Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2019.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/260-19

3. dan rada

25.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Šaroviću.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Da.)
Reč ima predstavnik predlagača, ministar Zoran Đorđević.
Izvolite ministre.
(Nemanja Šarović: Na osnovu čega se javio?)
Predlagač se može javiti u toku rasprave kada god, on ne replicira.
(Nemanja Šarović: Ne može sam sebi da replicira. Ovo je bila povreda Poslovnika.)
Predstavnik predlagača se uvek može javiti u toku rasprave kolega Šaroviću.
(Nemanja Šarović: Kako na svoje izlaganje da se javi?)
Kolega Šaroviću, polako, ne replicira.
(Nemanja Šarović: Onda ću tražiti repliku na njegovo izlaganje.)
Možete, nakon izlaganja predstavnika predlagača. Imate, pre vas se javio predstavnik predlagača. Evo vidite, može.
Izvolite, ministre.

Zoran Đorđević

Evo, ja pričam kako glasno, pa kao ne valja, a i kao vređam, što mi uopšte nije bila namera, niti me boli.
Mene boli jedna druga činjenica da mi danas imamo situaciju da imamo stabilnu ekonomsku situaciju, stabilne izvore prihoda kada je u pitanju PIO fond, kada raspravljamo o tome da treba našim penzionerima prva vest u novembru mesecu da bude lepa i da oni dobiju dodatnih 5.000 hiljada dinara.
Ono što sam ja mogao logički samo da zaključim, pošto vidim da se pozivate na Fiskalni savet i vidim da pažljivo čitate sve što oni kažu, što znači, isto sam čitao i ne bih komentarisao ono što piše Fiskalni savet, ali shvatam logički da biste vi bili za to kada je Fiskalni savet rekao da ne treba povećati plate našim zaposlenima. Vi ste za to kada je on rekao da je eksplicitno protiv dodatka za penzionere. Vi kažete da mi treba da slušamo Fiskalni savet i ne treba da im dajemo 5.000 dinar. Shvatio sam da mi pokazujete dokumente Fiskalnog saveta koji kaže i za 2016. godinu, kada smo im davali 5.000 dinara da nismo trebali da im damo. U 2017. godini su isto rekli u svom izveštaju da ne treba da im damo i u 2018. godini, kada smo im davali 3.000 eksplicitno ste bili protiv toga. Kada smo rekli prošle godine da treba da povećamo 5% oni su rekli nemojte 5%.
U redu je, to je vaš stav, ali mislim da ipak naši građani zaslužuju da im se da i 5.000 i da im se povećaju plate i penzije, bez obzira, jer mi, Vlada Republike Srbije vodi ovu državu i odgovorna je za to što donosi odluke, a ne neki Fiskalni savet.
Hvala Fiskalnom savetu na svim njihovim savetima, ali mislim da su trebali da budu eksplicitniji u svom radu 2010. i 2011. godine i da kažu tada koliko su upravo oni koji su bili tada na vlasti, koji su kao što smo čuli u jučerašnjoj i prekjučerašnjoj raspravi, 620 miliona evra uzeli za sebe, a penzionerima tada dozvolili da im se zamrzne penzija i da im se smanji penzija. O tome možemo da pričamo, a danas kada pričamo o tome da dajemo 5.000 dinara, mislim da to nema nikakve svrhe. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Šaroviću, želite repliku?

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ja ću gospodine Milićeviću sada imati pravo na dve replike, jer se desila jedna nesvakidašnja situacija.

(Predsedavajući: Uvek na jednu.)

Vi dozvolite da ministar replicira sam sebi. On je bio poslednji govornik, a ovo što smo mi govorili o povredi Poslovnika, to nema veze sa njegovim. Onda još jednom sam sebi replicira.

Evo gospodine ministre, ja ću se i dalje vama obraćati sa gospodine ministre i gospodine Đorđeviću, nema potrebe da vi donosite bilo kakve logične zaključke u odnosu na moju diskusiju. Pokušajte da razumete tačno ono što sam rekao. Veoma sam precizan bio.

Pitam vas još jedanput, pošto niste shvatili - koliki je bio rast BDP u Srbiji od 2012. do 2018. godine? Druga stvar - da li je bio manji od 12,1%? Podatak Fiskalnog saveta je 12,1%. Koje su njihove analize i saveti mene ne zanima, da li tvrdite da je taj podatak netačan? Možda je bio veći BDP, možda je bio 20%.

Drugo pitanje - kolika je bila inflacija za tih šest godina? Da li je tačno da je bila preko 26%? Inflacija od 2012. do 2018. godine.

Drugo pitanje - koliko bi bilo povećanje penzija da niste protivustavnom promenom zakona smanjili penzije, pod broj jedan i pod broj dva, ograničili njihovo povećanje?

To je suština. Penzije su od 2012. do 2018. godine povećanje za 8,9%. Morale su biti povećane 32%, da niste doneli protivustavni zakon kojim ste oteli penzionerima deo penzija. Na taj način ste za šest fiskalnih godina oteli jednogodišnju penziju protivustavno.

Dakle, ne govorite o tome da vi dajete penzionerima, ništa iz džepa niste izvadili, penzioneri su to zaradili, to su stečena prava. Odgovorite - koliko dugujete penzionerima za tih šest godina, uputite izvinjenje i pogledajte na koji način to možete da nadoknadite.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Izvolite kolega Martinoviću.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Član 7. gospodine Milićeviću.

Pošto se nalazimo u zgradi Narodne skupštine koja je jedina ovlašćena da donosi zakone u Republici Srbiji, ja mislim da je povređeno dostojanstvo Narodne skupštine kada bilo koji narodni poslanik kaže da je Narodna skupština donela zakon koji je protivustavan, a ne postoji odluka Ustavnog suda koja izričito govori da je bilo koji zakon u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije.

Ista je situacija i sa Briselskim sporazumom iz 2013. godine, kada jedan deo opozicije tvrdi da je taj sporazum protivustavan, pri čemu je Ustavni sud zauzeo stav da nije mogao meritorno da se upušta u odluku, odnosno u ocenu ustavnosti Briselskog sporazuma, zato što nije u pitanju međunarodni sporazum.

Dakle, ne radi se o sporazumu Republike Srbije sa nekom stranom državom i da Republika Srbija, odnosno Narodna skupština Republike Srbije nije imala obavezu da sprovede postupak ratifikacije koji se inače primenjuje kada su u pitanju međunarodni sporazumi. Time je Ustavni sud potvrdio da Republika Srbija nije zaključila Međunarodni sporazum sa tzv. republikom Kosovo, nego da je u pitanju jedan politički akt koji Ustavni sud po Zakonu o Ustavnom sudu i po Ustavu Republike Srbije ne može ni da ocenjuje. To je jedan od argumenata da oni koji tvrde da je Briselskim sporazumom, navodno Republika Srbija se odrekla KiM, dakle, sada su dobili pravni argument da to apsolutno nije tačno.

Mi se sada suočavamo sa jednom sličnom situacijom da se Zakon o privremenom uređivanju isplate penzija proglašava protivustavnim, a da pri tome ne postoji odluka Ustavnog suda, koja kaže da je taj zakon protivustavan. Na stranu to što neki poslanici koji su pravnici mešaju dve kategorije, penziju i iznos penzije. Kada je neko penzioner, to je društveni status, to je jedna društvena kategorija, a iznos penzije je varijabilna kategorija koja ne može da bude stečeno pravo. Penzija, kao društveni status je stečeno pravo. Znači, ne možete nekoga ko je završio svoj radni vek, ko je otišao u penziju da ga uslovno rečeno reaktivirate i da ga vratite u radni odnos, sem u zakonom propisanim slučajevima. Kada je u pitanju iznos penzija, to je, dakle, varijabilna kategorija koja može da se menja shodno ekonomskim i finansijskim prilikama u državi.

Samo hoću kažem još jednu rečenicu, Republika Srbija se dugi niz godina nalazila u situaciji, da smo mi formalno imali penzije koje su, dakle novčanu naknadu, koja nosi naziv „penzija“, ali realno to je bio budžetski izdatak, jer da nije bilo isplate iz budžeta Republike Srbije, penzioneri ne bi u stvari uopšte mogli da primaju penzije. Ali, za to nije kriva Vlada ni Aleksandra Vučića, niti je kriva Vlada Ane Brnabić, za to su krivi neki prethodnici koji su ispraznili sve fondove iz kojih su trebale da se isplaćuju penzije penzionerima.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Martinoviću.

Ukazali ste na povredu člana 107.

Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnik? (Ne)

Zahvaljujem.

Kolega Šaroviću, vi želite povredu Poslovnika. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Milićeviću, ja zaista pozdravljam što ovako demokratski vodite sednicu, jer više je nego dragoceno da čujemo od najumnijeg i najlepšeg predstavnika SNS, ima vremena, član 27, da čujemo kako oni gledaju na penzije.

Dakle, oni kažu status penzionera, e to je stečeno pravo da se neko zove penzioner, a kolika će biti penzija, pa to već nema nikakve veze. Danas 30.000, sutra 5.000, može da bude i dinar, jer je to, kaže, varijabilno. Pa, jel sledeće da mi za štednju kažemo, odnosno da čujemo od vas da je naziv štediša nešto što je stečeno pravo, da te neko naziva štedišom, a to koliko ste imali, pa to je varijabilno, danas 30.000, sutra ako državi zatreba, država uzme koliko treba, ionako je to, kako kaže ministar, jedna velika porodica. Nego ste vi nešto bliže tom džaku odakle se uzima, pa nikako da pretekne nešto za građane Srbije. Znate, sve uzimaju jedni te isti iz te porodice. Ovi koji su radili, zaradili, napunili džak, kod njih je sad kaže varijabilno, a vi koji niste u stanju da zaradite ništa, e za vas mora da bude, jer to je demokratija, to je ono što vi propagirate.

Na početku svoje diskusije sam postavio pitanje, da li su penzije stečeno pravo? Penzije se stiču, nema svako istu penziju, nego se penzija određuje na osnovu visine izdvajanja. Dakle, ne možete reći da nema veze visina penzije sa onim koliko je ko stavio u taj džak iz koga vi sad uzimate, to je suština. Ljudi su zaradili, ne dajete im ništa, ništa im ne dajete i ne pričajte o davanju. Dajte im samo ono što su zaradili, ako možete nešto preko toga odlično.

Ali, evo da se podsetimo, svojevremeno 2014. godine, na predizbornom skupu u zemunskoj hali „Pinki“, lider SNS izjavio je da garantuje da se stečena prava penzionera neće umanjivati bez obzira na to kakve reforme Vlada Srbije bude preduzela. Ovo je pred izbore, citiram: „Kakve god reforme da preduzimamo, šta god da se zbira, dragi prijatelji, imajte u vidu jednu stvar koju vam garantujem, penzioneri će biti poslednji čija će prava bilo ko smeti da dira u državi. Bolje sa naše grbače da se skida sve što može, a penzionerima nema šta da se uzima (ogroman aplauz)“

Hoćete da pročitam ovo još jedanput? Penzionerima nema šta da se uzima, to su stečena prava. To je vaša politika i vaša predizborna obećanja, a posle izbora kažete – to je varijabilno, svi smo jedna velika porodica, dajte da uzme kome koliko treba, jedino će ovi koji su bliže vatri malo više da se ogreju. To je nepošteno, to je neiskreno, to je netačno. Pozivam bilo koga od vas da opovrgne podatke koje sam naveo, da li je BDP bio manji za šest godina od 12,1% i da li je inflacija bila manja od 26%? To je suština.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Šaroviću.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Ne, ovaj put ne. Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Izvolite, kolega Martinoviću.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se gospodine Milićeviću.

Ne znam zašto je kolega toliko nervozan, ne znam da li je dobio tu novu Škodu ili nije, možda nije dobio pa je zbog toga ljut. Ali, on očigledno ne razlikuje dve kategorije.

(Aleksandar Šešelj: Šta?)

Kažem, možda nije dobio novu Škodu, pa je zbog toga ljut.

Dakle, želim da kažem još jedanput, penzija je društveni status koji se stiče kada čovek navrši svoj radni vek i kada više nije radno sposoban po zakonu. Što se tiče iznosa, odnosno visine penzije, to je varijabilna kategorija isto kao što je varijabilna kategorija i plata, jer kada bismo prihvatili princip o kome govore kolege iz opozicije, onda znači plata moja koja je sada, znači doživotno mora da bude tolika. Da li je tolika? Naravno da nije.

Plata se menja shodno ekonomskim i finansijskim prilikama u državi. Bilo bi dobro da budžetski, odnosno da fondovi penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja nisu bili ispražnjeni, pa da najveći deo penzija nije morao da bude isplaćivan iz budžeta Republike Srbije. Nažalost, nama se to desilo. Srbija praktično već 30 godina se nalazi u situaciji da se najveći deo penzija, kao novčanih naknada, u stvari isplaćuje i obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije, ne iz penzijskih fondova, zato što su penzijski fondovi opljačkani, odnosno ispražnjeni.

Ja sam samo rekao, i stojim iza toga, i poslanička grupa SNS stoji iza toga, da li je za to odgovoran Aleksandar Vučić, jel on ispraznio penzioni fond? Da li je ispraznila penzioni fond Ana Brnabić? Nije. Penzioni fondovi su ispražnjeni davno pre dolaska na vlast SNS. Mi smo bili u situaciji 2012. godine, da praktično, u budžetu Republike Srbije, ima novca za isplatu još jedne, eventualno, plate ljudima koji rade u javnom sektoru i još jedne ili možda čak ne ni cele jedne, nego polovine penzije i posle toga bi država bankrotirala. I, sad se ovde neke kolege prave nevešti kao da to ne znaju.

Nažalost, situacija je u državi bila takva da je Vlada Republike Srbije morala da posegne za jednom nepopularnom merom, a to je da se privremeno smanji iznos penzije, ali privremeno da se smanji iznos penzije, pri čemu su penzioneri, kao građani Republike Srbije, kao birači, razumeli da je ta mera bila nužna i da je ta mera bila neophodna, jer su podržali SNS i 2014. godine, na izborima, ali i 2016. godine i 2017. godine, kada su glasali za predsednika Republike Srbije.

Da ne spominjem sve lokalne izbore koji su se u međuvremenu desili, a na kojima je SNS ubedljivo pobedila i gde su penzioneri, takođe, pokazali da su razumeli da je odluka, odnosno, na kraju krajeva, zakon koji je usvojila Narodna skupština, a koji se odnosi na privremeni način isplate penzija bila nužna mera da se država spasi od bankrota i mi smo državu spasili od bankrota.

Da te mere nisu preduzete niti bi danas bilo plata, niti bi bilo penzija i veliko je pitanje da li bi Srbija uopšte ekonomski mogla da opstane, o tome se radi. Narod to dobro razume.

Zaista ne shvatam napore pojedinih kolega da posle nekoliko godina objašnjavaju narodu da im je nešto oteto, a sam narod kaže – nije mi ništa oteto. Država je bila u nuždi, morala je da preduzme određene mere, ne samo da bi ja imao penziju, nego da bi mogao i moj unuk sutra da živi i moj sin i moja kćerka, itd. Dakle, radilo se o nužnoj meri koju je država morala da preduzme da bi uopšte ekonomski mogla da opstane.