Dvanaesto vanredno zasedanje , 26.06.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 02-6/156-19

2. dan rada

26.06.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima koleginica Ljiljana Malušić. Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvažena ministarko sa saradnicima iz ministarstva, danas govorimo o Predlogu zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora, auto-puta E 761, deonica Pojate – Preljina.

Pre nego što krenem da govorim o Moravskom koridoru, moram zaista da kažem da se u Srbiji nikada više nije gradilo nego sada. Na sve strane kranovi, gradilišta. U Srbiji mislim da ih ima preko 10.000, u Beogradu preko 1.000. Tako radi SNS, tako radi Vlada Republike Srbije i naš predsednik, gospodin Aleksandar Vučić. Mogu da ga hvale, ne hvale, mogu da ga vole, ne vole, ali taj gospodin i Vlada Republike Srbije zaista su uradili nešto što nikada niko nije unazad 50 godina.

Zamislite, mi smo napravili 300 kilometara auto-puteva za pet godina, 450 kilometara puteva, zatim u projekciji je da se radi još 700 kilometara puteva, a trenutno je u izgradnji 103 kilometra puteva. Ne samo to, grade se aerodromi, pet aerodroma ćemo imati, grade se pruge, gradi se brza pruga, uradili smo i revitalizovali 300 kilometara pruga, u projekciji je još 600, radi se brza pruga gde će brzina biti 220 kilometara. Zaista svi komplimenti za rad vašeg ministarstva, Vlade.

Ono što je najvažnije, treba istaći da će kompletan Moravski koridor, odnosno deonica auto-puta od Preljine do Pojata, odnosno od Pojata do Preljine koštati 800 miliona evra. Pazite, samo 800 miliona evra sa 76 mostova. Ko zna na šta ćete vi tamo naići, a Đikijev, odnosno gospodina Đilasa most je koštao 400 miliona evra. Zamislite, Ada, bara, 400 miliona evra je koštao njegov most. Mogao je da napravi pola koridora sa sve 70 mostova. Tako se ne radi. Zato mi imamo para u budžetu da pravimo brze pruge, auto-puteve. Ja sam fascinirana.

Na tom potezu u centralnoj Srbiji ovaj put, pre svega, ima izuzetno važan strateški, regionalni značaj. Na tom potezu živi 500 hiljada ljudi. Postoji 21.000 preduzetnika. Ima izuzetan turistički potencijal. Imamo 20 manastira, 10 banja, šest planina i, ne samo to, radiće se i tri u jedan projekat. Znači, auto-put, radiće se, takođe, telekomunikaciona magistrala i uradićemo tok Morave. Neće više biti poplava. Projekat koji je započet 2010. godine, koji nije realizovan, naravno, niti bi ikada bio realizovan, kao što nikada u životu ništa nisu završili, biće dopunjen. Radi se novi projekat i za taj projekat će biti osnovana radna grupa, i to je jako dobro, radiće više renomiranih firmi, tako da će projekat biti kompletan. Zašto? Zato što su bile velike poplave 2014. godine i da se tako nešto nikada više ne bi ponovilo mora se uraditi novi projekat.

Šta još reći? Rekli ste da će se izgraditi još pet. Radi se Koridor 10, završen. Radi se Korido 11, biće završen. Rade se još tri auto-puta: Moravski koridor, radiće se još Niš - Merdare – Priština, Požega – Užice – Kotroman. Bravo! Mislim da će Republika Srbija imati prema broju stanovnika i površini najveći broj auto-puteva u Evropi. Hvala na pažnji i samo tako nastavite. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Milan Ljubić. Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Milan Ljubić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, za Srbiju je važno da dobije nove saobraćajnice, auto-puteve i pruge. Jasno je kakav to značaj ima i kakav nivo usluga u skladu sa tim to može da pruži. Srbija danas privlači sve veći broj investicija. Srbija je danas zemlja novih auto-puteva, železničkih pruga i koridora od regionalnog i međunarodnog značaja.

Kada imate veoma dobru infrastrukturu, a u blizini poželjno putničke i železničke koridore, onda ste lako kandidat za otvaranje novih fabrika i drugih direktnih investicija. Tada investitori dolaze i gledaju da se priključe na te koridore, a država ima ogromnu korist.

Zašto su koridori značajni? Pre svega su značajni su što će doprineti razvoju tog dela Srbije kroz koji oni prolaze. Moravski koridor je od izuzetnog strateškog značaja za Republiku Srbiju. Izgradnjom Moravskog koridora imaćemo direktnu vezu između Koridora 10 i 11. Ovaj autoput ima višestruko značajnu ulogu jer povezuje centralne delove Srbije pravcem istok-zapad sa Koridorom 10. Imaćemo bolju povezanost jugozapadnih sa jugoistočnim delovima zemlje i dalje sa Bugarskom i Grčkom.

Putni pravac od Pojata do Preljine povezuje teritoriju na području od sedam opština i gradova u dolini Zapadne Morave. Trasa će se kod Čačka spojiti sa Koridorom 11. Radi se o modernoj saobraćajnici i put će spojiti Niški autoput sa saobraćajnicom Beograd–Južni Jadran. To je bitan infrastrukturni projekat od regionalnog značaja u privrednom i razvojnom smislu. Omogućiće bolje povezivanje Republike Srbije sa međunarodnim saobraćajnim koridorima. Na taj način imaćemo povećanje drumskog transporta i međunarodnog saobraćaja.

Moravski koridor je potreban Srbiji jer u tom delu zemlje imamo veliku koncentraciju malih i srednjih preduzeća. Na ovaj način ćemo ljudima olakšati poslovanje i saobraćaj između Pojata na istoku, odnosno Čačka na zapadu. Povezaće područja na kojima živi pola miliona ljudi i posluje preko 20 hiljada malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i gde je formirano 10 poslovnih i jedna slobodna zona. Zato je autoput od neprocenjivog značaja za centralnu Srbiju.

Suština je da će se ostvariti vremenske uštede, niže cene transporta robe i usluga, povećanje dostupnosti turističkim destinacijama, opštinskim centrima i privrednim zonama. Lokalno stanovništvo će od toga imati veliku korist i bolji kvalitet života. Još jedna stvar koja će se rešiti jeste postavljanje telekomunikacijske infrastrukture duž autoputa i time će se stvoriti uslovi za najkvalitetnije telekomunikacijske servise u mestima koje autoput povezuje.

Sve ono što je za vreme prethodne vlasti bilo nezamislivo izgraditi, uprkos brojnim obećanjima, danas se to gradi zahvaljujući ovoj Vladi i predsedniku Aleksandru Vučiću. Srbija postaje lider u regionu po broju kilometara autoputa. Samo u prethodnih nekoliko godina izgrađeno je 300 kilometara autoputeva. Razvoj infrastrukture određuje način na koji se krećemo i komuniciramo sa okruženjem, ali i siguran put u budućnost. Ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu važno je za naš razvojni rast. Sve ovo će za rezultat imati veći prihod u budžetu Republike Srbije, ali i jačanje lokalnog potencijala opština i regiona. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima koleginica Studenka Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Stojanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, predstavnici ministarstva, uvaženi građani Srbije, moram reći da smo mi poslanici iz poslaničke grupe SNS ovaj radni dan započeli vrlo ponosni naime, ova mapa Srbije koja je pred nama na kojoj je ucrtana putna infrastruktura koja je izgrađena, ona koje je u toku, i ona čija je izgradnja planirana, pokazuje koliko je Srbija odmakla u razvoju. Naravno, pohvale ministarstvu za ovako dobru pripremu.

Nešto što je Srbija čekala 70 godina postalo je stvarnost. Srbija se povezuje sa susedima, što se tiče transportne infrastrukture, a to predstavlja ogroman značaj i za našu privredu. Za četiri godine, odnosno od 2014. do 2018. godine izgrađeno je 445,9 kilometara putne infrastrukture. U toku je izgradnja dodatnih 102,7 kilometara, a planirano je još 698 kilometara.

Za našu zemlju su ove investicije, osim značajno olakšanog kretanja građana, bržeg i komfornijeg putovanja znači nove fabrike, nove investitore, novo upošljavanje radnika i još veći privredni rast.

Postoje ljudi koji nisu danas ovde, a koji u javnosti se ponašaju tako da se svim silama trude da o ovoj temi govore kroz negativan pristup. Pominju nekakve rokove, pominju izvođače itd.

Dame i gospodo, šta je sa rokom od 70 prethodnih godina, koliko je Srbija čekala na ovakve projekte. Ova Vlada je uradila istorijsku stvar za Srbiju. Dajte da svi priznamo zasluge ovoj Vladi za nešto što je toliko značajno za našu zemlju. Jesmo li mi to zaboravili da je predsednik Vučić politikom reformi doveo Srbiju iz stanja zemlje pred bankrotom do stanja zemlje koja se ubrzano razvija? Ne možemo i ne smemo zaboraviti jer iza toga stoji ozbiljan rad, odgovorna politika i ogromna privrženost ovoj zemlji i njenim građanima.

Ovaj autoput Pojate-Preljina povezuje centralnu Srbiju i povezuje Koridor 10 i Koridor 11, a to omogućava i opremanje tri industrijske zone duž ovog autoputa, jer se ovim projektom reguliše i Morava sa svojim pritokama, kao i telekomunikaciona infrastruktura.

Prema tome, svi ovi projekti su od strateškog značaja za Srbiju i garantuju budućnost za našu zemlju i za naše građane.

Moram da pomenem da je Srbija skinuta sa sive liste Međunarodne organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca, što praktično znači još investicija u našoj zemlji i značajno bolje poslovanje.

Dalje, skupe kredite koje vučemo iz ranijeg perioda zamenili smo sa pet puta jeftnije kredite. Znači, kamatu od 7,25% zamenili smo kamatom od 1,61%. To je zaista istorijski minimum po kome se Srbija zadužuje.

Uz putnu infrastrukturu koju smo izgradili i koju ćemo izgraditi Srbija definitivno ima sve preduslove da bude u fokusu interesovanja onoga što pokreće ceo svet, a to je razvijanje biznisa.

Meni ostaje još samo da izrazim nadu da će u budućnosti i istok Srbije dobiti bolje puteve, kao što je i moj uvaženi kolega Arsić pomenuo u svom izlaganju, jer zaista istok Srbije zaslužuje bolju putnu infrastrukturu. Čekamo i nadamo se tome, a vama zahvaljujem na svemu što ste do sada uradili za Srbiju. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Reč ima koleginica Ljubica Mrdaković Todorović.

Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Poštovana gospođo ministarka sa saradnicima, koleginice i kolege, želim da kažem da, a i svi to naravno znamo, da razvoj, prosperitet zemlje zavisi od povezanosti gradova, opština i drugih mesta unutar jedne zemlje adekvatnom putnom infrastrukturnom mrežom i da dobra putna infrastruktura ima ogroman značaj za privredni život svake zemlje, pa tako i naše zemlje Srbije.

Znamo svi da 50 godina se u Srbiji nisu gradili autoputevi, ali zahvaljujući velikom angažovanju predsednika države, gospodina Aleksandra Vučića, ove Vlade, vašeg ministarstva, na čijem ste vi čelu poslednjih četiri godine, izgrađeno je preko 300 kilometara autoputeva, što je za svaku pohvalu.

Kada govorimo o Moravskom koridoru u uvodnom izlaganju, a i kasnije u diskusijama sa poslanicima ste detaljno objasnili, zaista je u pitanju projekat broj jedan, veoma značajan i komplikovan infrastrukturni projekat koji sadrži svoje tri komponente ili tri projekta, a to je izgradnja autoputa, regulacija korita reke Morave i njenih pritoka i izgradnja telekomunikacione infrastrukture duž čitavog Moravskog koridora.

Projekat izgradnje infrastrukturnog koridora E761, deonica Pojate-Preljina predviđa, kao što smo čuli, povezivanje Koridora 10 i 11 i od životnog značaja su ne samo za pola miliona stanovnika koji žive duž Južne, Zapadne i Velike Morave, već i za još milion stanovnika koji gravitiraju u tom regionu, odnosno u tom području.

Kao što smo čuli, na tom području posluje preko 21 hiljade malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i funkcioniše 10 poslovnih i jedna slobodna zona. Moravski koridor će povezivati i Ćićevac, Stalać, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku banju, Kraljevo i Čačak.

Moram da kažem, svim mi koji smo putovali regionalnim, odnosno magistralnim putem od Pojata do Čačka pa i dalje, smo mogli na licu mesta da se uverimo koliko je ovaj put opterećen i slobodno mogu da kažem da je jedan od najopterećenijih u Srbiji i da je veoma veoma prometan, tako da nam je Moravski koridor preko potreban i neophodan.

Što se tiče benefita u vezi izgradnje ovog koridora, oni su mnogobrojni i mnogo toga smo čuli u izlaganju vašem i u izlaganju mojih kolega poslanika iz SNS, ja ću samo pomenuti neke od njih da ne bi uzimala previše vremena.

Naime, pod broj jedan, imaćemo zaista savremen, moderan i bezbedan auto-put. Imaćemo regulaciju vodotoka Morave i njenih pritoka. Tako da se neće dogoditi posledice kao što smo ih imali nakon poplava 2014. godine. Biće postavljena, kao što sam rekla, najmodernija telekomunikaciona infrastruktura duž pomenutog auto-puta. Doći će do povezivanja i razvoja privrede regiona koji pokriva Moravski koridor. Unapređenje kvaliteta života lokalnog stanovništva, razvoja industrije, privrede, poljoprivrede, ali i turizma i to zdravstvenog, banjskog i planinskog.

Budući da znamo da u ovom delu Srbije se nalazi šest planina, kao što su Kopaonik i Jastrebac, Gledićke planine, Goč, Stolovi, Čemerno, 20 manastira, kao što su Ljubostinja, Sopoćani, Kalenić, Žića itd. deset banja, Vrnjačka, Bogutovačka, Jošanička itd. koje su jako posećene i veoma popularne među turistima kako domaćim tako i stranim.

Osim pomenutih benefita treba reći da izgradnjom Moravskog koridora dobijamo i vremensku uštedu, brži razvoj transportne mreže Srbije, snižavanje troškova transporta, što nije za zanemarivanje. Poboljšana pristupačnost privredni i društveni razvoj, lokalnih samouprava, koje će biti na ovaj način još bolje međusobno povezane. Dobar ambijent za privlačenje domaćih i stranih investicija, otvaranje novih fabrika i proširenje kapaciteta postojećih fabrika, što za sobom nosi i nova zapošljavanja građana.

Izgradnja Moravskog koridora doprineće i zapošljavanju naše domaće građevinske operative, a sledstveno tome doći će do novih zapošljavanja sa jedne strane, a sa druge strane i do korišćenja usluga i trgovine u lokalnim samoupravama u kojima se budu odvijali radovi i to u smislu korišćenja usluga i trgovine u lokalnim samoupravama, kao i biće korišćeni i kapaciteti za smeštaj radne snage itd.

Osim toga, učešće domaće građevinske operative uticaće i na sticanje znanja i iskustva u ovako velikim i zahtevnim projektima kao što je Moravski koridor, ali to će doprineti za dobijanje poverenja kredibiliteta i ugleda naše domaće građevinske operative i u drugim državama u svetu.

Shodno tome, mi ćemo u danu za glasanje podržati ovaj projekat i glasati za njega. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima koleginica Olivera Ognjanović. Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Olivera Ognjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvažena ministarko sa radnicima, realizacija projekta i izgradnje infrastrukturnog Koridora auto-puta deonice Pojate-Preljine jeste od izuzetnog strateškog značaja za Republiku Srbiju. Predstavlja spoj Koridora 10 i 11, tako da se u stvari centralni delovi Srbije povezuju sa ovom mrežom puteva.

Biće povezano više gradova i opština koje će se podeliti u industrijske zone što je vrlo važno. To znači da će se povezati broj investitora u tom delu Srbije. Biće dovedeni novi investitori koji će otvoriti nove fabrike a time će se omogućiti nova radna mesta.

Prostor na kojem su smešteni ovi gradovi biće povezaniji. Ovde je smešten veliki broj banjskih odmarališta i manastira. Nalazi se šest planina i živi preko pola miliona stanovnika što znači da ovaj auto-put predstavlja veliki značaj za razvoj turizma.

Trenutna dužina Moravskog koridora iznosi 110 kilometara a paralelno se gradi telekomunikaciona magistrala i obezbeđuju se uslovi za pružanje najkvalitetnijih telekomunikacionih servisa, čime će se unaprediti kvalitet života stanovništva ovih opština.

Bitno je dodati se izvode i regulacioni radovi na reci Moravi i okolnim vodotokovima što smo danas i pomenuli, čime će se otkloniti opasnost od poplava.

I na kraju, ono što je najbitnije za realizaciju ovog projekta jeste da je pripremljena neophodna dokumentacija, da imamo stabilan budžet i političku situaciju što će omogućiti da ispunimo ovaj zadatak.

U proteklih nekoliko godina izgrađeno je preko 400 kilometara novih auto-puteva, a uskoro kreće izgradnja tri nova. Putevi su u proteklih nekoliko godina potpuno drugačijeg kvaliteta. Spomenuću samo neke od značajnih infrastrukturnih gradilišta, auto-put Kelebija petlja – Subotica jug, Koridor 10 Istočni krak Niš - granica sa Bugarskom, Koridor 11 Surčin – Obrenovac – Ub, Lajkovac – Ljig – Grdelička klisura. Srbija se ubrzano razvija i gradi i treba da podržimo projekte koji vode naše zemlju u napredak.

Mi danas imamo veliki broj stranih investitora koji žele da investiraju u infrastrukturu Srbije. Turske kompanije učestvuju u nekoliko velikih infrastrukturnih projekata u drumskom saobraćaju. Na primer u izgradnji budućeg auto-puta Beograd – Sarajevo i rekonstrukciji saobraćajnice od Novog Pazara do Tutina. Pupinov most su zajednički izgradile srpske i kineske kompanije. Predstavlja simbol našeg velikog prijateljstva i upravo najveći broj sporazuma smo potpisali sa Republikom Kinom. Ovaj most povezuje Borču i Zemun i prvi je most preko Dunava u poslednjih 80 godina.

Takođe, veoma je bitna realizacija projekta modernizacije i rekonstrukcije pruge Beograd – Budimpešta. Ovaj projekat zajedno realizuju Srbija, Kina i Mađarska sa ciljem da imamo brzu prugu izgrađenu u roku.

Vidimo da se kroz politiku ove Vlade sprovodi inicijativa i promoviše dijalog o ekonomskim politikama. Jačaju se međunarodne saradnje u oblasti infrastrukture, trgovine, finansija i privlačenju značajnih resursa izvora, uključujući privatni sektor, a sve u cilju infrastrukturnog razvoja kao osnove dugoročnog održivog rasta. Zato je ova vlast uradila deset puta više nego drugi, od auto-puteva, fabrika, pruga, bolnica, škola i svega drugog. Srbija se gradi, raste i povezuje. Povezuju se ruralne sredine. Uz nove puteve niče nova infrastruktura, što najviše doprinosi razvoju privrede. Srbija je ekonomski snažnija nego ikada. Ima rast, spušta javni dug, smanjuje nezaposlenost iz godine u godinu.

Na kraju, ministarka ja vam iskreno čestitam na postignutim rezultatima i želim vam uspeh u daljem radu, a kolege i koleginice poslanike pozivam da podrže predloženi zakon. Hvala na pažnji.