Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.10.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Radeta.
Reč ima predstavnik predlagača ministar Aleksandar Antić.
Izvolite, gospodine ministre.

Aleksandar Antić

Pre svega želim da se zahvalim svim narodnim poslanicima na diskusiji po amandmanima. Mislim da smo imali jedan dijalog koji je pokušao da baci jednu dobru sliku na sve ovo što radimo.
Naravno, nije posao opozicije da hvali vlast i to nije bilo, niti je igde bilo, niti će biti ovde kod vas i sa tog stanovništva, zaista sa jednom filozofskom mirnoćom, razumem i određene kritičke tonove koji nisu uvek apsolutno realni i znamo i sami da bez obzira što niko u Srbiji pa ni mi koji smo deo Vlade ne možemo da kažemo da smo apsolutno zadovoljni životom u svim segmentima. Teško je ne reći da Srbija zaista napreduje u onim ključnim, pre svega ekonomskim performansama.
Znate šta, mi možemo da se sporimo sada oko toga, da li je 30.022 dinara kao minimalna zarada nešto što iz svakog od naših pojedinačnih uglova je dovoljno. Naravno uglavnom ćemo se složiti, svako od nas misli da to treba da bude više, ali oko jedne stvari ne možemo da se sporimo.
Minimalna zarada je u Srbiji u poslednjih sedam godina porasla je za 54,37%, sa 19.000 dinara na preko 30.000 dinara. To je ponavljam uspeh. Taj uspeh mi ne tražimo samo za sebe, to je uspeh za Srbiju, to je uspeh Vlade, to je uspeh parlamenta, ali to je uspeh i svih građana koji su uzeli aktivno učešće u svim merama finansijske konsolidacije koje su Srbiju izvele na zelenu granu. Srbija je bila pred bankrotom.
Ljudi, ja znam da svako od nas voli da sve ono što je ružno i za nas spakuje negde u mali mozak i da relativizuje, ali naprosto moramo da se setimo da je Srbija bila pred bankrotom i da su donete teške mere finansijske konsolidacije koje su se iz toga izvukle. Ne kažem, niti ukazujem prstom na bilo koga da je kriv što smo bili u takvom stanju, niti ja to politizujem, ali je to činjenica. To je bilo i to je činjenica oko koje ne možemo da sporimo, Srbija je bila pred bankrotom. Srbija je danas stabilna. Srbija je imala javni dug koji je bio u fazi da ozbiljno ugrozi tekuću likvidnost i sve ostale naše ekonomske, da kažem tokove, danas je na 51% i tako dalje i tako dalje u svim elementima.
Nekada su se ljudi radili rebalansi da se kroz te rebalanse krajcuju određena davanja, zato što su manji prihodi. Ovo je prvi put da ova Vlada radi rebalans budžeta i to ga radi zato što ima veće prihode i zato što hoće te rezultate da podeli sa građanima i zbog toga rastu i plate, zbog toga ide i podrška penzionerima i to je nešto što mislim da svi treba da ocenimo kao pozitivno, jer ponavljam to je zemlja u kojoj mi živimo.
Dali smo zadovoljni? Verujte, pa nismo, ni vi, ni ja. Da li može više, da li može bolje? Apsolutno, da. Da li treba svi zajedno da radimo? Apsolutno verujem u to da ćemo svi zajedno raditi na tome da Srbija bude bolje mesto za život i u toj borbi naravno svi treba da daju svoj doprinos. Vlada će raditi vredno, predsednik će biti lokomotiva, parlament mora da bude jedna od ključnih mesta gde ćemo stvarati i politički i ekonomski ambijent da Srbija napreduje.
Zahvaljujem se još jednom pre svega poslanicima vladajuće većine na velikom strpljenju i velikoj podršci koju daje Vladi, ali se zahvaljujem i opoziciji na kritici koja u dobroj meri je zaista, da kažem, vrlo kvalitetna i produktivna. Naravno, po nekad je politizovana, ali to jeste deo našeg političkog života.
Nemojte Vjerice da krivimo medije zato što poneki put loše prenesu raspravu iz parlamenta. Pa, neki put se mi međusobno ne razumemo, najčešće je teško da neko razume i oko čega se mi ne razumemo, pa onda mogu pogrešno i da prenesu.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine ministre.
Pravo na repliku, narodni poslanik, Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Problem je samo što ti mediji citiraju ministra, a ne citiraju narodnog poslanika, pa onda zato dođe do zabune.

Što se tiče lokomotive, možda će brže da krene kad budete izgradili železničku prugu koju obećavate. Ali, ministre, kažete nije posao opozicije da hvali Vladu, pa nije, ali posao opozicije jeste da ukazuje na propuste u radu Vlade, ali kao što to rade srpski radikali i da kaže ono što je dobro. Mi to nikada nismo ni vama, ni bilo kome, pogotovo ne ovoj Vladi za koju mi mislimo da je dobro što održava kontakte sa Ruskom Federacijom, nedovoljno po našem mišljenju, mi mislimo da treba prekinuti put u EU, a tražiti integraciju u evro-azijskim zemljama, sa Rusijom pre svega na čelu. To su različiti koncepti vođenja države. Mi kada budemo vlast mi ćemo to sasvim sigurno uraditi.

Ministre, kažete da se ne sporimo oko 30.022 dinara minimalne zarade. Ne sporimo se mi i ne možemo, pa nismo valjda blesavi da kažemo, nije dobro što ste za 3.000 povećali. Jeste 30.000 više od 27.000 ali u međuvremenu je svašta poskupelo, ministre. Poskupeo hleb, poskupela pomalo struja, ono za ono održavanje, gas, putarina, poskupele robe široke potrošnje, govorila sam i ministru Sinišu Malom, poskupelo meso svinjsko, meso juneće. Tako da, rekla sam, neće tu biti nekog posebnog povećanja potrošnje, bar ne u nekim drugim segmentima, trošiće se za ono za šta i sada, jer za taj iznos ne može ništa više.

Kada je u pitanju javni dug, broj zaposlenih, prosečna plata i tako dalje, ministre, Zavod za statistiku je, a svi to znamo, menjao metodologiju i zato imamo te brilijantne podatke. Kažu, dobri ekonomski stručnjaci, traži od ministra Siniše Malog da nama da prave podatke, ne podatke koje oni hoće, da nam daju prave podatke, pa ćemo mi izračunati i prosečnu zaradu i broj zaposlenih i javni dug i rast cena, pa će cela Srbija biti iznenađena koliko vaš zvanični podaci su daleko od realnog stanja. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Radeta.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona, u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona, u načelu i u pojedinostima, i u celini.
Poštovane, dame i gospodo narodni poslanici, sada određujem pauzu do 14 časova i 50 minuta. Zahvaljujem.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo, pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnoj poslanici u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesti, kako bismo omogućili njeno učešće u radu Narodne skupštine.
Uručeno vam je odluka RIK o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.
Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatna-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku sa predlogom da Narodna skupština shodna članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Nevenki Kostadinovoj, izabranoj sa Izborne liste Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje.
Na osnovu odluke RIK izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanjem mandata narodnoj poslanici Nevenki Kostadinovoj.
Čestitam poslanici na izboru i molim da se pripremi za polaganje zakletve.
Poštovana poslanice, molim vas da saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini ponavljate sa mnom zakletvu koju ću čitati.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode, i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi.
Čestitam vam.
Molim poslanicu da potpiše tekst zakletve.
U ime Narodne skupštine i u svoje lično ime, čestitam vam na izboru narodnog poslanika i želim vam uspešan rad u tekućem, mandatnom periodu.
Sačekaćemo da poslanica preda zakletvu.
Hvala, možete zauzeti svoje mesto.
Poštovani poslanici, pošto smo završili raspravu o 1, 2. i 3. tački dnevnog reda ove sednice, podsećam vas na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika, prema kojoj predsednik Skupštine može da odredi da dan za glasanje o predlogu pojedinog zakona bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona.
U skladu sa ovom odredbom određujem ponedeljak 7. oktobar 2019. godine, sa početkom u 15.00 časova, kao dan za glasanje o 1, 2. i 3. tački dnevnog reda.
Poštovane dame i gospodo, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice da proverimo kvorum za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 133 narodnih poslanika.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Aleksandra Belačić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 1. sa ispravkom.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Miladina Ševarlića na član 1.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Marijana Rističevića na član 1. Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman Ružica Nikolić na član 2.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 2.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 2. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 2.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Miljana Damjanovića na član 6. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Miladina Ševarlića na član 7. razdeo 24.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Marijana Rističevića na član 7. razdeo 54, sa ispravkom.
Zaključujem glasanje: za – osam narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje poslanika Marijana Rističevića na član 10.
Zaključujem glasanje: za – sedam poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Marijana Rističevića na član 12.
Zaključujem glasanje: za – sedam poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 12.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu.
Druga tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Stavljam na glasanje amandman Nataše Jovanović na član 1. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 1. sa ispravkom.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 2. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Marijana Rističevića na član 3. Zaključujem glasanje: za – osam poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. Nemanje Šarovića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 4. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 4. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Aleksandre Belačić na član 4. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 4. sa ispravkom.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – sedam narodnih poslanika.
Amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.
Treća tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU DA DODATU VREDNOST
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – osam.
Nije usvojen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za - osam.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.
Ovim završavamo današnji rad i nastavljamo sutra u 10.00 časova.
Hvala.