Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 12.03.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Ružiću, dame i gospodo narodni poslanici, u ovom trenutku primena ovog zakona, koji je pred nama, o Centralnom registru stanovništva deluje zaista kao naučna fantastika. Zbog toga što je apsolutno nemoguće da svi organi i državne uprave, koji su u ovom zakonu ovlašćeni da urade ovaj posao, to urade na kvalitetan način i na način na koji ste vi to zamislili, jer je nemoguće da u Srbiji… Evo, i danas u Beogradu, gde se fluktuacija stanovništva iz nekih delova Srbije sigurno meri brojem od nekoliko stotina ili nekoliko hiljada. Sad se postavlja pitanje – kako ćete i na koji način da vršite boravak i popis tih ljudi ako to oni sami ne urade?

Kasnije ćemo da govorimo o zakonu koji tretira stanodavce kada je u pitanju privatni smeštaj u ruralnom turizmu, apartmanima, u ovim stanovima na dan koji se izdaju.

Sad vi dolazite u situaciju da ne možete jednostavno da znate ni ko je kada, o tome su govorile i kolege srpski radikali u načelnoj raspravi, ušao, ko je izašao iz zemlje, slučajevi koji mogu da se dese uoči samih izbora. Tako smo imali situaciju 2016. godine, a niko nije odgovarao zbog toga da su u biračkom spisku bili i ljudi iz 19. veka. Da li je tako? Sa tim datumom rođenja.

Sad vi nama recite, molim vas, ako ovi podaci opet budu neažurni, a oni treba da služe u svrhu lakšeg života svih organa državne uprave i, pre svega, stanovnika, ko će i na koji način da odgovara ako se ove naše sumnje ispostave tačne za godinu dana do sledećih redovnih parlamentarnih i lokalnih izbora i kada se vidi da je to bilo zaista na način na koji ste vi to zamislili neprimenjivo? Zbog toga smo tražili da se ovaj zakon povuče iz procedure, iako je prošao te neke javne rasprave i da se uradi novi koji će zaista biti primenljiv.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Jovanović.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, mi smo u načelnoj raspravi otvorili temu Jedinstvenog biračkog spiska, a vezano za Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva.

Činjenica jeste da taj problem Jedinstvenog biračkog spiska postoji i da to što imamo zakon ne znači da imamo i realno uređen birački spisak. Mi smo govorili i o nekim primerima kada je u pitanju upis činjenice smrti, jer je Ana Brnabić, predsednik Vlade, pre nekoliko dana kao epohalan uspeh navela to da se činjenica upisa smrti u roku od 24 časa iz knjige umrlih prenosi u birački spisak, što je za nas neprihvatljivo. Mi mislimo da to mora biti istovremeno, bukvalno istovremeno, a ministar Ružić je objašnjavao da tamo negde u nekoj opštini sedi neki činovnik koji to radi čim dobije iz knjige umrlih. Naravno, nije odgovorio na pitanje kako se to radi kada su tri, četiri dana praznična, kada je u pitanju vikend itd. Jednostavno na to pitanje ne može ni da se odgovori.

Mi smo predložili da se u ovom članu 3, koji inače govori o cilju uspostavljanja Centralnog registra, pa između ostalog se kaže – kao i da se na osnovu podataka iz Centralnog registra obezbede pouzdani podaci u bazama podataka koje organi vode na osnovu drugih propisa, mi smo želeli da se tu doda i „Jedinstveni birački spisak“. Posebno smo hteli da naglasimo, posebno u bazi Jedinstvenog biračkog spiska i ne znamo baš, ne razumemo, zašto ovaj amandman nije prihvaćen kad on suštinski ni na koji način ne ugrožava ideju ovog predloga zakona, ali valjda nam je svima stalo da taj jedinstveni birački spisak bude stvarno onako kako je predviđeno i kako treba da bude.

Ovaj naš amandman nikako ne može da smeta, ali smeta odgovor Vlade da se amandman ne prihvata iz razloga svrsishodnosti. Kakve svrsishodnosti? Ne razumem zaista. Zar nije svrsishodnost da uredimo jedinstven birački spisak? Kažete da je rešenje u Predlogu zakona obuhvatnije. Ne može biti obuhvatnije nešto što je uopšteno ako mu se doda nešto konkretno.

Dakle, niste ovo hteli, to je vaš problem, ali biće problem svih nas, jer vi sami, ministre, ste rekli, pošto smo mi malo opet uzburkali javnost podsećanjem na Jedinstveni birački spisak, u nekom intervjuu da nije to, ne znam, mrtvi ljudi, ljudi koji su već umrli, a da su ostali u biračkom spisku, masovna pojava, da se to tu i tamo dešava.

Ministre, to ne sme da se dešava, ni jedan jedini slučaj. Jedan slučaj takav dovodi u sumnju sve izbore koji su vođeni, koji su održani, koji će biti održani uz ovakve uslove.

Naravno, problem o kojem smo mi govorili, a koji se odnosi na obavezu upisivanja, što vi niste predvideli, evidentiranja, pardon, ovim zakonom, svakog ko iz Srbije izađe. To je, znate, pošto javnost nema takvu informaciju, vi iz vlasti je imate i vi ćete je, takođe, zloupotrebiti kroz Jedinstveni birački spisak na dan izbora. Izvinite, svašta se dešavalo u prethodnom periodu na izborima i mi ne želimo da se išta prepusti slučaju. Ovaj naš amandman je zaista krajnje dobronameran i na korist svih u Srbiji i ne postoji ni jedan jedini razlog zbog čega ga niste prihvatili. Ovo što ste naveli apsolutno nije razlog. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Radeta.
Reč ima ministar u Vladi, gospodin Branko Ružić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Hvala.
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, meni je, naravno, drago da imamo barem najmanje zajedničke imenitelje, a to je da težimo da se sve evidencije, pa i Jedinstveni birački spisak, učine što ažurnijim, i to je nešto što, nadam se, delimo kao stav.
Što se tiče ovog amandmana, prosto nije moguće pobrojati sve evidencije koje će se ažurirati na osnovu podataka iz Centralnog registra stanovništva, jer se, na primer, na osnovu Zakona o Jedinstvenom biračkom spisku MUP-ovi podaci već šalju u Jedinstveni birački spisak. Naravno, i Zakon o matičnim knjigama, član 35v, takođe, definiše tu obavezu.
Suština je u tome da ne treba mešati Centralni registar stanovništva i davati neki ekskluzivitet Jedinstvenom biračkom spisku.
Što se tiče interpretacije izrečene u intervjuu, nisam pominjao masovnu pojavu, a ono što je valjda interes svih nas, to je da taj Jedinstveni birački spisak bude što ažurniji i da se naravno uredi na način koji će korenspondirati sa realnim stanjem. To je, valjda, želja svih i u Vladi Republike Srbije i vas narodnih poslanika i mi na tome upravo i radimo.
Kada govorimo o tome, ne treba podizati tenziju i praviti teorije zavere, činjenica da je neka kako ih zovu - mrtva duša bila u biračkom spisku ne znači da je izvršena zloupotreba. Jer, ponavljam, kao i prošle nedelje, svaka izborna lista koja ima, koja učestvuje na izborima ima svoje predstavnike na biračkom mestu, u biračkom odboru i ukoliko se utvrdi ta nepravilnost koja može da dovede do zloupotrebe svakako neće potpisati taj zapisnik.
Prema tome, zbog građana više govorim, nego zbog vas uvažena narodna poslanice, ne treba podizati tenziju i praviti od nečega što prosto nije intencija Vlade, intencija Vlade je upravo da se Jedinstveni birački spisak učini što ažurnijim. Drago mi je da mogu da kažem da je ono što sam rekao i najavio prošle nedelje otpočelo, dakle, sa jučerašnjim danom je uvezana i Matična knjiga venčanih sa Jedinstvenim biračkim spiskom, i svakim danom, prosto, radimo ono o čemu vi upravo govorite ovde i prošle nedelje, a i danas. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala ministre Ružiću.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Jeste, ministre Ružiću, Jedinstveni birački spisak ekskluzivitet i treba da bude. Treba da bude zašto vi dobro znate da 30 godina postoji taj problem i da se o tom problemu priča svaki put kada se izbori održavaju od dana raspisivanja do dana proglašenja izbornog rezultata i da to uvek, taj, nepostojanje pravog jedinstvenog biračkog spiska dovodi u sumnju sve izbore.

Mi ne podižemo tenziju. Mi samo kao narodni poslanici najveće opozicione parlamentarne stranke želimo da pomognemo da se ovaj problem reši, da pomognemo ne vama iz Vlade, nego da pomognemo biračima, narodu u Srbiji da se bar jedna od sumnji u izbornom procesu otkloni, ovo bi bio način. Vi kažete da nije moguće pobrojati sve evidencije koje će sadržati ovaj Centralni registar stanovništva, ali ovo je jako bitno ministre, jako bitno i vi to dobro znate, znate dobro u onom kratkom periodu dok ste bili opozicija kako ste na ovo gledali.

Dakle, ovo mora da se reši ozbiljno, sistematski i na svakom mestu. Ja sam iznenađena da vi kažete – nemojte podizati tenziju. Zar je podizanje tenzije da se skrene pažnja? Pa bolje je da to uradimo sada nego da tenzije budu podignute u vreme održavanja nekih narednih izbora.

Znate, ove stvari ne mogu da se guraju pod tepih. Problemi postoje i problemi moraju da se reše.

Ako kažete da ćete raditi na tome da se otklone svi propusti, samim tim priznajete da propusti postoje, a mi vam pomažemo da se propusti otklone. Zaista ne postoji nijedan jedini razlog, ponavljam to. Loše je to što radite, što ne želite da prihvatite nijedan amandman, pogotovo kada je u pitanju amandman kojim bi bili zadovoljni svi koji danas prate rad Narodne skupštine i oni koji bi saznali da ste prihvatili ovakav amandman.

Ovo je amandman u opštem interesu. Jedinstveni birački spisak mora da bude sadržan kao pojam i u ovom Predlogu zakona, a kasnije Zakonu o Centralnom registru stanovništva. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala vama.
Reč ima ministar. Izvolite gospodine Ružiću.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Zahvaljujem predsedavajući.
Naravno da smo mi sve ovo uradili i radimo da bi bilo koju vrstu nepravilnosti predupredili i ja mislim da se tu slažemo. Ono što jesmo uradili to su upravo ovi servisi koji sada omogućavaju da se po automatizmu svaka nepravilnost ili novonastala situacija ažurira i u Jedinstvenom biračkom spisku.
Moram da vas podsetim da i MUP svakodnevno po automatizmu šalje podatke o promeni prebivališta naših građana u Republici Srbiji, što takođe ide u Jedinstveni birački spisak, a da bi malo primirili situaciju, prosto moram da pomognem i vama i da vam kažem da u članu 10. jesu pobrojane sve evidencije, svih 13 evidencija, mi govorimo o onim evidencijama koje vode drugi državni organi, ažurirati shodno upotrebi Centralnog registra stanovništva.
Dakle, zbog građana važno je da se zna – sve evidencije su pobrojane. Nalaze se trenutno u šest registara, u šest različitih organa i institucija. Tih 13 evidencija sada će biti u Centralnom registru stanovništva, odnosno u skladu sa zakonom, kada bude usvojen, do 1. septembra 2020. godine.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala ministre.
Reč ima Vjerica Radeta. Izvolite.
Pravo na repliku.