Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Milićeviću, dobro je da se diskusija vodi i to jeste suština Narodne skupštine, ali da se vodi diskusija među neistomišljenicima. Znate, ovo je ja mislim po prvi put da na ovaj način predsedavajući dozvoli da razmenjuju replike ljudi sa jedne izborne liste. Vi, ako imate nekakve sumnje u sopstvenu politiku, onda bi bilo dobro da te sumnje razmenite negde drugo, a ne u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Dakle, do god je trajala rasprava između poslanika koji su sa različitih izbornih lista, to je u redu i treba dozvoliti, ali ovo je zaista zamislite, sada ja kao prozovem Milorada Mirčića, evo replika, pa da nastavimo tako do ujutru. Ako će to biti princip funkcionisanja Narodne skupštine ja se slažem, jer meni se ne sviđa gospodin Milorad Mirčić, mada smatram da je mnogo veći ekonomski stručnjak od na primer ovoga tamo koji se lažno predstavlja, kao ekonomski stručnjak, ali da vidimo, da utvrdimo neka pravila koja će važiti za sve. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Šaroviću, gospodin Rističević je predstavnik jedne poslaničke grupe. Jedno je izborna lista, drugo su poslaničke grupe. Gospodin Arsić je predstavnik druge poslaničke grupe. Rekli ste da je dobro da se vodi rasprava. Tokom dijaloga, gospodin Arsić je pomenuo gospodina Rističevića. Na meni je da omogućim gospodinu Rističeviću da odgovori i da omogućim taj dijalog. Nije logično, naravno, da se vodi u okviru iste poslaničke grupe i tu se sa vama slažem.
Što se tiče istomišljenika i da li se rasprava vodi o istomišljenicima. Pa, ne moraju ni istomišljenici uvek misliti isto, jer kada bi o svim pitanjima mislili isto onda ne bi mislili dovoljno. Zahvaljujem.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Da)
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Reklamiram član 107.

Gospodine Milićeviću, mi srpski radikali trudimo se da učestvujemo u radu ove Skupštine. Učestvujemo kao prava opozicija, možda je nekada uzavrelija rasprava, možda je ta rasprava žešća, ponekad se napravi neki incident, ne treba kriti, pa se to svede na neki lični nivo. Ali, nemojte molim vas, kao predsedavajući da dozvolite da smo mi ovde svi prisutni ikebane, a da određeni poslanici jedan drugom nabacuju kako se to kaže, u običnom žargonu replike. To stvarno nema smisla.

Gledajte, zašto ja insistiram da nas zaštitite. To je toliko intelektualno pražnjenje da je prosto potreba da se otvore vrata da izađe ta pamet iz ove prostorije da ne bude zatvoreno u ovoj prostoriji. Toliko čujemo tog intelektualnog, toliko čujemo tog nečeg što su smernice budućnosti. Pa od Rusije, EU, pa koliko izvozimo, koliko uvozimo, pa onda vrhunac je svega taj cinizam međusobni kada kažu jedan drugome, drago mi je što razumete, a znaju i jedan i drugi da to nije istina.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Mirčiću, ja nikada nisam sporio spremnost SRS da učestvuje u raspravi, kao što ni vi ne možete sporiti moju spremnost da samo uvek spreman da omogućim poslanicima da govore. Nikada nisam uskraćivao pravo na to. Dakle, gospodin Arsić, da ne ponavljam je pomenuo gospodina Rističevića, ja to zaista ne vidim kao igru. Na meni je kao predsedavajućem samo da omogućim da odgovori na pitanje. Nikada nameštene utakmice nisam igrao. Čuo sam ali nikada nisam igrao.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Da, u skladu sa Poslovnikom želim da se izjasni Narodna skupština.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Rističeviću vi želite povredu Poslovnika? Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Gospodine predsedavajući, član 103. i član 104.

Molim da sekretar mi dostavi podatke koliko replika je danas imala moja poslanička grupa, koliko povreda Poslovnika, a koliko je to imala opozicija. Neću uopšte da ulazim zašto su povrede Poslovnika bile u replikama, pretvorene u replike, ali samo da ne bude da ste bili pristrasni i na mojoj strani. Da se ustanovi koliko sam ja to imao replika i povreda Poslovnika uključujući i ovu za celu ovu poslaničku grupu, pa možete ako dozvoli i ova brojnija grupa i za njih, a da utvrdite koliko je imala strana koja protestvuje. Mislim da bi to bilo pošteno i prema njima i prema nama. Što se mene tiče repliku sam iskoristio bez ikakvog dogovora sa gospodinom Arsićem zato što me prozvao i pitao da li znam šta se dešavalo posle sankcija sa Rusijom.

Odgovorio sam mu da je trebalo vreme da prođe da od sadnje dođemo do zrelog voća koje smo izvozili u količinama koje sam govorio i rekao da ne smemo napustiti ni Rusiju ni EU, zato što na EU imamo solidan posao sa malinama. E, to je bilo jedino da naši gledaoci, naši malinari, naši voćari iz tih diskusija zaključe da mi moramo da idemo i sa Rusijom i sa EU. To je bila moja namera. Apsolutno tvrdim, mogu na poligraf da idem da ništa nisam dogovorio sa gospodinom Arsićem. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Rističeviću.

Naravno, da namera mene kao predsedavajućeg nije pristrasnost, ni u kom slučaju. Naprotiv, pokušavam sve vreme da pronađem ravnotežu između poštovanja prava i pozicije i opozicija. Informacije koje ste zatražili dobićete upravo od sekretara Narodne skupštine.

Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović. Povreda Poslovnika.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Milićeviću, evo ja ću da podržim ovu inicijativu gospodina Marijana Rističevića. Mislim da je ona zaista dobrodošla. Dakle, da utvrdite koliko je puta neko iz poslaničke grupe SRS ukazao na povredu Poslovnika, a koliko su puta to uradili ovi koji pripadaju vladajućem režimu. To bi zaista pokazalo koliko mi kvalitetno radimo svoj posao, koliko ukazujemo na sva kršenja Poslovnika koja dolaze do strane poslanika vladajuće koalicije, i sa druge strane, koliko poslanici vladajuće koalicije zloupotrebljavaju procesna ovlašćenja koja su im data Poslovnikom.

Još bi zanimljivije bilo pogledati koliko su puta oni prekršili vreme. Ne govorim o ovim delovima sednice kada se to toleriše jednima i drugima, kad god su aršini isti ja sam saglasan, ali vi veoma dobro znate da je ovde redovna pojava, da se uvek dozvoljava predstavnicima vlasti da govore praktično neograničeno, da im replike nekada traju ili povrede Poslovnika po pet minuta, i da se po pravilu uvek sednica prekida kada treba da govori neko iz opozicije. I, vi ste ne znam zašto došli na ideju da kada proglasite pauzu od dva minuta, pet ili sat vremena, potpuno je svejedno, da nakon toga onaj ko je bio u sistemu prijavljen za repliku ili za povredu poslovnika da on više na to nema pravo. Tamo u Poslovniku kada stoji da se ukazuje na povredu Poslovnika neposredno po učinjenoj povredi to može biti i posle sedam dana ukoliko je pauza u radu trajala sedam dana.

Dakle, bitno je da je neposredno kada se nastavi sednica i tu pauze ne mogu uticati na bilo koji način. Mi ćemo svakako biti ponosni pred građanima Srbije da vi saopštite koliko smo mi bili aktivni i koliko vam nismo dozvoljavali da kršite i ovo malo prava koje imamo u skladu sa Poslovnikom.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Šaroviću.

Naravno da ćete dobiti kompletnu informaciju, i vi i kolega Rističević.

Što se tiče vremena i ako govorimo o toku sednice popodnevnom delu zasedanja, a možemo i prepodnevnom, mislim da nisu postojali dvostruki standardi i dvostruki aršini, i mislim da sam se tokom predsedavanja trudio da omogućim i poslanicima opozicije i poslanicima pozicije da iznesu svoje stavove, pri tome, ne želeći da im onemogućim ili prekinemo misli, i vi to jako dobro znate, nema razloga da to spočitavate.

Mislim da danas tokom dana, koliko je meni poznato nijednog trenutka nismo napravili pauzu shodno članu 112. nego smo omogućili da se poslanici obrate i kroz povrede Poslovnika i naravno, omogućili replike, jer to je demokratska rasprava i demokratsko sučeljavanje mišljenja. Ja to zaista ne želim da uskratim.

Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Izvolite.