Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.11.2019.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/311-19

1. dan rada

28.11.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 19:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, pristupamo postavljanju poslaničkih pitanja u vremenu od 16.00 do 19.00 časova, saglasno članu 205. Poslovnika Narodne skupštine.
Pre nego što pređemo da postavljamo poslanička pitanja, dozvolite mi da vas podsetim na odredbe Poslovnika Narodne skupštine koje se odnose na način postavljanja poslaničkih pitanja.
Izlaganje narodnog poslanika koji postavlja pitanje ne može da traje duže od tri minuta.
Posle datog odgovora na poslaničko pitanje imate pravo da u trajanju od najviše tri minuta komentarišete odgovor na svoje pitanje ili postavite dopunsko pitanje i po dobijanju odgovora date izjašnjenje o odgovoru u trajanju od najviše dva minuta.
Nisu dozvoljene replike i ukazivanja na povredu Poslovnika, u skladu sa članom 216. i u skladu sa tim molim da podneste prijave za postavljanje pitanja.
Najpre će dobijati reč narodni poslanici koji ne pripadaju ni jednoj poslaničkoj grupi, a zatim poslanici od najmanjoj prema najvećoj poslaničkoj grupi.
Prelazimo na postavljanje poslaničkih pitanja.
Prvi prijavljeni je poslanik Muamer Zukorlić. Izvolite.
...
Stranka pravde i pomirenja

Muamer Zukorlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predstavnici Vlade, moje prvo pitanje se odnosi na socijalna i zdravstvena prava učenika verskih škola.

Naime, bio sam sudionik donošenja zakona o crkvama i verskim zajednicama 2006. godine i smatrali smo da smo tada konačno otklonili nepravdu koja je trajala svo ono komunističko vreme u pogledu prava učenika verskih škola.

Međutim, nekoliko narednih godina, skoro više od decenije se nismo suočavali sa tim problemom. Zadnjih meseci dobijam sa terena žalbe na tu temu da pojedini učenici verskih škola zapravo imaju problem da ostvare svoje zdravstveno i socijalno pravo zbog određenih dopisa ili uredbi koje su došle od strane nadležnog ministarstva.

Moje pitanje je zašto smo ušli u taj problem i kada i kako ćemo to rešiti, s obzirom da u zakonu nemamo taj problem, ali su očito u pitanju različita tumačenja ovog pitanja u pogledu shvatanja pojma šta su zvanične škole, odnosno škole koje rade u okviru sistema obrazovanja Republike Srbije.

Moje drugo pitanje se odnosi na to kada će se razmotriti ili nadam se, ukinuti odluka o zapošljavanju u javnom sektoru? Pre svega me zanima školstvo, jer sam po poziciji predsednika Odbora za obrazovanje upućen u sve ono što se tiče te oblasti.

Sada imamo toliko nagomilanih problema od enormno velikog broja privremeno uposlenih u školama, koji zapravo stvaraju koncentraciju nekvaliteta i nemogućnosti motivacije, nemogućnosti, zapravo, afirmacije samog kvaliteta, pre svega, nastavnika u tim školama i otvaranja mogućnosti različitih zloupotreba uticaja na te ljude, s obzirom na njihov nerešen status u školama, što se u zadnje vreme drastično odražava na kvalitet u školama, odnosno u sistemu obrazovanja.

Smatram da bi bilo od izuzetne važnosti preispitati ovu odluku, da li u celosti, pretpostavljam da bi to bilo najlakše i najefektnije, ali ako ne, barem da se pokuša analizirati negativne refleksije vezane za školstvo, gde su zaista, dakle, negativne posledice veoma prisutne.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Zoran Đorđević.

Zoran Đorđević

Poštovani poslaniče, dobro sam upoznat i pričali smo o tome i ja sam razgovarao sa ministrom Šarčevićem, koji nije ovde, dogovoreno je sa njim da on da odluku, s obzirom da bi medrese ušle u sistem i da bi mogle da steknu pravo iz socijalne zaštite, nama je potrebno da se one nađu u sistemu školstva Republike Srbije.
Nama je potrebno da samo ministar Šarčević donese tu odluku i po njegovom obećanju, a imali smo i dva sastanka na tu temu, ta odluka se očekuje vrlo brzo i tog trenutka ti problemi će nestati. Toliko i hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima predsednica Vlade.
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

| Predsednica Vlade RS
Hvala vam.
Dakle, svakako što se tiče prvog pitanja socijalnih i zdravstvenih prava učenika u verskim školama, to je nešto što svakako mi, ako je do sada postojalo, ova Vlada to ukidala nije i kao Vlada nismo ni u jednom trenutku ni u bilo kojoj oblasti ograničavali prava koja su već bila data.
Trudili smo se da uvek širimo dodatno ta prava i time unapredimo kvalitet života svih naših građana.
Koliko vas razumem, vi skrećete pažnju na pojedinačne probleme, ne kao na sistemski problem, i vi mi svakako prosledite, pa ću ja razgovarati sa ministrom Šarčevićem i sa ministrom Đorđevićem, koji su to pojedinačni problemi, pa ćemo videti o čemu se tu radi i ispraviti ako postoji greška sa naše strane.
Što se tiče zapošljavanja u javnom sektoru, ja ću ponoviti po ko zna koji put, mi ćemo na kraju ove godine verovatno predložiti potpuno ukidanje tog zakona, odnosno da ne postoji više zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, ali ćemo i dalje zadržati Komisiju za zapošljavanje, zato što moramo da nastavimo sistem kontrole, pa svakako i kroz centralni registar obveznika socijalnog osiguranja CROSO, ali i kroz Vladinu Komisiju, kako ne bi došlo ponovo do prekomernog zapošljavanja po različitim resorima, ne samo u okviru lokalnih samouprava, nego i u okviru domova zdravlja, škola, svih institucija u okviru kojih spada zapošljavanje u javnom sektoru.
S druge strane, ponavljam, zabrana zapošljavanja u javnom sektoru nikada nije stajala na putu tome da tamo gde su potrebni dodatni kadrovi u smislu da nedostatak kadrova kompromituje nivo usluge koja se pruža građanima, da komisija ne dozvoljava zapošljavanje.
Samo u sektoru zdravstva mi smo tokom prošle godine zaposlili 4.000 ljudi. To je prošle godine, a ove godine i više i toga. Dakle, kako medicinskih radnika, doktora, tako sestara i tehničara. Nismo zaista, osim u vanrednim okolnostima, dozvoljavali zapošljavanje dodatne administracije, ali ljudi koji su tamo, vode računa o pacijentima, od Vladine komisije su dobijali dozvolu za zapošljavanje. Isto tako je u školstvu.
Najveći problem u ovom trenutku svakako imamo u sistemu socijalne zaštite. Tu je komisija radila nešto sporije ili ta obrazloženja, zahtevi za nova zapošljavanja nisu bila dovoljno dobra, ali to je jedan problem o kojem sam ja razgovarala sa timom u Vladi pre dva dana, u utorak, i dogovorili smo poseban sastanak zato što nam tu fali 790 ljudi.
Što se tiče školstva, dakle, apsolutno ako postoji potreba i ta potreba se obrazloži, postoji prostor u okviru plata, dakle budžeta za plate, automatski ide dozvola za zapošljavanje, ali sve to će biti drugačije ponovo od 1. januara 2020. godine, gde ćemo mi to relaksirati sa tim što zadržavamo kontrolu da ne bi došlo ponovo do iskakanja iz budžeta i ponovo ogromnih troškova za koje svi znamo koliko nam je trebalo vremena samo da uvedemo to pod neke normalne okvire od 2014. godine, pa na ovamo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić. Izvolite.
...
Stranka pravde i pomirenja

Muamer Zukorlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Zahvaljujem na odgovorima.

Dakle, pitanje socijalnih i zdravstvenih prava učenika verskih škola jeste u dimenziji sistemskoj. U pojedinim ponašanjima imamo i slučajeve pojedinačne, ali sistemsko je, jer, kao što sam kazao, iz nadležnog ministarstva su otišli određeni dopisi prema centrima za socijalni rad koji su bili na neki način nejasni, čak neki koji su kazali da to pitanje nije rešeno, a nije rešeno zbog različitog tumačenja zakona, jer verske škole su tada, po Zakonu o verskim zajednicama, izuzete iz obaveze akreditovanja kroz akreditaciona tela u okviru obrazovnog sistema Republike Srbije i tu je upravo ostala neka vrsta pravne praznine za verske škole koje su legalne i legitimne, a nisu prošle sistem akreditacije ostalih škola. Zato je ovde samo potrebno tumačenje ili određeni akt, kako je ministar kazao, ministra za prosvetu ili Ministarstva za prosvetu, koji će jasno potvrditi, dakle zvanično iz tih škola, kako zapravo na terenu ne bi bilo različitog tumačenja ili eventualnih zloupotreba u selektivnom ponašanju.

Svestan sam da ova Vlada nema ni ideološki animozitet prema verskim školama i to rasterećuje celokupne odnose i zato verujem da će se ovome sigurno pristupiti u pozitivnom rešavanju, kao što me raduje najava da će se pokrenuti inicijativa za ukidanje zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Nadam se da ćemo i do tada iskoristiti ovu mogućnost izuzetnog ili selektivnog upošljavanja tamo gde postoji stvarna potreba kako školski sistem ne bi trpeo, kako sam u prethodnom izlaganju i kazao.

Moje dodatno pitanje se odnosi na kladionice u blizini prosvetnih objekata. Nije prvi put da ovu temu pokrećem, ali s obzirom da se i dalje nismo makli napred u pogledu rešavanja ovog problema, pogotovo kada dolazim sa prostora ili na prostoru kao narodni poslanik dolazim iz Novog Pazara i Sandžaka. Općenit imamo tamo jedan opšti haos kada su u pitanju kladionice.

Naše nezvanične informacije su da je većina kladionica u Novom Pazaru nelegalne i bez dozvola za rad, bez određenih ispunjenih uslova, a ono što je očigledno i nije informacija, već se može svako uveriti, jeste da se ne poštuje zakonski propis udaljenosti, propisane udaljenosti kladionica od škola općenito, verskih objekata takođe. Dakle, to je nešto što postaje alarmantno i sa čime bi se morali suočiti i dobiti odgovore zašto se toleriše ovo bezakonje koje je izuzetno štetno za našu decu, za mladost općenito.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Mladen Šarčević. Izvolite.

Mladen Šarčević

Dobar dan svima i moje poštovanje.
Dozvolite mi da kažem nekoliko bitnih rečenica koje se odnose na ovo što je gospodin Zukorlić rekao.
Činjenica je da mi u sistemskim zakonima ne prepoznajemo vidove obrazovanja koji nisu u našem obrazovnom sistemu. To su i policijske i vojne i verske škole. Time ne znači da ne prihvatamo da postoje učenici u dobi koji to pohađaju i koji mogu ostvariti druga prava i to stoji da mi u trojnim razgovorima sa Ministarstvom za rad i socijalna pitanja regulišemo.
Ono o čemu sam ja više puta pričao i sa drugim verskim zajednicama, imaću i sastanak sa ljudima iz sinoda Pravoslavne crkve. Činjenica je da bi bilo dobro da se sve verske škole na neki način priključe celokupnom obrazovnom sistemu, što ne narušava osnovnu bit onoga što oni radi, a taj plan i program i kurikulum koji se odnosi na verski deo nastave potpuno je autonoman za ljude koji se bave i obrazovanjem u oblasti pravoslavnog, katoličkog i islamskog dela nauke u veri. S druge strane, postoji i obaveza da se izbalansira odnos opšte obrazovnih predmeta.
Imamo tu jedan veliki problem za te ljude. Oni se obrazuju u tim školama i pretenduju da rade kao verski učitelji. Mali su fondovi časova. Znači, tim ljudima su i onako male plate. Na malom procentu ne mogu da naprave karijeru.
Ako im ponudimo ovu opciju, a ne diramo ono što se zove osnova učenja o veri, nego damo ovaj kvalitet koji se odnosi na opšte obrazovne predmete, omogućujemo da se sva druga tela, i Nacionalni prosvetni savet i Odbor za obrazovanje i svi drugi koji učestvuju u tome, znači, legalizujemo nešto što rade druge države.
Veoma često su u mnogim državama Evrope upravo ove škole priključene sistemu. Znači, sistem ih prepoznaje.
Dobro bi bilo za te mlade ljude da sutradan, ako nemaju posla kao verski nastavnici, mogu da izađu na tržište rada.
Čisto je to moj predlog svima, pa evo kažem ga i javno. Više puta sam govorio o raznim zajednicama, a da podržavamo formiranje ustanova koje se bave tim obrazovanjem za verske potrebe. Činjenica je da sa katoličkim predstavnicima radimo na tome da se akredituju studije u Subotici, koji će raditi upravo vezano za katoličko obrazovanje.
Sto posto podržavam vaš zahtev i ne mislim da tu treba nikoga moliti, nego primeniti zakon kada su u pitanju i objekti koji ne priliče da budu u zoni koje treba da škole pokriju i to apsolutno podržavam. Mislim da je to pitanje odlično. Inspekcije treba da počnu da rade svoj posao i da imaju određeno vreme i nalog bez ikakvog pardona. Ko god je uložio šta god, prekršio je zakon.
Ako dozvoli premijerka, mislim da je jako važno, o tome stalno pričamo, posebno koleginica Đukić Dejanović i ja, a vezano je za priču o zapošljavanju ljudi koji rade u prosvetnom sistemu.
Od početka izjavljujem glasno i jasno da je to greška u sistemu, da su oni loše prepoznati kao ljudi koji čine birokratski deo tog sistema, a to su slobodne nastavne norme koje državu ne koštaju ni dinara više, ni manje. Oni su se neopravdano našli u tim opancima i sada čekaju da se odblokira zabrana. Tu imamo 20.000 mladih žena koje su sposobne za rađanje, koje ne mogu da počnu da se bave roditeljstvom stoga što će izgubiti pravo za stalno zaposlenje.
Verujem da, ako to uradimo, imaćemo jedan bebi-bum za dve godine. Hvala.