Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

6. dan rada

04.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ako pričamo o podršci za Srbe u regionu, ovi što sada opet viču i arlauču, izgleda da mnogo vole da viče i svašta hoće da kažu, i svašta hoće da nešto kao pitaju, a neće nijedan odgovor da saslušaju.

Dobro, nama je odavno jasno da vi niste ovde zbog toga što vam je do nekog dijaloga i zbog toga što želite da se razmene neka mišljenja, nama je potpuno jasno da ste vi ovde sa zadatkom koji je potpuno drugačiji. To ne morate da nam dodatno dokazujete.

Ali, ako pričamo o podršci za srpski narod u regionu, na primer, ja sad stvarno ne znam da li su ovi što sad znaju sve pomogli, na primer, da Srbi u Podgorici dobiju Srpsku kuću? Koliko su oni izdvojili? Koliko? A, ništa. E, dobro. A zapitajte se Aleksandar Vučić, koga iz usta ne vadite, koliko je u tome pomogao. Zapitajte se Vlada Srbije, koju ne možete da smisliste jer ih podržava SNS, koju mrzite do balčaka, koliko je u tome pomogla. Zapitajte se šta je, recimo, učinjeno za naš narod u Hercegovini, na primer u Mostaru, o tome je u mnogo navrata vrlo lepo govorio kolega Milimir Vujadinović. Zapitajte se, na primer, čemu i kome treba da služi i most na Drini i putna infrastruktura, auto-put koji treba da nas poveže sa tim narodom, zapitajte se koliko smo samo pomogli, i to se Aleksandar Vučić lično založio svojim snažnim političkim autoritetom. Vlade koje je on predvodio i Vlade koju podržava SNS danas su pomagale Srbima u Hrvatskoj. Koliko su dinara, evra, bilo čega, izdvojili ovi što su mnogo glasni kad treba da se viče da bi se nekome ovde smetalo da govori, što su mnogo jaki kad treba da se pokaže fizička snaga udaranjem u klupu i šutiranjem klupe? Šta su ikada uradili za bilo koga, osim za sebe i za svoj džep? To vajnu gospodu ne zanima.

Pokazali su da ih ne zanima još onomad, kada su rekli da je, kad pričamo o Srbima u regionu, da je Franjo Tuđman bio potpuno u pravu za sve što im je uradio, da je to bilo po zakonu i verovatno visokomoralno. Svoj su stav pokazali time. A ovo što rade danas, i to ima veze sa regionom u užem ili širem smislu, kako god hoćete. To radi, izgleda, njihov idol i uzor Aljbin Kurti. Šta je sledeće? Suzavac? Mnogo ste nas uplašili.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Orliću.
Po Poslovniku, narodni poslanik Boško Obradović.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Poštovani predsedavajući, vi konstantno danas kršite Poslovnik, član 108, da se o redu na sednici Narodne skupštine stara predsednik Narodne skupštine.

(Aleksandar Martinović: Bio je član 108.)

(Marko Đurišić: Kada je bio?)

Dakle, onemogućavate predstavnike opozicije da dobiju pravo na repliku, a predstavnicima vlasti, ministru, dajete da govori pet minuta, iako mu pravo na repliku daje dva minuta. Svim narodnim poslanicima iz vladajuće većine dajete ponajmanje tri minuta, iako im je pravo po Poslovniku dva minuta. Pa, čekajte, šta vi mislite da smo mi ovde? Zašto ja nosim danas ovaj žuti prsluk? Da pokažem protest protiv takvog vašeg ponašanja i da vi ne možete više to da radite, da mi to nećemo da vam dozvolimo. Vi ne možete na jedan način da tretirate vladajuću većinu, a na drugi način da tretirate opoziciju. To je nemoguće.

Vi morate da poštujete ovaj Poslovnik, dok je on na snazi, i da date i nama mogućnost da imamo pravo na repliku i da imamo pravo da govorimo o temama koje su aktuelne, i da imamo pravo na odgovorimo na sve ove laži i izmišljotine.

U tom smislu, ja, kolega predsedavajući, imam obavezu ovde da se pozovem na mišljenje Aleksandra Martinovića, koji je rekao da je Srpska napredna stranka na čelu sa Tomislavom Nikolićem, Aleksandrom Vučićem, finansirana od tajkuna i mafijaša, da je Nikolić bio svojevremeno u koaliciji sa Bogoljubom Karićem, čovekom… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Obradoviću…
(Boško Obradović: Šta je sad? Ne mogu da citiram Aleksandra Martinovića?)
Možete, naravno, samo se, koliko se ja sećam, juče kolega Martinović zbog tih svojih reči izvinio i svim poslanicima i članovima SNS i svim građanima Srbije što je bio u zabludi.
(Marko Đurišić: Jel je rekao da je bio u zabludi ili da je magarac?)
Molim vas, kolege.
To što ste vi sada rekli, kolega Đurišiću, to ipak gospodin Martinović sam može o sebi da govori, a vi nemate pravo. Jel u redu?
E sad, kolega Obradoviću, ja sam pustio kolege poslanike da pričaju ovde o svemu i svačemu, a najmanje o amandmanima koji su čitani i na dnevnom su redu.
Da vas podsetim, vaš kolega Kostić je govorio o budžetu i razdelu koji se odnosi na dotacije, transfere ili šta već udruženjima Srba u regionu i dijaspori. To je budžet. Koliko znam, mi sada pričamo o drugom zakonu, tako da to nije problem.
Evo, pustio sam ga, ništa. Nisam ga prekidao.
(Boško Obradović: Mene ste prekidali.)
Vas sam prekinuo zato što ste vi krenuli u replike, obrazlažući Poslovnik.
Vi ste rekli ovako: „Nama ne date da govorimo šta hoćemo i o aktuelnim temama.“ Evo, ja vam se sada zahvaljujem u ime kolege Martinovića što je on aktuelna tema u srpskoj javnosti, ali ne možete i nemate pravo da u povredi Poslovnika govorite o tim stvarima.
(Boško Obradović: A on to radi?)
Ne, on to nije radio.
(Boško Obradović: A Rističević jel ima pravo?)
On je to radio u replikama, nije u povredi Poslovnika, kolega.
Očigledno je da imate neki problem. Žuta boja izgleda vam je problem. To je neka zaraza ovde.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika ili ne?
(Boško Obradović: Vratite mi vreme do dva minuta!)
Nemate vi do dva minuta. Pričali ste minut, razumeo sam vašu povredu Poslovnika. Rekao sam vam i odgovorio. Vaši poslanici se javljaju po amandmanima, a pričaju o svemu i svačemu i niko ih ne prekida.
(Boško Obradović: Povreda Poslovnika!)
(Marija Janjušević: Povreda Poslovnika!)
U čemu je problem? Opet sam prekršio Poslovnik dok sam obrazlagao povredu Poslovnika? To je nemoguće.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Marija Janjušević. Izvolite.
...
Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri
Zahvaljujem predsedavajući.

Vi sve vreme kršite Poslovnik, član 100. Ako želite da polemišete sa narodnim poslanicima, da pomažete poslanicima SNS…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Janjušević, odmah da vam kažem, ja sam dužan kao predsedavajući sad da vas prekidam.
(Boško Obradović; Ne možeš da prekidaš poslanika dok govori.)
Kolega Obradoviću, vi mene ne možete da prekidate, a ne ja poslanika koji govori.
Znači, prilikom reklamiranja Poslovnika, koleginice Janjušević, morate da znate da predsedavajući ima obavezu da odgovori narodnom poslaniku na reklamaciju Poslovnika i da onda pita da li želi da se izjasni o tome ili ne.
(Marija Janjušević: Ali ne i da polemišete. Ako hoćete da polemišete, siđite dole.)
Znači, nisam mogao da prekršim član 100. nego sam upravo sprovodio odredbe Poslovnika.
(Marinika Tepić: Poslovnik.)
Po Poslovniku, narodni poslanik Marinika Tepić.

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Gospodine predsedavajući, molim vas da se ne takmičite sa Majom Gojković koja je juče, kao i vi sada, uporno kršila član 103. ovog Poslovnika, koji daje za pravo i obavezu predsedavajućem da obrazloži na ukazanu povredu Poslovnika, ali vi to ne činite.

Prvo, prekidate poslanike opozicije u sred rečenice, uskraćujete im vreme na koje imaju pravo, a ne obrazlažete da li smatrate da ste prekršili ukazanu povredu, odnosno ukazani član ili ne.

Vi uporno polemišete sa nama, tumačite šta je ko rekao, dodajete vaše impresije u odnosu na naše…(Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Tepić.
Podsećam vas na obavezu da odgovorim, to sam rekao i koleginici Janjušević, očigledno je da se ovde želi kroz reklamiranje Poslovnika da se obustavi rasprava o zakonima.
Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni?
(Marinika Tepić: Da, naravno.)
Da. Naravno.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Branko Popović.
Da li neko želi reč?
(Goran Ćirić: Po amandmanu sam se javio.)
(Boško Obradović: Svi smo se po amandmanu javili.)
Kolega Popoviću, izvolite.
(Goran Ćirić: Arsiću, po amandmanu sam se javio, zašto mi ne daš reč?)
(Boško Obradović: Šta je ovo?)
...
Srpska napredna stranka

Branko Popović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, dopunom ovog člana stavom koji sam predložio dodatno se definiše Predlog zakona.

Informatizacija i digitalizacija su procesi koji su neophodni za razvoj države i Vlada Republike Srbije je upravo ove procese postavila kao prioritete svoje politike u narednom periodu.

U proteklih godinu dana, od kako je uvedena u oktobru 2017. godine automatska overa kartica zdravstvenog osiguranja, omogućeno je za više od 5,5 miliona osiguranika, a izvršeno je ukupno sedam miliona automatskih overa.

Automatska overa zdravstvenih kartica je još jedan od mehanizama u modernizaciji javne uprave i deo je mera kojima se uvodi elektronska uprava u državi. Omogućava bržu i jednostavniju overu isprava o zdravstvenom osiguranju, samo na osnovu podataka da je doprinos uplaćen bez odlaska na šaltere i bez dostavljanja različite dokumentacije.

Automatska overa kartica zdravstvenog osiguranja znači da informacioni sistem Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja preuzima podatke poreske uprave o uplaćenim doprinosima i na osnovu njih automatski vrši overu.

Kontinuiranim uvođenjem novih i unapređenjem postojećih elektronskih servisa, Vlada Republike Srbije uspostavlja elektronsku upravu koja je u funkciji građana i privrede i koja je istovremeno važan mehanizam u borbi protiv korupcije.

Realizacija ovih projekata pokazatelj je da Vlada Republike Srbije stremi sveukupnom razvoju države i podizanju životnog standarda svih njenih građana. Zahvaljujem.

(Boško Obradović: Po amandmanu.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu, narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite.