Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.10.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/260-19

4. dan rada

28.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Ovaj režim već nekoliko godina se deklarativno zalaže za napredak informacionih tehnologija i za njihovu praktičnu primenu. Mi opet smo ovde da ukazujemo na nedostatke onoga što vi pokušavate da predstavite kao idealno, ali da opet ne bismo bili pogrešno protumačeni kako Vučić juče reče, svi mi srpski radikali se istinski zalažemo za sve ove napredne tehnologije, ali ono što vi pokušavate da predstavite kao idealno, nije tako.

Ja sada kroz ovaj amandman hoću da skrenem pažnju, da pitam - kako je predviđeno, šta je predviđeno u ovom članu 8. na koji način bi operater informacione komunikacione tehnologije reagovao i zašto nikada nije na iznošenje kopija biračkih spiskova iz lokalnih samouprava na teren?

Vi dobro znate da se to dešava, i da je to veoma opasna i ozbiljna zloupotreba za koju bi kada bi funkcionisao pravni sistem, sigurno neko morao da ide u zatvor. U zakonu je predviđena kazna od tri godine za svaku zloupotrebu, kada je u pitanju izborni sistem. A, ovo je ozbiljna zloupotreba i svi mi znamo da aktivisti vladajućih stranaka, pogotovo jedne, šetaju sa biračkim spiskom ispod miške, idu od vrata do vrata i još jedan primerak biračkih spiskova nalazi se na terenu, na biračkom mestu pored onih zvaničnih biračkih spiskova.

Tu se evidentiraju ljudi, prepravljaju, pomera se onaj lenjir gore i dole, sve znamo šta se dešava i šta se radi, ali dakle, želimo da pitamo, možda ministre, kao neko ko danas govori u ime Vlade o ovom zakonu - imate li odgovor na ovo pitanje, da li ćete, do sada ništa niste preduzimali, ali da li ćete u buduće zaštiti izborno pravo, izbornu volju građana, da li ćete zaštiti građana Srbije od te velike zloupotrebe i od toga da lokalne samouprave predstavnicima vladajućih koalicija daju da iznose kopije biračkih spiskova?

Ne može biti veća zloupotreba ovih savremenih tehnologija od toga. Ako ste se vi zalagali da ćete digitalizovati sve u Srbiji da biste mogli tu digitalizaciju da upotrebite, jer to svakako jeste lakše nego da morate da fotokopirate itd. lakše je samo da kliknete i da dobijete onoliko primeraka biračkog spiska koliko vam treba i zato po lokalnim samoupravama, tamo gde su zaposleni ljudi koji se brinu o sistematizaciji, o biračkim spiskovima, kako se približavaju izbori u celoj Srbiji, menjate ljude, dovodite, terate sa tih mesta ljude koji godinama rade taj posao i dovodite neke svoje koji ne znaju ništa, ali ne moraju da znaju ništa osim da isprintaju birački spisak i da ga daju aktivistima na terenu.

Dakle, informacione tehnologije da, ali njihova zloupotreba na i informaciona bezbednost, ovo što ste zacrtali u Predlogu ovog zakona bi trebalo da se zaista provede i u životu.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala gospođo Radeta.
Reč ima gospodin Aleksandar Martinović, po amandmanu.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se gospodine Marinkoviću.

Birački spisak nije nikakav tajni dokument. Birački spisak je dokument u koji svaki svaki građanin Republike Srbije ima pravo uvida i može da proveri da li je upisan u birački spisak i ako nije, da traži da bude upisan.

Srpska napredna stranka se nikada nije bavila bilo kakvim zloupotrebama koje su vezan za biračke spiskove, prosto zato što mi nemamo potrebe da vršimo bilo kakve zloupotrebe, imajući u vidu snagu i jačinu SNS, koja je predvođena našim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Ono što je tačno, jeste da članovi i aktivisti SNS obilaze sve opštine, gradove, sve mesne zajednice u Srbiji, da razgovaramo sa građanima, da im objašnjavamo šta je ono što smo uradili, koji su to problemi koji su bili zatečeni, koje probleme smo rešili i da čujemo od građana šta je to što još treba da se uradi, da bi njihov život bio bolji. To je ono što radi SNS.

Nisam razumeo ovo oko pomeranja lenjira i nekih promena u biračkim odborima, ali ono što bi građani Srbije trebalo da znaju, mada mislim da znaju, ali nije loše da se to ponovi, SNS ni u jednom biračkom odboru, bilo gde u Srbiji nema većinu. Naši zakoni su tako koncipirani da u svakom biračkom odboru od najmanjeg sela u Srbiji, pa da RIK-a većinu članova ima opozicija. Tako da, SNS sve i da hoće, a neće, niti nam je to ikada bila namera, ne možemo da pokrademo bilo koje izbore.

Dakle, nema tog lenjira kojeg smo mi pomerali gore ili dole, dovodili, odvodili itd, uvek smo na svim izborima pobeđivali zato što je to narod tako hteo.

Verujem da će tako biti i na sledećim izborima. Ali, nije loše da se još jedanput pomene, to je i kolega Nemanja Šarović pre neki dan rekao, kako smo mi u SNS omogućili Bošku Obradoviću da 2016. godine pređe cenzus. To naprosto nije tačno, zato što SNS nema većinu u RIK-u, kao što većinu nemamo ni u jednom biračkom odboru. Dakle, u svakom biračkom odboru opozicija je ta koja ima većinu i to bogami ubedljivu većinu u odnosu na članove koji pripadaju SNS.

Da se, to je moj predlog kolegama iz opozicije, da se više ne bavimo tim isfabrikovanim pričama o biračkim spiskovima i o tome kako je uzrok za nečiji poraz ili kako je uzrok za nečiju pobedu to što je mogao ili nije mogao da ima birački spisak ili uvod u birački spisak. Svako od vas ko želi, može da ostvari uvid u birački spisak, da utvrdi da li je upisan u birački spisak, ako nije, da se upiše. To pravo ima svaki građanin Republike Srbije i nema potrebe da se SNS šeta po Srbiji sa bilo kakvim biračkim spiskovima. Mi po Srbiji idemo da građanima kažemo šta je to što smo uradili, šta je to što još treba da uradimo, da saslušamo građane, da razumemo njihove probleme, da vidimo kako te probleme u budućnosti možemo da rešavamo.

Priznaćete, to ni jedna vlast do sada nije radila. Vlast je uvek hvalila samu sebe i afirmisala svoje uspehe i to je legitimno. Ali, ja mislim da je SNS uvela jedno novo pravilo u politički život Srbije, a to je da smo samokritični, da imamo hrabrosti da kažemo da neke stvari nismo uradili dovoljno dobro, da neke probleme nismo rešili, a mogli smo da ih rešimo, i da imamo hrabrosti da nam građani kažu sa kojim to našim potezima nisu zadovoljni kako bismo mi te naše greške ispravili.

Nikada nismo rekli, to je ono što se često puta ponavlja ovde u Narodnoj skupštini, da je situacija u bilo kojoj oblasti društvenog života idealna. Nije idealna situacija nigde, ali je situacija bolja u 2019. godini nego što je bila 2015. godine, kao što je 2015. godina bila mnogo bolja nego 2013. godine. Ali, nikada nismo tvrdili ono što vrlo često dolazi kao neka vrsta napada na nas iz SNS, nikada nismo tvrdili, nikada nismo izgovarali te fraze, da Evropa nema alternativu, nikada nismo izgovarali te fraze da je situacija idealna. Daleko od toga da je bilo šta u Srbiji idealno ili bilo gde u svetu, niti može da bude idealno, ali da se trudimo i da radimo da situacija i u obrazovanju, u školstvu, u zdravstvu, u poljoprivredi i u svim drugim sferama društvenog života, pa i kada je u pitanju informaciona bezbednost bude bolja, ja mislim da građani Srbije to vide i da će na sledećim izborima to pravilno i da ocene.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala, dr Martinoviću.
Pravo na repliku ima Vjerica Radeta.
Izvolite, gospođo Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Birački spisak jeste tajni dokument zato što u birački spisak može da izvrši uvid samo neko za sebe lično. Ja mogu da vidim da li sam ja upisana u birački spisak na osnovu matičnog broja, ali ne mogu da vidim da li je upisan moj pokojni komšija.

Dakle, nemojte da pričate nešto što nije tačno.

Dalje, kažete da nemate većinu u RIK-u. Pa zar vi mislite da treba biti drugačije osim tako da se potpuno demokratski formira izborna komisija na osnovu stanja u parlamentu i na osnovu onoga što imaju sve liste koje izlaze na izbore. To je valjda demokratski, valjda na to nemate nikakvih primedbi.

Ali, vama smeta to što vam se pominje Boško Obradović. Dakle, da, Boška Obradovića ste uveli zato što je to tražio Skot i zato je Boško Obradović postao, i njegova grupa ušla u Narodnu skupštinu i postali narodni poslanici. To nema nikakve veze sa većinom u RIK-u. Vi ste tamo obezbedili, sećate li se ili da podsetimo, 60 prigovora je čekalo u šteku, 60 prigovora ste, jel ste zaboravili onu noć, prenosile su je televizije, kako su tekli razgovori i kako se odlučivalo po tim prigovorima. Predstavnik CRTE, a vi sada želite tu CRTU i ostale nevladine organizacije da ubacite, da oni umesto RIK-a vrše instruktažu biračkih odbora i da oni daju biračkim odborima neke sertifikate da bi samo vaši birački odbori mogli dobiti taj papir da mogu biti na biračkom mestu. Onda je, dakle to govorim o prošlim izborima i o Bošku Obradoviću.

Samo se vi smejte, ja vam kažem da je ovo sto posto istina.

Dakle, 60 prigovora je bilo i vi ste, taj iz CRTE je pisao, recimo, tri prigovora na iste okolnosti. Vi ste Bošku Obradoviću obezbedili na jednom biračkom mestu da dobije valjda, ne znam, 70, 90% glasova na Novom Beogradu. Tamo ste prihvatili prigovor tog nekog iz CRTE, a isti takav prigovor je bio i za jedno biračko mesto na Voždovcu, tamo niste prihvatili zato što niste unapred pripremili birače da glasaju za Boška Obradovića.

Da, vi ste Boška Obradovića i ovu drugu grupu Čeda, Čanak, Tadić, vi ste njih uveli u Narodnu skupštinu, a nisu imali cenzus. Nemojte vi sada da govorite, da ćete vi pobediti. Pobedite vi, mi se nikada nismo ljutili na građane, mi nikada nismo imali primedbe na građane, ali nemojte zloupotrebljavati to što ste većina, to što možete da šetate birački spisak. Nemojte da mi kažete da je to legitimno. Kažete – nije istina, pa ja ima u telefonu, slikala sam devojke u momo komšiluku kako idu od vrata do vrata sa biračkim spiskom. Kada samo im rekla i pitala šta rade i objasnila im šta one zapravo nose, one su se rastrčale jedna na jednu, druga na drugu stranu, preplašile su se devojke kada sam im rekla da ih je neko nagovorio na krivično delo.

Nemojte molim vas, budite realni, hajde da pokušamo, priznajte jednom, kažite, evo, možete da kažete – evo, mi ne znamo da se to dešavalo, ali obećavamo, intervenisaćemo kod ministarstva da se više ne desi ako vi tvrdite da negde jeste bilo. Sad, nema onoga ko gleda ovu Skupštinu, a da ne zna, da nije video naprednjake sa biračkim spiskom ispod miške i po biračkom spisku prozivaju, javljeno im je ko je izašao, ko nije.

Nemamo mi ništa protiv, kolega Martinoviću, da aktivisti idu na teren, rade to i naši aktivisti, i da idu kod sigurnih glasova, kod članova da pozivaju da se glasa, da se izlazi na izbore. Ne, nemamo mi protiv toga, ali imamo protiv toga da se nosi kopija biračkog spiska, ne pričam španski, vrlo precizno i jasno.

Dakle, na teren da se ide, da se radi koliko koja stranka postiže, toliko postiže. Uvek smo to radili, sve ozbiljne stranke to rade, ali korišćenje, nošenje biračkog spiska na teren je ozbiljna zloupotreba.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Radeta.
Pravo na repliku sada ima gospodin Aleksandar Martinović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se, gospodine Marinkoviću.

Ovde je izneto nekoliko stvari sa kojima ja zaista ne mogu da se složim.

Pre svega, koliko znam, instruktažu članova biračkih odbora i za sledeće izbore, radiće isključivo RIK, a svako onaj ko želi da se uključi u taj proces moći će da se uključi samo tako što će imati pravo da ga prati.

Nije tačno da će bilo koja nevladina organizacija, pa ni CRTA, ni Transparentnost, ni CESID, niti bilo ko drugi moći da vrše instruktažu članova biračkih odbora. Instruktaža, da bi narod razumeo, podrazumeva da se članovi biračkih odbora upoznaju sa zakonskim i drugim propisima koji se odnose na rad biračkih odbora. Tu instruktažu će moći da vrši samo RIK, sve drugo bi bilo protivzakonito. To što ste rekli naprosto nije istina.

Dalje, ako svaki građanin Republike Srbije ima pravo uvida u birački spisak, dakle svaki građanin Republike Srbije, ona taj dokument ne može da bude tajni. Dakle, ne može da bude tajni dokument…

(Vjerica Radeta: A ko ga može videti?)

… pa svako može da ga vidi.

Ako svako može da izvrši uvid u jedan dokument, onda taj dokument ne može da bude tajni.

Ako svako može da izvrši uvid u jedan dokument onda taj dokument ne može da bude tajni, taj dokument je javni dokument, u koji svako može da izvrši uvid i da zatraži da bude upisan u birački spisak ako eventualno nije. Kao što, sa druge strane, svaki građanin Republike Srbije može da traži da onaj ko više nema biračko pravo u Republici Srbiji, po različitom osnovu, bude izbrisan sa biračkog spiska. U tom smislu uopšte ne razumem tu vašu opasku da je u pitanju neki tajni dokument. Nema u biračkom spisku ništa što je tajno.

Što se tiče te kampanje „door to door“, odnosno od vrata do vrata, to je kampanja koja na kraju krajeva niti je izmislila SNS, ni SRS, to je kampanja, koliko znam osmišljena, nije ni DS, to je kampanja koja je osmišljena u SAD i koja je kasnije preneta u čitav niz evropskih zemalja, između ostalog i u Republiku Srbiju. To radi i SNS, to radi i SRS, to radi, ja mislim svaka ozbiljna politička partija koja ima nameru da učestvuje na izborima.

Mi nemamo u rukama birački spisak. Mi ne idemo po biračkim spiskovima da razgovaramo sa građanima. Mi kucamo na svačija vrata i sa svakim onim građaninom Republike Srbije ko hoće da nam svoja vrata otvori, mi razgovaramo. Nisam nikada rekao da će SNS da pobedi, možda ćete pobediti vi i ja ću vam čestitati na toj pobedi. Ja sam samo rekao da ćemo mi da učinimo sve da mi pobedimo, a da li ćemo pobediti ili ne o tome će odlučiti građani Republike Srbije, u tome se slažemo i vi i ja.

Ali, nije tačno, i prosto moram da reagujem kao predsednik poslaničke grupe, mi ne šetamo nikakve biračke spiskove po Srbiji. Naši aktivisti kucaju na svačija vrata i razgovaraju sa svim građanima Republike Srbije. U tom smislu nama birački spisak, kao jedna velika hartija, apsolutno nije potrebna. Samo bi nam otežavala rad na terenu.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala, dr Martinoviću.
Pravo na repliku Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dobro, prošli put sam slikala te što nose birački spisak, evo sad javno obećavam sledeći put ću da im otmem birački spisak, pa ću vam doneti da vidite šta nose, ali neću više o tome.

Nego mi je drago da je gospodin Martinović malopre rekao da nevladine organizacije neće vršiti instruktražu članova biračkih odbora, ako je tako onda ste vi od prekjuče do danas nešto promenili.

Gospodine Martinoviću, i dame i gospodo poslanici, ja sam vam ovde čitala, trenutno nije kod mene, Predlog odluke Vlade Republike Srbije upućeno RIK, gde zamislite Vlada, što je takođe apsolutno nezakonito, Vlada nalaže izbornoj komisiji, daje tekst odluke i u potpisu predsednik izborne komisije samo da on potpiše. E, tu piše da će biti dve vrste instruktaže. Jedna za vanparlamentarne stranke, zamislite i to pre raspisivanja izbora, druga za parlamentarne stranke, takođe pre raspisivanja izbora.

Za vanparlamentarne stranke instruktažu za biračke odbore, u toj odluci piše – instruktažu će vršiti nevladine organizacije koje se više od tri godine bave izborima. Ko je to? Nemam pojma, eto, tu je ta crta, a tu instruktažu može da kontrolišu članovi RIK-a tako što će tu da sede i da gledaju kako crta, instruiše neke buduće biračke odbore.

Druga instruktaža je za parlamentarne stranke. E, parlamentarne stranke će takođe pre raspisivanja izbora morati da daju spisak nekih svojih članova biračkih odbora. Njima će instruktažu vršiti članovi radnih tela koje formira RIK u članove radnih tela po opštinama, u radnim telima biće čak i nekadašnji članovi biračkih odbora, ako je neko procenio da su oni nekada dobro vršili instruktažu. Gospodine Martinoviću, doneću vam taj Predlog odluke. Evo, vam zamenik predsednika RIK, sedi gore pored predsednika, pitajte ga da li sam u pravu. Evo, već je ozbiljna polemika i u RIK-u oko toga. Imali su okrugli sto u Novom Sadu pre dva dana, sutra idu u Niš, i tamo i učestvuju u radu te nevladine organizacije i to na potpuno neprimeren i nedozvoljen način.

Prvo, kako nekom može pasti na pamet da pre izbora pravi biračke odbore, gde to piše? Nema osnova u zakonu. Ako imate neku potrebu da menjate zakon, imate skupštinsku većinu, menjajte zakone, nemojte da gazite i Ustav i zakon i da zato što vam je neko rekao uključite CRTU, zapetu, ili ne znam kakve se sve pojavljuju te nevladine organizacije i vi onda samo da se ne zamerite ovim nekakvim istrošenim činovnicima EU pristajete na sve. Ovo vam je cela istina gospodine Martinoviću, ako ne verujete, vi se raspitajte.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Radeta.
Aleksandar Martinović, izvolite, pravo na repliku.