Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

6. dan rada

24.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:35

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima prof. dr Zorana Mihajlović.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Da ponovim. Zaista je istina da ste sa Šapićem u vlasti bili i da ste taj problem mogli da rešite. E, sada, da budem potpuno iskrena, mnoge opštinske inspekcije u Beogradu nisu rešile mnoge objekte, pa, između ostalog, i novobeogradska. Ne bi bilo u redu da sada kažem da ste vi ti koji jedan problem niste rešili, a ima ih još toliko.
Ali, duboko verujem da nakon usvajanja ovog zakona i kada inspekcije u svim opštinama, ma koliko se nekima ne dopadala ta reč, ali bile centralizovane pod gradom Beogradom, verujem da će se zakon mnogo bolje sprovoditi, pa će sve ono što je nelegalno i što ne može da bude ozakonjeno i što na bilo koji način jeste u nadležnosti grada, ali i opština, biće na taj način i rešeno.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, profesore Bojiću,
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Uvažene kolege narodni poslanici, ovaj zakon ili tačnije pošto još nije zakonski predlog je još jedno originalno čedo Ministarstva građevine i njegovog ministra, gospođe Mihajlović koja želi da bude prva, da pre svih uđe u Evropu, da se usaglasi sa EU, koja nas još ostavlja da se kiselimo na listi čekanja za ulazak u taj veštački i neprirodni savez.

Moram da istaknem da je ovo čisto tehnički zakon i sve što je dato u ovom zakonu je više stvar podzakonskog akta nego stvarnih zakonskih normi. Znači, ovaj zakon u ovom obliku nije bio neophodan kako to predlagač tvrdi bez obzira na argumentaciju i pozivanje na kompleksnost i specifičnost građevinskih proizvoda. Pa, molim vas, koji su to proizvodi da nemaju svoju specifičnost. Znači, tom zakonodavnom logikom treba doneti jedinstveni zakon na primer na mlečnim proizvodima, o proizvodima od gume ili plastike, drveta, hartije.

Prema tome, bile su dovoljne izmene ili dopune nekog od postojećih zakona iz ove sfere, recimo Zakona o standardizaciji ili Zakona o tržišnom nadzoru ili Zakona o planiranju i izgradnji. A i zašto bi to radili kad je ovako gromoglasnije, bučnije, više se čuje samo nisam uveren da se i dalje vidi. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, profesore Bojiću.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
Da li neko želi reč?
Marija Janjušević, izvolite.
...
Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri
Zahvaljujem predsedavajući.

Samo bih pred kraj ove rasprave da podsetim još jednom da građani Srbije nakon donošenja ovih zakona neće osetiti boljitak. Boljitak će osetiti tajkuni koji će sada moći da legalizuju svoju imovinu, a što se tiče kvaliteta građevinskih proizvoda i dalje ćemo imati sumnjivi kvalitet, provera se neće vršiti pre njihove ugradnje. Dakle, postoji i dalje opasnost da imamo i smrdljive zgrade i rušenje zgrada i interesi građana nisu zaštićeni.

Pošto sam već dobila jednu opomenu u ovom istom okruženju pre neki dan kada sam prozvala ministra Zoranu Mihajlović zbog onakvog ponašanja kada je Kajl Skot rekao da KiM nisu deo Republike Srbije, već su nezavisna država. Evo, daćemo šansu ministru Zorani Mihajlović da ona sama kaže šta je njen stav, da li su KiM deo države Srbije i da li će ona, makar naknadno da to objasni ministru, da objasni ambasadoru SAD, i moja lična molba da se Ministarstvo koje ona vodi, ubuduće zalaže za gradnju puteva unutar Srbije, da se povezuju istočni i zapadni deo, da neko iz Pirota može lako da dođe u Požegu, Užice, Prijepolje, a ne da gradimo put prema Draču i da Srbija finansira interese Albanije. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Imamo prijave po Poslovniku.
Vi, koleginice Janjušević, očigledno imate neku fikciju kada je u pitanju potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović, ali dobro.
Povreda Poslovnika Milimir Vujadinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milimir Vujadinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Vi ste predsedavajući vrlo tolerantan čovek, to je već poznato. Međutim, trebali ste verovatno i ovaj put da upotrebite institut opomene, u najmanju ruku da prekinete izlaganje naše koleginice. Jer kud će uverljivije od toga, o čemu govori član 107. Poslovnika na koji se pozivam, kud će uverdljivije od toga kad kažete da zakon ne donosite na korist tajkunima. Bitno je objasniti pre svega zbog građana Srbije, sve ove zakone i sva ova zakonska rešenja donosimo da bismo sprečili tajkune i to iste one tajkune koji su danas političke gazde uvaženoj koleginici, kao što su Dragan Đilas, Vuk Jeremić, a zašto ne i Boško Obradović. Onaj deo koji se tiče KiM, mislim da je već jasno rekao o tome naš kolega Martinović i izneo podatke, a najbolje da govorimo o činjenicama.

Tačno je rekao koliko je ova Vlada i ovaj predsednik, uradila za ljude na KiM i mislim da je to najbolje merilo onoga, što radi i predsednik i Vlada kada je u pitanju KiM.

Ja vas molim da ubuduće o tome vodite računa i da ovakva izlaganja u najmanju ruku prekinete. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Vujadinoviću.
Smatram da nisam povredio Poslovnik.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne)
Doktore Vesoviću, vi ste tražili repliku? (Ne)
Reč ima dr Zorana Mihajlović.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Znate šta, prvo kada pominjete ovaj autoput Niš-Merdare-Priština i zalažete se da se ne gradi, onda bih ja rekla – da, vi ste prvi ti koji mislite da Priština nije u Republici Srbiji.
Dakle, ne razumem, vi ste protiv toga.
Taj stav, u stvari nama govori da se Dveri zalažu da Kosovo bude van Srbije, jer Priština, gde je, u Albaniji ili na Kosovu? Da li je Kosovo deo Srbije ili nije? Dakle, to je prva stvar.
Druga stvar, govorite, pre svega, neistine pred građanima Srbije, imamo direktan prenos zbog građana Srbije. Rečenica – da će tajkuni sada moći da ozakone svoje objekte i da će kriminalci i tajkuni sada moći da grade je laž.
Zato donosimo izmene i dopune ovog zakona, upravo da tajkuni i kriminalci ne bi mogli da grade nelegalno.
Prema tome, bar se informišite ili pročitajte zakon.
Što se tiče bilo kakvih ličnih molbi, mislim da ste prespavali neko vreme i da ne znate da se Srbija razvija i te kako, ne samo izgradnjom autoputeva, nego bogami regionalnih i svih drugih puteva. Stranka koja se zalaže za vešanje i za ubistvo predsednika, premijerke, itd, da li uopšte treba da odgovaram na vaše lične molbe? Ne treba.