Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.10.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/260-19

4. dan rada

28.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Nemamo mi ništa protiv da se priča u parlamentu o svim aktuelnim temama, ono što zanima javnost, ali ovde se radi o konkretnom Predlogu izmena i dopuna Zakona o informacionoj bezbednosti. Ovde se radi o nečemu što je veoma važno, ne samo da zaštiti nešto što je od posebnog značaja, nego da zaštiti one koji su najugroženiji, nažalost, u poslednje vreme, a to su najmlađi, to su deca.

Teško je tvrditi ili garantovati da će bezbednost ili zaštita biti stopostotna. Vi to dobro znate. Oni koji su čuli i oni koji nisu, posle "Vikiliksa" nema ni jedna tajna u Srbiji a da nije dostupna javnosti. Kasnije ili ranije, uvek će ona biti dostupna.

Ono o čemu mi razgovaramo sad trenutno to je uzajamno tzv. nameštanje replika jedni drugima, unutar jednog koalicionog saveza nameštaju replike.

Ima jedna priča veoma poučna, a to je priča o carevom odelu. Bez obzira koliko je oblačenje cara bila tajna i nedostupna, ona je jednog dana isplivala na površinu, na videlo, i o njoj su počeli svi da pričaju. Ovde ne treba, po nama, srpskim radikalima, da se zamajavamo ili da gubimo, bolje rečeno, vreme sa pojedincima. Sve će to vremenom da se potvrdi ili demantuje, u zavisnosti ko je i kakvu ulogu imao u određenom periodu.

Ja vas samo podsećam, 2000. godine, na tvrdnju nas, srpskih radikala, da su ovi kriminalci došli u petooktobarsku revoluciju zahvaljujući dolarima iz inostranstva. Ne samo da su nas osuđivali tadašnji kriminalci koji su bili u većini, nego, bogami, i jedan dobar deo javnosti. Jedan dobar deo javnosti je imao veliku rezervu prema srpskim radikalima. Pokazalo se kasnije, a i sad isplivavaju sve te činjenice vezane za tadašnju vlast, tako da i za ovu vlast neće isplivati sad, nego kad odete sa vlasti, kada budete u opoziciji, kako ko, onda će početi te istine da isplivavaju. Tako da to nameštanje, recimo, o tome najbolje zna Aleksandar Šešelj, kako se to radi kada je u pitanju informacija i dezinformacija.

Možete vi sad da branite ili da optužujete bilo koga, mi možemo da verujemo, a i ne moramo da verujemo u to, ali ovde se ulaže mnogo sredstava, kako predlagač kaže, mnogo novca se ulaže da bi se napravili sistemi da se zaštiti ono što je od posebne važnosti, a ne da se zaštite informacije koje će iz Namenske industrije, gospodo, zar vam nije jasno da te informacije imaju stranci, oni raspolažu, obaveštajne strane službe i te kako zainteresovane za Namensku industriju, one znaju ko šta radi. Ne možete to da sprečite. Nema to veze sa uzbunjivačem. To nema nikakve veze ni sa Obradovićem, nego su stranci izvukli. Najverovatnije hoće da menjaju aktuelnu vlast u Srbiji. Ko ih zna šta sve rade i šta nameravaju?
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Mirčiću.
Reč ima prof. dr Marko Atlagić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi potpredsedniče, svakako da je informaciona bezbednost deo ukupnog sistema bezbednosti u celini, kao jednog od glavnih stubova naše zemlje.

Kad smo već kod ove trojice o kojima je gospodin Martinović i gospodin Rističević govorio danas, a i prethodnici iz jedne opozicione stranke, tačno je da oni imaju kontinuitet. Dame i gospodo, poštovani građani, tačno je da oni imaju kontinuitet. Oni imaju kontinuitet od 5. oktobra.

Dozvolite da kažem da nije slučajno, kao što su rekle uvažene kolege Martinović i Rističević, što se Dragan Đilas našao, zvani "điki mafija", danas u Krušiku ili Sergej Trifunović, u narodu znani kao "Sergej pišoje" ili Zoran Lutovac, u narodu zvani "zalutovac", jer je on zalutao u politiku. To mu i njegove kolege i građani Republike Srbije kažu. Dozvolite da kažem taj kontinuitet samo u dve rečenice.

Vi znate, nekoliko puta sam ja ovde lično iznosio, a i gospodin Martinović i Rističević, da je Dragan Đilas, u narodu znani kao "điki mafija", 13. 08. 2009. godine, pazite, 2009. godine, izjavio, citiram: "Ja se zalažem za hapšenje Ratka Mladića i odreći ću se Kosova", završen citat, u američkoj ambasadi. To je taj kontinuitet.

Dozvolite dalje. Isti taj Dragan Đilas pre 4. 07. 2008. godine posetio je SAD, vratio se ovde, okupio grupu huligana 4. 07. 2018. godine u čačanskoj kafani "Moravski alasi", odmah prilikom povratka iz SAD, zajedno sa Boškom Obradovićem, Vukom Jeremićem, Dušanom Petrovićem, onim nesretnim Zelenovićem, koji tuži našu zemlju svaka tri dana u Evropi, Jankom Veselinovićem, zvani "stanokradica", itd, koji su napravili plan za rušenje predsednika države na temu Kosovo.

Gle čuda, ovi koji su izdali Kosovo, umesto da se zalažu da vrate Kosovo tamo odakle su ga oterali, oni su pokazali ko su.

Kad smo već kod toga, taj Sergej Trifunović, zvani "pišoje", inače novi nadimak sad ima, koji je poznat u narodu i među kolegama svojim, jedan gram za odmah, dva grama za poneti, e, taj Sergej Trifunović je 31. 01. 2019. godine rekao, pored ostalog, citiram: "Kosovo je izgubljeno. Kosovo pripada Albancima, a ne Srbima".

Pa, šta vas čudi, dame i gospodo, da on danas ide u Krušik tamo?

Poštovani građani Srbije, uništili su oni, kako je rekao gospodin Martinović, Namensku industriju ranije, žele to i sada i nalaze svoje špijune. Tačno je da se sve zna, ali ipak je čovek ključni faktor. Zato su uhvatili ovog nesretnog Aleksandra Obradovića.

Ovaj Zelenović, pa to je neviđeno čudo. Taj svakih tri dana ide, tužaka državu Srbiju u inostranstvu. Ja se čudim šta radi naše tužilaštvo. Ima član zakona od 305. do 321, neka rade po njemu, neka ispituju. Nije on jedini. Ja nemam vremena da ih sada nabrajam koji su to sve bili. Nije ovo samo njih dvojica, izdajničke bitange naše zemlje, tu je profesor dr Rade Veljanovski. Znate li šta je taj rekao 21. 04. 2018. godine? Citiram: "Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova i obezbedi mu stolicu u UN". Završen citat. To je taj profesor jajara među kolegama zvani, jer je radio čudesa oko doktorata. Vi koji pratite, vrlo dobro znate o kome se radi.

Šta reći o drugima? Boris Tadić je isto to radio, isto se svrstao među izdajničke bitange. Tri puta je ponovio da će se odreći Kosova, da vam ponovo ne govorim datume.

Dakle, nije ovo nastalo danas, ovo traje od 5. oktobra. Možda nije zgodno da kažem, ali zaista je tužilaštvo trebalo da uzme u svoje ruke davno, davno, bre. Njihova je vlada sva izdajnička bila. Nije samo Perišić izdavao dokumente, pa čitava Vlada je takva bila, bivša, bivšeg DOS i bivše DS. Dakle, ovo nije za potceniti.

Dozvolite ipak da kažem, nisu samo oni, pa šta ovaj akademik nesretni radi, ovaj što je oteran sa Saobraćajnog fakulteta? On je oteran zbog nerada i neodgovornosti u vremenu kada je naša otadžbina bila bombardovana. Gde je pobegao? U SAD. Koliko je boravio? Dve godine. Šta je radio tamo neka naše službe ispituju i vratio se nazad i zaposlio dve ćerke na državne univerzitete i nama govori da smo mi primitivci ovde. Primitivci smo zato što radimo svoj posao, što nismo terani iz firmi u kojima smo radili, jer smo bili vredni i odgovorni ljudi.

Poštovani građani, ne dozvolite da vas zavaravaju, neradnici, hohštapleri, lezijedovići, džabalebaroši, secikese i luftiguzi. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala, prof. Atlagiću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Izvolite, kolega Despotoviću.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti SRS je podnela amandman na član 2. koji se menja i glasi: „Posle člana 3. dodaje se član 3a koji glasi: Obrada podataka o ličnosti, član 3a, u slučaju obrade podataka o ličnosti a tokom vršenja nadležnosti i ispunjenja obaveza iz ovog zakona postupa se u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.“ Uz obrazloženje da se amandmanom bolje i preciznije definiše predlog ovog zakona.

Oblast informacione bezbednosti je do sada bila regulisana Zakonom o informacionoj bezbednosti još iz 2016. i 2017. godine. Predloženim izmenama i dopunama reaguje se po prijavljenim ili na drugi način otkrivenim incidentima, kojih u ovoj oblasti danas ima sve više i više.

Zakon o informacionoj bezbednosti ilustruje način i pristup zakonodavnom radu. On je jedan od retkih, ako ne i jedini koji je donet pre evropskih direktiva u ovoj oblasti, ali to je jedan neophodan zakon izuzetan po tome što će se tek u ogromnom sajber prostoru odigravati bitka između države i incidentnih pojedinaca, poslovnih grupa i kompanija. Ovi pojedinci, koje danas nazivaju hakerima, zarađuju ogromne sume novca, a delokrug njihovog rada je veoma veliki, dok su najugroženija vrsta danas deca na internetu, jer mladi ljudi željni izazova sve više vremena provode na društvenim mrežama. U našem MUP postoje posebno obučeni stručni ljudi za tzv. sajber kriminal, koji nije samo naša privilegija nego je to širi svetski problem savremenog doba. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Despotoviću.
Reč ima Žarko Bogatinović, po amandmanu.
Izvolite, gospodine Bogatinoviću.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Bogatinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija IKT od strane države, privrede i građana je sve više u porastu i sve više poslova i aktivnosti se zasniva na njihovom korišćenju. Državni organi se u velikoj meri se oslanjaju na informacione sisteme, koji omogućavaju lakše i efikasnije obavljanje poslova iz njihovih nadležnosti.

Kad je u pitanju opštenje organa i stranaka, treba istaći da se elektronska uprava razvija, da je broj elektronskih usluga organa javne vlasti u porastu, čime se građanima omogućuje olakšano pribavljanje različitih dokumenata koji su im potrebni.

U lokalnoj samoupravi grada Leskovca možemo se pohvaliti brojnim uslugama e-uprave. Uveli smo sistem za lajv striming, prenos skupštinskih sednica, kao i sednica gradskog veća. Sednice se prenose u celosti, bez cenzure, na zvaničnom sajtu grada, a takođe se audi-video signal direktno ustupa i svim zainteresovanim medijskim kućama. Na taj način smo omogućili transparentniji način praćenja rada lokalne samouprave. Kompletan informacioni sistem koji smo sami implementirali, a prenos uživo se obavlja putem besplatnih lajv strim servera i na taj način se čini velika ušteda.

Takođe, u lokalnoj samoupravi grada Leskovca izgradili smo potpuno novu veb prezentaciju grada. Pored bogatog sadržaja, ovaj sajt je dobio nove elektronske servise, kao što su virtuelni matičar, javne nabavke, pitajte gradonačelnika, vodič za investitore. Ovaj sajt je dobio visoke ocene od strane nevladinih organizacija. Sajt smo potpuno besplatno razvili, čime smo ostvarili veliku uštedu u budžetu.

U lokalnoj samoupravi grada Leskovca uveli smo elektronski registar administrativnih postupaka koji pruža mogućnost da na brz i pregledan način građani dođu do informacija o načinu podnošenja zahteva za ostvarivanje svojih prava koja su u nadležnosti lokalne samouprave. Na jednom mestu građani mogu doći do informacija kako, uz koja dokumenta, u kom roku i uz koje troškove mogu dobiti potrebnu dozvolu, odobrenje rešenja, izvod i ostala akta koja izdaje naša lokalna samouprava. Takođe, iz registra se može preuzeti obrazac koji se treba potpuno popuniti kako bi se započeo željeni postupak. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Bogatinoviću.
Uvek mi je drago da čujem koliko Leskovac napreduje.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Izvolite, prof. Bojiću.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, u fokusu ovog predloga zakona je definisanje incidenata koji u značajnoj meri ugrožavaju informacionu bezbednost za čiju efikasnost treba da postoji bolja povezanost svih relevantnih faktora iz ove oblasti, a najveća podrška je u stručnom kadru tj. osoblju. Nemam uvid u stanje kadrova u ovoj oblasti, ali potenciram na neophodnost stvaranja adekvatnog kadra, što je uz dobru infrastrukturu uslov za efikasan rad sistema.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti odnosi se na zakon koji je, u svakom slučaju, jedinstven i na neki način u sferi elementarne fenomenologije. Naime, zakon sa ovom tematikom donet je u januaru 2016. godine. Evropska direktiva u julu 2016. godine. Znači, sedam meseci posle našeg zakona, a vi ste u obrazloženju naveli da je zakon u velikoj meri usklađen sa evropskom direktivom. Bolje da ste rekli da smo mi našim zakonom predvideli određena rešenja koja su kasnije ugrađena u evropsku direktivu, a ne da smo mi usaglasili naš zakon sa njihovom direktivom, što znači da se kosi ovaj vaš predlog sa zdravom logikom. Trebalo bi, a to je valjda i logično, da dete liči na roditelja, a ne obrnuto.

Rizici narušavanja bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema su veliki. Prisutne su zloupotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija. Narušena je informaciona bezbednost građana, a što je najgore ugrožena su deca na internetu. Takođe, prisutan je trend porasta visokotehnološkog kriminala. Sve stara priča, sve što su ljudi stvorili i unapredili, drugi ljudi su izigrali radi svojih interesa ili strasti.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima gospodin Mirčić. Izvolite.