Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2019.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/260-19

3. dan rada

25.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, ministre.
Kolega Fehratoviću, želite repliku?
Izvolite.
...
Stranka pravde i pomirenja

Jahja Fehratović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Zahvaljujem ministre.

Zaista je ovo vrlo važna i hrabra i konkretno pozitivna odluka kojoj će se obradovati više stotina radnika. Neki od njih su i podneli zahteve, ali verovatno i nisu svi, tako da će i ovaj poziv sigurno imati odjeka i da ćemo na taj način pomoći više stotina porodica da dobiju neku osnovnu egzistenciju. U ime svih njih, ja se zaista zahvaljujem i lično vama i Vladi na ovom koraku. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Fehratoviću.
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Uvaženi ministre, uvažena gospođo Tanasković, drage kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić, dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi pred grada Niša, a to je najlepši grad u Srbiji. Inače, u Skupštini izabran sam sa liste SNS - Aleksandar Vučić i predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku, čiji sam i predsednik. Inače, u poslaničkom klubu Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka smo uvek podržavali sve ove predloge zakona koji su bili u interesu svih nas koji živimo na teritoriji cele Srbije.

Danas govorimo o predlogu, odluci, vezano konkretno za RFZO, da se povećaju sredstva, da se tim sredstvima obezbedi određena pomoć našim penzionerima od 5.000 dinara. Svi znamo, to znaju oni koji stvaraju, na koji način se obezbeđuju sredstva, jer samo radom, štednjom se mogu obezbediti sredstva. Što znači da je sadašnja Vlada i prethodna Vlada, na čelu sa našim predsednikom Vučićem, a sada predsednikom Srbije, radila stvarno marljivo, štedela na svemu što je mogla i obezbedila je uslove da danas sada glasamo da se obezbedi još sredstava za naše penzionere.

Kada govorimo o visini te naknade, te pomoći od 5.000 dinara, za nekoga, mogu da kažem sigurno, za nekoga je to malo, ali kada vidimo u kojim područjima i kako ljudi žive, konkretno, malopre je govorio moj kolega Rističević o našim poljoprivrednim penzionerima, o ljudima koji žive od poljoprivrede, o svima onima koji imaju male penzije, tih 5000 dinara za njih će to mnogo značiti. Mogu da podsetim da određeni porezi koje plaćaju ti poljoprivredni penzioneri koji žive u nekom selu, da li u Svrljigu, Beloj Palanci, Knjaževcu, Soko Banji, bilo gde, on plaća određeni porez. Ovih 5.000 dinara sigurno će tim ljudima obezbediti mogućnost da se plati taj porez.

S druge strane, naši poljoprivredni proizvođači u našim selima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom nemaju veliki utrošak električne energije. Sa tih 5000 dinara, oni će imati mogućnost da plate struju, kako se kaže kod nas, za možda celu godinu. To je tih 5.000 dinara, jer svi znamo, prosečno gazdinstvo u mom selu odakle dolazim ja, selo Plužina, i okolna sela, i u drugim opštinama, ljudi koji se bave poljoprivredom, oni nemaju veliki utrošak energije. Oni troše 600, 700 dinara prosečno mesečno. Od toga jeste, jedan deo se izdvaja za Javni servis RTS, što sam ja nekada govorio da i tu gledamo načina da se obezbedi mogućnost da se skine tim ljudima koji imaju dve kuće, jedna kuća stara koja ima posebno brojilo, on i tu plaća tu pretplatu za RTS, pa sam nekada ranije tražio, postavio poslaničko pitanje da se to ljudima ukine, da se samo plaća na jedno brojilo.

Znamo i situacije u našim selima, ima puno primera, da cena struje koju plati za godinu nije više od 5.000 dinara.

Još jednom hvala i Vladi i predsedniku Srbije gospodinu Vučiću, koji je potencirao da se pomaže siromašnima, da se daje malim sredinama, da se daje malim opštinama u brdsko-planinskim područjima. To govorim u ime svih onih koji će dobiti po tih 5.000 dinara i koji će biti za to zahvalni. Zato, još jednom kažem, to će biti da se plati struja za celu godinu, ukoliko on troši 500 dinara, a možda i neki dinar više. To je stvarno velika pomoć za sve naše ljude.

S druge strane, onaj ko ima potrebu da u našim selima obezbedi sebi neku potrepštinu, so, šećer i još takve stvari, sigurno će imati mogućnost da za sebe i za svoju baku, ako živi sa bakom ili sa još nekim, ja sam svedok da su nam sela stara, da mahom mali broj ljudi živi u tim našim domaćinstvima, tako da su to potrepštine koje mogu za 5.000 dinara da uzmu, to su potrepštine za njih možda i za pola godine.

Znači, kada se nešto uštedi i kada se to da za najsiromašnije, to je velika stvar za sve. Tako da, ja mislim da je ovo pozitivno i svi oni koji govore da ovo nije dobro, da je trebalo drugačije, mislim da je ovo ispravno. Moramo pomoći onima najsiromašnijima.

S druge strane, ja sam i kao poslanik i na raznim konferencijama govorio da je potrebno da u periodu koji dolazi da se obezbede mogućnosti da upošljavanje ljudi koji žive u našim tim i takvim brdsko-planinskim opštinama, u takvim sredinama, da oni ljudi, poslodavci koji tamo žele da otvore neki pravni subjekt, da nešto rade, da se tim ljudima obezbedi mogućnost, to moramo zajedno, Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija, da se obezbedi mogućnost da se takvim ljudima koji se tamo uposle, da bruto zarada koja se daje na ime obaveznih poreza i doprinosa, za njih oslobodi najmanje 50%, da ta razlika koja se oslobodi, da poslodavac da veću platu našim tim radnicima koji se tamo upošljavaju.

To je još jedan od načina da ti naši ljudi koji tamo žive, da tamo mogu da ostanu da žive i da od tog svog rada imaju mogućnost da mogu da finansiraju i sebe i svoju porodicu.

Ja kao predsednik USS sam se uvek zalagao za jugoistok Srbije, u najvećem delu za brdsko-planinska područja, normalno, i za ostale krajeve u Srbiji gde se ljudi bave poljoprivredom, gde ljudi žive na selu i od sela, jer smo svedoci da je selo bilo uvek stub našeg društva. Bez jakog seljaka nema ni jake Srbije. Zato uvek kažem - tuđa ruka svrab ne češe. Ja ovde u Skupštini govorim kao poslanik, kao čovek koji se bavi poljoprivredom, da moramo iznaći mogućnost da više izdvojimo za naše poljoprivredne proizvođače ne samo koji žive na jugoistoku Srbije, nego i van jugoistoka Srbije, za sve one ljude koji žive u takvim brdsko-planinskim područjima sa otežanim uslovima života. Njima moramo dati veću mogućnost. I ovakva pomoć od 5.000 dinara njima će mnogo značiti, a normalno da će značiti i za ostale ljude koji imaju male penzije.

Još jednom, ja sam se uvek zalagao da se nađe mogućnost da se pojedini naši poljoprivredni proizvođači koji imaju neka dugovanja u prethodnom periodu, a znamo, 2002, 2003. i 2009. godine promenjen je zakon kojim se radilo drugačije, uplaćivale se socijalne penzije preko poljoprivrede, gde je jedan bio nosilac gazdinstva, gde su u okviru tog gazdinstva svi bili članovi, samo jedan uplaćivao. Posle toga, 2009. godine, 1. januara, donesen je novi zakon, kojim se svim tim ljudima to dugovanje raspoređuje na sve one poljoprivredne proizvođače koji su u tom gazdinstvu.

Tako da je sada stvarno, to su velika dugovanja kod naših poljoprivrednih proizvođača koji su uplaćivali PIO preko poljoprivrede. To je za njih katastrofalna situacija. Kako kaže malopre gospodin Rističević, moj kolega, saradnik i prijatelj, sa kojim se zajedno zalažemo za potrebe naših poljoprivrednih proizvođača. Ja se uvek zalažem za brdsko-planinska područja i ostale, da se iznađe mogućnost. Imali smo određene sastanke sa našim resornim ministarstvima, da se nađe mogućnost da se ti ljudi oslobode tih dugovanja, da se skine kamata i da oni mogu da uplaćuju PIO preko poljoprivrede u narednom periodu bez problema, da bi mogli da koriste subvencije koje daje država Srbija za poljoprivredu.

Hvala još jednom. Ja ću glasati za ovaj predlog.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ako govorimo o penzijama i ako govorite o tome što navodno sada poklanjate penzionerima, pre svega, treba da priznate šta ste sve penzionerima oteli. I to je još jedan pokazatelj da Srbija, nažalost, osim na papiru, Ustavni sud nema. Ustavni sud se ne izjašnjava o briselskim sporazumima. Kaže - to su politički sporazumi. Ne izjašnjava se ni o zahtevima za ocenu ustavnosti vašeg Zakona o privremenom smanjenju penzija.

Vi treba prvo da odgovorite na pitanje – šta su penzije? Da li su to stečena prava ili je penzija socijalna kategorija, da ne kažem neko socijalno davanje? Penzioneri u Srbiji su radili pošteno, u skladu sa zakonom stekli svoje penzije i stečeno pravo niko ne može oduzeti, bar ne može u državama koje su uređene i u kojima postoji vladavina prava. Međutim, očigledno je da Srbija, nažalost, nije jedna od tih država.

Ako ste rekli da je država u krizi, da je pred bankrotom, zahvaljujući koalicionim partnerima koji danas u Vladi sede sa vama, onda prvo treba da obračunate sve što ste manje dali penzionerima, da prvo to vratite na način na koji obračunavate i kada penzioneri duguju za porez, dakle u zakonsku zateznu kamatu, pa kad vraćate, prvo da vraćate kamate, pa tek onda osnovicu i kad vratite penzionerima sve to što im dugujete, e tek tada, gospodo, možete pričati o nekakvom povećanju penzije.

Povećanja penzije nije bilo. Vi još uvek niste nadoknadili ni ono što ste uzeli, oteli, evo ponavljam – oteli, protivustavnim zakonom koji ste doneli. Godine 2014. u kampanji jedno od osnovnih obećanja vaših predizbornih je bilo da nećete dirati u stečena prava i da reforme, kakve god budu bile, da neće ići na uštrb penzija. Nekoliko meseci kasnije vi ste uradili upravo to, prevarili građane Srbije i prevarili penzionere za koje kažete da su u najvećoj meri glasali za SNS. Vi govorite o 8,7 milijardi, kako ćete sada dati dinara, a nikako da čujemo koliko je vaša štednja koštala penzionere u prethodnom periodu.

Prema zvaničnim državnim podacima, pogledajte – Republika Srbija, Fiskalni savet, od 6. februara 2019. godine, u potrazi za ekonomski održivom i društveno prihvatljivom formulom za usklađivanje penzija. Zvaničan državni dokument. Dokument državne institucije, da ne bude da neko nešto izmišlja, da vas neko mrzi, evo samo čitamo podatke koje vi dajete, kaže – prema statističkim podacima od 6. februara 2019. godine, vidljivo je da je inflacija u periodu od 2012. do 2018. godine iznosila 26,6% a rast BDP 12,1%. Rast BDP, kojim se toliko hvalite.

Da li je, gospodine ministre, ovo tačan podatak? Ja verujem da jeste. Evo, verujem vam. To znači da je usklađivanje penzije u skladu sa zakonom koji ste vi promenili moralo biti najmanje 32%. U prethodnih šest godina vi ste povećali penzije za 8,9%. To znači da ste oteli penzionerima najmanje 23%. To znači da ste za ovih šest godine kalendarskih oteli penzionerima, protivustavno, najmanje jednu godišnju penziju. Umesto da čujemo makar izvinjenje, umesto da kažete – evo, dragi penzioneri, sada ćemo ono što smo vam oteli bez vaše saglasnosti, ono što smo vam oteli protivustavno, sada ćemo to početi da vraćamo. Vi nas ubeđujete da neko treba da se raduje za 5.000 dinara pomoći penzionerima.

Da li su penzioneri radili da bi živeli od milostinje i od pomoći? Kakva pomoć u zlatnom dobu? Oni treba da žive od sopstvenih penzija, da žive pošteno, da budu ponosni, da se ne stide ni jedni drugih ni svojih unuka, a ne da čekaju milostinju i da zbog toga budu zadovoljni.

Vi ste ograničili povećanje penzija, vi ste smanjili penzije, i to predstavljate kao svoj veliki uspeh. U međuvremenu, za tih šest godina budžet Republike Srbije povećan za 4,5 milijarde evra, za 72% i pričate o bankrotu. Para ima u budžetu, ali pare idu na drugu stranu. Penzioneri vam nisu prioritet. Poljoprivrednici vam nisu prioritet. To je činjenica, i to govore, što je najbitnije, vaši zvanični državni podaci. Podaci državnih institucija.

Da se ne igramo više, vi pričate uporno o nekakvoj švajcarskoj formuli, pa to je izrugivanje penzionerima. Zašto ne kažete grčka formula? Pa, i u Grčkoj je povećanje penzija, 50% povećanje PDV, 50% inflacija. Zato što kada kažete – grčki model, to lošije zvuči nego švajcarski model. Srbija sa Švajcarskom, nažalost, ima veoma, veoma malo sličnosti i po životnom veku penzionera i visini penzija koje primaju i po kvalitetu života. Mi apsolutno po tim merilima sa njima ne možemo da se upoređujemo. Apsolutno ne možemo.

Gospodine ministre, da čujemo taj statistički podatak - koliko je preminulo penzionera u zadnjih šest godina? Koliko je ljudi koji neće dočekati ovu pomoć koju vi delite i očekujete zahvalnost? Opet po statističkim podacima, 450.000 je novih penzionera za ovih šest godina, penzionera čije će penzije trajno, do kraja života biti manje, jer je vrednost boda manja zbog toga što niste u skladu sa Ustavom utvrđivali povećanje penzija.

Godine 2002. je Ustavni sud, tadašnji, tada smo ga kao imali, doneo odluku da je smanjenje penzija koje je bilo do 2000. godine bilo protivustavno. Sada da imamo Ustavni sud, doneo bi istu takvu odluku, pa je država vraćala penzionerima.

Zašto ne smognete hrabrosti da uputite penzionerima izvinjenje, da obračunate pojedinačno koliko kome dugujete, pa makar da nadoknadite tako što ćete reći – evo, nema država para da vam da, ali ćemo vam odbiti od poreza, ali ćete moći sa tim da platite struju, moći ćete da platite gas, komunalije, lekove, da na taj način tim ljudima pred kraj života omogućite dostojanstven život. Umesto toga, vi birate da čitavu Srbiju pravite ludom i da ubeđujete da je 8,9%, koliko su povećane penzije, veće od 32%. Kažete – jesu veće penzije od 2014. godine, pa zar treba da budu manje, jeste li zbog toga na vlasti? Nije pitanje da li su danas veće, nego zašto nisu veće onoliko koliko bi u skladu sa Ustavom morale biti veće. To je pitanje.

Zašto ste oteli novac od penzionera? Na to nemate pravo. Možete smanjiti plate zaposlenima, ali penzije su stečene pravo i tu otimačine nema. Vaša je sreća jedino to što držite u ruci sve medije i što Srbija Ustavni sud ima na papiru, a nema ga da rešava najvažnija pitanja, upravo, za građane Srbije.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima predstavnik predlagača Zoran Đorđević.
Izvolite, ministre.

Zoran Đorđević

Slušali smo, poslaniče, vašu raspravu, kako god hoćete, komentar na sve ovo. Prvo, švajcarska formula nema veze sa današnjom našom raspravom, pričamo o rebalansu. Biće rasprave i o švajcarskoj formuli. Prvo što treba da vidite je da se švajcarska formula ne zove zato što je Švajcarska, nego je tako naziv dat. Nismo mi izmislili taj naziv, nego kada se primenjuje nešto što je definisano i što postoji da se zove švajcarska formula, mi smo samo to iskoristili. Ne zove se grčka, ne zove se srpska, nego se zove švajcarska.
Drugo, kada pričate o tome, ja sam čuo, to je niz paušalnih i moram da kažem, jedna prosto demagogija koju vi iznosite, koju nažalost vašu, penzioneri vrlo dobro znaju.
(Nemanja Šarović: Opomenite ga.)
Penzioneri vrlo dobro znaju u kakvoj situaciji su bili 2014. godine i kakvu situaciju su imali i pre toga. Oni vrlo dobro znaju kolika je bila inflacija, koliki je bio rast cena na malo. Vrlo dobro znaju ko je bio pre toga na vlasti, ko je doveo ovu zemlju dotle da mi razmišljamo o tome da li idemo u bankrot ili idemo u neke mere.
To što vi vrtite neki papir i piše na njemu Fiskalni savet treba da znate da je to savetodavno telo Vlade, da ono može da daje savete i to nema veze uopšte sa politikom Vlade. Tako da neke stvari koje vi iznosite ovde nemaju apsolutno nikakvo uporište, ali vama to lepo zvuči.
Znam da vi želite i znate da postoji milion i 700 hiljada penzionera i da sada vaša priča treba njima da se dopadne, ali to nažalost nije tako. Vi da ste ovde pričali o nekim podacima, pa da kažete rebalans budžeta predlažemo da bude ovako ili onako, pa da mi raspravljamo o tome stručno, da li je trebalo nešto da se uradi na drugačiji način. To je prava rasprava.
Ako želite da pričamo o tome, mi bi trebali penzionerima da damo 10% više, mi bi trebali penzionerima da damo 20 hiljada. Ja sam to već rekao u nekim drugim diskusijama, biti dobar na nerealnim osnovama, bez uporišta, je vrlo lako. Evo, ako hoćete ja mogu sada da kažem, ja sam bio za to da se penzionerima da 30 hiljada pomoći. Šta sad? Sada sam ja mnogo bolji nego što ste vi, nego što je Vlada odlučila, da bih ja imao svoju opštu popularnost. Pa, naravno da niko kada normalno vodi politiku i kada gleda svoje mogućnosti na realnim osnovama neće da priča takve stvari.
Znači, vi pričate kao da ste vi iz neke druge države, kao da ste bili negde na nekom drugom mestu te 2014. godine, kao da ste bili na nekom drugom mestu 2010. i 2011. godine kada su zamrzavane penzije, kao da ste bili 2008. godine kada su podizali kredite da daju te penzije, pa sad se mi svega toga ne sećamo. Ne sećamo se da je kurs rastao sa 93 na 103 dinara u toku godine, da je bila inflacija 11%, a da je povećanje penzija bilo ili nula ili je bilo nekih kozmetičkih, u tom trenutku, par posto koji je u odnosu na inflaciju i u odnosu na rast kursa umanjivao penzije.
I sada vi pričate o nečemu, kao nekome su neke penzije uzete. Kome su uzete, od čega? Mi smo valjda ovde kao država jedna velika porodica. Imamo jedne svoje prihode koje trebamo da raspodelimo nekako na sve građane Srbije.
Vama je, očigledno smešno kada neko kažem da Srbija treba da bude jedna velika porodica. Nažalost, ja smatram da Srbija treba da bude jedna velika porodica kada je naš lični interes države Srbije u pitanju i mi tako treba da se ponašamo. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

(Nemanja Šarović: Poslovnik.)

(Aleksandar Marković: Poslovnik.)

Samo trenutak, imamo dva prijavljena u elektronskom sistemu.

Kolega Šarović, pre vas, je prijavio povredu Poslovnika.

Imate i vi, naravno pravo.

Izvolite, kolega Šaroviću.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Milićeviću, ja sam zaista očekivao od vas, da ćete vi biti taj koji će prekinuti ministra.

Pretpostavljam da ste kao predsedavajući pažljivo slušali moje izlaganje i videli ste da je ono bilo apsolutno o temi i to što se ministru nisu svideli argumenti koje sam izneo i to ozbiljni argumenti, koji su ga očigledno zaboleli, to ne znači da on ima pravo da vređa, to ne znači da on ima pravo da viče. Obično oni koji nemaju snagu argumenata pokušavaju to da nadoknade snagom svog glasa i uvredama.

Ne može ministar da poduči, ne može ministar narodnom poslaniku koji je neko na koga je prenet suverenitet građana Srbije da kaže da je njegovo izlaganje paušalno. Nije paušalno jer sam pročitao konkretne podatke i nije demagogija. Demagogija je to što vi pričate.

Osporite vi, gospodine ministre, ja vas neću vređati, imam dovoljno argumenata, nema potrebe ni da vičem, ni da iznosim uvrede na vaš račun, izveštaj Fiskalnog saveta, njihovu analizu i recite da su podaci konkretni koji iznose o rastu BDP i o inflaciji netačni. Da li vi to tvrdite, da li vi tvrdite da je od 2012. godine pa narednih šest godina zaključno sa 2018. godinom rast BDP u Srbiji bio manji od 12,1%? Da li vi to tvrdite ministre? Da li to tvrdite? Onda opet skačete sami sebi u usta.

To što vi pričate to je prazna i to je šuplja priča. Da li vi tvrdite da nije bilo inflacije za tih šest godina? Da li tvrdite da laže Republički zavod za statistiku kada objavi kolika je inflacija na kraju godine ili kažete – to je neki papir koji poslanik vrti? Poslanik ne vrti, gospodine ministre, nikakve papire. Poslanik čita zvanične izveštaje državnih organa i institucija savetodavnih – Republika Srbija Fiskalni savet. Nije to nevladina organizacija. To je Fiskalni savet.

Vi tvrdite da je to neozbiljno telo, da ovi ljudi ne znaju šta pričaju, da barataju lažnim podacima? Nemojte vi da se ostvrljujete na poslanike opozicije zbog toga što vam se ne sviđaju podaci savetodavnog tela Vlade Republike Srbije. Vi to raspravite sa njima. Ovo je njihova publikacija, njihova publikacija.

Prema tome, uzdržite se ubuduće, gospodine ministre, od vređanja narodnih poslanika i od paušalnih ocena. Vaša je ocena bila paušalna, jer nije zasnovana na argumentima. Sve što sam rekao, svaki podatak zasnovan je na argumentima, a vi izvolite pa recite – nije bio porast BDP u Srbiji za šest godina ni 12%. Znači, vi tvrdite da je bio manji od 2% u proseku. Jel to tvrdite ministre?