Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

6. dan rada

04.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Samo vas molim, izdržite, znam da nije lako živeti sa platom od 150.000 dinara, ali, evo, mi smo uz vas, izdržite, imate svu našu podršku.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pravo na repliku ima narodni poslanik Goran Ćirić.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Opet govorite neistinu, da ste malo informisaniji, znali bi ste da nisam više specijalni savetnik i da imate informacije na zvaničnom sajtu Agencije za borbu protiv korupcije i da je moja plata dvostruko, dvostruko manja od ove o kojoj govorite. Dakle, to je tačna informacija koju možete da dobijete i ponovo, ponovo lažete.

Ali, kada govorite i pitate za informacije iz 2000. godine, da, proverite na sajtu BDP 2000. godine je u Srbiji iznosio sedam milijardi evra, a javni dug je iznosio 15 milijardi evra. Dakle, to su tačne informacije i to je nešto što je teško ukrštati sa podacima iz Smederevske Palanke, ili podacima o tome na koji način optužujete druge poslanike za vođenje lokalnih samouprava. Odgovorite vi na ova pitanja koja postavljamo i probajte da ne usmeravate razgovor u drugi smer.

Dakle, evo jednostavno je pitanje, još jednom ću postaviti ministru koji je ovde prisutan, a to je: kada će leći novac iz koncesije za aerodrom „Nikola Tesla“? Mi u budžetu za 2019. godinu ne vidimo plan za tih 500 miliona evra, koliko se očekuje u budžetu i koliko je najavljivano u budžetu Republike Srbije, a ministar Mali je rekao da će objaviti ugovor do kraja ove godine, imamo još manje od mesec dana i da vidimo da li će se onda ta sredstva naći na računu Republike Srbije do kraja ove godine.

Drugo pitanje je, upravo ova procena i koja je to agencija koja je procenjivala vrednost „Kopernikusa“ da „Telekom“, preduzeće u većinskom vlasništvu države Srbije izdvoji 200 miliona evra, dajući argumente da je to vrednost na osnovu 200 hiljada korisnika, a RATEL kaže da „Kopernikus“ ima 50 hiljada korisnika.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uputio me je gospodin Ćirić na sajt Agencije za borbu protiv korupcije, evo ja sam sad ušao na sajt, kaže gospodin Goran Ćirić, JP „Pošta Srbije“ Beograd, u zagradi specijalni savetnik, izvor prihoda Republika. Interval mesečni bez umanjenja, neto prihod 150 hiljada dinara…

(Dijana Vukomanović: Pa, pročitaj svoja primanja.)

Što ste nervozni? Pa, polako što ste nervozni? Što ste nervozni?

Sto pedeset hiljada 96 dinara, dakle ništa nisam slagao. Pa, evo, onda laže sajt Agencije za borbu protiv korupcije.

(Marko Đurišić: Naravno da laže, jer je tamo vaš čovek.)

Dakle, vi ste pod tim strašnim režimom Aleksandra Vučića, specijalni savetnik generalnog direktora „Pošte Srbije“ i dobro je što je to tako, mi time pokazujemo da u Srbiji postoji politički pularizam, da nema nikakvog revanšizma i da mi naše političke protivnike ne progonimo na onaj način na koji ste to vi činili, kada ste ljude ostavljali bez hleba, kada ste ih ostavljali bez posla, kada ste upadali u opštine u kojima niste bili na vlasti sa autobusima interventne policije, kada ste otimali pečate, kada ste predsednike opština i predsednike skupština opština isterivali uz pomoć policijskih pendreka na ulicu i na kraju krajeva kada ste 2008. godine ubili jednog mladog čoveka, samo zato što se nije slagao sa politikom Borisa Tadića i DS, a ta politika se može sažeti u jednoj vrlo jednostavnoj formuli. Izvinjavamo se svima, izvinjavamo se zbog toga što su ustaše ubijale Srbije, izvinjavamo se Naseru Oriću što nije pobio dovoljno Srba u Podrinju, izvinjavamo se Ramušu Haradinaju i Hašimu Tačiju zbog svih onih Srba koje su pobili tokom 1998. i 1999. godine. Protiv takve politike je ustao Ranko Panić i režim Borisa Tadića je na njega poslao žandarmeriju, mladom čoveku su policijskim čizmama izgazili glavu, smrskali mu lobanju i ubili ga.

U naše vreme se to, kao što vidite, gospodine Ćirću ne dešava. Ovaj vaš žuti koordinator, žute raspale stranke preti nam nekim protestima. Mi smo videli te proteste i 2016. i 2017. godine, niste uspeli da skupite više od, mislim da je u jednom danu najviše bilo 800 ljudi, ali ono što je jako bitno, niste mogli da vidite policajce na ulici. Niko vas nije popreko pogledao, a kamoli da vas je udario policijskim pendrekom. To je bitna razlika između Srbije koja je danas demokratska država i vaše diktature u kojoj su ljudi ubijani na ulici samo zato što se sa tom vašom politikom nisu slagali.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pravo na repliku, ministar Antić. Izvolite.
(Goran Ćirić: Gospodine predsedavajući, očekujem da i meni date pravo na repliku od tri minuta, kao što ste dali gospodinu Aleksandru Martinoviću.)
Nisam vama dao, kolega Ćiriću, nego ministru Antiću jer ste ga prozivali. Pa, i ministar ima pravo na repliku.
(Goran Ćirić: Dajte mi reč, imam pravo na repliku.)
Ne, sačekajte, za sada nemate osnova. Vama više nije predsednik Boris Tadić.

Aleksandar Antić

Dame i gospodo narodni poslanici, pre svega uvažavajući raspravu koja se vodi u ovom parlamentu, želim da prokomentarišem nekoliko ključnih pitanja koja ruku na srce, nisu deo rasprave o zakonu koji se nalazi pred narodnim poslanicima, niti rasprave o amandmanu o kome je trenutno rasprava u toku, ali naravno, ponavljam daću nekoliko odgovora.
Kada je u pitanju aerodrom Beograd, dakle, u ovom trenutku se vrlo intenzivno radi na završetku te transakcije, odnosno na finansijskom klozingu i odmah po klozingu mi očekujemo uplatu koncesione takse. Sasvim je moguće, ne volim da licitiram datumima, vrlo je moguće da se tak koncesiona taksa uplati i do kraja godine.
Kada je u pitanju „Telekom Srbija“, pa pre svega „Telekom Srbija“ je akcionarsko društvo koje vodi jednu zaista oštru borbu na tržištu Srbije. Dakle, on obavlja svoju delatnost u potpuno tržišnim uslovima, okružen velikim kompanijama, pre svega mislim na provajdere u oblasti mobilne telefonije, mislim na „Telenor“, mislim na VIP ali i jednu oštru borbu i u ostalim svojim osnovnim delatnostima, pre svega mislim tu na provajdere kada je u pitanju TV, internet i ostala sredstva komunikacije. U tom smislu oni u toj tržišnoj borbi, u tim tržišnim uslovima svoga rada donose svoje procene vezano za poziciju na tržištu i njihove prioritete i njihove planove. U tom smislu oni samostalno, ponavljam, na osnovu svojih poslovnih procena, donose odluke o transakcijama.
Ono što mislim da je za građane Srbije i za nas kao Republiku Srbiju kao akcionara većinskom u „Telekomu Srbija“ najznačajnije, je da oni u toj borbi imaju jednu vrlo aktivnu ulogu i da zauzmu taj ključni deo prostora kako bi ostvarili profit i prihod. Tako da njihove poslovne odluke su njihove poslovne odluke. Očekujem da će oni kao i do sada na osnovu toga ostvarivati profit i benefite i za Republiku Srbiju. Podsećam da je „Telekom Srbija“ zaista kompanija koja u kontinuitetu godinama u nazad ostvaruje dobit i deo dobiti, veći deo dobiti uplaćuje u budžet Republike Srbije.
Moram da prokomentarišem i ovih nekoliko drugih pitanja. Pre svega kad je „Beograd na vodi“ u pitanju, zaista mi zvuči neozbiljno pitanje koliko je Republika Srbija ostvarila profit u projektu koji je u toku i koji se razvija. Potpuno je besmisleno očekivati profit u projektu koji se gradi. To bi bilo kao da očekujete putarinu na auto-putu koji se gradi. Potpuno besmisleno.
Na kraju, zaista, uvažavajući gospodina Ćirića za koga znam da je patriota i znam gde je bio 1999. godine sam šokiran ili sam u čudu da se sada postavlja pitanje koliki je bio BDP 2000. godine.
LJudi, BDP u Srbiji 1999. i 2000. godine, tokom bombardovanja ili posle bombardovanja, to je nemoguće analizirati, to je potpuno neprirodno i politički apsolutno nekorektno… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, ministre.
(Goran Ćirić: Replika!)
Nemate osnova za repliku.
(Goran Ćirić: Kako nemam, imenom i prezimenom me je prozvao?)
Kolega Ćiriću, čitao je vaše podatke koje ste vi dostavili Agenciji za borbu protiv korupcije. To je javni podatak, koji svako može da pročita, svaki građanin. I vi na osnovu toga tražite da dobijete pravo na repliku? Izvinite, molim vas. Vi ste taj izveštaj potpisali, dostupan je svim građanima, kao i svakom narodnom poslaniku.
(Marko Đurišić: Replika!)
(Miroslav Aleksić: Pustite ga da govori.)
Po amandmanu, narodni poslanik Ivan Kostić. Izvolite.
...
Dveri

Ivan Kostić

Poslanička grupa Dveri
Prethodna govornica je, govoreći o amandmanu rekla da poslanici opozicije nisu čitali budžet i ja ovde želim da kažem da smo ga mi odlično pročitali i da smo primetili da je Vlada Republike Srbije i ove godine srpsku organizaciju dijaspore u regionu zakinula za 10 miliona dinara. To je trend koji se nastavlja već nekoliko godina i džaba ovde perjanicima i perjanicama SNS da pričaju o Jasenovcu, o Orliću i o mnogim drugim stvarima, pogotovo njima koji potiču sa prostora srpskih krajina, jer u ovom sazivu, ova Vlada i prethodna Vlada, ništa nisu uradile za Srbe u regionu u dijaspori, nijedan zakonski akt nisu doneli, niti promenili, ne bi li se popravio položaj naših sunarodnika kojih ima četiri miliona.

Tako da, čitajući ovaj budžet, želim da poručim svim našim sunarodnicima iz dijaspore i regiona da ni ove godine, ni prethodne, a nadam se ni u budućnosti, ništa Aleksandar Vučić dobro za njih neće uraditi, što se vidi iz ovih podataka.

Što se tiče plata, mislim da je apsolutno licemerno govoriti o platama ljudi, jer većina ljudi ovde radi za jednu platu, a trebali bi da se zapitate vi, koji ste u mnogim javnim preduzećima zaposleni, šta građani misle o vama i zato je i poverenje srpskog naroda u političare jedva 3%.

Zato budite sigurni da sa takvim ponašanjem, i žao mi je što ova lepa gospođa koristi tako ružne termine za vas, ali, vrlo brzo vam se bliži kraj, u to budite ubeđeni.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
(Marko Đurišić: Kako on sme, a ja ne smem? Šta se smeješ, daj mi reč. Jel rekao – Boris Tadić?)