Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

6. dan rada

04.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme ste potrošili, poslaniče. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Mihailo Jokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Pa, kad ću imati ja dovoljno vremena da kažem. Uvek nemam vremena. Mislim, stvarno. Evo, ni pola nisam rekao što sam mislio.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, ja bih vas molila da barem vi ne vičete na mene.
...
Srpska napredna stranka

Mihailo Jokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ne, daleko bilo. Izvinjavam se.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Od prijavljenih Boško Obradović ima vreme, na amandman, i nadam se da ste pročitali amandman.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Koristim vreme poslaničke grupe, da napomenem, i apsolutno sam protiv ovog amandmana kolege Jokića. Smatram da ovaj amandman samo govori o tome da, ako nismo do sada mogli da se uverimo da vladajuća većina govori istinu, ne znam kako sada da vam verujemo na reč.

Ovde ste svojevremeno obećavali da ćete doneti zakon o ispitivanju porekla imovine, pa ga niste doneli. Ovde ste svojevremeno obećavali da će javni izvršitelji da naprave ne znam kakav kvalitet u našem pravosudnom sistemu, a javni izvršitelji pljačkaju građane Srbije. Ovde ste, u svoje vreme, pričali da ćete pomoći domaću privredu i poljoprivredu, a pomažete isključivo strane firme i strane banke. Banke u Srbiji deru kožu s leđa građana Srbije.

Krenuli ste čak i da rasprodajete naša prirodna i privredna bogatstva. Prodali ste PKB , prodali ste RTB Bor, prodali ste Aerodrom Beograd. Ko posle svega toga vama može bilo šta da veruje? Sve što ste rekli i obećavali pre izbora, slagali ste.

Konačno, evo, danas je objavljena i vest da je firma Tonija Blera raspisala poseban konkurs u Beogradu za dva savetnika, jer mu treba pomoć za savetovanje predsednika Vlade Srbije i predsednika države, što je dokaz da se i dalje Toni Bler nalazi na mestu savetnika Aleksandra Vučića, pa postavljamo pitanje ministru finansija – da li se Toni Bler finansira iz budžeta i sa koje stavke ili se Toni Bler finansira na neki drugi način i koliko se plaća Toni Bler kao savetnik? Da li i jedna država na svetu uzima za savetnika ratnog zločinca koji ga je bombardovao, da mi navedete još jedan primer takve države koja je nešto slično uradila? Da mi navedete i odgovorite na pitanje – zašto još uvek niste izašli iz Vlade Ramuša Haradinaja? Zašto poslanici SNS sede u toj Vladi, sede u toj Skupštini… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molila bih vas o amandmanu, a ovo nije u skladu sa predloženim amandmanom. Mislim da ste pomešali tačke dnevnog reda. Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Dušica Stojković.
(Mihailo Jokić: Replika.)
Nije vas spomenuo.
Reč ima narodni poslanik Dušica Stojković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dušica Stojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsednice Gojković.

Uvaženi ministri sa saradnicima, drage kolege narodni poslanici, ja ću se vratiti na temu današnjeg dnevnog reda, a to je rasprava o Predlogu zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Podnela sam amandman na član 1. ovog zakona koji se odnosi na osnovne odredbe. Moj amandman ide u pravcu davanja unapređenja uslova osiguranih lica. Mogu vam reći, iako je ovaj Zakon o Centralnom registru usvojen još 2010. godine, Centralni registar 2013. godine je počeo sa svojim radom. Međutim, u praksi je zaista bilo brojnih poteškoća, brojnih nedoumica i otuda potreba za ovim novim zakonom, da se prosto sve one poteškoće koje su postojale u praksi uklone.

Donošenjem novog Zakona o Centralnom registru višestruko je značajno za prevazilaženje brojnih problema koji prate sistem naplate doprinosa za socijalno osiguranje, s obzirom na to da kontrola naplate doprinosa nije bila dovoljno efikasna.

Ja sam neko ko dolazi iz grada Beograda i mogu vam govoriti o naplati doprinosa za socijalna davanja, kako je to bilo za vreme prethodne vlasti. Godine 2013. kada je SNS preuzela odgovornost za vršenje vlasti u gradu Beogradu, bivši gradonačelnik grada Beograda ostavio nam je dug u iznosu od 1,2 milijarde evra. Struktura tog duga je bila takva da je prethodni gradonačelnik, ta perjanica i lider opozicije, bio dužan i svoj deci, porodiljama, trudnicama u glavnom gradu. Struktura duga grada Beograda za vreme Dragana Đilasa bila je takva da je iznosila 662 miliona evra za kredit sa kamatama koje će svi Beograđani isplaćivati do 2036. godine.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Petrović.
Da li želi reč?
...
Srpska narodna partija

Snežana Petrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsednice.

Uvaženi ministre, poštovane kolege narodni poslanici, uspostavljanje i vođenje centralne baze podataka u kojoj će biti objedinjene različite baze podataka za iste grupe korisnika u oblasti socijalnog osiguranja, u najkraćem, moglo bi se definisati kao razlozi donošenja predloženog zakona. Kako bi povezivanje i objedinjavanje vođenja raznih vidova evidencija postalo dostupnije korisnicima i olakšalo izvršenje javnih službi, ukazala se potreba za uvođenjem elektronske uprave, odnosno kompjuterizacije postojećeg tzv. papir sistema čiji je cilj uvođenje novih stilova upravljanja i određivanje strategija pri obavljanju poslova i dostavljanju važnih informacija.

Razvojem modernih informacioni-komunikacionih tehnologija javile su se različite ideje u primeni novih tehnoloških dostignuća sa ciljem organizovanijeg života korisnika različitih administrativnih usluga. Proizilazi da su zamisli, ideje i planovi, jednom rečju poslovanje različitih subjekata sa bazama podataka nezamislivi bez informaciono-komunikacionih tehnologija.

Razvijene zemlje su odavno upotrebnom novih tehnologija prešle u eru elektronskog poslovanja i na taj način u mnogo čemu pomogle svojim građanima. Zahvaljujući odgovornoj Vladi Republike Srbije koja se stara o praćenju i implementaciji novih tehnologija i svetskih trendova došli smo do vremena kada je i kod nas počela implementacija elektronske uprave u cilju efikasnijeg i bezbednijeg funkcionisanja javnih službi, a sve sa ciljem pomoći građanima i privrednim subjektima u obavljanju raznih administrativnih poslova. U danu za glasanje podržaćemo predloženi zakon. hvala.