Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.10.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/260-19

4. dan rada

28.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Evo, da ne bi bilo nikakve zabune, u tački 6. radi se o dokumentu radnog tela Vlade Republike Srbije. Dakle, odlukom Vlade Republike Srbije na poslednjoj sednici formirana je Radna grupa za verifikaciju jedinstvenog biračkog spiska u kojoj će pored članova Vlade i Ministarstva učešće uzeti i CRTA i CESID, kao i predstavnici međunarodnih institucija i tela. Dakle, to je jedino što se odnosi na CRTU i na CESID, dakle, da će imati pravo da učestvuju u radu Radne grupe za verifikaciju jedinstvenog biračkog spiska.

Sad vi kažete da se mi dodvoravamo nekakvim isluženim činovnicima iz EU, ne znam tačno na koga mislite, nije ni bitno. Nemamo mi potrebe bilo kome da se dodvoravamo. Srpska napredna stranka će učiniti sve da naredni izbori koji se očekuju u martu ili u aprilu 2020. godine budu najtransparentniji izbori koji su ikada održani u Republici Srbiji. Tako da niko neće imati mogućnost da uloži bilo kakav prigovor da je učinjena bilo kome šteta, da je bilo čiji glas ukraden ili da je bilo čiji glas pogrešno prebrojan i tako dalje. Dakle, to je cilj Vlade Republike Srbije i zbog toga je i formirana ova Radna grupa.

Niste u pravu, ni što se tiče instruktaže, dakle, tu instruktažu će da vrši isključivo RIK, a niste ni u pravu što se tiče ovih radnih tela. Radna tela su radna tela RIK-a. To nisu radna tela bilo koje opštine, bilo kojeg grada i bilo koje lokalne vlasti. Dakle, svako radno telo koje će biti formirano je radno telo RIK.

Ponavljam još jedanput, ja zaista ne razumem šta vam znači ta fraza – vaši birački odbori. Nema SNS nijedan svoj birački odbor. U svakom biračkom odboru vi iz opozicije ste većina i nemam ja ništa protiv toga, vi kažete da li imam nešto protiv toga. Nemam. Odlično što je to tako, ali onda bi bilo dobro da objasnite građanima Srbije, ne samo vi, čak možda ponajmanje vi, to bi trebali da objasne ovi koji bojkotuju rad parlamenta, kako je moguće da SNS pokrade bilo gde izbore u Srbiji, bilo koje izbore, republičke, pokrajinske, lokalne, predsedničke, a u svakom biračkom odboru predstavnici opozicionih stranaka imaju ubedljivu većinu u odnosu na članove SNS, bez obzira da li su članovi ili su zamenici članova biračkih odbora. Ista vam je takva situacija i sa RIK, uvek opozicija ima većinu i u biračkim odborima i u RIK i nemamo ništa protiv toga, samo hoćemo da to građani Srbije znaju.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Martinoviću.
Pravo na repliku, Vjerica Radeta i molba ako možemo da se vratimo na temu i na amandman, ne samo vama nego i Martinoviću, naravno. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Tema je amandman. Upravo ništa bliže za objašnjenje ovog amandmana od ove teme.

Dakle, kako je zamišljeno i kako je napisano u toj odluci koju je, zašto ne kažete kolega Martinoviću da li je legalno da Vlada Republike Srbije predlaže Republičkoj izbornoj komisiji bilo kakvu odluku? Pa, Vlada ne sme primirisati RIK i nema ništa sa radom RIK. E, u tom predlogu odluke stoji, da to što ste rekli, da vi hoćete da ovi izboru budu transparentni. Kako ćete pokazati transparentnost? Evo je odluka, hvala Filipe, evo je Martinoviću. Dakle, na sajtu RIK ćete izlagati zapisnike sa biračkog mesta ali tek nakon što ih obradi Zavod za statistiku. E, mi nećemo to. Evo, ovako, kolega Martinoviću, direktno zapisnik koji dođe sa terena, taj zapisnik istog momenta neka se stavi na sajt. A onda naravno da će Zavod za statistiku i članovi RIK sa stalnim sastavom biračkih odbora da vrše te logičke neke ispravke ako ih ima. Logička ispravka znači da neko tamo na biračkom mestu, neki predsednik napiše da je 100 plus 50 plus 30 da je to, ne znam, 201, na primer. To je logično da može da se ispravi ta matematička, greška. Ali, vi ste, odnosno ne vi, nego članovi Izborne komisije su se na poslednjim izborima zatvarali, samo članovi RIK iz vlasti sa ovima iz Statistike i odatle donosili određene podatke.

Ovo vam je cela istina. Dakle, mi kažemo – da, neka bude transparentno. A

Ali onih šest primeraka Zapisnika, jedan dolazi u RIK, odmah neka ide na sajt, a posle onda neka ga Statistika i članovi RIK neka ga obrade, neka isprave, eventualno neke logičke greške.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Radeta.
Reč ima narodni poslanik dr Martinović, pravo na repliku. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zapisnici se, koliko ja znam, odmah kače na vrata prostorije u kojima se održavaju izbori i u kojima rade birački odbori.

Dobro je što imate, gospođo Radeta, svoje predloge, kako treba unaprediti izborni proces u Republici Srbiji. Mi sad možemo da polemišemo do sutra da li su bolji predlozi Vlade ili su bolji vaši predlozi, ali u svakom slučaju ova polemika između vas i mene, koja svakako nije lična i nije neprijateljska, pokazuje da vlast i opozicija treba da razgovaraju kako bismo postigli konsenzus oko toga koji je to minimum standarda u sprovođenju izbora u Republici Srbiji koji garantuje i vama koji ste trenutno u opoziciji i nama koji smo trenutno na vlasti da niko posle završetka izbora neće moći da kaže da mu je naneta bilo kakva šteta ili da je bilo ko pokrao izbore.

Mislim da to treba da razumete. Nije sporno da vi imate svoje stavove i nije sporno da vi kritikujete predloge koje iznosi Radna Grupa, odnosno koje iznosi Vlada Republike Srbije. Ali, smisao ovog razgovora i svih razgovora koji se vode već tri meseca između vlasti i opozicije u Srbiji jeste da se postigne konsenzus oko toga šta je to minimalno što nam garantuje da kad se završe izbori niko neće moći da kaže - ovi izbori su lažirani, rezultati su fingirani, rezultati su pogrešni itd. Zašto je to bitno? Zato da se više nikada u Srbiji ne ponovi atmosfera koja više liči na građanski rat nego na jednu demokratsku državu.

Mi smo takvu situaciju imali 2016. godine, mi smo takvu situaciju imali, što je još neverovatnije složićete se sa mnom, 2017. godine, dva meseca su ovde članovi raznoraznih opozicionih stranaka, ne vaše, raznorazne pristalice Saše Jankovića i njemu sličnih protestvovali ovde ispred Narodne skupštine, tvrdili su da su izbori pokradeni, pa je onda Saša Radulović demantovao samog sebe i rekao da je Vučić pobedio potpuno legalno, oni su nastavili da protestuju ovde ispred Narodne skupštine, tvrdili su da su izbori pokradeni. Pa, je onda Saša Radulović demantovao samog sebe i rekao da je Vučić pobedio potpuno legalno. Oni su nastavili da protestuju ovde ispred Narodne skupštine i kad sam ih ja jedanput pitao – ljudi, ali protiv čega protestujete? Da li ste negde pokradeni? Da li je negde napravljena neka greška? Da li je neko prekršio zakon? Ne, mi protestujemo zbog toga što je Aleksandar Vučić pobedio na izborima. To se desilo samo u Srbiji, da ljudi koji su izgubili izbore protestuju zato što je neko drugi pobedio, ali ne sa jednim ili dva procenta, nego je čovek dobio podršku više od 55% birača koji su izašli na izbore.

U svakoj demokratskoj državi, kod svakog demokratski svesnog političara nema šta više da se kaže, sem da se pruži ruka i da se čestita pobedniku. Ovde su nas dva meseca sačekivali, nas narodne poslanike iz SNS, hteli su da nas biju motkama, psovali nas, vređali nas na najvulgarniji mogući način kad god smo ulazili ili izlazili iz Narodne skupštine zato što su pristalice DS, pristalice Vuka Jeremića, Saše Jankovića i tako dalje, bili nezadovoljni pobedom Aleksandra Vučića. Policija tada nije reagovala, policija je tada bila vrlo trezvena, vrlo razumna, iako je situacija bila vrlo delikatna i napeta i moglo je da se desi svašta, ali na svu sreću nije bilo težih incidenata, ali da se više ne bi ponovila takva situacija, da bilo ko može da posumnja u legalnost i legitimnost izbornih rezultata, SNS je kao stožerna vladajuća stranka u Srbiji pristala da se vode razgovori sa svim pristalicama i predstavnicima opozicionih stranaka koji u tom razgovoru žele da učestvuju kako bismo došli do saglasnosti oko toga šta je to što se tiče izbora posle čega niko, ni vi, ni mi, nećemo moći da kažemo – ovi izbori su bili neregularni, zato što SNS ne želi da bude na vlasti po svaku cenu suprotno volji građana.

Ako nas građani žele neka glasaju za SNS, ako nas građani Srbije ne žele neka glasaju za vas, neka glasaju za Dragana Đilasa, neka glasaju za Vuka Jeremića, ali hoćemo da ničiji glas ne bude ukraden, hoćemo da svačiji glas ode onoj listi ili onoj stranci kojoj je zaista i dat jer mi se izbora ne plašimo, kao što se, verujem, izbora ne plašite ni vi. Izbora se plaše oni kojih nema ovde u parlamentu i koji zato što znaju da će te izbore da izgube, unapred traže opravdanje da na tim izborima ne učestvuju. Ja mislim da građani Srbije vrlo dobro razumeju da se upravo o tome radi.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala, doktore Martinoviću.
Reč ima Vjerica Radeta. Pravo na repliku.
Mada, već vidim da ste se složili, možemo da nastavimo dalje.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Vi, gospodine Martinoviću, odlično znate da mi, kako Vučić juče reče, srpski radikali, nikada nismo bili za bilo kakvu nasilnu smenu vlasti, da smo uvek poštovali izbornu volju i da se uvek zalažemo i ova rasprava je u prilog tome da se isprave sve anomalije da bi izbori bili, koliko je moguće, kristalno jasni i čisti, i, u tom smislu rade i naši članove RIK. Jedan broj primedbi koji su imali naši članovi, već su u nekim, da kažem, to ne znam ni da li je prednacrt, na neki način će biti prihvaćeno, već je i prihvaćeno je od strane RIK-a. Ali, hajde vi budite dosledni ovome što ste malo pre govorili, isključite Vladu Republike Srbije, isključite nevladine organizacije.

Vi hoćete da oni posmatraju izbore. Neka posmatraju. Mi smo protiv. Vi imate većinu, neka. Vi hoćete da oni posmatraju rad RIK. Neka, mi smo protiv, ali neka. Morate ih isključiti iz rada. Oni ne mogu da rade, oni mogu da sede ovako skrštenih ruku, da gledaju i da beleže i tamo oneme ko ih je poslao da napiše u čemu je greška. Oni ne smeju tamo ništa da rade. Ja vam ponavljam, evo predloga odluke. Sami ste rekli na početku – hajde da ovu raspravu vratimo u Narodnu skupštinu, pa hoće da dođe, da dođe. Ko neće, ima nas ovde koji hoćemo. Hajde da ovde raspravimo sve detalje i da mi budemo ti, koji ćemo eventualno dati neke smernice RIK, koja je autonomno telo, ali jedino iz Narodne skupštine može dobijati određene smernice, promene zakona ako treba i tako dalje.

Od Vlade ne može. To odmah u startu stavlja mrlju na te buduće izbore, kakvi god da budu. Evo, pitajte Dejana Đurđevića ako meni ne verujete. Pretpostavljam da je i Branko bio, evo ga prisutan. Kako se osećao Dejan Đurđević, 30 sekundi nije znao šta će da kaže kada je predstavnik jedne nevladine organizacije pre dva dana u Novom Sadu, kada su bili na okruglom stolu, Dejan Đurđević je rukovodio tim okruglim stolom, rekao – ja neću da učestvujem ovde u radu zato što vi članovi RIK pričate kerećim jezikom, ja hoću da pričam samo sa onim ko priča ljudskim jezikom. Da li je bilo tako? Dakle, to se desilo.

Vi hoćete da takav neko ili bilo kakav, prosto, on je nevladina organizacija, on ne može da učestvuje u izbornom procesu, osim da sedi i da gleda tamo gde ga vi pustite, a da on bude deo toga procesa, da oni mogu da drže instruktaže kako je predviđeno za vanparlamentarne stranke … Vanparlamentarne stranke? Prvo, kada se izbori raspišu svi su vanparlamentarni. Naravno, parlament je u ovom sazivu do izbora novog, jasno je meni to, ali u tom izbornom smislu svi smo vanparlamentarni jer svi imaju ista prava i obaveze, od prijavljivanja liste do konačnog izbornog rezultata. Zato nemojte da …

Neka bude ovako kako pričate, ali hajde da vratimo ovde i temu nadzornih odbora, da ne pričamo o tome kako izveštava N1, kako izveštava ova ili ona novina. Hajde ovde da sednemo, da se stavi na dnevni red, da se dogovori, da izaberemo nadzorni odbor koji će odgovarati odnosu snaga u parlamentu. Nema veće demokratije, to morate da se složite.

Hajde da radi Narodna skupština, narodni poslanici svoj posao i onda možete i vi ako vas tamo neko pritiska ili vam kaže – niste uradili ovako ili onako, jeste, gospodo, mi smo sve to uradili u Narodnoj skupštini, a vi vidite zašto neko neće da bude u Narodnoj skupštini. Nas to uopšte ne zanima. Mi hoćemo da sve što je vezano za izborni proces, za izborne radnje do raspisivanja izbora da se završi ovde, a od raspisivanja izbora da to radi RIK u stalnom sastavu koji jeste i u proširenom koji će biti nakon predaje lista i da onda zaista sve bude transparentno i u skladu sa zakonom.

Ja kada sam govorila kao poslaničko pitanje o ovome, ne znam da lis te bili ovde, kolega Martinoviću, rekla sam, da zapamtite i evo sada ponavljam – ako ne prihvatite naše primedbe i ako ostane ovako, ovo će vam biti razlog zbog čega će oni koji su vas na ovo naterali da ponovo neke grupe posle sledećih izbora organizuju i da kažu ovo je nelegalno i nelegitimno i zato će vam posle izbora ponovo šetati oko Skupštine, verujte.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala gospođo Radeta.
Pravo na repliku dr Aleksandar Martinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zaista ne znam ko će posle sledećih izbora da šeta i gde, znam samo jednu stvar. Narod niko ne može da pobedi. To se pokazalo i na izborima 2012. i 2014. i 2016. i 2017. godine, a to se pokazalo i na primeru izbora za Skupštinu grada Beograda 2018. godine. Znači, nema tog Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Boška Obradovića koji može da pobedi narod. U tom smislu mi nemamo nikakve strahove.

Ja se slažem sa vama. Kao što vidite, mi smo vratili raspravu o izbornim uslovima ovde u parlament. Vama hvala što u ovom dijalogu učestvujete. Vi time pokazujete visok nivo i političke svesti, ali i svesti o interesima države.

Ono što hoću da kažem i zaista ne želim da ulazim u polemiku sa vama oko toga da li su bolji vaši ili naši predlozi, do izbora ima još dosta vremena i mi ćemo o tome da razgovaramo, ali zbog građana Srbije, a i vama da kažem da predsednica Narodne skupštine Maja Gojković će u narednom periodu, ja mislim najduže za mesec dana, da uputi pismo svim predsednicima poslaničkih grupa da dostave svoje predloge za članove nadzornog tela Narodne skupštine koje treba da nadgleda sprovođenje izbora koji će biti 2020. godine, tako da će i vaša stranka, gospođo Radeta, imati priliku da da svoje predloge. Evo, sada to kažem kao neku vrstu ekskluzivni informacije. Dakle, imaćete i vi svoje predstavnike i moći ćete da vrlo konstruktivno učestvujete u radu ovog nadzornog tela.

Ono što je važno da građani Srbije znaju i mi iz SNS na tome insistiramo, na izborima 2012. godine, govorim od 2012. godine zato što je SNS na tim izborima pobedila i preuzela odgovornost za vođenje države. Dakle, izbori 2012. godine, izbori 2014. godine, izbori 2016. godine, izbori 2017. godine sprovedeni su po zakonima koje su doneli oni koji sada bojkotuju rad parlamenta. Sprovedeni su po Zakonu o izboru narodnih poslanika, po Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti. To su dva ključna zakona na koje se oni sada žale, a koje su oni doneli.

Kada su oni bili na vlasti ti zakoni su bili odlični, ni jedna odredba im nije smetala, sve je bilo demokratski, sve je bilo evropski, sve je bilo u skladu sa najboljom mogućom evropskom regulativom. Kada su izgubili izbore i kada su počeli redom da gube izbore od 2012. pa do 2017. godine, onda su se setili da ne valja Zakon o izboru narodnih poslanika koji je donet 2000. godine, doneo ga je DOS, pa onda ne valja Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, donela ga DS 2011. godine i sa čitavim nizom drugih propisa koje su sve oni donosili. Nemate ni jedan zakon koji smo mi doneli ili koji je suštinski izmenjen za vreme mandata SNS i to je ono što njih u stvari najviše boli.

Mi smo njih pobeđivali po pravilima koje su oni sami propisivali dok su oni pobeđivali na tim izborima, a pobeđivali su znate i sami kako. Veliko je pitanje da li su i pobeđivali. Dok je SRS bila jedinstvena, mi smo uvek imali više poslanika u onim apsolutnim brojevima od DS. Da li je tako? Uvek smo mi bili, čisto matematički gledano, pobednici izbora, ali nismo bili u situaciji da formiramo Vladu zato što su neke druge stranke pravile političke kombinatorike i formirale skupštinsku većinu. Dakle, mi smo njih i tada pobeđivali, samo nismo uspeli da formiramo vlast.

Kada smo 2012. godine uspeli da formiramo vlast, onda su oni shvatili, tj. počeli su da traže opravdanje za svoje izborne neuspehe i to je sada kulminiralo 2018. i 2019. godine da kažu – ni jedan zakon u Srbiji koji se odnosi na bilo koje izbore, ni jedan propisi koji se odnosi na bilo koje izbore, ni na predsedničke, ni na republičke, ni na pokrajinske, ni na lokalne, sad sve to ništa ne valja zato što na tim izborima pobeđuje SNS. Ovo sam rekao zato da bi građani Srbije razumeli da smo Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Boška Obradovića i sve druge pobeđivali po zakonima Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Borisa Tadića.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Martinoviću.
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.