Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 29.11.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/311-19

2. dan rada

29.11.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 05:40

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, osim toga treba da se formira grupa koja će da se bavi ne samo u okviru Ministarstva poljoprivrede, već i Ministarstva finansija, pa ako hoćete i vašeg Ministarstva kao resornog za pitanje doprinosa da se doprinosi ubuduće za poljoprivredne penzionere tako obračunavaju na osnovu prihoda i korisne površine zemljišta.

Šta to sad znači da neko ima neko imanje koje jedva i obrađuje, stara mehanizacija, neko poseje nešto, pa da li će da nikne ili neće? Sa druge strane, imate ljude koji su zaista ozbiljno bili u mogućnosti da ulože u poljoprivrednu proizvodnju veći prinosi i tako dalje i normalno je da treba u tom pravcu da razmišljate.

Ovo što ste rekli, lepo ste razdvojili, hvala vam za tu informaciju da ja ne nagađam i ne tražim po nekim sajtovima nešto što nije tačno.

Dakle, sve ovo što se obračunava i što im stoji kao dug i vodi se kao dug za zdravstvo, sve mora da se otpiše, jer verujte, oni tu uslugu nisu koristili. Nemoguće je da nešto plaćaju, i to retroaktivno za nešto što nisu bili u situaciji da koriste. Ako je jedan domaćin jedini osiguranik u porodičnom gazdinstvu, ne samo da on nije mogao da se leči i veći članovi njegove porodice koji preko njega overavaju zdravstvene knjižice.

Tu je bio ministar Lončar, pre par meseci, sad stalno imamo sve ove, kako vi hoćete da kažete te tzv. sistemske zakone, kada smo govorili o Zakonu o zdravstvenom osiguranju on je takođe rekao da on za to nije znao i da je nekorektno da se to plaća. Pa, ako je to tako odmah im to skinite sa ovog duga, neka radi tamo Poreska uprava, neka izdaju nova rešenja, a posle da se vidi i za ovo drugo. Ako se i dalje tako nastavi i u 2020. godini da se gomila, mnogi od njih su i odavno ispunili uslove za penziju, od toga onda nema ništa. Posle su izbori, čeka se sastav nove Vlade, gledajte da to što pre uradite jer to ljudi traže.

Da li mi verujete, gospodine Đorđeviću, imate tu vaše kolege koji su predsednici opština i koji mi u nekim opštinama učestvujemo u vlasti, ljudi poljoprivrednici od samog jutra, kako znaju da će da se otvore vrata opštine, dolaze i pitaju predsednika šta ćemo da radimo sa našim dugovima. Oni znaju za ta vrata gde da kucaju. On tamo kada ode u poresku upravu dođe ili, ne daj Bože, plenidba svega, uzima im kuće i mašinu i opreme.

Ono što je trebalo time da se uradi kada je u pitanju ova pretplata, što se tiče RTS da tačno pogledate koliko je, jer oni mnogo para crpe iz budžeta, a to je neprimereno i taj „leks specijalis“ što je donet i sad sa ovom taksom od 255 dinara, da vi vidite lepo koji je to bezobrazluk i koliko se na objekte koji služe za ishranu, za čuvanje stoke i za druge namene poljoprivrednika naplaćuje taksa za RTS?
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Jovanović.
Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović. Povreda Poslovnika.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Marinkoviću, primetili ste me konačno. Javio sam se u skladu sa članom 104.

Vama je sada smešno. Vi veoma dobro znate da ste prekršili Poslovnik, iako to nećete priznati i veoma dobro znate da ste i te kako imali ne samo procesne mogućnosti, već i procesnu obavezu da mi date reč.

Gospodin Đorđević je meni odgovarao, potpuno pogrešno protumačio moje izlaganje i pričao o nekakvoj odluci Ustavnog suda.

Ja sam tu odluku, gospodine Đorđeviću, pročitao mnogo pre vas, ali vi je izgleda niste pravilno shvatili.

Koji su argumenti koje je taj Ustavni sud upotrebio i koje ste vi naveli? Kaže – opravdan cilj Vlade. Dakle, nije protivustavan zakon zato što je cilj Vlade opravdan?

Pa, kakav Ustavni sud može ciljeve Vlade da ocenjuje da li su opravdani ili ne? Da li je to žuti Ustavni sud, evo, prvo nam to recite, jer sudovi čas valjaju, čas ne valjaju. Tužilaštva čas valjaju, čas ne valjaju. Univerzitet čas valja, čas ne valja.

Drugi argument, kaže da je oduzeto penzionerima srazmerno njihovoj finansijskoj moći. Pa, zar je to argument da se otme penzionerima ono što su pošteno zaradili? Ja mislim da nije. Da je to respektabilan Ustavni sud ,to ne bi bio argument.

I, poslednje, vi kažete – u redu je da se otme penzionerima zato što je privremeno. Do kog trenutka je privremeno? Koliko godina može da bude privremeno? Vi ste najavili – biće godinu dana, pa je bilo mnogo duže od toga. Ako je u redu godinu, ako je u redu četiri godine, onda može biti i 40 godina, opet je privremeno, ili sto.

Dakle, odlučite da li sudovi i druge institucije u Srbiji vrede ili ne vrede, da li se njihove odluke poštuju ili ne.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo završavam i neću se više javljati.
Dakle, ne može kada vam odgovara, onda su dobri, a kada vam ne odgovara, onda su žuti lopovi, ovakvi i onakvi.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Šaroviću.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u Danu za glasanje?
(Nemanja Šarović: Ne.)
Hvala vam na razumevanju.
Narodni poslanik Marijan Rističević, povreda Poslovnika.
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, član 107. stav 7. i 8.

Zbog toga što se ne pridržavate Poslovnika i što niste izrekli meru u skladu sa ovim članom sa stavom 7. i 8. ja ću lepo sada da odem kući, a vi izvolite i dalje ne morate primenjivati odredbe ovog Poslovnika.

Ako je prethodni govornik govorio o povredi Poslovnika, ja ne znam onda čemu ovo vodi? Bila je klasična replika i vi ste to dopustili po ko zna koji put.

Hajde da taj poslanik nije više puta zloupotrebljavao ove odredbe, pa nekako i da pređemo preko toga, ali vi se izvinjavate, ne primenjujete Poslovnik i ja tražim da se u Danu za glasanje izjasnimo o ovome, a sada ću lepo zbog vaše povrede da idem kući. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Rističeviću. Hvala i na kritici.
Smatram da nisam povredio Poslovnik.
(Marijan Rističević: Ne, ja sam!)
Svako ima svoj način i percepciju.
Neki me optužuju zašto se nekom obratim sa profesore, gospodine, što se izvinem, ali ja ne mogu svima da ugodim. Hvala vam.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u Danu za glasanje?
(Marijan Rističević: Jel si ti gluv?)
Hvala.
(Narodni poslanik Marijan Rističević je šutnuo karticu.)
Reč ima ministar Zoran Đorđević.

Zoran Đorđević

Kada je u pitanju PIO fond, slažem se sa vama i tu treba da se vrlo pažljivo radi, ali morate da budete svesni toga da kada je u pitanju nagomilavanje dugova, mi moramo da prvo rešimo prethodno kako i na koji način ćemo da ubuduće radimo i kako će se plaćati ti porezi i doprinosi, jer za sada, ovako kako stoje stvari, nama se dugovi i dalje nagomilavaju, tako da i kada bi sada počeli da rešimo, ništa, samo bi jurili i sve buduće dugove.
Znači, mora Ministarstvo poljoprivrede da, zajedno sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom rada, napravi kriterijume i kako će se ubuduće plaćati porezi i doprinosi, da to bude na realnim osnovama, da imamo jedne potpuno nove kriterijume koji će onima svima koji do sada nisu mogli da plaćaju, omoguće da plaćaju ubuduće i onda da vidimo kako da izađemo iz svega toga i kako da se ti dugovi, da kažem, anuliraju.
Ono što je bitno, samo jednu stvar ste rekli pogrešno. U redu je to za zdravstvo, šta nije plaćeno i možda se neko lečio, možda neko nije, ali to ne ulažu samo za trenutno lečenje, već i za budućnost, jer u perspektivi onog trenutka kada postanu poljoprivredni penzioneri, za njih će to zdravstveno da uplaćuje PIO fond, a mi nemamo priliv sredstava, imaćemo samo nove penzionere.
Dug je veliki i ako umete da smo mi uspeli da ono što iz budžeta dajemo da je sada na nivou nekih 22% u ovoj godini, a sledeće godine 20%, ono što dotiramo iz budžeta, a ako uzmete podatak da je 2,6 milijardi, od toga 6% da se samo pokriva iz njihovih poreza i doprinosa, to nekih 2,45 milijardi svakog meseca mi dotiramo iz budžeta. Kada se to pomnoži sa 12, to ispadne nekih 29,3 milijardi, što pravi dodatni deficit PIO fondu. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine ministre.

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite, pravo na repliku.