Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 12.03.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Zahvaljujem, predsedavajući.
Dakle, sama namera uopšte nije sporna, nešto da li ubrzati ili ne. Ovde se radi o tome da je rok do osam dana, ne radi se o podacima, kako je ovde možda pogrešno navedeno, radi se o licima koje organ predlaže da mu se odobri pristup podacima iz Centralnog registra stanovništva. Prethodni korak je tehnička osposobljenost tog organa koju utvrđuje Kancelarija za informacione tehnologije. Nakon te provere Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave daje ili ne daje, odnosno odobrava ili ne odobrava pristup tom organu, odnosno konkretnim licima koje taj organ predlaže. Dakle, oni to mogu da dobiju i u roku od jednog dana i u roku od dva dana, zavisi koliko su oni ažurni. Do tog momenta pristup podacima ima samo onaj ko je ovlašćen, a o Centralnom registru, u skladu sa odredbama ovog zakona, računa vodi, naravno, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Tako da, shvatam nameru, ali prosto ne vidim tu problem. Dakle, oni mogu da dobiju to i u roku od jednog dana. Rok je do osam dana. Moraju da se pripreme za to.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre.

Na član 15. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 21. amandman je podnela narodni poslanik dr Sanda Rašković Ivić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 21. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Miljan Damjanović.

Izvolite, kolega Damjanoviću.

...
Srpska radikalna stranka

Miljan Damjanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Zaista, jedna stvar koju možemo zajedno da konstatujemo jeste da prethodnih 19 godina svi ministri, pa i predstavnici Vlade, predsednici Vlade koji se nama ovde obraćaju imaju jedan uspešan karakter tog obraćanja i uspešan modus, a to je ono što je svima zajedničko, jedna vrsta demagogije, odnosno ne jedna vrsta, nego demagogija.

Malopre smo od mog poštovanog kolege diplomiranog pravnika Srete Perića mogli da čujemo izjave Milana Markovića, koji je nekada bio ministar. Inače, mnogo poznatiji javnosti nije bio kao ministar, već pod nadimkom „jahta“. To je isti onaj ministar koji je tada zaboravio, kako je naveo, da preda Agenciji za borbu protiv korupcije da mu je žena, baš kad je bio ministar, na poklon dobila jahtu, koji je tada bio ministar ispred DS, a danas je uvaženi član SNS i koji je kao ministar izjavljivao da je birački spisak urađen u skladu sa najvećim bezbednosnim standardima, a onda čak i prevazišao sebe u svojoj demagogiji i onda pred, hajde da kažem, izbore 2012. godine izjavio da je birački spisak u Srbiji jedan od najmodernijih u Evropi. Sad ne znam da li je to što je bio prepoznatljiv i po tome što nosi, poput gospodina Mrkonjića, samo on to nosi sa stilom, „lakosta“ majice, pa je po tome mislio da je taj birački spisak najmoderniji, ali evo sedam godina nakon toga čujemo da taj spisak nije bio dobar, što smo mi i tada govorili, i to svi građani Srbije znaju, i nakon ovoga neće biti dobar.

Zašto neće biti dobar? Ovde smo, kada je Ana Brnabić iznosila svoj ekspoze nakon toga čuli niz stvari koje su bile vezane samo za jednu, a to je digitalizacija. I onda kad ukucate, na primer, na internet pretraživaču Anu Brnabić, izaći će vam redom 18.7.2018. godine, digitalizacija prioritet Vlade, pa dalje, digitalizacija izvor rasta na tržištu, pa digitalizacija najveći prioritet, digitalizacija najveća šansa da postanemo konkurentni. Sve to dovodi do novog demagoškog procesa, prođu još četiri godine neke Vlade, onda ponovo budu izabrani novi ministri i ponovo nama ovde dođu i kažu – e, sada će ovo biti najbolje prečišćeno, urađeno po najboljim standardima, bezbednosnim standardima, najmodernije, a u međuvremenu, ako slučajno njihova stranka ne pređe cenzus, dovoljno je promeniti, kao što vidite u slučaju Milana Markovića, člansku kartu i nastavite putem kojim ste krenuli. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Damjanoviću.
Reč ima ministar gospodin Branko Ružić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Zahvaljujem, predsedavajući.
Samo bih se osvrnuo pre svega na amandman koji je ovde podnet, a tiče se smanjenja roka za izradu podzakonskog akta sa šest meseci na tri meseca. Naravno da smo razmišljali koliko je vremena potrebno sa aspekta celishodnosti potrebnog vremena za realizaciju i zato smo predložili da to bude šest meseci. Naravno, to ne znači da nije moguće taj akt završiti i pre tog roka, ali kao odgovorni ljudi želimo da se na odgovoran i ozbiljan način bavimo svojim poslom. To je osnovni razlog zašto ovaj amandman nije prihvaćen.
Kada se govori o digitalizaciji, mislim da je Vlada Republike Srbije dokazala da to jeste prioritet i da jeste u fokusu rada Vlade Republike Srbije. Činjenica, na primer, da preko milion puta nije bilo potrebno da građani Srbije idu od šaltera do šaltera da prikupljaju dokumenta, da je to urađeno zahvaljujući prvo donetom Zakonu o opštem upravnom postupku, nakon toga elektronske platforme eZUP koja omogućava da se elektronski razmenjuju podaci između organa bez da građanin mora da ide od šaltera do šaltera. Mislim da je to jedan egzaktan podatak, vrlo transparentan, ne može biti plod manipulacije i govori u prilog tezi da digitalizacija traje ne samo i isključivo kao tehničko-tehnološki proces, nego kao društveni proces.
Takođe, uvezivanje matičnih knjiga sa jedinstvenim biračkim spiskom, i to je digitalizacija, e-beba, i to je digitalizacija, e-inspektor, platforma na kojoj sada u pilot fazi rade četiri inspekcije, takođe je digitalizacija, omogućava i olakšava i građanima i privredi. Tako da, taj apriori negativan stav ili predrasuda o tome da digitalizacija nije dobra ili ne donosi ništa dobro ili korisno prosto ne stoji. Imate pregršt dokaza za to samo kada se okrenete oko sebe, tako da sam prosto morao da odgovorim i na ovaj, da kažem, politički deo obrazlaganja amandmana koji je uvaženi kolega izneo. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre.

Reč ima narodni poslanik Miljan Damjanović, pravo na repliku. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Miljan Damjanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo još jednom dokaz za moje tvrdnje da je demagogija najuspešniji projekat predstavnika vladajuće većine i ministara kada dođu ovde.

Na činjenice koje sam izneo slušali smo sedam minuta demagoške priče. Poslednje što smo čuli od ministra jeste da je digitalizacija dobra. Ja u svom govoru nijednog trenutka nisam rekao da digitalizacija nije dobra. Možemo da uzmemo stenogram i da proverimo ono o čemu sam ja govorio i govorio sam o načinu na koji se ovde digitalizacija predstavljala narodnim poslanicima i građanima Srbije od strane sadašnjeg predsednika Vlade Ane Brnabić i o tome da je sve vreme govorila o tom prioritetu i pogledajte vremenski period kada je ona postala predsednik Vlade, pre toga je bila ministar i isto to govorila, pa pogledajte koliko je godina prošlo i onda mi govorimo o tome da ste uradili nešto uspešno. Ne, niste. Sutra ukoliko se SPS vrati da bude u koaliciji sa DS, ako ponovo do toga dođe, onda ćete kritikovati ministre koji su bili, na primer, iz redova SNS i reći da to nije valjalo, kao što sada kritikujete sve ono što ste tada radili sa njima.

Drugo, kada sam govorio o prvom delu samog procesa razgovora o biračkim spiskovima, izneo sam, ako se ne varam, vi ste i tada podržavali tu Vladu kada je bio ministar Milan Marković, samo sam rekao kako je moguće da ako ste tada isto govorili da su to najbolji birački spiskovi, da je to najbolji ministar, kako je moguće da sedam godina, osam godina posle toga kažete – ne, ne, evo sada to rešavamo? U međuvremenu je koliko izbornih ciklusa bilo i koliko se, zbog istih tih, dešavalo nepravilnosti. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Damjanoviću.
Reč ima ministar, gospodin Branko Ružić.
Izvolite ministre.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Hvala, ne bih da upadam u klopku, imajući u vidu da nisam narodni poslanik, u svakom slučaju, ovo što ste pominjali te razlike političkih opcija, u kapacitetu ministra, svakako ne mogu da govorim na tu temu, to mogu da rade poslaničke grupe ili ovlašćeni predstavnici, to je na njima da li će vam odgovoriti. Ali u svakom slučaju kada govorimo o tome, evo mogu i da se izvinim ako vas nisam dobro razumeo, ali sam razumeo da ste rekli da je digitalizacija nešto dobro, tako da se oko toga slažemo. Ako vas nisam razumeo upućujem izvinjenje, ali u svakom slučaju ja sam naveo i argumente i zašto je ta digitalizacija dobra i šta je urađeno do sada bez pretencioznog nekog pristupa da bilo koga hvalim, ili kudim, nego govorim o onome što je prosto tačno.
Što se tiče jedinstvenog biračkog spiska koji je, eto nametnut kao tema, mi nismo imali elektronske baze podataka u vreme o kome vi govorite, dakle, 2011. godini, 2012. godini, odnosno nisu prebačeni podaci u elektronske baze. To je sada učinjeno. I, naravno da će sam jedinstven birački spisak biti ažurniji, i zato je moguće da 2019. godine, kažete da nikada birački spisak nije bio ažurniji, kao što je to bilo moguće reći 2012. godine.
Tako da, ne vidim problem šta je govorio Milan Marković, ili šta je govorila predsednica Vlade Ana Brnabić. Sve što više vreme prolazi, naravno, spisak postaje sve ažurniji. To je prosto igra reči, ne znam u čemu je tu problem.
U svakom slučaju, mislim da radimo jedan veoma važan posao. Centralni registar stanovništva koji iz šest registara praktično 13 evidencija sažima u jednu, centralnu, Centralni registar stanovništva, objedinjuje te podatke, jeste jedan od najznačajnijih rekao bih, posle Zakona o e-upravi, najznačajnijih infrastrukturnih zakona u tom delu, upravo digitalizacije, koju ste pominjali. Zato sam i zahvalan na vašim amandmanima, na koje evo, zaista se trudim da odgovorim argumentima i da objasnim zašto neki od amandmana nisu prihvaćeni.
Ovaj konkretan amandman, dakle u njemu je podcrtano da treba smanjiti rok sa šest na tri meseca, radi se o uredbi, ne radi se o nekom pravilniku. Vi, verovatno kao iskusni narodni poslanik znate da se uredbe šalju i na mišljenja, da to oduzima takođe vreme, tako da prosto nije moguće da nešto što je veoma ozbiljan posao stavimo u tri meseca, ne znači da nećemo završiti za pet meseci, npr. i obavestićemo javnost, naravno o tome da smo to uradili. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala ministre.

Povreda Poslovnika, narodni poslanik Nemanja Šarović. Izvolite.