Petnaesto vanredno zasedanje , 25.07.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Petnaesto vanredno zasedanje

03 Broj 06-2/190-19

4. dan rada

25.07.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Mirčiću.
Na član 29. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
U članu 29. se govori o proširenju zahteva na izvršenje na celokupnoj imovini izvršnog dužnika na osnovu verodostojne isprave. O tome smo mi pričali u ova prethodna dva dana i prosto je neverovatno da vam je palo na pamet da u ovom smislu menjate zakon i da celokupnu imovinu dužnika stavljate na raspolaganje poveriocu.

Ne možete da nas ubedite da ovaj zakon nije pre svega da bi se zaštitili poverioci. Mi, naravno, ponavljamo – ne štitimo ni poverioce ni dužnike, ali prosto dužnici su u situaciji da o njima moramo malo više da brinemo, iz prostog razloga što 90% i možda više od 90% dužnika to nisu postali iz bahatosti, postali su zato što se živi u siromašnoj državi, zato što su male plate, zato što se uzimaju krediti da se kupe deci knjige, zato što se uzimaju krediti da se kupe lekovi, zato što se uzimaju krediti da se kupe poljoprivredne mašine da bi se moglo živeti od poljoprivrede, zato što se uzimaju krediti da se ne bi umrlo od gladi. To je činjenica. Vi možete da pričate šta god hoćete, ne vi lično, nego bilo ko iz vlasti, ali mi govorimo ono što je, na kraju krajeva, evo, za nepuna dva meseca više od 100.000 ljudi svojim potpisom na našu peticiju potvrdilo.

Vi ste juče rekli da ne postoji ekskluzivitet kada su u pitanju javni izvršitelji, ali nam niste odgovorili na naš komentar od pre dva dana, ali, evo, ja ću vam sada ponoviti. Isidora Ranković, javni izvršitelj, ekskluzivno izvršava za EPS, dobila je kao avans, kao predujam 69 miliona dinara da počne da radi taj posao. U 2013. godini čista dobit te Isidore Ranković na izvršiteljskim poslovima bila je 29 miliona dinara, čista dobit kada se sve odbije, 2014. godine je 36,9 miliona dinara, e onda joj je nešto opao posao, pa je 2015. godine imala samo 17,3 miliona dinara itd.

Dakle, nemojte vi nas da ubeđujete u nešto, mi ništa ovde ne kažemo, a što nije 100% tačno. Vi možete, kao ministar u Vladi koja zastupa stav da treba da negujete izvršitelje, da to zastupate i da nam to pričate, ali ne možete da nam kažete da nije tačno ovo što sada iznosimo, ne možete da nam kažete da izvršitelje treba negovati zato što ne funkcionišu sudovi, Molim vas, rekla sam vam primer, ne funkcioniše ni zdravstvo, pa hajde da okupimo 200, 300 ljudi da polože prvu pomoć i da krenu da operišu po Srbiji da bi se smanjila lista čekanja. Ne možemo da banalizujemo stvari. Mi hoćemo da se stvari reše sistemski i zato pokušavamo i kroz ove izmene, ali naravno mnogo detaljnije ćemo o tome govoriti kada mi podnesemo naš predlog zakona.

Još samo jedan primer da vam kažem, zbog ekskluzivnih izvršitelja, „Infostan“, recimo, više ne obaveštava korisnike da imaju neki dug, nego odmah šalju izvršitelju i izvršitelj dolazi sa rešenjem da naplaćuje pet-šest puta veći iznos od onoga koji ste dužni. Šta može da se desi? Da neko, recimo, ima neki račun od pre tri godine, bilo vreme godišnjeg odmora, bio neko bolestan u porodici, nešto se desilo, neko se ženio, venčavao, prosto, bili opterećenim nečim, evo, lepim, ne mora ružnim, i zaboravili da plate taj račun i niko ih nikad nije opominjao i sada im dođe, prvo, zastarelost nastupila, ali njima dolazi rešenje od izvršitelja, kaže – imali ste pre tri godine račun od 3.000 dinara, sada treba meni da platite ovoliko taksu, onoliko dug, onoliko kamatu, onoliko na te 3.000, izvinite, morate da platite 18.000 ili mi dođosmo da uzmemo televizor. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Radeta.
Reč ima predstavnik predlagača ministar pravde Nela Kuburović.
Izvolite.

Nela Kuburović

Zahvaljujem, predsedavajući.
Nije tačno da vam nisam odgovorila povodom pomenute izvršiteljke i ekskluziviteta, ali meni nije taško da ponovim. Rekli ste, to je bila 2013. godina, a 2014. godine, kada sam i postala pomoćnik ministra pravde za pravosuđe i gde mi je bilo u nadležnosti da se pravim pravosudnim profesijama, upravo sam tada inicirala da se ukine takav način određivanja izvršitelja i predložena izmena zakona je bila tako da postoji ravnomerna raspodela predmeta. To je odredba zakona koja je važila od 2011. do 2014. godine. Više nema ekskluziviteta kada su u pitanju naplate komunalnih potraživanja, već je Komora izvršitelja ta koja ravnomerno raspodeljuje predmete na području osnovnog i višeg suda za koga su izvršitelji imenovani.
Što se tiče primera koji navodite za „Infostan“, da bez bilo kakve opomene neko naplaćuje potraživanje, to nije tačno, niti može da se radi. Zato što kada dostavite predlog za izvršenje Komori izvršitelja koja radi ravnomerno, vaša obaveza je da uz predlog dostavite i dokaz opomene. Tako da, to nije tačno. Nemoguće je da građani ne znaju da nešto duguju za „Infostan“, jer vi u svakom novom računu koji dobijate u ovom mesecu prikazuje vam se dug koji imate iz nekog ranijeg perioda. Tako da, nemoguće je da građani ne znaju da nešto duguju. Vrlo je vidljivo na uplatnicama „Infostana“, mi u Beogradu to vrlo dobro znamo. Pretpostavljam da i vi dobijate uplatnice „Infostana“, pa znate da se prikazuje da ukoliko nešto dugujete iz ranijeg perioda uz novi račun za prethodni mesec i to bude iskazano.
Što se tiče toga da li je nešto zastarelo, pa ne možete naplatiti zastarelo potraživanje ukoliko dužnik istakne prigovor zastarelosti. Bez obzira da li se donese predlog za izvršenje, ukoliko dužnik istakne prigovor zastarelosti, naravno da takvo potraživanje neće biti namireno i postupak će biti obustavljen. Tako da, sve ovo što ste sada izneli su netačni podaci.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Pravo na repliku ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Nekad mislim da vi gospođo Kuburović želite nekako da ponizite poslanike SRS sa tim da nije istina to što mi govorimo ili da mi nešto ne znamo, to jednostavno nije tačno. Mi govorimo isključivo istinu, ali znate šta je problem? Problem je što se stiče utisak da ste vi deo Vlade koja vodi računa samo o jednom delu naroda. Oni koji su zaista u muci, oni koji teško žive nisu tema vašeg razmišljanja.

Vi uporno branite izvršitelje koji ne znaju šta će od novca, izvršitelje koji su pljačkaši, koji su banka koja hara po Srbiji, pa vi ih branite koliko god hoćete. Izađite na ulicu, hajde da prošetamo sad, pa koga god nasumice sretnemo da pitamo nas dve – hajde, gospodine, gospođo, šta mislite o izvršiteljima, čućete. Nemojte da javnost stekne utisak da vi branite 200 ljudi u Srbiji koji su ojadili milione ljudi u Srbiji. Ne ide to tako, gospođo Kuburović. Nemojte da nas ubeđujete, da kažete – ne može se izvršiti… Baš vam hvala. Malopre ste pitali kolegu Šešelja da li je završio pravni fakultet, ja jesam, za dve i po godine, ali vidim da je vaš prosek bio 0,28 bolji od mog, pa možda za toliko bolje znate, ali ja sam duže pravnik, pa bi trebalo onda da znam malo više.

Kako vi možete očekivati od nekoga ko dobije od izvršitelja da plati umesto 3.000 – 18.000? Znam ja pravno pravilo da nepoznavanje zakona ne izvinjava, ali izvinite, govorimo o realnosti, taj račun dobije neki penzioner, dobije neko ko je laik za pravo, može biti i obrazovan, ali ništa ne zna o pravu i samo ide i kaže – evo, dobio sam. Hoće li taj izvršitelj da ga poduči i da kaže – znate, ali vi možete da istaknete zastarelost, pa onda nećete platiti dug? Na zastarelost je toliko para uzeto. Svojevremeno je na zastarelost ogromne pare uzeo Dragan Đilas i tada se brujalo i tada smo mi o tome pričali koliko je uzeo para na ime zastarelih dugova preko „Infostana“, a vi sad preko izvršilaca radite isto.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Radeta.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović.
Izvolite, kolega Jovanoviću.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Pre svega, želim da istaknem činjenicu da se etiketa izvršiteljima da su banda, da su kriminalci, da su ozloglašeni itd. zaista ne može prihvatiti, jer se radi o jednoj, kako sam ja to juče rekao, generalizaciji koja je opasna.

Mi odavde šaljemo jednu poruku građanima koja nije dobra, a ta poruka kaže – linčujte izvršitelje oni su grozni, oni su haračlije, oni su kakvi ne smeju da budu, itd.

Takva poruka nije dobra. Nije dobra iz dva razloga. Prvi razlog je što niko ovde se nije osvrnuo na presude koje sprovode izvršitelji. Šta može da uradi izvršitelj ukoliko je dobio nalog da izvrši jedno, može samo da izvrši, ništa više od toga, i non-stop se ponavlja jedna ista priča kao matrica. Da li je problem u tome što se izvršitelji nagrađuju nagradama koje su propisane ili je problem u sprovođenju izvršenja? Problem u sprovođenju izvršenja ne postoji. Ako, pak, postoji, ukoliko postoji zloupotreba od strane izvršitelja onda će izvršitelj biti sankcionisan, protiv njega će biti pokrenut disciplinski postupak, ako je potrebno i krivična prijava.

Ajde da tu budemo iskreni. Ko je to do sada radio, nego Ministarstvo pravde. Da li je Ministarstvo pravde vršilo nadzor nad radom javnih izvršitelja? Jeste. Da li je to nadležnost Ministarstva pravde u skladu sa zakonom? Jeste. Da li je to sprovedeno? Jeste. Da li su izvršitelji procesuirani u odgovarajućim postupcima? Jesu? Da li je bilo izvršitelja koji su suspendovani? Jeste. Da li je bilo izvršitelja kojima je oduzeta dozvola za rad? Jeste.

Dakle, ni u kom slučaju ne možemo da pravimo generalizaciju od nečega što je jednostavno zaživelo i što funkcioniše. Funkcioniše na taj način što smo sprečili sve ono što je do sada bilo teret, ogroman teret. Zaštitili državu od ogromnih troškova i tereta, sprečili da sudovi odugovlače postupke izvršenja i to po prilično dugo zbog zatrpanosti. Dali izvršiteljima da sprovedu izvršenja, gde su izvršenja bila moguća i to nije sporno.

Zbog čega se ne veruje ministarki kada kaže – ja ću doneti pravilnik, odnosno izmeniću pravilnik kojim će se smanjiti i to značajno smanjiti nagrade i naknade, i onda ćemo i tu predrasudu već jednom da otklonimo i da tu mistifikaciju kad je u pitanju honorar izvršitelja primerimo onome što je sasvim prirodno, životno i normalno. Zaista ne vidim razlog da se nešto komentariše na način koji zaista ne zaslužuje komentar u ovoj Skupštini. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Koleginice Radeta, vi želite repliku na izlaganje kolege Jovanovića? Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Neću ja reći kolegi Jovanoviću kako on treba da diskutuje zato što mi srpski radikali poštujemo demokratiju i poštujemo da svako može da kaže šta god hoće i nije lepo da se nama drže predavanja kako mi to komentarišemo nešto.

Dakle, mi kažemo da izvršitelji haraju, oni su haračlije, oni su pošast, oni su strah i trepet. To kažemo, ali niko od nas radikala nije rekao da treba linčovati izvršitelja. Malopre je rečeno da mi kažemo, da pozivamo na linč. Ne, ne pozivamo na linč nikoga, nego pozivamo gospođu Kuburović da ovaj Predlog zakona povuče, da na jesen donesemo novi zakon. Ponudili smo, mi ćemo predložiti zakon gde će biti vraćeno izvršenje i obezbeđenje u okvire sudova, a vi onda sve vaše izvršitelje zaposlite u sudove, na iste te poslove, pa da vidimo svi skupa koliko će biti revnosni ako budu radili za te plate kolike su plate u sudovima, s tim što ćemo mi predložiti da sa za svako izvršenje treba da dobiju određeni procenat na ime naknade, odnosno nagrade.

Kaže, malopre kolega zašto vama smeta nešto što funkcioniše? Pa, baš funkcioniše. Dokaz koliko funkcioniše je da mi danas govorim o 170 i više izmena zakona. Dakle, ako je nešto dokaz da nešto ne funkcioniše ili bar ne funkcioniše dobro, onda su to ove izmene zakona.

Lepo je da se vi ovako, ja tebi vojvodo, ti meni serdare, sve je to lepo posle onog prekjučerašnjeg dijaloga i ovaj svakako danas treba, ali nemojte, molim vas, nas srpske radikale uvlačiti u nešto što nismo rekli. Jesmo protiv sudskih izvršitelja, ali mi nikada nikoga nismo linčovali i na linč nikada pozivali nismo. Molim da se vodi računa. Hvala.