Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2019.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/260-19

3. dan rada

25.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?

(Aleksandar Martinović: Ne.)

Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović. Povreda Poslovnika,

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Milićeviću, povredili ste član 107. kao i član 27. stav 1. Poslovnika. Vi ste bili u obavezi da kada je govorio kolega Aleksandar Martinović, pošto je očigledno neupućen u Zakon o ostvarivanju penzije i o tome kako se izdaju rešenja od strane fonda, kao i ministar, ali ne mogu da ukažem na povredu Poslovnika da je to uradio ministar, a evo, ministar posle mog izlaganja može da održi jedno predavanje.

Dakle, vi ste bili dužni da objasnite gospodinu Martinoviću da to što je penzioner odlaskom u penziju, kako on kaže ostvario kao stečenu kategoriju, društveni status, ne znači da taj neko treba da ima nula dinara. Naprotiv, odlaskom u penziju svaki penzioner, koji je ispunio uslove po bilo kom osnovu, dobija od Fonda za PIO rešenje na kojem piše tačan iznos njegove penzije. Da je to tako kao što to kaže gospodin Martinović, onda bi od Fonda za PIO taj neko ko je dobio taj društveni status, da li je tako gospodine Čolakoviću, dobio samo neku plaketu, eto, zahvaljujemo vam se, sad vi imate društveni status.

Drugo, on je doveo u zabludu penzionere koji gledaju ovaj prenos sednice. Rekao je – oni ne mogu da rade osim pod određenim uslovima, uopšte nije tačno.

Svi penzioneri u Srbiji mogu da se zaposle, osim u određenim slučajevima, koje ću ja da vam objasnim gospodine Milićeviću, a vi kad budete imali vremena prenesite gospodinu Martinović, jer ne mogu njemu direktno da se obratim.

Dakle, svi penzioneri koji su otišli u penziju, ispunili uslove za starosnu penziju ovog trenutka mogu da se zaposle. Njihov poslodavac ne treba državi i fondu da uplaćuje poreze i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, jer oni to već imaju kao stečeno pravo, ali moraju državi u budžet da uplaćuju doprinose za njihovu zaradu, jel tako gospodine Đorđeviću? Ne mogu samo pod određenim uslovima, oni dakle mogu da zasnuju ugovor o radu, ugovor o privremenim i poverenim poslovima i posebne vrste ugovora, znači tu samo postoje ograničenja, a takvih je manji broj penzionera su oni koji su invalidi, oni ne mogu da rade kao penzioneri koji su otišli u starosnu penziju, i ima ograničenja kod profesionalnih snaga bezbednosti, misli se na pripadnike vojske i na policije, njima je dozvoljeno čak i kad su otišli u invalidsku penziju po osnovu potpunog profesionalnog oštećenja da zasnuju radni odnos ili da obavljaju samostalnu delatnost.

Dakle, nije u pitanju nikakva počast, niti je u pitanju samo pak određeni društveni status, u pitanju je nešto što je neko radio da bi zaradio, jer neko je početkom svog rada počeo da izdvaja u fond na osnovu svoje zarade da bi mu u rešenju koje izdaje fond za PIO tačno stajao iznos penzije. Eto, toliko, da ne bismo dovodili penzionere u zabludu.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Jovanović.
Jako dobro znate da ja kao predsedavajući nisam u mogućnosti da takvu vrstu debate sa poslanicima vodim sa ove pozicije, ali iz poslaničkih klupa, da, moja obaveza je sa pozicije predsedavajućeg da vodim sednicu i da dam reč kada za to postoji osnov.
(Nataša Sp. Jovanović: Ne tražim da se Narodna skupština izjasni.)
Zahvaljujem, koleginice Jovanović.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Marinković. Povreda Poslovnika.
Izvolite, kolega Marinkoviću.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala, uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine Milićeviću.

Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 107. Poslovnika.

Dakle, meni je jasno da u političkoj debati kolege mogu da iznose ono što se zove i što je predsednik pre nekoliko nedelja rekao, samo lepu muziku za nečije uši. Ali, posao narodnog poslanika pored toga što možda ima pravo da kaže šta god želi ovde u cenjenom Domu, podrazumeva da bude i odgovoran prema svom narodu, prvo i prema svojoj državi.

Ja ću izneti podatke od juče, od Svetske banke i dokazaću, naravno, da sve ono što je izgovoreno malo pre za govornicom od strane nekih mojih kolega apsolutno nije tačni i pozivam ih da budu mnogo odgovorniji prema svom narodu. Srbija je od juče na devetom mestu po broju izdatih i po nivou izdatih građevinskih dozvola na celom svetu. Tako je. Ja očekujem podršku, naravno, kolega iz SRS.

Srbija je kada je u pitanju zaštita manjinskih akcionara 37. u svetu.

Broj izdatih građevinskih dozvola od 2007. do 2016. godine, za devet godina je bio 75.000. Od 2016. do 2019. godine, je 78.000. Šta to znači? Znači da je Srbija lider u poslovanju, lider u investicijama, lider u privrednom rastu.

Što se tiče penzija, 1. januar ove godine, penzioneri koji imaju 30.000 penziju idu na 31.260. Evo, penzioneri sa 35.000 na 36.890, moja majka ima toliku penziju. To je veliki novac za penzionere, to je veliki novac za naše starije sugrađane i to je rezultat i politika predsednika i Vlade Republike Srbije koja u prvi plan stavljaju fokus građane Republike Srbije i pogotovo one koji su najugroženiji i naravno, one najstarije, naše penzionere.

Tako da, mi možemo ovde da vodimo debatu, spremni smo na to, ali u 21. veku, u 2019. godini, možete da proverite sve u roku od nekoliko minuto, sve je proverljivo. Tako da, smatram da debata treba da se maksimalno uozbilji, ali i da ljudi koji su protiv aktuelne vlasti treba da priznaju i da kažu, da ljudi, vi radite sa kinezima šest milijardi evra investicija. Vi imate privredni rast 4,1%, dakle drugi u Evropi. Vi gradite 100 kilometara auto-puta godišnje i to je ono što nas razlikuje od vas.

To su konkretni rezultati, to je konkretna borba za naše državne i nacionalne interese i to je ono što možemo da izađemo iz ove zgrade i da pokažemo našim građanima, a ne da sviramo, znate, muziku kako bi mi hteli, nešto bi započeli, možda bi nešto i uradili samo kad bi došli na vlast.

Gospodo draga, za to je potrebno znanje, za to je potreban rad 24 sata dnevno, tako da, izvolite, možete ono što je loše da kritikujete, a mi ćemo dalje da nastavimo sa ovakvim pregalačkim i posvećenim radom.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Marinkoviću.

Obratili ste se meni ukazujući na povredu Poslovnika član 107. i shvatio sam da, kroz obrazlaganje ove povrede Poslovnika na koju ste ukazali, zapravo želite kroz podatke da date doprinos raspravi, ali moram da vas pitam da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?

(Vladimir Marinković: Ne.)

Zahvaljujem.

Povreda Poslovnika, narodni poslanik Nemanja Šarović. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 108.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Marinkoviću, vi tvrdite da se razlikujete od nas i to je tačno. Po čemu se razlikujete, mislim da je to najbolje rekao gospodin Đorđević, ministar aktuelni koji predstavlja Vladu. Vi ste ti koji su Srbiju doveli do ivice bankrota, vi ste ti koji su bili na vlasti od 2000. do 2012. godine. Vi ste ti zbog kojih oni nisu imali da isplate nijednu celu platu i nijednu celu penziju. Vi ste ti koji ste izvršili pljačkašku privatizaciju. To kažu vaši koalicioni partneri. Evo, to kaže gospodin Rističević, to kaže Martinović, to kaže ministar Đorđević, ali vi to ostavite za neke sastanke unutar vaše koalicije. Dakle, vi ste ti koji su opljačkali Srbiju.

Druga stvar, veoma je zanimljiv doprinos parlamentarnoj demokratiji kada ovako skoče predstavnici vladajuće većine na opoziciju, ali niko da opovrgne konkretne podatke, a konkretni podaci su ono što je vas zabolelo.

Ponavljam, inflacija u Srbiji od 2012. do 2018. godine je preko 26%, rast BDP 12,1%. Da niste doneli protivustavni zakon, penzije bi bile usklađene 32% po zakonu koji ste vi derogirali. Umesto toga, usklađen je sa 8,9% i tako ste, gospodo, oteli penzionerima za šest godina čitavu jednu godišnju penziju. Ne mesečnu, godišnju penziju ste oteli. Toliko ste manje isplatili, a sad kažete – dajemo 5.000 dinara.

Argument da zvanični podaci Fiskalnog saveta koje sam naveo nisu tačni su, kako kaže Aleksandar Martinović, to što je SNS pobedila na lokalnim izborima u Medveđi i kaže - time su penzioneri povrdili da im ništa nije oteto, a onda se javi gospodin Marinković, pa kaže – dokaz da nismo pokrali penzionere, iako ih to niko nije pitao, je to što Svetska banka kaže da smo na sedmom mestu po broju izdatih građevinskih dozvola. To je, znate, stari ekonomski zakon - za koga Svetska banka kaže da je na sedmom mestu po broju izdati građevinskih dozvola, taj ni u kom slučaju u poslednjih šest godina nije pokrao penzionere. Ko god je studirao ekonomiju to zna. Vi ste izgleda te neke čudne fakultete završavali, ali je istina drugačija.

Hajde ako želite na bilo kom mestu, bilo gde, da sučelimo stavove, konkretne argumente. Zašto mi kad pričamo o penzijama, o stečenim pravima koje je garantovao lider vaše koalicije, zašto vi bežite na neke druge teme? Što vi bežite na građevinske dozvole? Što vi bežite na one koji su opljačkali državu do 2012. godine? Zašto vi pričate o lokalnim izborima u Medveđi? Jel tamo bilo pitanje da li su opljačkani penzioneri?

Još jedna stvar, vi kažete – podržali nas penzioneri na izborima. Ma, otkud vi znate ko je za koga glasao?

(Predsedavajući: Zahvaljujem.)

Evo, završavam. Dozvolite, kao i prethodni kolega.

Odakle vi znate, gospodo, ko je za koga glasao? Kako vi to možete da tvrdite? Glasanje je tajno. Da li vi imate možda za milion i sedamsto hiljada penzionera, da ih niste nadzirali? Hoće li i to biti tema sledeći put kad dođu iz EU da vas postrojavaju u te dve kolone, ove koji su bili na vlasti do 2012. i vas koje su doveli 2012. godine, kad opet budete imali posrednike iz EU? Dozovite se pameti i molim vas da govorimo o temi, o zakonu. Vidite li koliko mi argumenata imamo? Ne dozvoljavajte da se širi diskusija na ono što nije tema dnevnog reda.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Kolega Šaroviću, ne slažem se sa ovim što ste poslednje rekli, a to je da ne dozvoljavam da se širi diskusija. Naprotiv, vidite koliko se diskusija raširila?
Vi ste ukazali na povredu člana 108. Ne mislim da sam povredio član 108, ali vas molim u buduće da se ne obraćate direktno poslanicima, obraćajte se meni.
(Nemanja Šarović: Nisam se obraćao njima, samo sam citirao.)
To imate pravo, naravno.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?
(Nemanja Šarović: Ne.)
Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Član 106, gospodine Milićeviću.

Jako je teško debatovati i diskutovati sa ljudima koji traže argumentovanu diskusiju, a sve što kažu je netačno. Sve što smo ovde čuli je potpuno netačno i sve je apsolutna laž, i što se tiče BDP, i što se tiče inflacije, i što se tiče, na kraju krajeva, iznosa penzije kao varijabilne kategorije.

Molim uvažene kolege da uzmu lepo Zakon o PIO, član 63a iz koga jasno može da se vidi da je iznos penzije ne penzija kao društvena kategorija, kada neko prestane da bude radno aktivan, pa postane penzioner, nego iznos penzije, to vam piše u Zakonu o PIO, član 63. stav 2 - Obračunski iznos prosečne godišnje zarade iz stava 1. ovog člana izračunava se tako što se prosečna mesečna zarada u Republici za period od početka kalendarske godine, zaključno sa mesecom koji dva meseca prethodi mesecu u kojem osiguranik ostvaruje pravo, pomnoži brojem 12. Izuzetno od stava 2. ovog člana obračunski iznos prosečne godišnje zarade, to je kategorija koja se menja ne samo u Republici Srbiji, u svakoj državi na svetu, za osiguranike koji ostvaruju pravo u januaru i februaru izračunava se tako što se prosečna mesečna zarada u Republici za januar te godine pomnoži brojem 112 itd.

Dakle, potpuno je jasno da je iznos penzije, kao što je i iznos plate, bio varijabilna kategorija.

Ono što kolege iz opozicije neće da kažu, a što je istina i što penzioneri znaju, najveći deo penzionera u Republici Srbiji u stvari nije ni bio pogođen, uslovno rečeno, merama koje su bile predviđene Zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija zato što Vlada Republike Srbije i skupštinska većina u one penzije koje su bile najniže nije ni dirala. Dakle, preko 60% penzionera u Republici Srbiji je i za vreme važenja tog zakona primalo potpuno isti iznos penzije i za vreme važenja tog zakona. O tome se radi.

Praktično, ovaj Zakon o privremenom načinu isplate penzija je u stvari najviše, uslovno rečeno, da tako kažem, pogodio penzionere koji su imali najviše iznose penzija, a one koji su imali penziju koja je zakonom bila limitirana do određenog iznosa, u te penzije se nije ni diralo. Ti ljudi su nastavili da primaju potpuno iste iznose, o tome se radi, a to je najveći deo penzionera u Srbiji.

Gospođa Nataša Jovanović je pokušala da me demantuje, ali u tome nije uspela jer je u stvari samo ponovila ono što sam ja rekao. Rekao sam, dakle, penzioner može i kada ode u penziju da se zaposli. To uopšte nije sporno. Ali, mi ne pričamo o tome. Mi pričamo o iznosu penzije. Vi ste spominjali rešenja PIO fonda. To rešenje je gospođo, Nataša Jovanović, upravni akt. Upravni akt je pojedinačni akt, a zakon je opšti akt.

Dakle, zakon ima veću pravnu snagu od bilo kog pojedinačnog akta. Zakon može da menja sadržinu pojedinačnih akata. O tome se radi. To je jedna pravnička logika koja je možda sada vama malo čudna, ali koja postoji. Ja vas ponovo vraćam na ono što vi vrlo dobro znate, penzijske fondove u Republici Srbiji nije ispraznio ni Aleksandar Vučić ni Zoran Đorđević.

(Milorad Mirčić: Toma Nikolić.)

Evo Milorad Mirčić se uhvatio Tome Nikolića. Pa ne verujem ni da je Toma Nikolić ispraznio fondove, ali je ispraznio neko ko je bio na vlasti pre 2012. godine. Ako ćemo da stvari svedemo na proste činioce, ako se penzije isplaćuju iz fondova, a fond je prazan, pa šta da radimo sa tim ljudima? Koje je alternativa? Da se penzije isplaćuju iz budžeta Republike Srbije.

Ali u tu situaciju Republika Srbija i penzioneri u Republici Srbiji nisu došli zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, nego zahvaljujući politici onih koji su bili na vlasti do 2012. godine. Mi smo po tome bili specifična država, što je neko formalno u penziji, a penzija mu se isplaćuje iz budžeta. Navedite mi jednu ozbiljnu državu u svetu u kojoj tako nešto postoji. Ne deo penzije, nego veći deo penzije se isplaćuje iz budžeta Republike Srbije.

Ali šta da radio sa tim ljudima? Da ih ostavimo bez primanja? Mi na to nismo bili spremni. Dakle, mi smo prihvatili teret koji nam je neko drugi ostavio u političko nasleđe. Ali, zbog toga nisu trpeli građani Republike Srbije i nije trpelo više od 60% penzionera.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Martinoviću.
(Aleksandar Martinović: Ne tražim da se glasa.)
Ukazali ste na član 106. da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Ja se u potpunosti sa vama slažem i molim kolege koje su prijavljene u elektronskom sistemu, a verovatno ukazuju na povredu Poslovnika da kroz ukazivanje na povredu Poslovnika daju svoj doprinos da se ipak vratimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč.
Kolega Marinkoviću, vi ste najpre ukazali na povredu Poslovnika, potom kolega Nemanja Šarović.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala, gospodine Milićeviću.

Reklamiram član 103. Malopre sam govorio o Svetskoj banci i našem položaju na „Duing biznis“ listi Svetske banke zbog toga da bi gospodin Šarović mogao da razume kontekst ekonomski, da bi mogao da razume šta je sve potrebno i kakav je proces potrebno sprovesti kako bi se došlo do toga da kao što gospodin Martinović reče, da se napune fondovi, da se stvore mogućnosti za implementaciju i realizaciju kapitalnih investicija i infrastrukturnih projekata i da bi se stvorio jedan dobar poslovni ambijent za investicije.

Reći ću samo, pokušaću da to jednostavnim jezikom kažem narodnim poslanicima, dakle mojim kolegama, predsednik Vučić je od 2016. godine do danas otvorio 140 fabrika i objasniću u nekoliko reči.

Pre tri dana dve investicije. Jedna investicija, to je „Brose“ u Pančevu, nešto što je od suštinskog, životnog značaja za stanovnike i građane, opet kažem, pošto su nam građani u fokusu i radna mesta, 1.100 zaposlenih sa neto platom, drage kolege od 1.700 evra. To je bruto 2.700, što znači da tih 1.000 evra ide na poreze i doprinose.

Tako se puni budžet i tako se stvaraju mogućnosti da penzije budu veće, da plate u javnom sektoru budu veće, da imamo više novca za puteve, da imamo više novca za one koji nisu sposobni da na tržištu obezbede svoju egzistenciju i svojim porodicama, na one koji su socijalno ugroženi. Tako se stvaraju mogućnosti da investiramo u nauku, u nove tehnologije, u kapacitete koje podrazumevaju razvoj turizma. Samo tako. Samo kroz veliki rad i privlačenje investicija, smanjivanje poreza i animiranje svih onih koji su spremni i prepoznaju Republiku Srbiju kao ekonomskog lidera u regionu.

Aleksandar Vučić je 140 fabrika otvorio u protekle tri godine. To je domaći zadatak. To su penzije sutra, to su plate u javnom sektoru i to je 100 kilometara auto-puta u 2019. godini i to je četiri milijarde evra stranih direktnih investicija. To je više od celokupnog iznosa stranih direktnih investicija u sve zemlje zapadnog Balkana, plus Hrvatska koja je članica EU.

Toliko o tome šta Vlada Srbije, šta ova većina u parlamentu radi za građane Srbije i to oni prepoznaju. Zato po svim istraživanjima birajte, hoćete „Faktor plus“, hoćete „Stratedžik“, hoćete „Medijum Galup“. Taj isti Vučić 55%. Za ove druge znate i sami, neću da licitiram, niske su cifre,

Hvala. Neću tražiti povredu Poslovnika.