Dvanaesto vanredno zasedanje , 03.07.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Mirčiću, da li je to povreda Poslovnika ili po amandmanu?
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Samo govorim ono da argumentujem svoj predlog i vaš komentar.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vi ste dali predlog da postupimo u skladu sa članom 112. Poslovnika o radu Narodne skupštine. U redu je.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović. Pravo na repliku i završavamo krug replika.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, da bi građanima Srbije bilo jasno, koliko je neistina izgovorio Đorđe Vukadinović, on kaže da je vršio telefonsku anketu, i sada pogledajte, kaže, ovako, citiram ono što je Đorđe Vukadinović objavio u „Vremenu“, kaže - anonimna telefonska anketa. Piše sredovečna ispitanica iz južne Srbije. Ako telefonom razgovarate sa nekim, gospodine Vukadinoviću, kako znate da je neko sredovečan? E, sad, ta sredovečna ispitanica iz južne Srbije, kaže, ovako, navodno kaže.

Zašto ovo čitam, da bi pokazao građanima Srbije kako oni koji stoje iza Đorđa Vukadinovića, nije on toliko bitan kao što sebe želi da predstavi i nije on toliko popularan, ali oni koji stoje iza njega i koji su ga danas poslali u Skupštinu zato što nemaju hrabrosti sami da dođu. Kako predstavljaju birače SNS, kaže – sredovečna ispitanica iz južne Srbije, svi treba idu u zatvor osim Vučića, jer su 20 godina krali, a narod ispašća. Znači, naši birači su, kao što vidite i nepismeni, ne znaju da govore - narod ispašća. Posle Slobe, Vučić jedini vredi, on će da nas preporodi, jel tako. Znači, glupi smo, neobrazovani i podržavamo politiku Slobodana Miloševića itd.

Onda, Beograd, žena 27 godina, kaže za Vučića - mrzela sam ga dok je bio u radikalima, a sada je super.

(Milorad Mirčić: Daj broj telefona.)

E, pa nemam broj telefona, gospodine Mirčiću.

Subotica, žena 54 godine, kaže - ja sam za Vučića i Dačića, a uvrstila bih tu i Čedu Jovanovića i Šešelja, to bi bio super tim itd.

Zašto ovo čitam? Zato što su, gospodine Vukadinoviću, po vama ovi ljudi birači Aleksandra Vučića i birači iz SRS. Znači, birač SRS, kakva je paradigma stvorena ili kakva paradigma treba da se stvori o biračima SRS? Bolesni su, glupi su…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Samo malo, važno je ovo, gospodine Arsiću, nije ovo nevažno, to on pokušava da predstavi da je nevažno, izuzetno je važno.

Znači, kakav je paradigma birača SRS, neobrazovan je, glup je, krezub je, Rom je, živi u mahali, nastavljač je politike Slobodana Miloševića, nije ga narod voleo dok je bio u radikalima, sada je super i naravno, super je što je u tandemu sa, po njemu, jel tako, Čedomirom Jovanovićem i Vojislavom Šešeljem.

To je paradigma birača SRS kakvu predstavljaju Dragan Đilas, Vuk Jeremić i oni koji rukovode jednim delom tzv. opozicije u Srbiji, a kroz usta i kroz pisanje lista vreme. To je čista nacistička i fašistička propaganda.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Pravo na repliku. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ne znam, zaista kako se u ovoj višečasovnoj raspravi nađe ime Vojislava Šešelja. To šta piše „Vreme“, gospodine Martinoviću, pravo da vam kažem ne bih ni komentarisala, jer zaista te novine ne zaslužuju komentar, kao ni bilo ko ko u tim novinama piše.

Ali, nije problem, ja mislim da ne bi trebalo da bude problem da se bilo ko u Srbiji nazove nečijim biračem i to što pokušava neko da predstavi nama to nije strano i naše birače i nas kao stranku tako vole da nazovu ovi koji misle da su mnogo moderni, ali naravno, vidi se i u zvanju svakog od nas i u ponašanju i u onome šta ko ume da kaže itd. ko je na kom nivou. Ali, nema potrebe na taj način govoriti ni o biračima. Da li su birači Romi? Pa, i Romi su građani Srbije i birači su. Da li su birači ljudi koji nemaju zube, koji nažalost, nemaju pare da stave zube? Birači su, građani su Srbije.

Nema potrebe omalovažavati ni jednog birača, kakav god da je, ko ga je izabrao, izabrao je, čovek glasa na osnovu nekih svojih shvatanja, politike, ponuda i tak dalje. Normalno je da sve što ima Srbija da ima i svaka stranka.

Znate, da li neko nema pare da stavi zube i treba da mu zamerimo što je nečiji birač, a nećemo zameriti, na primer, onom Sergeju Trifunoviću koji dođe u pocepanim pantalonama, koji šmrče javno u kafićima i tako dalje, to je za zameranje, a ovo kakvi su birači, pa takav nam je standard, takvi smo ljudi, takva nam je Srbija, svi se valjda borimo da živimo u nekim boljim vremenima i boljim uslovima, pa će onda i birači lepše da se oblače i bolje da izgledaju.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović. Pravo na repliku. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ono što je ovde opasno, gospođo Radeta, ja se slažem sa vama, ima u Srbiji ljudi koji imaju različite probleme, ali ovaj tekst u "Vremenu" je tendenciozno pisan. Ovaj tekst u "Vremenu" je pisan da bi se ogadila SNS, da bi se ogadio Aleksandar Vučić onoj Srbiji koja za sebe kaže da je elitna Srbija, jer se kroz ove tekstove jasno vidi kakav je profil birača SNS i ko podržava Aleksandra Vučića.

Dakle, ja se nisam negativno izražavao o ljudima koji podržavaju politiku SNS i Aleksandra Vučića, naprotiv, svi građani Srbije su ravnopravni, ali u očima, ove takozvane elite kakav izgleda prosečni birač i šta je smisao teksta koji je Đorđe Vukadinović objavio u "Vremenu"? Znači, prosečan birač SNS je rom, živi u mahali, krezub je, podržava koaliciju Vučića, Šešelja i Čede Jovanovića, nastavljač je politike Slobodana Miloševića i tako dalje.

Dakle, stvara se jedna slika prosečnog birača SNS, a da ovo nije slučajno, govorim vam i emisija, ja mislim da je to danas bilo emitovano na televiziji "N1", koja je u stvari samo po formi televizija, u stvari, to je jedan novi agitprop, ono što se nekad posle Drugog svetskog rata zvalo agitacija i propaganda Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije. Jutros je na tom novom, takozvanom demokratskom agitpropu, gostovao čuveni karikaturista Petričić, koji je, u stvari ponovio sve ono što je Đorđe Vukadinović pre izvesnog vremena napisao u "Vremenu", da su svi oni koji glasaju, evo možete da pogledate emisiju, ništa ne lažem, da su svi oni koji glasaju za SNS i Aleksandra Vučića glupi, neobrazovani, to je tamo neka stoka, neka bagra, to su ljudi koji žive na periferiji, koji nemaju kanalizaciju, koji su nekada glasali za Slobodana Miloševića i SRS, sad glasaju za SNS, koja je inače samo prefarbana SRS, i tako dalje.

Dakle, to što ste vi napisali u "Vremenu", to vaši istomišljenici svakoga dana ponavljaju u listu "Danas", ja sad već rizikujem karikaturu sutra u tom čuvenom listu, znači to svaki dan vaši istomišljenici ponavljaju u listu "Danas", na televiziji "N1", u listovima kao što su "Vreme", "Nin" itd.

To isto govore Jovo Bakić. To govore takozvani intelektualci i profesori sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. To govori Rade Veljanovski. To govori Dubravka Stojanović, koja kaže da su za sve ratove na prostorima bivše Jugoslavije odgovorni Srbi. Naravno, odgovoran je i Slobodan Milošević, a sa njim zajedno i Aleksandar Vučić itd. Zato sam ja već dva sata govorio. Ovo je jedna opasna politička igra u kojoj vi sve one koji glasaju za SNS prikazujete na isti način na koji je Hitler tridesetih i četrdesetih godina prikazivao Jevreje, kao ljude sa rogovima i repom.