Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.03.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/67-19

2. dan rada

28.03.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, član 27. Poslovnika o radu Narodne skupštine vas obavezuje da sednice vodite u skladu sa Poslovnikom i potpuno je jasno, iako ste vi juče pokušali to da demantujete i prethodnih dana, da postoji lični animozitet i da vi niste u stanju da vodite sednicu u trenucima kada ja govorim, jer me prekidate bez ikakvog razloga, iako ste puštali sve druge poslanike da pričaju kada je na dnevnom redu slobodna tema, o svemu i svačemu, šta god im je palo napamet i o stvarima koje nisu na dnevnom redu i o ljudima koji nisu tu i o događajima koji nemaju nikakve veze sa ovim.

Vi ste mene prekidali pet ili šest ili ko zna koliko puta, onda je zaista teško pratiti koliko je vremena proteklo, jer svaki put kada me prekinete, isključite mi mikrofon, to se vreme resetuje. Vi na to, gospodine Arsiću, nemate pravo. Kada biste vi shvatali i razumeli šta je dobra demokratska praksa, vi ne biste prekidali narodne poslanike, već biste pustili da ja obrazložim ono što želim na način na koji želim. Postoji jedna izreka, vi niste završili Pravni fakultet, pa neću zameriti, koji kaže – voks populi, voks deji, glas naroda, glas Božiji. Niste vi tu bogom dani da kažete da li je nešto pametno ili nije, i time što ste rekli da ja nisam govorio pametno, vi mene niste uvredili, vi samo o sebi govorite i pokazujete koliko ništa ne razumete, jer da razumete nikada sebi ne biste dozvolili da tako nešto kažete.

Građani su ti koji procenjuju šta je dobro i pametno, a ovde… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Šaroviću.
Samo sam u skladu sa članom 27. postupao, primenjujući član 106.
Da li želite da se Skupština u Danu za glasanje izjasni? Samo da ili ne, kolega Šaroviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ja želim da se Skupština izjasni o tome u danu za glasanje.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar, gospodin Lončar.
...
Srpska napredna stranka

Zlatibor Lončar

Gospodine Šaroviću, ja sam siguran da vi kao siguran političar, rekli ste zašto mi ranije nismo sa ovom bankom napravili, ali samo da ste pogledali, banka je tek krenula sa radom 2016. godine. Mi smo već 2018. godine podneli zahtev, uradili što je potrebno da se priključimo.
Prema tome, da kažete da favorizujemo nekoga, da favorizujemo, ne znam, Svetsku banku, MMF…
(Poslanici SRS, dobacuju.)
Ja ne žurim nigde, jedino ako vi žurite.
(Nemanja Šarović: Arsić žuri.)
Ja ne žurim nigde, meni je izuzetno zadovoljstvo ovde da budem, da sa vama pričam, da razjasnimo sve stvari i nigde ne žurim.
Tako da, ako imam pravo, ako nemam pravo recite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Sergej Trifunović danas nije tema gospodine ministre, ali ako je već kolega Šarović postavio pitanje, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zlatibor Lončar

Prema tome, čim se pojavilo nešto što može da bude korisnije, odnosno korisno za građane Srbije, za državu Srbiju da može neko da nam ponudi kredite, uslove koji su bolji od nekih drugih, mi smo to uradili. Znači, to je suština priče, toliko o favorizovanju svega.
(Milorad Mirčić: Akcionari…)
Akcionari smo da bi došli u priliku da možemo da konkurišemo za projekte i za kredite.
(Poslanici SRS, dobacuju.)
To je uslov, nemamo ga još tek treba da bude, zato se glasa sada da bi to bilo, ali to je uslov da bi mi koristili te povoljnije…
(Milorad Mirčić: Mi smo partneri.)
Idemo dalje, razumeli smo se.
Druga stvar, stalno pominjete EU i da mi sve uradimo što EU kaže. Podsećam opet, vezano za sankcije za Rusku Federaciju i za sve ostalo, ja vas uveravam samo u jednu stvar, da pomno pratimo šta se dešava i u EU i na svim drugim mestima i da ćemo uraditi ono što je najbolje za građane Srbije, da nam je to jedino bitno i da ćemo ceniti kako se neko ponaša prema nama.
Aleksandar Vučić je doveo Srbiju u tu poziciju da može tako da radi. Srbija nije u bankrotu ili pred bankrotom, ne mogu više da je ucenjuju sa nekim nepovoljnim kreditima, zajmovima i ostalim stvarima. Aleksandar Vučić je doveo Srbiju na to mesto za jednog ravnopravnog partnera i ravnopravnog sagovornika. Mnogo toga ne može da se desi u regionu, a da Srbija ne bude uključena u to. To je samo iz razloga što Srbija već tri godine ima suficit, što je smanjila broj nezaposlenih, što ima maksimalan broj investicija koje dolaze u Srbiju.
Prema tome, još jednom, samo budite sigurno da ćemo sve to dobro odmeriti, videti, pratiti situaciju i uraditi sve što je najbolje za građane Srbije. Hvala vam.
(Nemanja Šarović: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemate pravo na repliku gospodine Nemanja Šaroviću, ministar je samo odgovorio na vaše pitanje.
(Nemanja Šarović: Poslovnik.)
Reč ima narodni poslanik Bojan Torbica.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
Po Poslovniku, narodni poslanik Nemanja Šarović, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dakle, gospodine Arsiću, vi još jedanputa pokazujete da sednice vodite po dvostrukim aršinima. Ja sam prvi narodni poslanik, ne samo danas, već i uopšte, rekao bih i prethodnih nekoliko dana, kome ste odbili da date pravo na repliku iako je bilo očigledno da je ministar meni odgovarao, iako je bilo očigledno da je ministar pogrešno protumačio moje izlaganje.

Ja sam ministra pitao određene stvari, on nije odgovorio vezano za sankcije Rusiji, da li ćete izabrati sankcije Ruskoj Federaciji ili EU, nema trećeg, ne možete se kriti. Zahtev EU i zajedničke spoljne politike su sankcije Ruskoj Federaciji. Ne možete reći – idemo u EU, a nema sankcija. Recite građanima Srbije šta je istina, jedno ili drugo.

Znam da predsedavajući ne želi da mi dozvoli sada da diskutujem, potpuno je očigledno da će me uskoro ponovo prekinuti, po valjda 14. put, da bi opet pričao ne znam ni ja šta, nikoga ovde apsolutno nije ubedio, a isto tako smatram, ministre, da vi niste maloletni, niti ste mutavi… (Isključen mikrofon)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Šaroviću, član 103. reguliše pravo na povredu Poslovnika. Vi ste vaše pravo na povredu Poslovnika iskoristili da odgovorite ministru, tako da samo mogu da vas pitam – da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o vašoj povredi Poslovnika?
(Nemanja Šarović: Želim prvo dva minuta da iskoristim. Nisam iskoristio dva minuta.)
Žao mi je.
Reč ima narodni poslanik Milimir Vujadinović. Izvolite.