Deveto vanredno zasedanje , 23.07.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Kompirović.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre i kolege poslanici, moj amandman se odnosi na skretanje pažnje da posebni osvrt damo na porast medicinskih ustanova, odnosno na broj i sprovođenje plana mreža medicinskih ustanova, koje su definisana strategijom razvoja koje, na kraju krajeva, i Ministarstvo zdravlja sprovodi i to sa sve efikasnijim radom. Prema toj strategiji danas imamo 375 institucija sa ukupnim brojem postelja projektovanih na 38.500 sa brojem od 114.000 zaposlenih u zdravstvu.

Ono što je važno danas da kažemo je da je ova Vlada i ovo ministarstvo pokazalo da zaista propale projekte, koje smo imali prilike, nisu mogli oni da sprovedu koji su započinjali projektna rešenja, ovo ministarstvo, ova Vlada i ovaj ministar su očito sposobni da završe, kao što je KC u Nišu, koji do 2009. godine nije čak ni temelje postavio. Ali je trebao jedan gospodin Vučić da dođe i da preuzme odgovornost zajedno sa SNS, da jednostavno gospodin Lončar kao resorni ministar postavi temelje i izgradi ovakve objekte i opremi na način na koji je struka tražila.

I, to je vrlo važno što danas mi ovde čujemo određena izlaganja poslanika koji stalno sami sebe proklamuju za neke ljude koji treba da kažu nešto kako treba da izgleda u zdravstvu. Pa, valjda se lekari o tome nešto pitaju, valjda oni imaju kao stručni ljudi pravo da kažu u javnosti koji je to model na osnovu čega treba pisati zakone, a oni su svoju reč rekli, ovim zakonom dali svoja rešenja i, prema tome, na nama poslanicima je da zaista branimo stručne predloge koji nama dolaze ovde u vidu zakonskih rešenja.

Ono što je najvažnije reći je da će država ulagati u zdravstvo i da nema ništa važnije od ljudskih života i o tome se vodi gospodin Vučić i Vlada gospođe Brnabić. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala. Hvala puno doktorka Tomić.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
Da li neko želi reč?
Vladimir Petković, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Petković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 3. zakona o ljudskim ćelijama.

Cilj Predloga zakona o ćelijama i tkivima je da se ova oblast uredi u skladu sa najvišim medicinskim standardima, da se otklone nedostaci koje smo do sada imali u praksi i da jednostavno pojednostavimo sistem funkcionisanja.

Oblast ćelija i tkiva se intenzivno rapidno razvija i potrebno je doneti zakon koji će te promene ispratiti i poboljšati mogućnosti našim građanima da se najkvalitetnije leče.

Bitno je istaći da građani Republike Srbije da bi išli na presađivanje ćelija morali odlaziti u inostranstvo gde su ti zahvati koštali oko 60.000 evra, sa bolničkim troškovima to je iznosilo nekoliko stotina hiljada evra. Sada imamo situaciju da ćemo to moći da radimo i kod nas.

Pre svega, na jasan i precizan način uređeno je koje zdravstvene ustanove mogu da podnesu zahtev za obavljanje ovakvih poslova iz ove oblasti.

Lečenje matičnim ćelijama pokazalo se kao jedan od najuspešnijih oblika terapije za najteže bolesti čak u 90% malignih bolesti. Primer dobre prakse je VMA koja je uradila blizu stotinu transplantacija ove vrste i na ovaj način želimo da pokažemo da je ovaj zakon jako human i jako potreban.

Ono što želim je da pozovem sve narodne poslanike da u Danu za glasanje podrže amandman.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Petkoviću.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
Izvolite kolega Arsiću.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, jeste Narodna skupština mesto gde treba da iznesemo svoje različite stavove po određenim pitanjima. Razumeo bih da su u pitanju ovde finansijski zakoni, iz oblasti prava, raznih drugih oblasti, pa bih i razumeo određene brutalne diskusije svojih kolega poslanika koje su imali vezano za ovaj zakon.

Te brutalne diskusije, kada je ovakav zakon u pitanju, ne mogu drugačije da nazovem nego najobičnije politikanstvo. Moje drage kolege poslanici koji brutalno napadaju jedan ovakav zakon ne razmišljaju da bolest i nesreća se ne dešavaju uvek nekima drugima. Mogu baš i onima, ne daj Bože, do kojih je njima mnogo stalo. Pa kada tako razmisle i da baš zbog postojanja jednog ovakvog zakona i mogućnosti primene jednog ovakvog zakona nečiji život do koga je njima stalo bude spašen, kada ustanu ponovo i diskutuju po ovom zakonu, neka to imaju konačno na umu.

Ja nemam dilemu. Podržaću ovaj zakon. Kolege koje ne podržavaju, to je njihovo pravo, ali nemojte svoje diskusije da svodite na najobičnije politikanstvo jer to neki put može da vam se vrati na najgori mogući način i onako kako ne očekujete.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Arsiću.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Pešić.
Da li neko želi reč?
Olivera Pešić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Pešić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima treba da stvori pozitivan uticaj na građane Srbije jer se pojednostavljuje postupak davanja pristanka za darivanje tkiva i sa druge strane pruža se mogućnost svakom punoletnom građaninu Srbije da zabrani u pismenom ili usmenom obliku darivanje svojih tkiva, kao i mogućnost članova uže porodice da se izjasne ukoliko se lice za svog života nije izjasnilo.

Ovaj zakon na najbolji mogući način vrši promociju i afirmaciju dobrovoljnog davalaštva organa i tkiva u svrhu lečenja drugih ljudi.

Veliki broj građana Srbije u ovom trenutku čeka transplantaciju organa. Neke procene su da zbog nedostatka organa u Srbiji godišnje umre oko 30 ljudi. Usvajanjem ovog zakona otvoriće se jedno novo poglavlje modernizacije zdravstva u Srbiji, a činjenica je da Vlada Republike Srbije i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić svakodnevno ulažu u modernizaciju i razvoj zdravstva gradeći i renovirajući bolnice, kliničke centre i domove zdravlja širom Srbije.

Radi se na tome da se mladi lekari zadrže u Srbiji. I ove godine je 100 najboljih diplomaca medicine dobilo posao, a ja sa zadovljstvom mogu da kažem da je među njima dvoje mladih Leskovčana, mojih sugrađana.

To je odgovorna politika koju vodi predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije. Tako da i ovaj moj amandman ide u pravcu podrške tako odgovornoj politici. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Kostić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Kostić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, narodni poslanici, moram da naglasim da se nikada više nije izdvajalo za zdravstvo, tako da danas jedna petina budžeta Republike Srbije se izdvaja upravo za te namene. Samo da podsetim, pre par meseci u Kliničkom centru Srbije otvoren je Centar za transplantaciju koštane srži i sterilni blok. To je treća ustanova tog tipa pored Instituta za majku i dete i VMA.Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Srbije su uložili 90 miliona dinara u nov centar. U Srbiji se godišnje uradi oko 40 transplantacija koštane srži kod pacijenata koji boluju od malignih i autoimunih bolesti. Otvaranjem ovog centra zbog boljih uslova rada, broj transplantacija se stalno povećava. Svaki vid transplantacije, samo da vam kažem, drage kolege iz opozicije, u inostranstvu košta od 150 do 300 hiljada evra. A ista takva intervencija će se sada raditi kod nas po četiri do pet puta nižim cenama uz pomoć naših srpskih lekara koji svojom stručnošću i umećem pariraju svetskim stručnjacima.

Gospodine ministre, ovom prilikom bih da se zahvalim u ime porodice iz okoline Sokobanje, čiji je sin sa 17 godina doživeo nesreću da se razboli od maligne bolesti, ali zbog nepodudarnosti roditelja kao donatora, morao je da se uputi na lečenje upravo na transplantaciju koštane srži u inostranstvo. Nastavite ovako da radite, i građani Srbije uvek će da stoje pored vas i da vas podrže u svom naporu.