Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 12.03.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, ja, a i moje kolege iz SRS nemamo nameru ovde sa vama da se politički nadgornjavamo, ali imamo i te kako ozbiljnu nameru da stručno polemišemo i da neke stvari koje predstavljaju ozbiljne probleme za građane Srbije, a i za nas kao državotvornu političku stranku, da ih rešimo i da ukažemo na probleme iz prošlosti, da se oni više ne dešavali.

Ne samo da su prethodni ministri imali pravo da to kažu, niko im to njihovo pravo ne osporava, ali zbog neke korektnosti, možda birački spiskovi u odnosu na ona vremena, na današnji dan jesu nešto ažurniji i bolji, ali vam odgovorno tvrdim i politički i stručno, kako god hoćete da nisu i da ima još dosta propusta za koje možda čak i ne znate.

Vaše ministarstvo ima veliki spisak nadležnosti i niko od vas ne očekuje da se vi bavite samo Jedinstvenim biračkim spiskom. Ako vam mi ukažemo na to da tu postoje određeni problemi, vi bi to trebali da prihvatite.

Vi bi morali i mogli, preventivno, kad se raspišu izbori, vanredni lokalni izbori u nekoj političkoj zajednici, odnosno u nekoj lokalnoj samoupravi, da obratite pažnju na te, kako vi kažete, migracije koje, po nama, nisu prirodne. Mi znamo da je veliki priliv u velike gradove, da je u Beograd najveći priliv stanovništva iz unutrašnjosti, ali, uporedite malo sa drugih 11 meseci u godini, a ne samo u mesecu kad su raspisani i kad se održavaju izbori.

Tvrdim vam još jedno – nije tačno da je samo veliki priliv u gradske opštine grada Beograda, ima ih i bilo ih je i u druge, kad se sprovode vanredni lokalni izbori.

A kad ste pomenuli i kažete da vi imate ispravan odnos prema zaštiti životne sredine, SRS, valjda vas ne treba podsećati, da je u vreme kada je bila u Vladi imala i prva uvela, zajedno sa koalicionim partnerom, Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Mi to podržavamo i to uopšte nije sporno, sa našeg aspekta.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Ministar Branko Ružić ima reč.
Izvolite, ministre.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Hvala.
Prosto ne želim da oduzimam mnogo vremena, niti imam nameru da, prosto nisam u tom kapacitetu, da mogu politički da se nadgornjavam sa vama. Stručna rasprava nije nikada sporna, ali, prosto, zbog građana, ako je za ovih godinu i po dana, kao nastavak rada tadašnje ministarke a sada premijerke, dakle, urađeni su svi servisi, povezan jedinstveni birački spisak sa matičnom knjigom umrlih, matičnom knjigom venčanih, postoji dnevno ažuriranje, uz pomoć Zakona o opštem upravnom postupku, odnosno platforme ZUP, referenti na terenu mogu da takođe onu raniju istoriju upodobe sa činjeničnim stanjem, i to imaju kao obavezu i to rade i čine, dakle, sve to imamo danas u Srbiji.
Ja ne vidim šta je onda gore danas nego što je bilo? Mislim da je bolje i mislim da se oko toga i vi i ja slažemo. Da li može da bude još bolje? Siguran sam i uveren da može. I zato na tome radimo.
Jedinstveni birački spisak, nažalost, uvek se koristi u političke svrhe. Pri tom ne govorim o političkoj opciji kojoj vi pripadate, nego generalno.
Mislim da je upravo ovo što mi radimo jedan put da bilo kome izbijemo jedan takav argument iz ruku, jer svaka vlast je nekada neka buduća opozicija i mislim da barem tu temu treba ostaviti po strani i uraditi svaki izborni ciklus iznova, na način koji je sve ažurniji, bolji i usklađeniji sa zakonskim procedurama. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Izvolite, kolega Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 6. Predloga zakona o Centralnom registru stanovništva.

Naravno, ovo je jedan vrlo značajan zakon, jer ovaj zakon tretira materiju gde su sadržani svi mogući podaci o svim našim građanima.

Međutim, ovaj zakon bi baš iz tog razloga trebao da bude u pravom smislu servis građana, da građanin ne mora da šeta od šaltera do šaltera kada treba da vadi neku dokumentaciju, jer to može da se vidi, hvala bogu, sada je informaciona tehnologija na takvom nivou da se sve može proveriti trenutno i u bilo kom mestu. Međutim, to još uvek nije tako.

Mi smo ovde u načelnoj raspravi čuli od predstavnika Vlade da tu postoji i tajnost podataka itd, što na neki način i jeste tačno. Međutim, sa druge strane, ako pogledamo o kakvoj tajnosti podataka se ovde može govoriti ako danas svaki aktivista vladajuće stranke poseduje najažurniji birački spisak sa njegove teritorije?

Vremena se menjaju. Ovo nije vreme Ozne, Udbe, itd. Jednostavno, sada su prisutne društvene mreže, gde svako od građana daje sam podatke o sebi, neki svesno, neki nesvesno i jednostavno se dosije jednog čoveka može pratiti i mimo tih stvari.

Prema tome, mislim da bi ovaj zakon trebao da se primenjuje u onom pravom smislu, da omogući građaninu sve ono što ga sleduje, da ne šeta, kao što sam rekao, od šaltera do šaltera, ali ovde, pre svega, čini mi se da ovaj zakon ima tu svrhu, da služi onima koji su na vlasti više nego običnim građanima.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Saviću.
Reč ima ministar Ružić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Hvala, predsedavajući.
Ovde je utemeljenje u Zakonu o ministarstvima, koji jasno definiše da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave vodi Centralni registar stanovništva. Dakle, kancelarija Vlade može da pruža samo tehničku podršku.
Članom 10. stav 3. ovog zakona je i definisana ta obaveza da svi podaci budu dostavljeni ministarstvu, a sledstveno tome i da budu pohranjeni u Centralni registar stanovništva.
Generalno, jasni su razlozi za odbijanje ovog amandmana, ali se slažem da upravo razmišljamo na identičan način, da treba sve ovo učiniti što ažurnijim i transparentnijim i mi na tome i radimo. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre.
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Izvolite, kolega Mirčiću.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Intencija SRS je da se uklopimo u ovu digitalizaciju koja je kapitalni zaokret u radu ove Vlade, kako je u svom ekspozeu izjavila i predsednik Vlade.

Shodno tome, mi predlažemo da se rokovi smanje, pošto je to savremeni način razmene podataka. Umesto osam dana, koje ovde predlagač zakona predviđa, da se dostave podaci administratoru i zamenicima administratora, ministru, mi predlažemo da to bude tri dana. Amandman nije prihvaćen iz nama nepoznatih razloga.

Ako digitalizacija podrazumeva nešto što je ubrzano, a vreme i te kako znamo šta znači, kratkoća vremena u administrativnim poslovima, ne vidimo razloga zbog čega se ovaj amandman odbija? U obrazloženju se kaže da je osam dana sasvim dovoljan rok. Pa, dovoljan je rok i 15 dana, i 16 dana, ali ovde je tri dana. Zašto? Zato što administratori koji rade na pojedinim nivoima, da li lokalne, pokrajinske ili republičke vlasti, oni su lica koja treba i te kako proveravati, jer su ovo veoma, veoma poverljivi podaci.

Ono što mi srpski radikali imamo generalno kao primedbu kada je u pitanju ovaj Centralni registar, to je još od ranije, a vezano je za neki drugi zakon koji se koristi u funkcionisanju ovog zakona, a to je da se jedinstveni matični broj građanina koristi kao osnovni podatak, odnosno podatak na osnovu koga se određuje ili na osnovu koga se vode sve evidencije za građane Srbije.

Srbija je jedna od jedinstvenih zemalja u kojima je jedinstveni matični broj građana taj podatak koji se koristi kada je u pitanju određivanje karakterističnog broja. Recimo, u susednoj Hrvatskoj imate slučajni odabir ili matematičku kombinaciju brojeva koja se dobije kao identifikacioni broj za građanina, a mi i dalje ovde imamo sve podatke kao na dlanu iznešene.

Nemojte zaboraviti, samo vas podsećam, da toliko hvaljeni elektronski dnevnici, primera radi, ne zamenjujem tezu nego samo dajem primer, elektronski dnevnici kada se desi neki problem i kada oni koji koriste, upotrebljavaju takvu vrstu evidencije u školama, pozovu da bi ispravili problem. Znate kakav odgovor dobiju? Prvo kontakt ostvaruju sa centralom. Na centrali im se javlja neko ko kaže – prosim. Većina naših ljudi misli da je to Slovenija, međutim kasnije se ispostavi da je to iz Zagreba centrala, centrala je u Zagrebu. Ti podaci iz elektronskih dnevnika su na raspolaganju u centrali koja se nalazi u Zagrebu, a dalje neka građani izvode zaključak mi nećemo ništa da prejudiciramo ili da neke crne slutnje, kako bi se to reklo, da iznosimo. Tako i sa ovim podacima gde je dan, godina, mesec, čak i mesto stanovanja do svih detalja koji su vezani za ličnosti, iznešena kroz JMBG, nije dobra. Ne shvatamo zašto ovaj amandman nije prihvatila Vlada. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Mirčiću.
Reč ima ministar gospodin Branko Ružić. Izvolite, ministre.