje moraju da ispune. Takođe, ustanova koja se bavi ovom oblašću, zakonom će se obezbediti bolji uslovi rada i praćenje savremenih dostignuća.

Zakonom je preciziran i registar matičnih ćelija, pronalaženje neposrednih davalaca i obezbeđivanje ćelija za presađivanje. Jedinstven će biti informacioni sistem u cilju uspostavljanja i održavanja sistema sledivosti, što je posebno bitno.

Tačno je definisana uloga i zadaci Uprave za biomedicinu, a takođe je uređen i inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova, što nije bio slučaj u prethodnom zakonskom rešenju.

Dakle, pred nama imamo jedan zakon koji će sigurno dovesti do toga da nivo zaštite, zdravstvene zaštite i brige o ljudima bude na najvišem moguće nivou i u danu za glasanje ću ga podržati. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Pantoviću.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
Da li neko želi reč?
Izvolite.