Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

6. dan rada

04.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Rističeviću.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Stanija Kompirović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima Stanija Kompirović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanija Kompirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, građani Srbije, da se zemlja gradi, radi i napreduje govori i set zakona i predlog budžeta koji se nalaze ispred nas i koji su na dnevnom redu. Pad nezaposlenosti koji sada iznosi 11,3%, koji jeste prioritet Vlade, povećanje plata i penzija. Sve to ćemo dobiti usvajanjem budžeta za 2019. godinu, a sve zahvaljujući politici našeg predsednika, Aleksandra Vučića, mi ostvarujemo i otvaramo fabrike, izgrađujemo puteve.

Politika mira koju on vodi, pitanje Kosova i Metohije, koje je teško i kompleksno, zato naš predsednik čini sve da se ne ugrozi mir i stabilnost na tim prostorima. Već 15 dana na prostorima KiM mirnim putem se borimo protiv terora albanske vlasti koji su na robu iz Srbije uveli takse od 100%.

U 21. veku neko želi da nam uskrati osnovo pravo, pravo na život, hranu, vodu, pravo na lečenje, pravo na učenje upravo na postojanje na tim prostorima Kosova i Metohije. Neće nas uništiti, hrabro i mirno odgovaramo na te mere, naši studenti, majke, žene izlazeći i pokazivajući želju za opstanak na našim ognjištima.

Zahvaljujući ekonomsko jakoj Srbiji i mi smo na prostorima Kosova i Metohije jači i jedinstveni. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Izvolite kolega Bogatinoviću.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Bogatinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, osnovna svrha ovakvog predloga zakona jeste regulisanje razmene podataka u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koja je uspostavljena između centralnog registra i poreske uprave, a koja je u potpunosti realizovana uspostavljanjem objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku.

Ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na poboljšanje zaštite poljoprivrednih osiguranika.

Iskoristio bih priliku da se osvrnem na program podrške sprovođenja mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2018. godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije.

Na osnovu ovog programa raspisan je javni konkurs, a cilj programa je sistemsko unapređenje poslovanja zadruga, kao i kvaliteta života u ruralnim sredinama, kroz ravnomerniju raspodelu dohodaka i povećanje ekonomskih mogućnosti u sklopu ravnomernog regionalnog razvoja. Realizacijom programa se unapređuje zadružni sistem i povećava konkurentnost, a sveobuhvatni aspekt društvenih i socijalnih promena u kojima su zadruge značajni akter.

Sa teritorije grada Leskovca na javni konkurs prijave sa propisnom dokumentacijom dostavilo je devet zemljoradničkih i poljoprivrednih zadruga, a bespovratna sredstva po programu odobrena su za četiri zadruge, i to zemljoradnička zadruga „Profesionalac SMS“ Donje Trnjane, druga, poljoprivredna zadruga „Kumovi plus“ Vučje, treća, zemljoradnička zadruga „Petrović“ Gornje Krajince i četvrta, zemljoradnička zadruga „Gradac-voće“ Gradašnica. Po programu, ukupno odobrena sredstva za četiri zadruge sa teritorije grada Leskovca za 2018. godinu iznose 36,4 miliona dinara. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, uvaženi kolega Bogatinoviću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dubravka Filipovski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Suština ovog zakona je briga o siromašnima. Agenda o održivom razvoju do 2030. godine ima za cilj iskorenjivanje siromaštva i usmeravanje društva ka održivom inkluzivnom razvoju. Srbija je usvojila ovu agendu i obavezala se na realizaciju ovih ciljeva. Predlog zakona o socijalnom registru obaveznog socijalnog osiguranja nastavak je realizacije ove agende, ali i je ovo i reformski zakon od čije će primene korist imati građani, jer će administracija biti brža i efikasnija.

Dakle, cilj ovog zakona je veća transparentnost, efikasnija kontrola isplate socijalnih davanja, ali i bolja međusektorska koordinacija institucija. Cilj ovog zakona je visok nivo naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i da se unapredi nivo izvršenja zakonskih obaveza. Ono što je Vlada Republike Srbije uspela za vreme mandata Aleksandra Vučića i sada Ane Brnabić je da reformskim procesima u isto vreme smanji stopu nezaposlenosti, ali i poveća broj zaposlenosti.

Amandman koji sam podnela na Predlog ovog zakona dodatno definiše zakon. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Filipovski.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik dr Desanka Repac.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Jovica Jevtić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jovica Jevtić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, na član 1. predloženog Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja podnosim amandman u smislu dodavanja stava 2. koji preciznije definiše povezanost predloženog zakonskog rešenja sa ravnomernim razvojem Republike Srbije.

Inače, članom 1. Predloga zakona propisana je oblast koja se uređuje zakonom, a to je pre svega osnivanje, organi, delatnost Centralnog registra, kao i njegov odnos sa ostalim organima u sistemu funkcionisanja socijalnog osiguranja. Usvajanjem ovog zakona obezbediće se jedinstvena baza podataka o obveznicima doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, osiguranicima i osiguranim licima u koji se podaci unose, čuvaju i dnevno elektronski ažuriraju.

Kako je Centralni registar pre svega elektronski vođena baza podataka i elektronski servis koji se zasniva na IT tehnologijama, neophodno je bilo obezbediti zakonski osnov za povezivanje sa drugim registrima i evidencijama u Republici Srbiji, kako bi se omogućilo efikasnije i brže ostvarivanje prava i ispoštovali zahtevi u pogledu elektronske razmene podataka državnih organa, odnosno razvoja elektronske uprave, a sve u cilju povećanja efikasnosti kako Centralnog registra, tako i drugih organa i organizacija, korisnika podataka iz Centralnog registra. Osnovna svrha i razlog jeste regulisanje razmene podataka u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koja je uspostavljena između Centralnog registra i Poreske uprave, a koja je u potpunosti realizovana uspostavljanjem objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku.

Odgovorna socijalna politika, a svakako je predloženo zakonsko rešenje deo te politike, utiče na ravnomerni razvoj Republike Srbije u svim oblastima društvenog života, pa je podnošenje amandmana jedan vid podrške toj ideji i već sam i ranije naglašavao da u svim zakonskim predlozima moramo dati podršku ideji ravnomernog razvoja čitave zemlje. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Jevtiću.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Pešić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Pešić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvaženi ministre sa saradnicima, podnela sam amandman kako bih dodatno ukazala na značaj donošenja ovog zakona.

Ovim amandmanom akcenat se pre svega stavlja posebno na ostvarivanje socijalne ravnopravnosti. Usvajanjem zakona će se omogućiti efikasnija kontrola naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, smanjenje administrativnih troškova i uopšte efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja. Cilj Vlade Republike Srbije i našeg predsednika Aleksandra Vučića je da Srbija bude jedna moderna zemlja. Ovo je svakako jedan od zakona koji će doprineti tome da Srbija bude modernija zemlja, jer je on pre svega fokusiran na ostvarivanje, odnosno omogućavanje boljih usluga za sve građane Srbije.

Na ostvarivanje socijalne ravnopravnosti uticaće takođe budžet za 2019. godinu, jer je budžetom za 2019. godinu predviđeno 33 milijarde više sredstava u odnosu na 2018. godinu za povećanje plata u javnom sektoru, tako da ćemo imati povećanje plata 7-12%, pri čemu će najveće povećanje zarada u Srbiji imati medicinske sestre i tehničari 12%, 10% povećanja imaće lekari, 9% ustanove socijalne zaštite, prosveta, vojska, policija, 7% ostali budžetski korisnici.

Takođe, na ostvarivanje socijalne ravnopravnosti u Srbiji uticaće i povećanje minimalne cene rada, odnosno povećanje minimalne zarade u Srbiji od 1. januara, ali svakako na ostvarivanje socijalne ravnopravnosti uticaće i povećanje penzija, kao i jednokratna pomoć koju su naši penzioneri dobili u prethodnim danima. Zahvaljujem.