Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.10.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/217-18

6. dan rada

10.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Torbica.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo, drugarice i drugovi, uvaženi ministre sa saradnicima, ja ću se složiti sa jednom vašom jučerašnjom konstatacijom da mi za izvesno vreme Srbiju nećemo prepoznati.

Očigledno je krajnje vreme da mi odlučimo kakva će Srbija biti za pet ili deset godina, da li će to biti Srbija za koju mi tvrdimo da se sa njom dičimo zato što je lepa, zdrava, čista, sa čistim vazduhom, vodom ili će postati smetlište.

Tome smo svi zaslužni. Složićete se, ja ću narodnim rečnikom reći, đubreta se u Srbiji nakupilo u svakom mogućem obliku. Ovo nije akcija koju možete sprovodi samo sa jednom nivoa. Slažem se da mnogo toga leži na lokalnoj samoupravi, ali složićete se da mnogo toga leži i na ministarstvu i na ljudima koji rade u i pri ministarstvu.

Znate, pomalo nekad deluje besmisleno kada vidite ogromne napore EPS da recimo u Obrenovcu, tamo gde živim, pa mi je to najpoznatije, pokrene postupak odsumporavanja, odnosno da dođe, praktično obezbedi proceduru odumporavanja, da elektro filteri rade na najbolji mogući način, da se smanji zagađenje, a sa druge strane imamo da u Obrenovcu, svi znaju u Srbiji, prethodnih godinu dana, iskopamo više desetina tona opasnog, ja to kažem, otrovnog, kancerogenog otpada.

Znate, građani Srbije vole Srbiju i to je ono što nije sporno. I svako od građana Srbije, ja sam siguran da će pomagati i ministarstvu i lokalnoj samoupravi i svakome, samo mu treba objasniti metodologiju kako to da čine. Ali, građani Srbije ne mogu da rade ono što treba i moraju da rade inspektori.

Ja imam utisak da je malo konformizma preteranog u inspekcijama bilo i nadam se da će se nešto promeniti i da se menja u tom pravcu. Znate, ako vaš inspektor ispuni svoju kvotu i normu tako što piše prijave za koje ne mora da izađe uopšte iz kancelarije gledajući tamo parametre koji se dostavljaju iz raznoraznih javnih preduzeća, jer ona to poštuju, ona su dužna to da rade, a nije otpratio puteve opasnog otpada, nije ispratio da li je opasni otpad koji je ušao u Srbiju završio u Obrenovcu, u Topoli, zakopan tamo na nečijem imanju, ili je opasni otpad koji je nastao u Srbiji zakopan u Srbiji, ili spaljen, ili uništen, on nije uradio ništa dobro.

Javna preduzeća u Srbiji, ja nemam nameru da štitim nikog, mogu i čine onoliko koliko im budžet dozvoljava. Progoniti ih je besmisleno. Na tome praviti karijeru i biti hrabar, a teret odgovornosti za obaveštavanje i praćenje monitoringa prebacivati na građane, zaista ćete se složiti da to nije u redu.

Prihvatiću ja delimično objašnjenje da nema ni dovoljno inspektora. Tražite, podržaćemo da dobijete još više inspektora, ali inspektori su ti koji su obučeni da otprate put opasnog otpada od njegovog nastanka ili ulaska do izlaska ili do uništenja. Ne mogu to činiti samo građani Srbije, oni mogu da budu podrška u svemu tome, svesni. A da bismo bili i o tome kompletno svesni, mislim da treba da predložite na Vladi da se ozbiljno razmotri da li u škole od prvog razreda treba uvesti predmet koji će se zvati obrazovanje vezano za ekologiju i zdravu životnu sredinu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar, gospodin Trivan. Izvolite.

Goran Trivan

Zahvaljujem se.
Sam čin otvaranja pitanja opasnog otpada za mene koji se bavim više od 30 godina ovim poslom, a ne poslom, je potez koji je potez nekoga ko zna šta radi. I to što ponekad potcenjuju tu vrstu aktivnosti, nemam uopšte nameru da se bavim takvom vrstom spekulacija, i zašto to radimo i zašto baš sad to radimo i kako to baš sad želimo da radimo. Moj odgovor je na to – a šta smo radili 30 godina ili više? Dakle, znam šta radim, apsolutno. I negde uvek početak bude prvo u nama koji smo u administraciji država i pitanja – a šta vi to radite, poput ovoga što ste vi aludirali.
Drugo pitanje – ko se to bavi opasnim otpadom u Srbiji. Vi nemate previše subjekata koji se bave opasnim otpadom i vrlo je jednostavno. Ponoviću.
Kada uzmete koliko se opasnog otpada generiše u Srbiji, to prijave Agenciji za životnu sredinu, pođimo od toga da svi baš i nisu prijavili koliko su generisali opasnog otpada, kad uzmete u obzir koliko se uskladišti, zbrine i izveze, ponavljam, zaključite da ozbiljna količina nedostaje. A onda shvatite da morate i te kako da se pozabavite onima koji su registrovani da se bave opasnim otpadom. I ako mene pitate, Zakon o upravljanju otpadom ili posebnim tokovima otpada, koji reguliše ova pitanja o kojima pričamo, je odličan, zato što nikoga u lancu ne amnestira od toga da mora biti informisan šta se desilo, do samog zbrinjavanja otpada. E, tu su problemi.
Problemi ne mogu da se reše preko noći, od toga da imam kao kiseonik veliku potrebu da značajno povećam broj ljudi u inspekciji, naročito dovođenjem potpuno novih ljudi, iz stotinu različitih razloga.
S druge strane, mi smo, onog momenta kada smo shvatili da nam se dobar deo problema generiše od strane onih koji upravljaju opasnim otpadom, ušli u kontrolu svih preduzeća i firmi koje se bave upravo upravljanjem opasnim otpadom i mi smo upravo sada u akciji kontrole svih tih preduzeća. NJih nema previše, od otprilike 115 preduzeća koja su uopšte registrovana da se time bave, nama operiše negde 20-ak. Nije problem da sve to prekontrolišemo.
Ali, ako bih se vraćao unazad, u godine iza nas, pitanje je kako su preduzeća koja su registrovana da se bave opasnim otpadom dobijala saglasnost i dozvole i da li oni koji su nadležni da provere da li neko ima uslove da bi se bavio opasnim otpadom, imaju. E, sad ćemo sve to morati da proverimo. I dalje bez moje želje da se vraćamo unazad i da ja isterujem bilo kakvu pravdu. Ne, ne, ne. Ja ću isterati pravdu zbog onog vremena koje je sada i koje će biti, a to je da sve mora da bude po zakonu, da preduzeća koja su registrovana za opasni otpad moraju da ispunjavaju sve uslove koje je zakon propisao, i ponavljam – mislim da je zakon odličan, a da zatim skrenemo pažnju svima i počnemo da se bavimo tim tokovima otpada.
Pošto mi to sami nismo bili u stanju da uradimo, ja sam znao da će to tako biti, bar za početak, dok ne steknemo kapacitete, ja sam razgovarao sa kolegama iz BIA i tužilaštva da nam pomognu da to uradimo. Mi ne hapsimo, mi ne podnosimo prijave ove vrste, mi samo signaliziramo kakav proces mora da se isprati, da bi stvar bila jasna. Jer, kad pratite proces od onoga ko generiše opasni otpad do zadnjeg trenutka, onda ćete i pronaći zapravo gde su problemi.
Sa moje tačke gledišta, problem je jednostavan. Zašto on do sada nije otvaran – to su pitanja za neke druge ljude, ne za nas, ali, to nije važno i ne želim da se vraćam na to. Otvorili smo pitanja. Država po prvi put donosi presude zbog zločina nad životnom sredinom i uveravam vas da zahvaljujući BIA i tužilaštvu ćemo da nastavimo to da radimo i ja ću im biti i te kako politička podrška, a vidim da i ovde imamo podršku da taj red napravimo u državi, jer je to pitanje zdravlja svih nas zajedno. I hvala vam na tome što ste kandidovali to pitanje. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta, Branislav Mihajlović i zajedno Aleksandra Čabraja, Marinika Tepić, Sonja Pavlović i Jovan Jovanović.
Da li neko želi reč?
Koleginice Radeta, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodin Trivan nam se prvi dan ovde kada je govorio o Predlogu ovog zakona predstavio kao ministar bez granica. Sećate se, a evo da podsetimo, da je rekao da je posao očuvanja životne sredine toliko bitan da uopšte nisu bitne granice države i da je njemu sve jedno, da on ima odličnu saradnju, kako je rekao, sa kolegama iz okolnih zemalja i da je njemu svejedno da li će Srbija imati problema oko granice sa Hrvatskom, odnosno da li će Hrvatska da traži da nam, ne daj bože, otme 11 hiljada hektara obradivog zemljišta u zapadnoj Bačkoj, ali, ministra danas želimo da pitamo nešto drugo. Kako funkcionišete ministre, ne mislim vi lično, nego vaše Ministarstvo, da li uspevate da posao radite na celoj teritoriji Republike Srbije? Kakva je vaša uloga i šta uspevate i da li uspevate nešto da uradite u Nacionalnom parku „Šar-planina“?

`Da li znate, da li ste nešto preduzimali, niste tada bili ministar, pre tri godine, u Skupštini opštine Štrpce, skupštinska većina, a ta lokalna skupštinska većina u Štrpcu, odgovara skupštinskoj većini ovde na nivou Republike Srbije, je 240 hektara na Brezovici, Turističkom centru Brezovica, 240 hektara su preneli Šiptarima? Da li ste vi tu nešto preduzimali i da li uopšte znate šta se dešava u državi Srbiji? Dakle - Nacionalni park „Šar-planina“ - Srbija, Brezovica - Srbija, Kosovo i Metohija - Srbija. Ako nemate problem da komunicirate van granica Srbije, nadamo se da ste i u granicama Srbije uspeli da nađete modus da se zabavite ovim veoma značajnim delovima i resursima naše države.

Govorili ste takođe o pošumljavanju, koliko vi to zdušno radite, i dobro je ako radite, čak i ako je to jedan deo od onoga što ste vi rekli, svako zasađeno drvo je dobro da postoji. Nemamo mi ništa protiv toga, niti smo ljudi koji ne znaju šta je zaštita životne sredine i na koji način o tome treba da se vodi računa, naprotiv.

Ali, opet pitanje, da li znate, recimo, da su stotine hektara šume od Merdara ka Kuršumliji posečene. Ovde sam pitala razne ministre, od Stefanovića, Nedimovića, ne znam da li još nekog, niko ne zna ko je nadležan, dakle, radi se o teritoriji opštine Kuršumlija. Šiptari lepo dolaze, seku šumu, privatnu, državnu, po više stotina hiljada evra su oštećeni privatnici, vlasnici, kome god se obrate niko ne zna ni ko je nadležan, ni kako može da im pomogne, očigledno niko ne može da im pomogne. Pitam ja sada vas – da li možete bar da im pošumite to, kada niste uspeli kao državni organi da zaštitite opštinu Kuršumlija i te ljude koji tamo žive, da li ćete bar da im pošumite taj deo, pa moraju da čekaju desetine godina da bude ono što su im Šipatri pokrali, ali bar da mirnije spavaju? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik narodni poslanik Branislav Mihajlović.
Izvolite.

Branislav Mihajlović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Zahvaljujem, predsedavajući.

U Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine ja sam predložio da se član 2. briše, pa da obrazložim.

U odnosu na postojeće rešenje, predloženim članom se finansiranje projekata proširuje i na fazu pripreme i na fazu realizacije projekta. Rešenje je loše iz razloga što se u fazi realizacije uvodi institut nepredviđenih troškova. Na ovaj način se želi postići netransparentno finansiranje projekta tokom čitavog projektnog ciklusa. Postavlja se pitanje – šta se tačno podrazumeva pod pripremom projekta? Koji su to troškovi? Šta su to nepredviđeni troškovi?

Smatramo da ovako široko postavljena formulacija otvara ogroman prostor za diskreciona tumačenja, a samim tim i na zloupotrebe. Istim članom se definiše i tačka 21a, koja takođe predstavlja još jedan izuzetak od propisane obaveze sprovođenja javnog konkursa, a kojom se omogućava netransparentno sufinansiranje projekta koji se finansiraju između narodne razvojne pomoći i drugih finansijskih izvora koji zahtevaju sufinansiranje. Na ovaj način se želi postići da se praktično sva sredstva koja se dobiju iz inostranih izvora mogu trošiti diskreciono, odnosno po slobodnoj volji političara. Smatramo da je to apsolutno nedopustivo, posebno zbog toga što se očekuju ogromna sredstva, kako je i u samom Predlogu zakona navedeno.

Smatramo da su navedene odredbe Predloga zakona samo priprema i stvaranje zakonskih uslova za planirano, netransparentno trošenje budžetskih sredstava. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Milićević.
Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili su amandman sa ispravkom, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri
Zahvaljujem, predsedavajući.

Ovim amandmanom predložila sam da se zapravo preciznije odredi kada se može izuzeti nešto iz javnog konkursa, ali taj amandman je, naravno, odbijen.

Potpuno se slažem sa prethodnim govornikom koji je izrazio sumnju u transparentnost podele budžetskih sredstava, a predlagač zakona time što uporno odbija da tačno precizira kada će to sredstva biti dodeljena po nekim posebnim uslovima, dokazuje da će se nakon usvajanja ovog zakona sredstva iz budžeta Srbije dodeljivati po nahođenju ministra, odnosno po nahođenju jednog čoveka u državi koji zloupotrebljava i režim i budžet i sve ostalo. Vi ste ovde u objašnjenju čak i naveli da je predviđen još jedan izuzetak od propisane obaveze sprovođenja javnog konkursa. Dakle, vi sami propisujete obaveze i sami ih kršite.

Ministre, vi ćete sredstva Zelenog fonda Republike Srbije dodeljivati netransparentno i ovde ste odbijanjem amandmana koji sam predložila to javno i priznali. Mislim da ćemo i u nastavku ove rasprave samo pokazati da je namera otimanje novca građana Srbije, jer smo i u raspravi o amandmanima na samom Odboru razgovarali o tome da biste predvideli neke nepredviđene situacije i meni je koleginica iz Ministarstva tačno nabrojala koje su to moguće situacije, poput poplava, požara itd. Ali, to nismo ovde naveli.

Dakle, ostavlja se neodređeno i ostavlja se mogućnost zloupotrebe. Hvala.