Dvadeset četvrta posebna sednica , 19.06.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset četvrta posebna sednica

24

2. dan rada

19.06.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Profesore Petroviću, ja sam mislio da ćete vi na kraju današnjeg radnog dana napraviti jedan rezime, ovako ste se lično obratili gospodinu Arsiću i ja moram sada da mu omogućim repliku. Izvolite, kolega Arsiću.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo članovi Fiskalnog saveta, vi ste uvek dobrodošli u Narodnu skupštinu. Nemojte ove diskusije koje se vode i koje se tiču različitog mišljenja o pojedinim stvarima da shvatate previše lično. Onda ne treba da se bavite ovim poslom.

Zašto su neki predlozi koje ste vi davali morali da sačekaju ili da odleže godinu dana, pa da budu prihvaćeni, ja ću vam reći – zato što Vlada koju vodi Aleksandar Vučić, a sada i premijer Ana Brnabić, ima prilično konzervativan stav po trošenju javnih sredstava. Znači, želimo da budemo sigurni u rezultate koje imamo tokom mera fiskalne konsolidacije i da zaista možemo taj vaš predlog koji imate na duge staze da obezbedimo realna sredstva iz budžeta. To ne treba shvatati lično, to je samo različit pristup jednom istom problemu.

Znači, ne želimo da sve ove rezultate za koje su najzaslužniji građani Srbije, između ostalog penzioneri, dovedemo bilo kakvim nepromišljenim postupkom u pitanje. Možda je sa vaše strane, ne možda nego siguran sam da je to učinjeno u najboljoj nameri, možda ste vi imali bolje projekcije nego mi kada ste to predlagali, ali ipak prihvatite da je odgovornost na nama i da mi snosimo posledice ako nešto prihvatimo ili ne prihvatimo. I nemojte nam na tome zamerati.

Zaista činimo najbolje što možemo i znamo za državu Srbiju, u onim okolnostima kakva postoje i po političkoj situaciji koja je u regionu i okruženju, i oko pristupanja Srbije EU, i čak oko raznih sankcija koje su velike sile nametnule jedne drugima pa pokušavaju u te priče da uvuku i nas. Jako je teško pred svim tim izazovima voditi državu koja je bila devastirana, ruinirana, bez adekvatnog državnog aparata koji je bio spreman da se uhvati u rešavanje problema koji smo imali.

I kroz ovu diskusiju došli smo do jednog zajedničkog zaključka, a to je da državni aparat koji smo nasledili, da nije bio ni ravnomerno raspoređen po broju zaposlenih, po strukturi zaposlenih, po kvalifikacijama zaposlenih, da je to bila samo jedna nabacana bezlična masa koja teško da je mogla da da bilo kakav rezultat.

Nemojte shvatati stvari previše lično. Uvek ste dobrodošli u Narodnu skupštinu, uvek ste došli i u Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, a da je tako, ja mislim da sam još bio predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava kada smo započeli postupak izrade memoranduma o saradnji između Fiskalnog saveta i odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Arsiću.
Na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem jedinstveni pretres.
Zahvaljujem prof. dr Pavlu Petroviću, predsedniku Fiskalnog saveta i njegovim saradnicima na učešću u današnjoj raspravi.
Sa radom nastavljamo sutra, u četvrtak, 20. juna, sa početkom u 10.00 časova. Hvala.