Dvanaesto vanredno zasedanje , 26.06.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 02-6/156-19

2. dan rada

26.06.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Blaža Knežević.
...
Srpska napredna stranka

Blaža Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovana ministarko sa saradnicima, Moravski koridor predstavlja još jedan u nizu infrastrukturnih projekata koji se rade u Srbiji. Predstavlja strateški značaj za našu zemlju.

Kada danas govorimo o koridorima drumskim i železničkim, o infrastrukturnim projektima i svemu onome što našu državu čini svakog dana sve uspešnijom i bogatijom iz ove oblasti, odnosno na ovom polju, kada gotovo sa lakoćom izgovaramo imena novih koridora i infrastrukturnih projekata koji će se raditi, moramo da kažemo da nije uvek bilo baš tako.

Bivša vlast je ostavila svojim bahatim ponašanjem i pljačkom 2012. godine državu na ivici bankrota. Dolaskom na vlast SNS je čekao težak posao. Za vrlo kratko vreme uspeli smo da uredimo javne finansije, država Srbija postala je jaka, stabilna, fiskalno konsolidovana zemlja koja četvrtu godinu za redom beleži suficit u budžetu, država kojoj smo uspeli da vratimo ponos, ugled i dostojanstvo. Pored svega, bilo je potrebno pokrenuti motor razvoja Republike Srbije, a to je svakako infrastruktura.

Vlada Aleksandra Vučića i nakon toga Ane Brnabić shvatili su da je infrastruktura ključ razvoja Republike Srbije i postavili su kao prioritet. Zato je i Moravski koridor koji je ukupne dužine 110 km od izuzetnog strateškog značaja za Republiku Srbiju, a posebno za ovaj deo Republike gde živi oko 500.000 ljudi i gde će se izgradnjom Koridora doprineti pre svega povećanju konkurentnosti privrede ovog dela Republike, zatim privrednog i društvenog razvoja lokalnih samouprava, dolaskom naravno sve većeg broja investitora. Samim tim zapošljavanja, razvoja turizma i mnogo toga još.

Srbija je danas država sa jakim i stabilnim finansijama, država koja je postala privredni politički lider u regionu, država sa mrežom koridora, putničkih i železničkih, rade se desetine kilometara auto-puta, regionalnih puteva, kao i veliki broj nekategorisanih puteva. Zato i ne čudi što smo kao zemlja postali nezaobilazna destinacija za ulaganje sve većeg broja ozbiljnih stranih investitora.

Na kraju, velike pohvale na račun izuzetno stručnog tima resornog ministarstva i na čelu sa ministarkom Zoranom Mihajlović. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Zvonimir Đokić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zvonimir Đokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovana gospođo ministarka sa saradnicima, čestitam vam na uspesima koje postižete.

Poštovani narodni poslanici, Moravski koridor Preljina–Pojate, odnosno Čačak–Kruševac, ubraja se u najopterećenije putne pravce u Srbiji, kao što su još i Fruškogorski koridor, Novi Sad–Ruma–Šabac i produžetak ka Zrenjaninu, Banatski koridor, Beograd–Zrenjanin, ali i pravci Šabac–Loznica, odnosno Lajkovac–Valjevo.

Moravski koridor E-761 treba da poveže sva veća naselja u regionu, Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Stalać, Ćićevac i ostala manja mesta. Za pola miliona, tj. više od pola miliona stanovnika tog kraja, danas je možemo reći praznik, jer konačno dobijaju autoput, jer konačno rešavaju vodotok Zapadne Morave. Ne samo za njih, za celu Srbiju danas je praznik, jer Moravski koridor je od izuzetnog strateškog značaja za Republiku Srbiju.

Posebnost ovog zakona, koji danas donosimo odnosi se na postupke za koje je uočeno da usporavaju efikasnu realizaciju svih infrastrukturnih projekata, a pre svega postupke za utvrđivanje javnog interesa i pojedinačne postupke eksproprijacije u cilju skraćivanja rokova propisanih Zakonom o eksproprijaciji.

Donošenje ovakvog posebnog zakona koji se odnosi na realizaciju ovog projekta nije usamljen u našem zakonodavstvu, jer su već ranije doneti posebni zakoni za realizaciju projekta, recimo „Beograd na vodi“, izgradnju magistralnog gasovoda Južni tok ili za realizaciju projekta koji su se ticali „Železare“ Smederevo.

Kada bude izgrađen, tzv. Moravski koridor E-761, tj. deonica Pojate–Preljina, poboljšaće pristup i povezivanje delova Republike Srbije sa međunarodnim saobraćajnim Koridorom 10 i 11. Vremenski će uštedeti transport putnika i robe na ovom pravcu, sniziće troškove transporta, poboljšaće pristupačnost i povećati bezbednost saobraćaja. Povećaće konkurentnost privrede centralnog dela Republike Srbije, regionalno će povezati centralni deo Srbije i intenziviranjem komercijalnih aktivnosti na izgrađenim putnim tokovima povećaće prihod u budžet Republike Srbije. Povećaće broj novih privrednih subjekata, doprineće razvoju turizma i vrednosti BDP-a, pa će tako povećati društveni razvoj lokalnih samouprava, koje će ovim koridorom biti povezane.

Ovim zakonom će se omogućiti efektivna i efikasna izgradnja Moravskog koridora, imajući u vidu da primenom postojećih propisa, to i nije bilo moguće. Njime će se, tj. ovim zakonom se regulišu utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju autoputa zajedno sa regulacijom reka i izgradnjom telekomunikacione infrastrukture duž koridora autoputa. Postupak eksproprijacije, izbor strateškog partnera, primena međunarodnih standarda za projektovanje i izvođenje radova, carinski postupci i porezi koji se primenjuju prilikom uvoza, opreme i materijala, kao i uređenje drugih pitanja u cilju efikasnije realizacije ovog projekta.

Posledica eventualnog nedonošenja ovog zakona, bila bi odlaganje početka radova za izgradnju, tj. na izgradnji infrastrukturnog koridora. Zato smatram da je predloženo zakonsko rešenje dobro i da ga treba usvojiti. Hvala na pažnji.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima koleginica Stanija Kompirović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanija Kompirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovana potpredsednice Vlade sa svojim saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, zahvaljujući ekonomskoj stabilizaciji i hrabrim potezima našeg predsednika, tada bivšeg premijera Aleksandra Vučića, Srbija je spašena od bankrota i dobila je stabilne državne finansije.

Srbija nije više ista. Srbija se pokrenula i promenila. Srbija je postala stabilna zemlja i to nam donosi međunarodni ugled, poštovanje, nezavisna i suverena zemlja u koju se veruje i koja je pouzdan partner svojim prijateljima.

Strateška odluka Vlade Aleksandra Vučića, kao i aktuelne Vlade Ane Brnabić, jeste ulaganje u drumsku, železničku i vodenu infrastrukturu i povezivanje Srbije sa regionom i Evropom. Izgradnja autoputeva i brzih saobraćajnica je preduslov za dalji ekonomski napredak.

Pored Koridora 10, izgradnja deonice autoputa na Koridoru 11 od Preljine i Požege, vredne 450 miliona evra, izgradnja Moravskog koridora E-761 i deonice Pojate-Preljina, je od izuzetnog strateškog značaja za Republiku Srbiju, za povezivanje i veću mobilnost unutar zemlje i regionalni značaj za snižavanje troškova transporta i sve više će doprineti većim prihodima u budžetu Republike Srbije.

Jaka Srbija je za nama i samo takva može nama pomoći i mi njoj verujemo, jer uz nas stoji predsednik Aleksandar Vučić, koji nas razume i koji želi da putem mira i pregovora reši jedno od najtežih pitanja Kosova i Metohije, jer i danas je posle sedam meseci taksa od 100%, koju su nam uveli Albanci i koji na severu Kosova i Metohije stvaraju humanitarnu katastrofu, ostavljaju nas bez robe i osnovnih prehrambenih proizvoda, apoteke bez lekova, mi se ne plašimo i verujemo našem predsedniku, verujemo našoj zemlji koja brine o nama i koja ulaže u nas, u naše institucije.

Zahvaljujući izgradnji i ulaganju, u našim institucijama i ulaganju u vodovod koji je od regionalnog značaja za put, za razvoj Zubinog Potoka, Kosovske Mitrovice i Zvečana, koji će biti otvoren na dan Vidovdana, 28. juna, znači u petak i koji će nama predstavljati veliku sigurnost, jer nam od tada Albanci neće određivati da li ćemo imati vode na dva, tri ili pet dana. Imaćemo mogućnost da koristimo ono što je normalno za sve građane ove zemlje. Izgradiće se i banjski kompleks banja, koji će biti od značajnog razvoja turizma za taj deo naše zemlje. Znači, Srbija ide putem napred, ide putem pravde, prava i istine i samo takvoj Srbiji se može verovati. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Dragan Savkić.
Preostalo vreme poslaničke grupe SNS je 2 minuta i 43 sekunde.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora auto-puta E-761 deonice Pojate-Preljina.

Moravski koridor E-761 Pojate-Preljina je od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, kao i za povezivanje i veću mobilnost Republike Srbije, kao i zbog regionalnog značaja. Poboljšanje pristupa i povezivanje centralnih delova Republike Srbije sa međunarodnom saobraćajnicom Koridorom 10, koji predstavlja deo najznačajnije transevropske transportne mreže puteva, vremenske uštede, sniženje troškova transporta, poboljšanje pristupačnosti, kao i povećanje bezbednosti saobraćaja na celokupnoj mreži auto-puteva u Srbiji, značajnog dodatnog povezivanja efekta na saobraćajne tokove i regionalnu povezanost, što će za rezultat imati veći prihod za budžet Republike Srbije i intenziviranje komercijalnih aktivnosti na izgrađenim putnim tokovima.

Izgradnja Moravskog koridora, kao direktne veze sa Koridorom 11, deonice Preljine-Požega i saobraćajnice Požega-Užice-Kotroman, koji zajedno čine funkcionalnu celinu, gde dolazi do povećanja unutrašnjeg, a posebno tranzitnog saobraćaja iz pravca Bosne i Hercegovine ka Bugarskoj i Grčkoj. Budući auto-put biće izgrađen delom na postojećoj trasi, a delom na novoj trasi i povezivaće sva naseljena mesta u regionu Ćićavac, Stalać, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo, Čačak. Na ovom području živi 500.000 stanovnika, posluje preko 21.000 malih preduzeća i preduzetnika, formirano je 10 poslovnih i jedna slobodna zona, nalazi se šest planina, 20 manastira i 10 destinacija banjskog turizma. Izgradnjom telekomunikacione magistrale koja prati transfer puta obezbeđuju se najkvalitetnije telekomunikacione usluge kako u samom pojasu auto-puta, tako i u svim mestima koja gravitiraju auto-putu.

Ovo je od velike važnosti za unapređenje kvaliteta života lokalnog stanovništva, kao i za industrijski, poslovni i turistički razvoj centralnih rejona Republike Srbije, domaćih, stranih kompanija koje već posluju u ovom regionu, kao i za privlačenje domaćih i stranih investitora. U okviru ovog projekta predviđeni su regulacioni radovi na reci Moravi, kao i na pritokama koje se ulivaju u Moravu, te će njihovim završetkom trajno biti rešena opasnost od poplava na ovom području.

Predmet ovog zakona su propisi koji uređuju oblast eksproprijacije, planiranja, projektovanja, izgradnje, javnih nabavki, carinskih propisa, predmet uređenja ovog zakona su i postupci za koje je uočeno da usporavaju efikasnu realizaciju svih infrastrukturnih projekata. To se odnosi na postupke za utvrđivanje javnog interesa, pojedinačni postupci eksproprijacije, gde se predložene izmene odnose na skraćenje rokova propisanih zakonom o eksproprijaciji, kao i na delove postupaka kojima se omogućava korišćenje pravnih sredstava koji nisu eksplicitno predviđeni materijalnim propisima.

Najveća izmena se sastoji u skraćenju rokova i na primenjivanju pojedinih odredbi koje se odnose na carinske propise o postupku primene međunarodnih standarda, kao i na primenjivanje pojedinih odredbi zakona kojim se uređuju javne nabavke. Predlogom ovog zakona nisu ugrožena osnovna prava vlasnika eksproprisanih nepokretnosti, s obzirom da je u svim slučajevima zadržano načelo o određivanju tržišne vrednosti za eksproprisanu nepokretnost.

Izgradnja autoputa Pojate-Preljina predstavlja investicioni zamajac za Republiku Srbiju, što će imati pozitivan uticaj na građane i privredna društva, preduzetnike iz lokalnih samouprava kroz koje koridor prolazi u vidu novog zapošljavanja, otvaranja novih privrednih zona i angažovanja lokalnih privrednih subjekata koji će omogućiti povećanje bruto domaćeg proizvoda. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje prava iz člana 96. Poslovnika? (Ne)
Zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona.
Time bismo i završili sa današnjim radom.
Nastavljamo sutra u 10.00 časova.