Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.03.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/67-19

2. dan rada

28.03.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo, ministar Lončar je, nažalost, odnosno na sreću razumeo to… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Šaroviću, kad gospodin Lončar bude vodio Narodnu Skupštinu, onda možete to da konstatujete, a sada to rade narodni poslanici, pa vas molim da nastavite o tačkama dnevnog reda koje su danas na raspravi.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kada biste, gospodine Arsiću, dozvolili da kažem više nego tri četiri reči onda biste shvatili o čemu govorim i shvatili biste da je to zaista povezano upravo sa ovom tačkom dnevnog reda. Vi, kada je reč o dnevnom redu, veoma široko tumačite neke stvari, pa ću iskoristiti priliku da gospodina Lončara pitam – na koji način je Predlog odluke o izboru predsednika Komisije za hartije od vrednosti povezan sa Predlogom Zakona o potvrđivanju Akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke? (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne možete to da pitate gospodina Lončara, niste uopšte naučili Poslovnik. Mislim da je to kolega Martinović predložio. NJega morate da pitate, ne možete ministra. To je odluka Narodne skupštine, nije Vlade ni ministra. I vi kažete da ste završili pravni fakultet. Zaista me iznenađujete, kolega Šaroviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, hvala vam što ste mi po šesti put, čini mi se ako sam dobro izbrojao, isključili mikrofon…
(Predsedavajući: Tri puta.)
Ako mislite, gospodine Arsiću, da treba raspravljati o tome što sam ja završio pravni fakultet, jesam, završio sam ga na vreme, završio sam državni pravni fakultet. Dakle, niti sam kupovao diplomu, niti sam ga završio sa 40 godina, niti sam završavao neke sumnjive fakultete. Ako o tome želite da diskutujete, možemo i o tome, ali se plašim da je većina tih o kojima pričamo upravo sa strane koju vi predstavljate.
Moje pitanje ministru je legitimno. U okviru ove rasprave ja mogu da rešetam ministra do mile volje i da ga pitam šta god me zanima. Ne možete vi odlučivati šta narodni poslanik može da pita, a šta… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Šaroviću, kao iskusnom pravniku, član 106. Poslovnika kaže – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Znači, ne može šta hoće, šta mu padne na pamet. Ja mogu da tumačim i široko Poslovnik i teme dnevnog reda, ali vi zaista previše, ne mogu da kažem široko, nego previše očigledno izlazite iz teme dnevnog reda.
Izvolite, kolega Šaroviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dakle, gospodine Arsiću, time što sam pročitao nazive dve tačke dnevnog reda o kojima raspravljamo, ja sam previše široko izašao iz teme dnevnog reda, ukoliko sam shvatio? Ne znam, kada ste rekli kao iskusan pravnik, da li ste govorili o sebi? Da niste i vi možda, poput Tome Nikolića, pod stare dane završili i taj fakultet? Ako jeste, obavestite nas zvanično, pa da čestitamo, zašto da ne? Možda ćete i vi u narednom mandatu sedeti u Vladi Republike Srbije. Vidite tamo su takvi kadrovi više nego dobrodošli.

Dakle, ministre, ja se nadam da ćete vi, bez obzira na ove upadice, shvatiti koliko je plemenitija rasprava ukoliko predsedavajući dozvoli da se normalno odvija, pogotovo kada nema teških reči. Vi vidite da ja zaista uz osmeh sa vama diskutujem. Nema tu nikakvog ni jeda ni gorčine, niti sam poneo motornu testeru. Da jesam, možda bi o tome bilo dozvoljeno razgovarati, pošto vidim da je testera jedna od tema dnevnog reda. dosta govore o tome poslanici iz vaših redova, samo ne mogu da nađem ko je.

Što se tiče ove tačke koja je za nas veoma zanimljiva, a to je Predlog zakona o potvrđivanju akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke, to je još jedan pokazatelj koliko vi, kao Vlada, imate dvostruke standarde i koliko građanima Srbije pričate potpuno različite stvari. Sa jedne strane, mi smo danas čuli hvalospeve o tome kako je baš u interesu građana da budemo članovi ove banke, kako je baš dobro učestvovati u evro-azijskim integracijama. Međutim, kada mi srpski radikali to pričamo prethodnih 20 godina, 20 i više, onda se mnogi od vas tu sablažnjavaju, pa se čude, pa kažu – nema Srbiji života bez EU, ne može se drugačije, nema Srbiji života bez MMF, a upravo je ova tačka dnevnog reda danas pokazatelj da vi u tome niste iskreni, pokazatelj da ste obmanjivali građane Srbije, pokazatelj da se može živeti bez članstva u EU i da napredak i privredni, i ekonomski, i kulturni, i nacionalni, i svaki drugi srpskog naroda i Srbije kao matične države ni na koji način ne zavisi od članstva u EU, jer da je tako mi bismo bili osuđeni na propast.

Čuli smo maločas, kaže jedan od vaših poslanika, pa što bi mi izvozili u Aziju kada je jeftinije da izvozimo ovde gde je bliže. Zašto onda Nemačka… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Žao mi je, kolega Šaroviću. Ja sam vas opominjao da pametno trošite resurs koji se zove vreme i stalno sam vas vraćao na temu dnevnog reda i taman kada ste došli na temu dnevnog reda potrošili ste preostalo vreme vaše poslaničke grupe, a da ne bi već dizali ruku…
Dobro, koleginice Radeta, dobićete po Poslovniku. Nema problema.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zaista nema smisla, kolega Arsiću, ovo što pokušavate, odnosno što ste malopre izgovorili. Prvo, celo vreme dok je Nemanja Šarović govorio bilo je neprimereno da ga prekidate svaki čas, pogotovo što poslanici skupštinske većine pričaju sve samo ne ono… Ja sad stavljam na opkladu šta god hoćete, pitajte ih sada šta je na dnevnom redu, da nabroje precizno naslove tačaka, sve priznajemo. To je jedna stvar.

Druga stvar, kako vi sebi dozvoljavate da kažete narodnom poslaniku da ste mu vi ponudili da kaže nešto pametno? Ko ste vi da procenjujete šta je pametno, šta nije, kolega Arsiću? Molim vas, najlepše vas molim, vodite računa o Poslovniku, vodite računa o dostojanstvu. Sada ste kliknuli da mi kažete da nisam rekla po kom članu sam se javila. Naravno, reći ću, to je član 107.

Celo vreme vređate dostojanstvo Narodne skupštine, a prevršili ste meru tim kada ste rekli – ja vam dajem mogućnost, kažete vi poslaniku, da kažete nešto pametno. Kako vi dajete mogućnost? To je prvo pitanje. Drugo, kako vi možete da procenjujete šta je pametno, šta nije? To ne može ni Lončar, kao lekar, a kamoli vi. Dakle, vodite računa. Molim vas, ako imate neki problem, neku netrpeljivost, ne smete to na taj način da pokazujete.

Ceo dan normalno raspravljamo, evo, već drugi dan koliko ovo traje, normalno komuniciramo sa ministrom, repliciramo jedni drugima i vi onda dođete da pokvarite tok rasprave.

Nemojte molim vas, verovatno je vama problem da već dva dana sedite, ne možete da izađete ni na kafu, ni na cigaru, ali evo mene ovde kad god hoćete doći ću, zameniću vas tu, potpredsednik sam, a vi onda slobodno izađite prošetajte. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Odmah da odgovorim koleginice Radeta.
Pošto očigledno ovde neko pokušava da mi stavi reči u usta koje nisam rekao i o tome da ja kršim pravila ponašanja u Narodnoj skupštini, ja samo mogu da vam kažem da je vreme poslaničke grupe SRS 28 minuta i pet sekundi, i da je kolega Šarović govorio nešto više od dva minuta preko tog vremena, baš zato što sam pokušavao …
(Vjerica Radeta, dobacuje.)
Imaćete vi to zadovoljstvo nadam se jednog dana, a dotad….
(Vjerica Radeta: Zašto pitaš onda?)
Zato što sam pokušavao kolegu Šarovića da vratim na temu dnevnog reda i to vreme sam uračunao. E sad, to što se on nije držao tačke dnevnog reda to nije moj problem nego njegov.
Reč ima ministar Lonačr. Izvolite.
(Nemanja Šarović: Poslovnik.)
Izvolite, kolega Šaroviću, po Poslovniku.
(Vjerica Radeta: Šta misliš da li ja hoću da se izjasnim?)
Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni, koleginice Radeta, izvinjavam se?