Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 17.05.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/114-19

4. dan rada

17.05.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 17:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Miroslava Stanković Đuričić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice.
...
Srpska radikalna stranka

Miroslava Stanković-Đuričić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, potpredsedniče.

U ime SRS podnela sam amandman na član 16. postojećeg člana 114. stav 1. predloga zakona, gde se posle tačke 11. dodaje tačka 12. i glasi – Svako lice koje javno kaže da se u Srebrenici desio genocid, treba biti kažnjeno doživotnom kaznom zatvora.

Amandmanom se brani istina da u Srebrenici nije bilo genocida. Hoćemo li dozvoliti da Nataša Kandić, Sonja Biserko, pa i pojedini poslanici, razni mediji i ostali plasiraju laži da je srpski narod počinio genocid u Srebrenici? Državni i nacionalni interes je da najoštrijom zaprećenom kaznom spreči propagiranje lažnog stava da je u Srebrenici počinjen genocid.

Država ima obavezu da institucionalno brani sopstvene interese i da svako ko kaže javno da je u Srebrenici bilo genocida treba da zna da ga čeka doživotna zatvorska kazna.

Ovakvim stavom se brani status Republike Srpske, ali i ceo srpski narod koji je nametanjem izmišljene teze želi da se proglasi zločinačkim i genocidnim. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice.
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandra Belačić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kao što su moje kolege iz poslaničke grupe SRS već istakle, mi se ne protivimo pooštravanju sankcija predviđenih za počinioce najtežih krivičnih dela.

Deca su nešto najvrednije što imamo, a silovatelji, ubice dece i počinioci drugih teških i svirepih zločina teško da se mogu resocijalizovati i vratiti u normalne društvene životne tokove, mada im tu mogućnost, makar teoretski treba ostaviti.

Obzirom da se svi slažemo da su deca najveće blago, jer su ona garant opstanka države i nacije, postavlja se pitanje – kako onda tretirati zločin učinjen protiv same države? Takav zločin ujedno je zločin protiv sve srpske dece, protiv svih čestitih domaćina i srpskih patriota, a to je etiketiranje naše države kao genocidne.

Znamo da je sud u Hagu nepravedno sudio Srbima i da su pripadnici našeg naroda tamo osuđeni na preko 1.000 godina robije, tačno 1.138,5 godina, a da su pripadnici svih ostalih naroda zajedno, osuđeni na trostruko manji iznos kazne.

Haški tribunal svakako je politički sud koji sudi na osnovu uticaja velikih zapadnih sila, a ne na osnovu pravnih činjenica i argumenata. Mnogi Srbi osuđeni su bez krivice, a sve i da negde i postoji krivica, ona može biti samo individualna, a nikako kolektivna. Narod ne može biti genocidan, i nije genocidan, niti se država može tretirati kao genocidna i zločinačka.

Mi ne možemo sprečiti strance da nas etiketiraju, ali možemo i moramo zavesti red u našoj državi tako što ćemo sankcionisati sve one koji tvrde da se u Srebrenici odigrao genocid, a koji su samo deklarativno pripadnici našeg naroda.

Ukoliko se iznošenje laži o navodnom genocidu u Srebrenici ne sankcioniše najtežim kaznama vrlo brzo ćemo doći u situaciju da u javnosti nastupaju oni koji će takođe prihvatiti nedavno usvojenu šiptarsku Rezoluciju o navodnom genocidu počinjenom na KiM 1998. i 1999. godine, jer ti ljudi koji targetiraju Srbiju kao genocidnu za novac rade sve, a vaša je dužnost i obaveza da ih u tome sprečite i nemojte da strahujete da ćete izmenama i dopunama Krivičnog zakonika u koji ćete uvrstiti ovu odredbu udaljiti Srbiju od EU.

Sva istraživanja pokazuju da većina građana Srbije svakako ne želi ulazak u EU, a pokazalo se bezbroj puta da ni EU ne želi Srbiju kao svog punopravnog člana. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, što se tiče Predloga zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, SRS smatra da je neopravdano što se toliko mnogo čekalo na njegovo donošenje i da se tek pod pritiskom na inicijativu Fondacije „Tijane Jurić“ predložene izmene i dopune ovog zakona, kojima se propisuju doživotna kazna zatvora za najteža krivična dela.

Zašto se toliko čekalo, kada skoro sve zemlje EU, izuzev Španije i Portugalije, Norveške koja nije članica EU, poznaju ovu kaznu za najteža krivična dela, kao što su teško ubistvo, silovanje, obljuba dece i nemoćnih lica.

Čuli smo neki dan i kod onih koji sebe smatraju šampionima demokratije i borbe za ljudska prava u Americi, u njihovoj državi Alabama, doneta je kazna zatvora doživotna za lekare koji propišu, odnosno urade abortus.

Dame i gospodo narodni poslanici, kao i sve moje kolege iz SRS, podneo sam amandman na član 16. predloženog zakona kojim tražim da se najstrožijom kaznom kazni svaki onaj ko se javno zanosi i propagira tezu da se u Srebrenici desio genocid, sa obrazloženjem da se državni nacionalni interesi moraju štititi zaprećenim najoštrijim kaznama zatvora.

To što su drugi radili, pokušavaju uporno da prebace u naše dvorište, izmišljaju tek sada sudove za ratne zločine i nekakve rezolucije za genocid na Kosovu ili su svoje pravne sisteme potpuno stavili u službu opravdanja ili minimiziranja sopstvene krivice.

SRS ne spori da se u Srebrenici desio zločin, kao što se desio i u susednom Bratuncu, ali genocida nije bilo.

Niko tako posvećeno, temeljno i podrobno nije obradio temu Srebrenice kao što je naš predsednik i to više puta, više godina, na više hiljada strana, opovrgao tezu o genocidu u Srebrenici.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, svi poslanici SRS su podneli amandman na član 114. Krivičnog zakonika i mi tražimo da se uvede nova zakonska odredba u Krivični zakonik i predlažemo još jedno krivično delo koje će se kažnjavati najstrožijom kaznom doživotnog zatvora za svakog ko javno bude tvrdio da se u Srebrenici desio genocid.

Mi srpski radikali prvi smo rekli da se u Srebrenici desio zločin i to nikada nismo hteli da zataškamo, ali ne dozvoljavamo da se to preuveličava i da se naziva genocidom, da se ljaga ceo srpski narod. Zločin koji se desio nije urađen u ime srpskog naroda i srpski narod i Srbija zbog toga ne mogu biti kolektivno okrivljeni.

Srbi nikada nisu bili genocidan narod i zato moramo da sprečimo sve one strane plaćenike i neprijatelje srpskog naroda koji lažima i zlonamernim glasinama žele da plasiraju gnusnu laž, da se u Srebrenici desio genocid.

Država je u obavezi da institucionalno štiti sopstvene interese i zato svako ko tvrdi da je u Srebrenici bio genocid mora znati da ga čeka doživotna kazna zatvora. To je jedini način da se zaštiti sopstveni narod i država od trajnih nezamislivih posledica po buduće generacije.

Država mora institucionalno da reaguje protiv nametanja izmišljene teze koja ima za cilj da se srpski narod proglasi zločinačkih i genocidnim. Zato vas pozivamo da usvojite jedan od amandmana SRS na član 114. Krivičnog zakonika, jer će se na taj način zaštiti država od ljage koja bi joj mogla biti trajno naneta. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 16. amandmana je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Nikola Savić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam podneo amandman na član 16. Predloga Krivičnog zakonika, i možda će se nekom učiniti da moje kolege i ja iz SRS preterujemo kada je ovo u pitanju, međutim, to zaista nije tako, jer se radi o jednoj veoma ozbiljnoj stvari.

Ova stvar o kojoj ovde govorimo može imati dugoročne posledice po srpski narod, pa čak možda i za nekoliko vekova unapred. Genocid je ozbiljna stvar, to je teška reč i po svim međunarodnim konvencijama je jasno šta je genocid i ako se vidi šta se dešavalo na području Srebrenice, niko neće negirati zločin, niko normalan ne može da ne negira zločin, ali nije u pitanju bio zločin genocida.

Dakle, moramo biti svesni da srpski narod živi u okruženju koje podržavaju zapadne svetske sile i čiji su interesi sukobljeni sa interesima srpskog naroda.

Vidimo da su ovih dana i Šiptari doneli nekakvu rezoluciju, i oni žele da tvrde da je i tamo bio genocid, i ako mi pređemo tek tako preko ovoga, ko zna šta se sve može desiti u perspektivi.

Ova stvar o forsiranju genocida je direktno uperena protiv Republike Srpske i naroda u Republici Srpskoj, a srpski narod u Bosni i Hercegovini je herojski narod koji je izborio pravo na svoju slobodu i pravo na svoju državu, i niko nema pravo da mu spočitava tako nešto.

Dakle, treba da odgovaraju svi oni koji tvrde da se desio genocid, jer svima je jasno da genocida nije bilo, zločina jeste bilo, zločin treba osuditi sa svih strana, ali nije u pitanju genocid. Hvala.