Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

6. dan rada

04.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Jasmina Obradović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
… a karakteriše ga povećanje životnog standarda koje prati povećanje plata i povećanje penzija, kao i razvojni aspekt, jer predviđa rekordna izdvajanja za kapitalne investicije koje će podstaći ljude ….
(Poslanici opozicije negoduju.)
Htedoh da pričam o amandmanu. Imala sam mnogo toga da kažem. Završiću svoje obrazlaganje amandmana sledećom rečenicom – u vreme, tačnije, juče kada smo videli naše kolege u Domu Narodne skupštine postrojene u kolonu, u vreme kada Ramuš Haradinaj uvodi sulude takse na srpske proizvode, u to vreme se stoji postrojen u kolonu, u vreme kada se kolone žena sa humanitarnom pomoći, sa igračkama i hranom za bebe vraćaju sa Jarinja, u vreme kada taj isti Haradinaj kaže da želi smenu režima u Beogradu, u to isto vreme pojavljuje se i Haradinajeva pešadija, Haradinajeva peta kolona u Narodnoj skupštini Republike Srbije i to bez ikakvog stida i srama. Žele da zabiju nož u leđa vlastitoj zemlji. Zar vas zaista za tu našu zemlju, zar vam zaista puca prsluk i to ovaj žuti kako ste naučili do sada?
(Boško Obradović: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Prvo, nikakvog osnova nema.
Vi niste slušali poslanicu. Urlali ste.
(Boško Obradović: Niste bili tu.)
Da, da. Gledam prenos sve vreme. Urlali ste. Znači, niko nju nije slušao u sali.
(Dušan Petrović: Povreda Poslovnika.)
(Zoran Živković: Po amandmanu.)
Biće, samo polako.
Idemo dalje.
Ajmo, ajmo, ajmo urlanje.
Na član 1. amandman je …
(Zoran Živković: Po amandmanu sam se javio.)
Zoran Živković, opomena.
Ne mogu da oslobodim sistem. Moram da dam redom reč.
(Poslanici opozicije negoduju.)
Ne mogu jednostavno. Blokirali ste sistem.
Samo da vam kažem, cene goriva su u Srbiji snižene pre nekoliko dana.
Ne gledate televiziju. Od mržnje ne možete da se suočite sa istinom da su cene goriva u Srbiji snižene.
(Marinika Tepić: Poslovnik.)
Šta ćemo? Polako samo. Biće. Koliko ste danas imali toga. Niko vas nije uskratio za Poslovnik.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Dragan Savkić.
Da li je tu? Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajuća.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koji glasi – ovim zakonom podstiče se sveobuhvatni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na efikasnost socijalne zaštite. Razlozi donošenja ovog zakona sadržani su u potrebi organizovanja efikasnog oblika za obavljanje poslova, uspostavljanja i vođenja centralne baze podataka u kojoj će biti objedinjene različite baze podataka koje se vode za iste grupe korisnika u oblasti socijalnog osiguranja.

Uvođenje centralne baze podataka obveznicima doprinosa za socijalno osiguranje poslodavaca i osiguranicima, a što treba da obezbedi efikasniju kontrolu naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, smanjenje troškova administracije i efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja.

Na ovaj način Predlog zakona ostvaruje pozitivan efekat na sveukupni razvoj Republike Srbije, na kome Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić neprestano rade na započetim reformama i poboljšanju životnog standarda, za koje su građani najviše zainteresovani.

Zbog toga smatram da sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na efikasnost socijalne zaštite moraju biti istaknuti u članu 1. Predloga zakona. Hvala.

(Dušan Petrović: Povreda Poslovnika.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dušan Petrović. Izvolite.
...
Zajedno za Srbiju

Dušan Petrović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Član 164. koji uređuje razmatranje amandmana i ovlašćena lica i njihova ovlašćenja za prihvatanje amandmana i povlačenje, prihvatanje i odbijanje istih.

Dakle, pošto je ovde ovlašćeni predstavnik Vlade ministar energetike, ja želim da znam kako može ministar energetike nama da odgovori na pitanje - kako će država da se zaduži 240 miliona evra, da bi pravila stadion? Ili 250, a 850 miliona evra je država uspela uzimajući od penzionera da u bilansu, kako se to kaže, napravi pomak i da popravi stanje.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dakle, ovo nije povreda Poslovnika nego zloupotreba. Hvala vam, da zloupotreba povrede Poslovnika.
(Dušan Petrović: Kako nije?
Vi ne smete da reagujete na raspravu o budžetu.)
Da, tako je. Ali, čitav dan raspravljamo kao što vidite.
Poštovani poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam da će Skupština danas raditi i posle 18,00 časova.
Pošto nismo nešto mnogo radili danas, malo ćemo još da radimo.
Recite vi?
(Zoran Živković: Prijavio sam se za reč po amandmanu.)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Krsto Janjušević.
Da li želi reč Krsto Janjušević?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Krsto Janjušević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsednice.

Ovaj zakon je svakako u funkciji ekonomskog razvoja i svako sistemsko uređenje, uređenje kvaliteta podataka i kontrole istih je u funkciji razvoja, u funkciji rasta i Srbija pobeđuje zato što građani to prepoznaju.

Dakle, imamo Centralni registar i 370 hiljada novih radnih mesta, imamo i Centralni registar stotine novih kompanija, imamo registre koji pokazuju napredak ove zemlje u svakom smislu, a centralni registar milionera i tajkuna koji sebe naziva Savezom za Srbiju nam je ostavio i ponudio sledeće: centralni registar 400 hiljada ljudi koji su ostali bez posla od 2008. do 2012. godine, stotine hiljada kuća u kojima su ostali da rade jedino strujomeri i vodomeri.

Ostavili su nam i centralni registar 3000 šiptarskih terorista koje su pustili nazad kućama iako su bili osuđeni za najmonstruoznije zločine, neke sudije u tim slučajevima su se izjasnile da u njihovim karijerama nisu mogli i nisu zamislili da ljudski um i ljudsko biće može nekome nešto tako učiniti.

Ostavili su i centralni registar stranih kompanija koje će oterati kada oni dođu na vlast. Pa neka odu nemačkim kompanijama koje zapošljavaju preko 50 hiljada radnika da kažu – napolje radnici iz kompanija, neka ode koordinator da održi junački govor, možda dobije aplauz. A, šta je iza aplauza? Kada bude trebala da legne plata, njemu je legla ona što je oprao posle predsedničkih izbora, a šta će radnici kad se vrate, ko će njima dati platu, daće im on opet, junački govor.

Ostavili su i onaj sajt, koji je trebao da bude neka vrsta registra, plaćen je 25 hiljada evra, a na njemu su trebale da stoje sve divlje deponije u Srbiji, još uvek tehnologija nije dostigla nivo da pronađemo taj sajt, nema ga. Znate, šta im je bio izgovor što nema tog sajta, kaže – hakeri.

Ja ne mogu da odolim a da ne napravim jedno poređenje, a to je da jednom mom poznaniku je supruga zatekla SMS poruke koje nisu bile njene i njegov odgovor je bio – ženo hakeri, hakeri hoće da nas zavade, njima ne može Amerika ništa, a ne ti i ja. Zato i njima narod ne veruje otprilike kao što je ta supruga poverovala tom mom poznaniku.

Kada nas gospodin koordinator poziva da ovde čitamo neke pesmice, evo mu predlog jedne pesmice, pa neka to bude njihova himna – „Da zakopčam prsluče morao sam nano, Đilas više plaća kad je zakopčano“. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Ministar, izvolite ministre.
(Boško Obradović: Replika.)
Nemate repliku. Po kom osnovu? Imate nešto vremena za amandman i to je to.
Ministar, izvolite.

Aleksandar Antić

Zahvaljujem, predsednice.
Pre svega ja moram da kažem da na sve one ključne elemente o kojima ste razgovarali da sam dao, duboko verujem vrlo korektne odgovore. I vezano za BDP i za „Telekom“, „Beograd na vodi“. Još jednom ponavljam, „Beograd na vodi“ je u fazi investiranja. U fazi investiranja ne može da se očekuje dobit. Moram da iskomentarišem ne zbog parlamenta, parlament je naravno svestan te činjenice, nego zbog šire javnosti i molim za tu dozu korektnosti prema kolegi Siniši Malom. Siniša Mali juče tokom čitavog dana, danas od 10.00 časova je u parlamentu i deo ove rasprave, 57 minuta nije tu zato što kao ministar finansija ima neodložnu obavezu i ja ga tu menjam.
Mislim da treba Narodna skupština da bude korektna prema kolegi Malom koji je zaista ovde u parlamentu poštujući, ovu visoku instituciju, provodi vreme u raspravi sa poslanicima, dajući argumente vezano za zakonske projekte.
Zaista ne doživljavam, niti me tangiraju prozivke tipa koje dovode u pitanje moju sposobnost ili kao što neko reče, kapacitet da odgovaram na pitanja poslanika i na sve to imam samo jedan komentar. Kada budete počeli da se bavite pitanjima koja su na dnevnom redu, videćete moj kapacitet.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Sada bih trebala da primenim član 109. da svima koji su dobacivali, vikali, ometali govornika izreknem opomenu, ako ćemo da se držimo Poslovnika, vidim po povredama Poslovnika da moram striktno da se držim toga. Samo ne znam koga da izaberem. U dilemi sam.
(Boško Obradović: Povreda Poslovnika.)
Izvolite, Boško Obradović, povreda Poslovnika.