Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

6. dan rada

04.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.
Izvolite, kolega Filipoviću.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, mogu slobodno da kažem i građani Srbije, jer će u odloženom prenosu ili u snimku oni koje interesuje ova diskusija imati priliku da čuju šta smo mi govorili kada je deo opozicije koji je danas ovde pravio cirkus izašao iz sale.

Hoću da kažem da smo mi, poslanici SNS i deo opozicije koji je ovde ostao, pokazali da je zaista za nas mera patriotizma to kako naši građani žive, kakvo je stanje u našoj državnoj kasi i ono čime možemo da se pohvalimo jeste bolji standard naših penzionera i naših zaposlenih u javnom sektoru, ali naravno i onih ljudi koji rade u privatnom sektoru.

U Srbiji je stanje sve bolje. Plate i penzije rastu na realnim osnovama, SNS i Vlada Republike Srbije su, mogu da kažem, odlučno i snažno posvećene tome da rešavaju probleme i najugroženijih slojeva našeg društva i tu smatram da u narednoj godini ima prostora i biće, ukoliko privredni i ekonomski rast i stanje u društvu i finansijama dozvole, da još više pomognemo, možda i malo ravnopravnije onim ljudima koji imaju i niža primanja od dvadesetak hiljada dinara, kako bi njihov nivo i standard života koliko-toliko pokušali da približimo životu ljudi i standardu ljudi koji žive bolje od njih. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Filipoviću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Bojanić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Gospodine ministre, koleginice i kolege, pred nama je jedan vrlo kvalitetan predlog zakona.

Uložio sam amandman na član 1, na član koji se tiče opštih odredaba u ovom zakonu, upravo u cilju da pojačam napore predsednika Republike, Vlade Republike Srbije i ove skupštinske većine u ekonomskom i održivom razvoju Republike Srbije, pa i ovaj dobar zakon upravo kreće u tom pravcu. Da je to tako, reći ću vam iz jednog prostog primera.

Mi imamo sada velikih problema kod onih naših sugrađana koji su se devedesetih godina bavili nekim privatnim biznisom. Znači, od 1990-te, do 1994. godine sva dokumentacija koja se ticala njihovih socijalnih davanja, odnosno poreza, doprinosa vodila se u nekadašnjem ZOP-u, odnosno Službi društvenog knjigovodstva. Od 1994. godine to je već preuzela poreska uprava i tu nema problema, ti podaci postoje. Ali, za sve one ljude koji su do 1994. godine imali neke svoje privatne, u to vreme to su bili većinom s.t.r. ili možda neke apoteke, za većinu je problem naći dokumentaciju i ostvariti, evo sad većini njih stiže 65 godina starosti ili 40 godina staža i pokušavaju da ostvare svoje penzije, nisu u mogućnosti za taj period.

Služba društvenog knjigovodstva koja je 2000. godine uništena i ugašena ne postoji, i Trezor, proveravao sam u Trezoru, ne postoji arhiva iz tog perioda. U Poreskoj upravi opet ne postoji, jer Poreska uprava nije ni bila u obavezi da takvu dokumentaciju ima. Na ovaj način mi ćemo potvrditi upravo ono da se staramo o ekonomskom i održivom razvoju, da mislimo o budućnosti. Znači, niko u budućnosti zahvaljujući ovakvim merama i ovakvim zakonima neće imati te probleme koje naši sugrađani u ovom trenutku imaju. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Bojaniću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić.
Izvolite prof. Atlagiću.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani potpredsedniče, gospodine ministre, ovaj zakon i amandman pridoneće boljoj kontroli naplate doprinosa za socijalno osiguranje, što će se odraziti na ubrzanu modernizaciju Republike Srbije, a motor ubrzane modernizacije Republike Srbije je gospodin predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić.

Bivši režim oličen u Draganu Đilasu, zvanom Điki mafija, Vuku Jeremiću, zvani Vuk potomak, Saši Jankoviću, zvanom Sale prangija, nije vodio računa o socijalnom osiguranju i centralnom registru, jer za vreme njihovog režima, bez posla je ostalo 575.000, ovo je tačan podatak, radnika po raznim osnovama, ali je zato gospodin Đilas namestio 500 miliona svojim privatnim firmama.

Poštovani potpredsedniče, Jeremić ovih dana zamuckuje na sudu u NJujorku uhvaćen u petljanjima sa belosvetskim lopovima Patrikom Hoom i Šeikom Tidijanom Gadijanom. Tu je odmah do njega i Saša Janković, Sale prangija, koji ovih dana roni krokodilske suze zbog debakla Prištine za prijem u Interpol. Toliko tuge nisu pokazivali ni predstavnici pokrovitelja tzv. nezavisnosti Kosova.

Poštovani ministre, njima nije cilj unapređivanje socijalnog osiguranja i centralnog registra, nego preko satanizacije predsednika Republike Srbije, njegovog brata, njegovog sina i roditelja, omalovažiti ulogu i ličnost predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, dok čini nadljudske napore u traženju trajnog kompromisnog i održivog rešenja za našu srpsku pokrajinu.

Zaboravili su jedno, što ga više blate, što više prosipaju laži o njemu, što više satanizuju njega i porodicu, on je sve jači, sve snažniji, sve čvršći, čvršći od stene, nesalomiv. Znate zašto? Zato što preko njega građani Republike Srbije pretaču svoju energiju zarad budućnosti naše dece i naše otadžbine. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala prof. Atlagiću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Živan Đurišić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, Živan Đurišić.
...
Srpska napredna stranka

Živan Đurišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, amandman koji sam podneo glasi - u članu 1. Predloga zakona dodaje se stav 2. koji glasi: „Ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na monetarnu politiku.

Članom 1. Predloga zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koji nosi naslov - opšte odredbe, nabrojane su oblasti na koje se odnosi ovaj zakon i kojim se uređuje ovim zakonom osnivanje organi delatnost centralnog registra kao i njegov odnos sa organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, organu za poslove javnog prihoda i drugim organizacijama koje su nadležne za registraciju pravnih i fizičkih lica, organima koji vode službene evidencije i registre o ličnim statusima građana. Odnos sa institucijama koje vode registre o podacima koji su od značaja za obveznike, uplate doprinosa, kao i odnos sa drugim pravnim subjektima.

Ovaj zakona, jedan u setu zakona koji sada donosimo, a pre svega Zakon o budžetu za 2019. godinu doprineće daljem razvoju Republike Srbije, kao i dalje uspešno vođenje monetarne politike. Zajedno sa ostalim zakonima koji su na dnevnom redu ove sednice Narodne skupštine Republika Srbija izlazi iz procesa konsolidacije fiskalnog i monetarnog sistema što je omogućilo da kurs dinara u 2018. godini budi stabilan i sa kontrolisanom i minimalnom inflacijom, a što će ovim zakonima, pre svega Zakonom o budžetu za 2019. godinu biti omogućeno i ostvareno i u 2019. godini.

Koliko je ovo značajno za čitava privredni i društveni razvoj zemlje kao i za bolji život građana znaju oni koji se sećaju kako je bilo onda kada je kurs dinara bio nestabilan sa hiperinflacijom koja je uništavala privredne subjekte a ogromnu većinu građana dovodila na rub siromaštva. Monetarna i fiskalna politika sa reformom političkom i ekonomskog sistema su programski zadaci SNS na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Iz svega ovoga pozivam narodne poslanike da glasaju za ovaj zakon.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Đurišiću.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Stanislava Janošević. Izvolite, koleginice Janošević.
...
Srpska napredna stranka

Stanislava Janošević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, poštovani predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, kolege poslanici, u osnovi registra obaveznog socijalnog osiguranja je baza podataka obveznika, osiguranika, poslodavaca, što je naravno logično, međutim, ovakvoj formaciji, ovako razvijenom registru imaćemo apsolutan pregled naplate doprinosa za socijalno osiguranje. Najbitnije je da imamo konstantnu razmenu podataka, adekvatnu, istinitu između poreske uprave i centralnog registra. Baza podataka centralnog registra u mnogome se naslanja na informacione tehnologije. Drago mi je da ste to prepoznali u mnogim koracima ranije kada ste formirali i uveli u primenu elektronsku upravu.

Od oktobra 2018. godine, što želim da naglasim je razvijena i puštena u primenu info linija kada građani Srbije kontaktirajući one korisnike i ljude koji rade na tim info linijama mogu da dođu do podataka koju je to dokumentacija potrebno obezbediti da bi mogli da omoguće lečenje dece ili odraslih u inostranstvu, da vide dokle je taj postupak stigao kao i kada će doći samo rešenje.

Republički fond za zdravstveno osiguranje u Zrenjaninu radi apsolutno dobro sa svojim ispostavama u Novoj Crnji, Novom Bečeju, Žitištu i Sečnju. Republički fond za zdravstveno osiguranje je prebukiran danima kada korisnici dolaze, odnosno u delu dana kada dolaze da bi overili svoje upute za rad lečenja van matične filijale. Drago mi je da je poboljšano stanje po pitanju ljubaznosti, efikasnosti rada ljudi koji nam omogućavaju overavanje tih uputa i po pitanju zdravstva, veliki je iskorak načinjen u gradu Zrenjaninu i bolnice Đorđe Jovanović, opremljena je angiosalom, opremljena je rendgenima. Ovaj ustanova je akreditovana, uloženo je 100 miliona dinara u bolnicu Đorđe Jovanović i jako mi je bitno da kažem da ono što nam nedostaje jeste magnetna rezonanca kako ne bismo slali bolesnike na dijagnostiku van matične filijale. Hvala vam.