Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

6. dan rada

04.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala puno.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik dr LJubica Mrdaković Todorović.
Izvolite, doktorka Todorović.
...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Poštovani ministri, koleginice i kolege narodni poslanici, obavezno socijalno osiguranje je zakonska obaveza poslodavaca i zaposlenih da uplaćuju doprinose u odgovarajuće fondove, kao što su PIO fond, Zdravstveni fond, itd.

Kada govorimo o Predlogu zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, podnela sam amandman koji se odnosi na sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na poboljšanje uslova u zdravstvu i shodno tome, želim da istaknem da je ukupan budžet Ministarstva zdravlja za 2019. godinu 18 milijardi 712 miliona 691 hiljada dinara i da je Predlog budžeta za Ministarstvo zdravlja veći za milijardu i 332 miliona 592 hiljade dinara u odnosu na budžet za 2018. godinu.

Pomenuću samo najznačajnije projekte i aktivnosti u budžetu Ministarstva zdravlja za 2019. godinu, a to su: budžetski Fond za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji, zatim, zdravstvena zaštita osiguranih lica obolelih od retkih bolesti, izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova u državnoj svojini čiji je osnivač Republika Srbija, pod četiri, razvoj zdravstva, dodatno finansiranje novih projekta iz kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoju, zatim, uspostavljanje nacionalnog programa za presađivanje organa u Republici Srbiji, itd. O drugim aktivnostima i programima u okviru Ministarstva zdravlja govoriću po sledećim amandmanima. Zahvaljujem se.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, doktore Orliću.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
I ovaj zakon, dame i gospodo, na koji sam podneo amandman, predstavlja važan doprinos opštoj modernizaciji naše države, samim tim što objedinjava više različitih baza podataka i omogućava da elektronski dostupno, dakle, u najbolje mogućem maniru kvalitetne e-uprave ti podaci budu na raspolaganju.

Kao što smo, takođe, rekli, budžet o kom govorimo je odličan korak u pravom smeru. Taj budžet donosi između sedam i 12 % veće plate u javnom sektoru. Po rečima predsednika Unije poslodavaca, takav budžet, odnosno ta mera povećanja, stimulisaće i kretanja u privatnom sektoru, jer kroz povećanje konkurentnosti izaziva posledično i povećanje plata u tom sektoru. Ovaj budžet, naravno, poseduje i resurse za isplatu penzija većih između osam i 13% u odnosu na nivoe iz 2014. godine. I, to su sve same dobre stvari.

Zahvaljujući tome što se državom rukovodilo ozbiljno i odgovorno, mi imamo i ovakve zakone i ovakav budžet za 2019. godinu, ali zahvaljujući takvom postupanju, država je imala snage i resurse da pomaže i našem narodu na KiM. U poslednjem periodu samo izgrađeni su potpuno novi: dve škole, jedno obdanište, jedan fakultet, jedna studentska poliklinika, potpuno nova bolnica, potpuno nov dom zdravlja, 889 stanova i kuća, a biće i više od 1.100 zahvaljujući naselju „Sunčana dolina“, renovirano 16 škola, sedam obdaništa, jedan fakultet, 20 ambulanti, jedna bolnica, opremljeno oko 100 školskih i visokoškolskih objekata, obezbeđena potpuno nova medicinska oprema za sve bolnice, uz značajna sredstva za infrastrukturu i isplaćivanje svih plata i svih penzija sa kosovskim dodatkom.

U periodu kada se naš narod na KiM nalazi pred velikim nedaćama i velikim iskušenjima, nama je potrebna sloga, nama je potrebno narodno jedinstvo. I poslednje što je potrebno ovom narodu u ovom vremenu je nemir, poslednje što je potrebno su ulični neredi i poslednje što je potrebno …
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poslednja rečenica, gospodine predsedavajući.
Poslednje što je potrebno jesu nekakvi žuti prsluci, kakvi su najavljeni ove subote.
Srbija zaslužuje mnogo bolje od toga. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Zvonimir Đokić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zvonimir Đokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Poštovana gospodo ministri, poštovani narodni poslanici, podneo sam amandman na Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Smatram da je zakon dobar, da ga trebamo usvojiti i on će svakako doprineti većem i boljem razvoju naše države i elektronske uprave u njoj.

Razlozi za donošenje ovog zakona su bili višestruki. Istaći ću neke. Prvo je uspostavljanje centralne baze podataka, drugi je da ćemo u tu centralnu bazu podataka objediniti različite baze podataka, koji su bili u različitim državnim organima, zatim, vođenje jedinstvenog registra za sve u javnom sektoru, misli se na sva zaposlena, izabrana, imenovana, postavljena i angažovana lica, stvorićemo pravni osnov za povezivanje sa drugim registrima i time doprineti razvoju elektronske uprave.

Šta ćemo još dobiti? Dobićemo efikasniju kontrolu naplate doprinosa, smanjićemo troškove administracije, efikasnije će funkcionisati sistem socijalnog osiguranja, elektronska razmena podataka državnih organa e-uprava će profunkcionisati i dobićemo povezanost sa poreskom upravom, tj. smanjiće se zloupotrebe.

Bitno je istaći da će nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i radom čitavog centralnog registra vršiti ministarstvo nadležno za poslove finansija, što nam daje na određeni način garanciju da će to biti i sprovedeno.

Na kraju, želim da naglasim svoje nezadovoljstvo odnosom dela opozicije prema ovom zakonu, prema budžetu i uopšte prema sopstvenoj državi. Samo ću reći jednu rečenicu. Da ste kojim slučajem pripadnici albanske nacionalne manjine i da živite na Kosovu, zbog ovakvog ponašanja vas bi pojeo mrak. Srećan sam što živim u Srbiji.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega.
(Boško Obradović: Povreda Poslovnika.)
Reč ima narodni poslanik Boško Obradović, povreda Poslovnika.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Gospodine predsedavajući, ja ne znam da li ste primetili da je poslanik vladajuće većine pomenuo da će nekoga iz opozicije da pojede mrak? Jednog je za malo pojeo mrak pre desetak dana kada je u Kruševcu bila tribina Saveza za Srbiju i kada je fizički premlaćen ne samo Borko Stefanović, jedan od lidera Saveza za Srbiju, nego i dva njegova saborca koji su bili zajedno sa njim.

Ono što ste zaboravili, da je tada prebijen čak i policajac koji je pokušao da ih zaštiti od prebijanja devetorice nasilnika i batinaša, kojima do dana današnjeg nisu objavljena imena i ne zna se ko su nalogodavci tog napada. Ne zaboravite, napad se desio ispred sale gde se održavala tribina Saveza za Srbiju. Znači, politički je motivisan.

Dakle, sada ste imali ponovljenu jednu tu formulaciju, da smo mi na KiM kao opozicija, do sada bi nas već pojeo mrak. On žali zbog toga što nas do sada nije pojeo mrak i poziva se na primer šiptarske opozicije koju valjda pojede mrak ako drugačije misli od njihove vlasti.

Da li da nas pojede mrak, gospodine Đukiću, kao što je Olivera Ivanovića pojeo mrak? Jeste li možda na to mislili? Hoćete li da nastavite sa prebijanjem, kao što je bilo u slučaju Borka Stefanovića?

Gospodine predsedavajući, ako ovo nije za vašu reakciju, ako ovo nije skandal nad skandalima, da neko traži da opoziciju pojede mrak i da kaže da se čudi što se to još uvek nije desilo, pa šta mi svi ovde da pomislimo posle prebijanja Borka Stefanovića, pokušaja njegovog ubistva, prebijanja dva člana levice Srbije i ovakvih najava?

Danas nam je pretio Aleksandar Martinović. Sada nam direktno gospodin Đukić kaže da će nas pojesti mrak i žali što nas još nije pojeo mrak. Pa, zar to sve nije razlog da u subotu od 18.00 časova, studentski plato, protest protiv ove vlasti, do pada Aleksandra Vučića?