Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

6. dan rada

04.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poslanice, budite ljubazni, samo o amandmanu.

...
Srpska napredna stranka

Sonja Vlahović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Jedan od reformskih zakona koji je veoma bitan za budžet iz seta finansijskih zakona i poštovana predsednice, to obezbeđuje i pozitivne ocene MMF, EK, Svetske banke. Jer, posle teških reformi ekonomskih i fiskalne konsolidacije, došli do markoekonomske stabilnosti i ponosna sam što sam poslanica SNS, ponosna sam na Vladu Republike Srbije zato što su vidljivi rezultati. Privredni rast je 4,5%, javni dug nam se smanjuje, inflacija 2,3%, suficit umesto deficita u budžetu, smanjena nezaposlenost, a čuli smo da nije tačna informacija, 11,9% nam je smanjena nezaposlenost. Zaposlili smo 370.000 ljudi. Cena rada nam je povećana, turizam nam je u porastu, životni standard naših građana je bolji. Povećali smo plate, penzije.

Ne očekujem od poslanika opozicije da vole Vladu Republike Srbije, da vole predsednika Aleksandra Vučića, ali očekujem da vole našu zemlju Srbiju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo poslanik Đorđe Komlenski.
Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem predsedavajuća.

Drugarice i drugovi, dame i gospodo, poštovani ministri, zaista komponenta socijalne ravnopravnosti, socijalne pravde jeste jako važan elemenat koji jeste ugrađen u ovaj zakon, ali mislim da njegovo isticanje u opštim odredbama i prihvatanje ovog amandmana može da donese samo na kvalitetu u primeni ovog zakona, kao i u donošenju budućih podzakonskih akata koji treba da proprate realizaciju svega ovog.

Naime, pitanje socijalne ravnopravnosti svih građana kroz stvaranje Centralnog registra je vrlo jasno profilisano interesom svakog od nas da svako prema svojim prihodima, ravnomerno, blagovremeno, bude opterećen, bude obavezan, plati poreze i doprinose državi koje je dužan da da, jer samo apsolutnim obuhvatanjem svih korisnika koji treba da budu obavezani i propraćeni da li poštuju svoje obaveze, teret davanja može da bude pravično raspoređen, srazmerno prihodima koje građani imaju.

Širenje obuhvata i praćenja blagovremenog jednostavno će obezbediti da se poreske obaveze, socijalna davanja koja su svi obavezni kroz prihode koje imamo da uplaćujemo državi, budu smanjena, da mi lično budemo manje opterećeni, a da teret bude ravnomerno podeljen.

Ono što je problem, problem je što mi ovaj sistem koji smo nekad imali jako dobro razrađen, ne ovako, u elektronskom obliku, brzom i efikasnom, kakav ovaj treba da bude, smo imali, nažalost, posle 18 godina od razaranja tog sistema krećemo ponovo iz početka, ali bolje ikad nego ikad.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo poslanik Mladen Lukić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mladen Lukić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsednice.

Uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, donošenjem ovog reformskog zakona pravimo zdrav temelj za napredak društva i povećanje životnog standarda.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi uvođenja centralne baze podataka o obveznicima, doprinosa za socijalno osiguranje, poslodavcima i osiguranicima.

Cilj zakona je obezbeđivanje efikasnije kontrole naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, smanjenje troškova administracije i efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja. Osnovna svrha i razlog jeste regulisanje razmene podataka u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje je uspostavljeno između Centralnog registra i poreske uprave, a koja je u potpunosti realizovana uspostavljanjem objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku.

Kako je Centralni registar, pre svega, elektronski vođena baza podataka i elektronski servis koji se zasniva na IT tehnologijama, neophodno je bilo obezbediti i zakonski osnov za povezivanje sa drugim registrima i evidencijama u Republici Srbiji, kako bi se omogućilo efikasnije i brže ostvarivanje prava i ispoštovali zahtevi u pogledu elektronske razmene podataka državnih organa, odnosno razvoja e-uprave, a sve u cilju povećanja efikasnosti, kako Centralnog registra, tako i drugih organa i organizacija korisnika podataka iz Centralnog registra.

S obzirom da Centralni registar predstavlja jedinstvenu bazu podataka svih osiguranika i osiguranih lica, ovim zakonom preuzimaju se nadležnosti u pogledu vođenja registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica. Zahvaljujem na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani poslanici, samo da vas obavestim o dopisu Radio-televizije Srbije da za koji minut neće više biti u mogućnosti da prate zasedanje Skupštine Srbije zbog preuzetih obaveza prenosa utakmice evropskog prvenstva u rukometu za žene.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Nenad Mitrović.
...
Srpska napredna stranka

Nenad Mitrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, gospodo ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

U članu 1. Predloga zakona uređuje se: osnivanje, organi i delatnost Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, odnos između Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja organa nadležnog za poslove javnih prihoda, organa i organizacija nadležnih za registraciju pravnih i fizičkih lica, organa koji vode službene evidencije i registre o ličnim statusima građana i podataka koji su od značaja za obveznike uplate doprinosa, odnosi Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja sa drugim pravnim subjektima, kao i druga pitanja od značaja za rad Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, između ostalog, treba da obezbedi efikasniju kontrolu naplate doprinosa za socijalno osiguranje, smanjenje troškova administracije i efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja.

Pozivam kolege narodne poslanike da u danu za glasanje podrže Predlog zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo poslanik Veroljub Matić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo…
Izvinjavam se, reč ima Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Ne, ja sam sledeći.

Dame i gospodo narodni poslanici, javljam se po mom amandmanu.

Dakle, ljubav prema hrani je najiskrenija ljubav. DŽaba vam zlato i dijamanti kad nestane hrane i vode. Poljoprivrednici su, bez obzira što proizvode hranu i što na takav način ljude održavaju u životu, postali najsiromašniji sloj građana. Mislim da je dug za PIO i dug za zdravstveno osiguranje zemljoradnika negde oko 200 milijardi, zajedno sa kamatom.

Ja molim gospodina ministra da ovo sasluša, jer se mora naći rešenje za dugove poljoprivrednika koji iznose preko 200 milijardi i približavaju se iznosu od dve milijarde evra. Mislim da bi trebalo razgovarati i ne kažnjavati one koji su to već redovno plaćali i treba razgovarati da se za određeni procenat duga proda poljoprivrednicima taj dug, recimo, da izmire to za pet do 10% obaveza koje duguju, i kamate, i da na takav način, s jedne strane prihodujemo, a sa druge strane rešimo poljoprivrednike dugova, da i oni mogu da overavaju zdravstvene knjižice i da mogu da budu zbrinuti, i na penzijski način i na način da će biti zdravstveno osigurani.

Dakle, ja predlažem da poljoprivrednici koji su ove godine dobili značajno veća sredstva, ovaj tamo što prigovara u narodnoj nošnji, što glumi domaćina, kaže da je 41 i po milijarda malo, a kad je on dobijao od Dušana Petrovića novac, 19 milijardi je bilo puno, a isti kurs evra je bio. Dakle, mi zahvaljujemo na tome što smo dobili sedam milijardi i 600 više kao poljoprivrednici, ali molimo Ministarstvo finansija da razmisli o tome da se dugovi poljoprivrednika koji za PIO i zdravstveno osiguranje iznose preko 200 milijardi na određeni način kompenzuju, ili sa subvencijama ili da im se to proda za pet posto od stvarnog duga i na takav način rešićemo i njihov problem, a pokazati onima koji su do sada plaćali PIO osiguranje da njih ne kažnjavamo, jer je iznos kamata daleko veći nego što je iznos duga. Zahvaljujem.