Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

6. dan rada

24.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:35

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Orliću.
(Dragan Vesović: Replika.)
Nemate pravo na repliku.
Kolega Orlić je vrlo kratko izlaganje imao i odgovorio na ono što ste vi izneli.
Idemo dalje sa radom.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, kolega Despotoviću.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, moramo biti svesni da će zakonska rešenja imati uticaj na mnoge subjekte, kao što su, pre svega, investitori objekata i građani koji te objekte koriste i slično i, što je najvažnije, zakonska rešenja imaju mnogo više negativnih nego pozitivnih uticaja.

Donošenje zakona ne može se opravdati zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja ljudi i zaštitom potrošača. Ne mora sve biti dobro što dolazi iz EU. Naša, a i druge zemlje, imaju loša iskustva sa proizvodima iz EU, gde proizvodi nemaju, recimo tržište EU, gde ne poseduju jedan kvalitet, a proizvodi namenjeni tržištu drugih zemalja imaju sasvim drugi kvalitet. Recimo, to je slučaj, konkretno, ne samo za građevinski materijal, nego pogotovo kada je u pitanju hrana.

Pozitivni efekti ovoga daju se na osnovu analize studije koju je finansirala švedska Agencija za međunarodnu razvojnu saradnju. Mi smo do sada imali mnogo različitih analiza na različite teme i mnoge od njih su se pokazale kao potpun promašaj.

S druge strane, nije sve u propisima i standardima. Potreban je drugačiji pristup mnogim stvarima. Neophodno je da se sankcionišu svi odgovorni za sve propuste kojih u ovoj oblasti nije mali broj. Čuli smo u ovom visokom Domu u više navrata za Koridor 10, kada smo na jednoj lokaciji u Grdeličkoj klisuri imali nekoliko ponovljenih slučaja odrona i sličnih stvari.

Evo, recimo, da se ovo desi u nekoj uređenoj državi, verujte da bi jedini častan i moralni čin bio podnošenje ostavke, u ovom slučaju, vas gospođo ministre. Nije greh, mislim da je to časno i pošteno, da vi, ako nemate drugo rešenje, podnesete ostavku na to mesto koje sad vršite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Despotoviću.

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Spasoje Jovanović.

Da li neko želi reč? (Da)

Izvolite, koleginice Jovanović.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Rušenje mostova i nadvožnjaka, ugoržavanje nasipa koji štite od poplava, ugrožavanje rečnih korita i priobalja, sve to već decenijama u Srbiji sprovodi tzv. šljunak ili pesak mafija, kako hoćete.

Menjali su se ministri od 2000. godine, međutim, ovaj problem, gospođo Mihajlović, sistemski nije rešen. LJudi koji su neupućeni u to misle da to nije neki posao, međutim, građani Srbije treba da znaju da je dobit kod legalnih i nelegalnih, čak i kada je legalna šljunkara koja plaća sve obaveze i nadoknade državi, minimalne su te takse koje plaćaju, a obrt ogroman. Na dnevnom nivou to je nekoliko hiljada, negde čak, zavisi od obima posla, i desetina hiljada evra, a oni koji to rade potpuno nelegalno i to prodaju na crnom tržištu, znači, oni uništavaju infrastrukturu za koju ste vi zaduženi i Vlada Republike Srbije i to u nepovrat.

U dolini Zapadne Morave, čak smo govorili o tome kada je bio ministar za ekologiiju i malo šire o drugim rečnim koritima, ovo konkretno ću da vam kažem za sva sela koja su na području opštine Čačak i Kraljevo, taj problem je izražen već decenijama.

Kada govorite o tome i o moravskom koridoru i o trasi koja treba da prođe kroz to područje, o projektu koji se radi, mi smo rekli da smo izričito protiv „Behtela“ i učinićemo sve da sprečimo da oni izvode taj posao, ali ko god to da radi, znate, grehota je prema tim ljudima i meštanima tih sela da im sada obećavate kule i gradove, a da ovaj problem nije rešen. LJudi su izgubili svoje njive.

Da li vi verujete da su oni toliko bahati, ogrezli u kriminal i to se dešava na očigled inspekcijskih organa, ili imaju veze sa lokalnom samoupravom, sa ministarstvima, sa najvišim organima vlasti, da su ljudi oštećeni za svoju dedovinu i za ono što oni ne mogu da koriste, jer se neko bogati, a pošten seljak je ostao bez svoje njive?
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Jovanović.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Petar Jojić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, u ime SRS podneo sam predmetni amandman. Očekujem da se o ovom amandmanu treba razmisliti i razmišljati da bude usvojen.

Ono što bih želeo da ukažem ministru aktuelnom jeste da li se dovoljno vrši inspekcijski nadzor u izgradnji puteva? Očigledno da ministar nije zainteresovana. Komunicira, ne sluša narodnog poslanika.

(Predsedavajući: Izvinite, ja sam kriv.)

Gospođo ministre, između Pančeva i Beograda od 2000. godine do današnjeg dana tri puta se gradi taj deo autoputa. Prekopava se. Od kakvog je on materijala građen?

Tu vam je bio u prvo vreme ministar Velja Ilić. Kasnije su ga nasleđivali drugi. Tri puta se taj put prekopava. Mnogo košta državu.

Drugo, ko vrši nadzor u pogledu izgradnje puteva i kakav se materijal ugrađuje u puteve? Kako je moguće da, posle tri meseca, vi nailazite na puteve koji se grade u Srbiji, nailazite na rupe, rovove, a da ne odgovara onaj koji je gradio šta je ugradio i ne odgovara niko kada je u pitanju nadzor?

Još 1936. godine izgrađen je put između Novog Sada i Beograda, a deo puta između Banstela i Stare Pazove i danas dan stoji ispravan i upotrebljiv.

Kako je moguće da niko ne odgovara za one stubove u Čačku na onoj obilaznici koji su popucali? Gospođo ministre, vi morate nekog da pozovete na odgovornost za to. Ne može to prolaziti ovako.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Jojiću.
Reč ima prof. dr Zorana Mihajlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Kad pitate ko je odgovoran za, recimo, Ub – Lajkovac, ministarstvo je podnelo krivičnu prijavu Tužilaštvu za organizovani kriminal i sada to popravljamo i platićemo još 10 miliona dolara.
Kada pitate ko je odgovoran za taj vijadukt kod Čačka, za koji je potrošeno milion evra 2003. godine, dok je Velja Ilić bio ministar, takođe je podneta prijava.
Prema tome, Ministarstvo funkcioniše i obraća se institucijama. Sada čekamo da te institucije urade svoj posao i da se ide dalje.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, potpredsednice Vlade.
Narodni poslanik Petar Jojić, pravo na repliku. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Po amandmanu odgovor na tvrdnje …