Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2019.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/260-19

3. dan rada

25.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Šaroviću.

Kolega Šaroviću, kao što ste primetili nemam nameru da prekidam ni poslanike, ni predstavnike predlagača.

(Nemanja Šarović: Dužni ste.)

Dužan sam da ih saslušam. Svako od učesnika rasprave ima legitimno pravo da iznese svoj stav ili stav poslaničke grupe.

Sada, subjektivno je da li – oteli ili prevarili podjednako kao i – paušalno. O tome već možemo da razgovaramo, ali ne na sednici.

Zahvaljujem kolega Šaroviću.

Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanom povredi Poslovnika?

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Da, želim da se izjasni.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Šaroviću.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Aleksandar Marković.
Izvolite kolega Markoviću.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Gomila članova Poslovnika je prekršena. Ne znam odakle da krenem.

Imali smo prvo član 107.

(Poslanici SRS dobacuju.)

Molim vas, smirite ih.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Malo tiše. Molim vas.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Član 107. – dostojanstvo. Povređeno je dostojanstvo tako što je prethodni govornik dok je pričao ministar Đorđević urlao sa svog mesta, mahao rukama i nogama i papirima koje je vrteo, kako je ministar lepo i primetio. To je prva povreda Poslovnika.
Druga povreda Poslovnika se ogleda u tome što ste mu dali da priča dokle je on želeo da priča. Znam da Poslovnik detaljno reguliše koliko vremena narodni poslanik može da provede u reklamaciji Poslovnika. To su do dva minuta. Ne čak ni dva minuta, nego do dva minuta, a on je četiri minuta pričao. Pričao je o svemu, samo ne o onome po kom osnovu se javio, a to je povreda Poslovnika. Zaista mislim da ste trebali da ga upozorite.
Šta je ovde problem, gospodine predsedavajući? Problem je u tome što je ministar u svom odgovoru rekao jednu istinu, a to je da je prethodni govornik u svom obraćanju iznosio demagogiju i jeste u pitanju demagogija i to ne može da bude uvreda ako je istina. Ta demagogija se ogleda u tome što on po svaku cenu i na svaki način …
(Nataša Sp. Jovanović dobacuje.)
…. objasnio sam u čemu je povreda Poslovnika, želi da prikaže kako nešto što je dobro za građane Srbije, što je dobro za milion i 700 hiljada penzionera za njega nije dobro. Nije dobro kada vršimo povećanje penzija zasnovano na realnim osnova, nezadužujemo se.
Nije dobro za vas kada povećavamo penzije i kada smo u prilici da pomažemo penzionerima sa jednokratnom isplatom od 5.000 dinara. Još se usuđuje da kaže kako 5.000 dinara nije ništa, kako je to bez značajna suma. Pa kako ga nije sramota? Pa ja bih voleo da pitam ovih milion i sedamsto hiljada penzionera, pitajte njih da li im je malo 5.000 dinara i da li je to za njih bez značajna suma? Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Markoviću maločas sam, obrazlagajući povredu Poslovnika na koju je ukazao kolega Šarović, između ostalog odgovorio i na ono na šta ste vi ukazali.

Znam da je do dva minuta povreda Poslovnika, ali smo i tokom jučerašnjeg dana, ako se sećate imali povrede Poslovnika, imali replike i jako dobro znate da nikada nisam težio ka tome da prekinem demokratsku raspravu i demokratsko sučeljavanje mišljenja i da umanjujem prava opoziciji naspram pozicije ili pozicije naspram opozicije. Prosto pokušavam da iznađem neku ravnotežu i u tome je suština predsedavanja.

Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)

Zahvaljujem.

Povreda Poslovnika, narodni poslanik Nemanja Šarović.

Izvolite kolega Šaroviću.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodin Marković je povredio član 103. stav 4.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Šaroviću, ne može gospodin Marković, mogu ja samo, morate meni da se obratite. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Pogledajte ga vi bolje, a ja ću sada obrazložiti.

Dakle, gospodine predsedavajući, volim kada dozvolite diskusiju, ali diskusija treba da bude zasnovana na argumentima. Ja ovde nikoga nisam uvredio, niti sam istine radi, rekao da je 5.000 dinara beznačajna suma. Nažalost, mi živimo u takvom vremenu i toliko je teška ekonomska situacija u Srbiji, da je penzionerima puno i 500 dinara, a ne 5.000 dinara i pitanje je odgovornosti ko je doveo penzionere u takvo stanje.

Gospodin ministar priča da su doveli ovi koji su bili na vlasti do 2012. godine, evo ja još jednom moram da vas pitam – zašto toliko ružno govorite o svojim koalicionim partnerima? Vaši koalicioni partneri su bili u vlasti do 2012. godine, svi od reda koji su danas sa vama u vlasti i PUPS, i SPS i JS i mnogi drugi i SDPS i mnogi drugi koji danas liju krokodilske suze nad penzionerskim mukama.

Dakle, ti koji su pojeli novac, ti skakavci koji su uništili penzioni fond su vaši koalicioni partneri i to što ste sa njima u vlasti to govori o vama. Pozivam sve i vas i ove koje se javljaju iz vladajuće koalicije da mi repliciraju. Navedite jedan podatak koji sam izneo da nije tačan. Podaci su tačni. Vi govorite o tome šta dajete penzionerima, navodno dajete, a ne govorite o tome šta ste oduzeli.

Činjenica je da ste oduzeli neuporedivo više, nego što dajete. Penzionerima bi mnogo bolje bilo da im penzije obračunate u skladu sa Ustavom, da nadoknadite sve što ste uzeli, oteli, da ponovim taj izraz, jer nije dato dobrovoljno. Što se ne da dobrovoljno to je oteto. Vratite im to što su zaradili. Vi pričate o tome šta dajete penzionerima, ne dajete ništa. To je zarađeno, to je njihovo. Samo im nemojte otimati.