Osma sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.12.2019.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šestoro, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik, Đorđe Vukadinović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, koji je podneo Narodnoj skupštini 27. septembra 2018. godine.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Izvolite, kolega Vukadinoviću.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Zahvaljujem.

Predlog je od septembra ove godine, ali zapravo sama ideja inicijalna jeste od prošle godine kada smo razmatrali ovaj Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i tada sam u formi amandmana predložio nešto što je sada pretvoreno u predlog za izmenu i dopunu zakona.

Sticajem okolnosti, poslednjih meseci taj moj predlog je postao neočekivano aktuelan, s obzirom na ove afere koje se pletu i koje se dešavaju u vezi sa našom namenskom industrijom, pre svega afera „Kruškik“, ali nije to samo „Kruškik“, „Kruškik“ je više samo simbol i zbirno ime za niz čudnih stvari u vezi sa našom industrijom naoružanja i raznima interesima i intrigama koje se pletu u vezi sa tim.

Dakle, stoga je moj predlog podnet pre svih ovih afera, išao u pravcu da se iz ovako važne i osetljive, za državu važne i u svakom pogledu i međunarodno osetljive tematike kao što je proizvodnja i prodaja, odnosno promet naoružanja, da se isključe privatni posrednici. To zvuči samo na prvi pogled radikalno, u suštini je logično. Ako taj, recimo "Krušik", ali naravno i druga preduzeća namenske industrije, ima svoju službu prodaje i svoju komercijalu i ume da pravi ugovore, decenijama unazad je prodavao oružje, ako postoji ovlašćeno državno preduzeće, to je "Jugoimport - SDPR", znači ovlašćeno državno preduzeće i jednim i drugim sada upravljaju vladajuća stranka, odnosno njihovi kadrovi, ali svejedno, državno preduzeće koje se bavi prodajom, prometom naoružanja, plus, kao što je reko - proizvođači sami to mogu da direktno prodaju.

Ne vidim za šta su nam potrebni još i posrednici, pa da onda lomimo glavu i gledamo da li mi istražujemo istinu i pravdu ovih meseci ili zapravo prisustvujemo nekom ratu privatnih dobavljača koji se međusobno prepucavaju u borbi za većim profitima, i da ne lomimo glavu oko toga ko je kome tata, mama, brat, kum, nego da ovako važno područje, važan sektor ostane u državnim rukama, a ova preduzeća, razni tekstovi, gimovi i ostalo, neka nastave da se bave onim čime su se i bavili izvorno kada su formirani u proizvodnji plastike do metalnih odlivaka i slično, pa neka u toj oblasti pokazuju svoje trgovačke i poslovne sposobnosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za - dvoje, protiv - niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Đorđe Vukadinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora, radi utvrđivanja činjenice i okolnosti ubistva gospodina Olivera Ivanovića, predsednika građanske inicijative "Srbija, demokratija, pravda", počinjenog u Kosovskoj Mitrovici, dana 16. januara 2018. godine, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović, Đorđe Vukadinović i Slaviša Ristić, 5. marta 2018. godine.
Da li narodni poslanik Đorđe Vukadinović želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Izvolite.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Da, ali samo kratko, što reče neko od koleginica maločas. Nema se tu šta novo reći ukoliko većina skupštinska ne vidi potrebu u smislu duga prema gospodinu Ivanoviću, i samo što je učinio za Srbe na Severu KiM i opštine KiM, i s obzirom na tragičnu smrt i ubistvo koje će još malo pa dve godine, s obzorom na manipulacije i zloupotrebe koje se u vezi sa tim ubistvom pletu, u koji su umešani mnogi centri, rekao bih obaveštajni, politički, špijunski, i u zemlji i u inostranstvu, dakle s obzorom na sav taj značaj, mislim da je najmanje što ova Skupština, ovaj parlament, pa i da kažem vladajuća većina može da učini za tog Olivera Ivanovića jeste da ponudi jednu poštenu, nepristrasnu istragu i da kaže da smo sve učinili, da je Srbija, u onoj meri koja je moguća i u kojoj ima informacije i ima mogućnost uticaja i sakupljanje informacija na terenu, da je sve učinila da se istraga i istina o tom mučenom ubistvu Olivera Ivanovića izađe na videlo. Ovako se ostaje sumnja ili senka da je u interesu nekih, ne samo obećanih javnih faktora, nego i domaćih faktora da ta istina bude skrivena.

Dakle, mislim da je ovaj moj predlog upravo nešto što bi trebalo predstavnici vladajuće većine da predlože, a ako već nisu predložili onda makar da podrže formiranje ovakvog anketnog odbora. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za - petoro, protiv - niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za poslovanje kablovskih operatera, emitovanja prekograničnih kanala, emitovanje domaćih reklama u sadržajima prekograničnih kanala i ostale nepravilnosti vezanih za elektronske medije i kablovske operatere koje kontrolišu Dragan Đilas, Dragan Šolak i Dejvid Petreus, koji je podneo Narodnoj skupštini 12. aprila 2019. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – osmoro, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne Skupštine Republike Srbije radi utvrđivanje činjenica i okolnosti vezanih za posete Narodnoj skupštini Republike Srbije određenih ekstremističkih organizacija i pojedinaca.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – petoro, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne Skupštine Republike Srbije radi utvrđivanje činjenica i okolnosti vezanih za proglašenje lažne države Kosovo, uticaj koji je na to imalo mišljenje Međunarodnog suda pravde, te povodom toga odgovornosti bivšeg ministra inostranih poslova Vuka Jeremića, koji je podneo Narodnoj skupštini 27. marta 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šestoro, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Aleksandar Martinović, na osnovu člana 92. stav 2. i člana 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju i političkih aktivnosti, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Predlogu zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima.
Da li narodni poslanik Aleksandar Martinović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 127, protiv – nema, uzdržanih – nema, od ukupno 134.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Pošto smo se izjasnili o predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda i o predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
Zaključujem glasanje: za – 125, protiv – nema, uzdržanih – nema, od ukupno 137.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova utvrdila dnevni red Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini, u celini.
D n e v n i r e d:
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžasta, koji je podnela Vlada;
Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koji je podnela Vlada;
Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, koji je podnela Vlada;
Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji protiv korupcije, koji je podnela Vlada;
Predloga zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima, koji je podnela Vlada i
Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana, koji je podneo Zaštitnik građana.
Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Nela Kuburović, ministar pravde i Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave sa saradnicima.
Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 170. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžasta.
Da li predstavnici predlagača žele reč? (Da)
Gospodine ministre…
(Vjerica Radeta: Povreda Poslovnika!)
Izvinite, gospodine Ružiću.
Po Poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zaista je neverovatno šta se danas dešava. Pa, kršite sve članove, od 1. do 298.

Prekršili ste član 88, kolega Arsiću, u stavu 5. Pre glasanja o utvrđivanju dnevnog reda bili ste u obavezi da utvrdite kvorum.

Očima svojim sam videla da je koleginica koja je ušla, bila joj je kartica u sistemu. Ušla je i gledala sam da li će da se klikne. Nije se kliknula. Znači, neko je to već uradio.

Dakle, vrlo je opasno ovo što radite. To što vaše probleme pokušavate da rešite kršenjem Poslovnika, je nešto što je apsolutno nedopustivo.

Od silne brzine da završite ne znam ni ja šta, vi ste celo vreme kršili član 107. i vređali dostojanstvo Narodne skupštine. Vi ste stalno govorili – glasalo je troje, glasalo je petoro, glasalo je sedmoro. Svaki put morate da kažete – glasalo je pet narodnih poslanika. Morate malo da vodite računa o dostojanstvu Narodne skupštine, a ne onako – glasalo je petoro. Koga petoro? Ne može tako, dragi uvaženi kolega Arsiću.

Vaše nestrpljenje ja razumem, vašu žurbu razumem, ali mora da se poštuju neka osnovna pravila. Mora da se vodi računa o dostojanstvu.

Još nešto, ovo pre svega radi javnosti. Malopre je neko od vas rekao da danas nećete praviti pauzu u radu, to je, takođe, nedopustivo, zato što jutros niste imali kvorum.

Mi se ne žalimo, mi možemo da radimo i dva dana ili ne znam koliko bez pauze, nije to naš problem i to dokazujemo svakodnevno, ali vi zato što jutros niste imali kvorum i što su vam dali kvorum… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Radeta, to nema nikakve veze sa kršenjem Poslovnika, kao i sa navedenim članom 88. da sam ja dužan da utvrđujem kvorum pre glasanja, pošto smo mi između svakog obrazlaganja o predlozima za stavljanje na dnevni red određenih tačaka glasali.
Da li to znači da svaki put kada kolega poslanik koji obrazloži predlog svoje odluke koja treba da bude na dnevnom redu, sam dužan da utvrđujem kvorum? To se nikad nije desilo.
Ja ne razumem u kom trenutku vi tražite da ja utvrđujem kvorum? Idemo iz glasanja u glasanje na svaka tri minuta.
I još nešto, koleginice Radeta, ja sam čitao rezultate glasanja. Za je glasalo, recimo, pet, protiv niko, uzdržan niko od ukupno 139, recimo. Znači, ja sam Narodnu skupštinu obavestio o rezultatima glasanja.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika?
(Vjerica Radeta: Da i želim ponovo da govorim o povredi Poslovnika.)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Sada po članu 107. stav 1.

Evo da vam kažem kada treba da utvrđujete kvorum. Piše u članu 88. stav 5. – kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje, prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda, kao i na Prvoj sednici Narodne skupštine postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Kako ste dokazali da je postojala većina kada niste resetovali sistem i utvrdili postojanje dovoljnog broja narodnih poslanika? Znate, sumnjamo.

Sledeći stav nas upozorava da imamo pravo da sumnjamo i da tražimo da se glasa ako u primenu elektronskog sistema sumnjamo. U sve vaše sumnjamo.

Posle ovog danas što ste uradili, što ste obelodanili… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Radeta, vi idete zaista u jedno neprimereno ponašanje.
(Vjerica Radeta: Ma nemoj?)
Jeste.
Utvrdili smo da postoji u sali više od 126 narodnih poslanika i odmah smo počeli sa odlučivanjem.
Ja vas pitam da li vaše tumačenje Poslovnika podrazumeva da svaki put kada odlučuje Narodna skupština, iako ide odlučivanje jedno za drugim… znači, čim se proglasi rezultat jednog odlučivanja, ponovo se stavlja na glasanje, vi tražite da svaki put Narodna skupština utvrđuje kvorum? Ja to tako razumem.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Po Poslovniku.

Ja tražim, kolega Arsiću, da se ponašate i da se sa uvažavanjem obraćate narodnim poslanicima. Ovi što viču „ua“, žao mi je, oni su i onako došli uzgred očigledno, jer su morali da daju kvorum, ali mi smo ovde da radimo.

Dakle, vi ne možete, nije ovo konferencija za novinare, pa znate kada neko pita novinara – evo, recite mi vi. Ne možete vi to ovde vi meni da kažete kad ja mislim da vi treba da utvrđujete kvorum. Tačno onda kad piše u Poslovniku i tačno onda kad sam vam malopre pročitala.