Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2019.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/260-19

3. dan rada

25.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Rističeviću.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)
Narodni poslanik Miladin Ševarlić, povreda Poslovnika. Izvolite.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Gospodine predsedavajući, mislim da ne treba da dozvoljavate iznošenje neistina. Vama je prethodni govornik dostavio dokument, tako je saopštio juče na zasedanju, u kome možete da vidite da to nisu moja primanja, nego da su to primanja za projekat na kome je radio daleko veći broj učesnika, i iz inostranstva eksperti i naši. Prema tome, od čega su dobili svoje honorare, pogotovo inostrani učesnici koji imaju minimalnu naknadu po norma danu, ako nisu isplaćeni iz toga?

Moja ukupna primanja po osnovu rada na tom projektu, uključujući i putne troškove i sve druge naknade koje su bile, iznosi oko 4.500 evra za taj period od 2010. do 2012. godine, tako da je to apsolutna neistina. Ja ne želim da upotrebljavam pojam koji drugi postoji kao sinonim u srpskom jeziku.

Drugo, ovo je već ne znam koji put da dozvoljavate i vi i prethodni predsedavajući da se omalovažavaju ljudi koji nose nacionalnu nošnju, a niko se nije setio da skrene pažnju učesnicima parade tzv. ponosa, koji su zloupotrebljavali samo srpsku nacionalnu nošnju, a ne nacionalne nošnje i drugih građana i nacionalnosti u Srbiji.

Najzad, kada se radi o prisustvu ili o odsustvu na sednici Odbora za poljoprivredu u Svrljigu, izvinite, molim vas, ja kao nestranački i samostalni poslanik ima pravom da odlučujem kada, gde i kako ću učestvovati na sednicama. Ja mislim da sam jedan od redovnijih prisutnih članova na sednicama Odbora i jedan od aktivnijih kada god se razmatrala bilo koja tačka, a da ne govorim o predlozima.

Ja nisam jedini član Odbora za poljoprivredu koji je bio odsutan sa sednice u Svrljigu. Evo ovde gledam kolegu koji je bio zajedno sa mnom u Moskvi. Zašto ja treba da budem diskriminisan u odnosu na njega? Nemojte tako da se ponašate. Ja sam dovoljno tolerantan. Juče nisam hteo da reagujem da ne bih izazivao još veće replike, ali dosta je više laži i neistina koje se iznose. Hvala lepo.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Ševarliću, ja sam previše tolerantan prema vama, bar kada je reč o ovom javljanju.
Najpre, shodno članu 103. vi niste ukazali na koji se član pozivate kada je reč o povredi Poslovnika i ja nisam želeo da vas prekidam, jer nemam nameru i nikada to ne činim.
S druge strane, kolega Marijan Rističević, mislim da smo prošle nedelje imali raspravu, dostavio je precizne i jasne podatke i oni su deo stneografskih beleški Skupštine.
Treća stvar, nisam primetio da je bilo ko u Narodnoj skupštini sa omalovažavanjem govorio o nacionalnoj nošnji. Naprotiv, shvatio sam to totalno dijametralno suprotno od načina na koji ste vi shvatili.
Pošto ne mogu da vas pitam da li želite da se izjasnite o ukazanoj povredi Poslovnika, jer niste ni ukazali na član, a dozvolio sam vam da govorite i toliko o mojoj tolerantnosti.
Nemojte više zloupotrebljavati Poslovnik kako bi replicirali kolegi koji je ukazao na povredu Poslovnika.
Ako želite da ukažete na povredu Poslovnika, onda se pozovite konkretno na član. Toliko bi trebalo da znate. Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, eto, ja kao poljoprivrednik malo sam pismen, pa ću navesti član, osnov za koji se javljam.

Član Poslovnika 103. stav 4 – narodni poslanik je dužan da navede koji član ovog Poslovnika je povređen. To je prvi osnov. I član 108 – o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine.

Naravno da je kolega namerno zaobišao sve, ali dragoceno je njegovo priznanje. Dakle, on je priznao da kao član Odbora između obaveze da zastupa svoju poslaničku grupu u Odboru koju više nema, zapamtite, koju više nema. Mi smo demokratski parlament, mi i van procedure zbog demokratije dozvoljavamo da pojedini poslanici imaju prava koja su izgubili.

Sad me pažljivo slušajte, prenesite gospodinu Ševarliću da samostalni poslanici ne mogu da budu članovi Odbora. On je član Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ispred poslaničke grupe Demokratska stranka Srbije – „Dveri“. Neka Boško Obradović juri ulicama, kad preti šamaranjem, kad čupa znakove, kad upada u RTS itd, to je bio nosilac izborne liste ispred „Dveri“, na listi koja se zvala DSS – Dveri. Tu izbornu listu i tu poslaničku grupu „Dveri“, zapamtite, poslaničku grupu „Dveri“ je zastupao gospodin Ševarlić u Odboru za poljoprivredu. Sad ta domaćinska organizacija, koja je njega poslala kao domaćina, gde se on odjednom modifikovao u narodnu nošnju, proslavio Vidovdan, Srbi ne slave Vidovdan, već ga obeležavaju, dakle, on sad tvrdi da je tamo kao samostalni.

Evo, i gospodin Martinović, svi znamo, to je nemoguće. Ali, jedno je priznanje dragoceno, on je priznao da između seljaka na Staroj planini i odbrane njihovih interesa koji su specifični, radi se o područjima koje Milija naziva marginalnim, sa otežanim uslovima rada, ipak odabrao da ode u Moskvu kao član Odbora. To je priznao.

Drugo, po pitanju projekta, sada je priznao da je dobio novac, a govorio je da nije, ali da to nije bilo samo za njega, već i za neke strane konsultante. Jedini strani konsultant je bio jedan Iranac, a sredstva za njega je tražio dopunski. Dakle, tražio je dopunski, kao da ćemo mi ovde da gajimo pistaće.

Poslednje, sa ovim završavam. Dakle, tih 63.000 evra, ponovo ponavljam, je bilo 650 poljoprivrednih penzija i 320 prosečnih penzija. Naše penzije nisu rasle zato što su ovi, na čijoj listi je bio, otpuštali ljude, tako se smanjivao PIO fonda i poljoprivrednika i zaposlenih i zato što su vukli pare u svoje džepove, nisu ih ostavljali za penzije. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Kolega Rističeviću, pozvali ste se na član 103. stav 4. i član 108. To je obrazloženje koje sam već maločas rekao kolegi Ševarliću.
Što se tiče raspodele članstva u odborima, o tome odlučuje Narodna skupština, ja kao predsedavajući ne bih.
Da li želite da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?
(Marijan Rističević: Ne.)
Ne. Zahvaljujem.
Kolega Ševarliću, povredu Poslovnika želite?
(Miladin Ševarlić: Replika, pomenuo me je.)
Kolega Ševarliću, ja zaista nemam vremena kao predsedavajući da vas danas po ko zna koji put podsećam da morate precizno i jasno znati odredbe Poslovnika. Ne možete imati repliku na ukazanu povredu Poslovnika. Toliko morate znati.
Zato nastavljamo sa redosledom narodnih poslanika prema prijavama za reč?
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Molim vas da se prijavite.
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da ću to govoriti kasnije i u drugoj fazi kao ovlašćeni, ja ću moje vreme ustupiti čoveku koji se, takođe, bori za interese poljoprivredniku, gospodinu Miliji Miletiću. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Rističeviću.
Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović
Izvolite, kolega Fehratoviću.
...
Stranka pravde i pomirenja

Jahja Fehratović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala.

Narodni poslanici Stranke pravde i poverenja podržaće i ovu odluku iz razloga što je ona u interesu građana Srbije, a posebno ovih kategorija kojima je najpotrebnije izaći u susret i kojima treba u svakom smislu pomoći, kada to prilike dozvoljavaju.

Iskoristiću priliku da ukažem na jednu činjenicu koja je usko povezana sa ovom odlukom i otprilike, kao što i ova odluka pokušava da donekle olakša život građanima zbog loših odluka, procena koje su se događale u prošlosti i koje su dovele do toga da, nažalost, naši građani imaju loš standard života u nekim segmentima. Tako i ono što se dešavalo u prethodnom periodu, naročito u vremenu prethodnog režima, nanelo je velike probleme nekadašnjim radnicima i nekadašnjim ljudima koji su direktno učestvovali u punjenju PIO fonda i koji su s pravom očekivali da će u vremenu kada zasluže penzije moći da koriste ono što su godinama ulagali.

Dakle, govorim o nekoliko zaista katastrofalnih odluka demokratskog režima i onih pre njih koji su u procesu privatizacije uništili velike gigante, koji su bili kičma i razvoja i opstanka države i čiji radnici su zapravo ostavljeni na cedilu.

Posebno govorim o radnicima nekoliko velikih giganata sa prostora sa kog dolazim, među kojima ima dosta onih koji nisu zbog takvih odluka uspeli da ostvare penzijska primanja. To su pre ostalih radnici TK „Raške“, PIK Pešter, „Vesna“, „Prva Petoletka“ i mnogi drugi kojima je zbog tih katastrofalnih privatizacija iz vremena DS i odluka koje su sledile posle toga onemogućeno povezivanje staža i onemogućeno da ono što su godinama izdvajali, puneći PIO fond ostvare kada je tome došlo vreme, tj. kada su došli u onaj period starosne dobi u kojima su to realno i očekivali.

Ja znam da je to nasledstvo prethodnog režima i znam da to nije ni malo lako ni danas ispraviti, ali bih skrenuo pažnju i prisustvo ministra, kao i ovde iskoristio da još jednom apelujem da onih nekoliko stotina radnika koji su i dalje na cedilu, posebno radnika PIK Pešter, „Vesna“, TK „Raška“ na bilo koji način pomognu da dođu do svojih penzija, jer su oni najveće žrtve onoga što je nama u nasledstvo ostavio lopovski režim, kriminalni režim DS i svih onih koji su sa njima tada učestvovali, a na lokalu u Sandžaku mnogo je tome doprinela i Stranka demokratske akcije i sam Sulejman Ugljanin, koji je sa njima vršio te privatizacije i na taj način ojadio sve radnike i doveo ih je, maltene, u poziciju socijalne ugroženosti. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Fehratoviću.
Reč ima predstavnik predlagača, ministar Zoran Đorđević.
Izvolite, ministre.

Zoran Đorđević

Poštovani poslaniče, možda niste čuli, slušali uvodni deo koji sam ja govorio i govorio sam upravo o tome da povezujemo tamo i da sprovodimo zaključak Vlade i da su sad ove godine čak i opredeljena veća sredstva u iznosu od 3,96 milijardi. Ukupno 9,96 milijardi upravo za povezivanje. Znači, ovim rebalansom čak i povećavamo.
Jeste ideja tamo gde god je rađena privatizacija, gde postoji mogućnost da PIO fond uđe u vlasnički udeo, da se uradi povezivanje staža i da se omogući tim radnicima to.
Tako da, sve što je moguće u skladu sa zakonom mi ćemo uraditi. Pozivam, ne znam konkretno za to vaše preduzeće koje ste vi naveli, ali oni ukoliko imaju uslova za tako nešto, oni trebaju, ako nisu do sada, da pokrenu inicijativu ka Vladi Republike Srbije, kako bi Ministarstvo privrede stavilo i njih. Mi nemamo nikakav problem s tim. Hvala.