Osma sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.12.2019.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
...
Jedinstvena Srbija

Jelena Vujić-Obradović

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Samo da završim.

Hvala, i ostalima ste dali vreme.

Uz zastavu ponosno kličemo svim našim precima, poštujemo našu istoriju i pretke i budućnost svih naših potomaka.

Jedinstvena Srbija nikako neće da podrži da se crtaju mete na predsedniku Republike Srbije. Ne možemo da podržimo opoziciju koja upada u Narodnu skupštinu, bespravno u zgradu RTS, koja omalovažava žene, stavlja katance na zgradu ministarstva, tako da smo apsolutno za promenu izbornih uslova, ali legitimno i realno donešenih. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Nataša Mihailović Vacić.
Izvolite, gospođo Mihailović Vacić.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Nataša Mihailović Vacić

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažene koleginice i kolege, ja primećujem određenu simboliku u tome što smo baš juče, kada se obeležava Dan borbe proti korupcije, počeli raspravu o četiri izuzetno važna antikorupcijska zakona, a radi unapređenja izbornih uslova. Danas tu raspravu nastavljamo u danu kada se obeležava Dan ljudskih prava.

Upravo je obaveza održavanja demokratskih i fer izbora koji odražavaju slobodnu volju naroda sadržana upravo u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i to, čini mi se u članu 21.

Nije Univerzalna deklaracija jedini dokument, više je međunarodnih deklaracija čiji je potpisnik i Srbija, a koje obavezuju na slobodnu i poštenu izraženu volju građana kroz izborne procese. To je zapravo osnova autoriteta i legitimiteta svake vlade i vlasti.

Izbori predstavljaju suverenu volju građana i građanki i o tome moramo voditi računa i kada razgovaramo o predloženim izmenama i dopunama ovih zakona, ali i kada govorimo o samoj volji koju je ova parlamentarna većina jasno izrazila ulazeći u ceo ovaj proces.

Izborni proces treba negovati i unapređivati kako bi se što funkcionalnije i celishodnije unapredili načini na koje birači mogu da ostvare svoju slobodnu volju i svoje pravo na glasanje i ne samo na glasanje nego da biraju i da budu birani.

Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Zakon o borbi protiv korupcije, Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o javnim preduzećima rezultat su zajedničkog rada Vlade Srbije i Radne grupe za saradnju sa OEBS-om i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava, koja je formirana 30. septembra odlukom Vlade.

Zadatak te radne grupe bio je, nije na odmet da to ponovimo, još jednom da koordinira i prati sprovođenje preporuka iz Izveštaja Misije OEBS-a i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava o procesu izbora. Ta radna grupa je analizirala sve izveštaja OEBS-a i ODIR-a od 2003. do 2017. godine.

Koliko je vlada prošlo, koliko se vlada i vlasti promenilo od 2003. godine, da bismo praktično mi danas 2019. godine, dakle ova parlamentarna većina započela konačno unapređivanje izbornog procesa.

Nije realno očekivati da se nešto što se zapostavljalo i zanemarivalo dugi niz godina promeni tokom noći. Za promenu je potrebno bar onoliko koliko je zanemarivanje trajalo. Unapređivanje izbornog procesa ne završava se izborima 2020. godine. Kao što sam već rekla, ova parlamentarna većina pokazala je tokom serije međustranačkih razgovora i dijaloga tokom leta na Fakultetu političkih nauka, a kasnije i sa predstavnicima Evropskog parlamenta, volju da se proces unapređivanja i prilagođavanja nastavi i nakon izbora. Zašto? Zato da bi građani Srbije imali najnaprednije uslove kakvi postoje u najrazvijenijim zemljama Evrope i sveta.

Mi u poslaničkoj grupi SDPS tako razumemo proces unapređivanja izbornih uslova, a tako razumemo i ovu diskusiju u parlamentu i međustranačku diskusiju sa predstavnicima Evropskog parlamenta. Mi u tom procesu aktivno učestvujemo. Pošteno je reći da građani znaju, u moru nagađanja i nezvaničnih informacija, zamene teza i konfuznih poruka dela opozicije koja zagovara bojkot izbora, da su predstavnici partija parlamentarne većine prihvatili ne samo niz sugestija ostalih učesnika u razgovorima, već i odgovornost da urade ono za šta nije bilo političke volje u proteklih deceniju i po.

Na prvom mestu pristupilo se poboljšanju izbornih uslova kroz izmene zakona, a ne samo kroz donošenje podzakonskih akata, uputstava, zaključaka itd. O svakom od predloženih izmena zakona organizovana je javna rasprava u skladu sa zakonom, u kojoj su učestvovali svi zainteresovani učesnici u političkom životu Srbije, ali i predstavnici civilnog sektora.

Za Socijaldemokratsku partiju Srbije, unapređivanje izbornog procesa kojim se promovišu osnovna ljudska prava, građanske i političke slobode, doprinosi izgradnji demokratskog i otvorenog društva koje uvažava različitosti i prava na izražavanje slobodne političke volje.

Mi smo, kao što rekoh, u tim razgovorima izašli sa svojom platformom koja je bila potpuno usklađena sa platformom naših koalicionih partnera, ali i onim što su bile zajedničke sugestije, zamerke, čak i dela civilnog sektora.

Sve predložene izmene o kojima danas govorimo i jesu odraz tih sugestija i preporuka koje su na kraju i prihvaćene. Dakle, izmenama Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije jačaju se mehanizmi te institucije za efikasniju kontrolu svih učesnika izbornog procesa, pooštravaju se kaznene odredbe i što je važno precizno se definiše upotreba javnih resursa kako ne bi dolazilo do zloupotreba.

Izuzetno je važno i to da se izmenama zakona prilagođavaju i rokovi u kojima Agencija za borbu protiv korupcije odlučuje po prijavama i službenoj dužnosti. Zakon o javnim preduzećima ograničava aktivnosti rukovodilaca javnih preduzeća u političke svrhe, odnosno u izbornoj kampanji. Jasno su definisani ovim izmenama i dopunama zakona mehanizmi sprečavanja vođenja kampanje u radno vreme, kako rukovodilaca, tako i zaposlenih.

Zakon o finansiranju političkih aktivnosti bila je jedna od onih preporuka koja se ponavljala u izveštajima OEBS-a od 2003. godine pa sve do 2017. godine. Treba podsetiti da je taj Zakon o finansiranju političkih aktivnosti prvi put donet 2003. godine. On je i tada sadržavao nedostatke koji su se odnosili upravo na mehanizme efikasne, mehanizme finansiranja rada i kontrole trošenja novca tokom izborne kampanje.

Taj zakon je menjan 2008. godine kada je deo nadležnosti sa RIK prešao na Agenciju za borbu protiv korupcije, pa smo ga potom menjali i 2011. godine. Ta izmena nije bila dovoljna, jer opet nisu postojala adekvatna zakonska rešenja za kontrolu i sankcionisanje povreda zakona.

To je nažalost i mislim da je ključno važno da se toga prisetimo, to je nažalost konstatovano i u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije 2010. godine. Godine 2010. u tom izveštaju je navedeno da je neophodno doneti zakon kojim se obezbeđuje transparentnije finansiranje političkih partija i bolja kontrola trošenja novca u izbornim kampanjama.

Kada govorim i razmišljam o onome šta je važno u izbornim uslovima bitne su tri zainteresovane strane o kojima ova parlamentarna većina je pokazala da vodi računa. Dakle, ko su zainteresovane strane u jednom izbornom procesu? Birači, učesnici u zbornom procesu i mediji. Mediji da obaveste i edukuju birače na vreme na koji način mogu da ostvare svoje biračko pravo, da se omogući svim učesnicima u političkom procesu, odnosno izbornom procesu da iznesu i predstave građanima svoje izborne programe, istovremeno vodeći računa o svojoj uređivačkoj nezavisnosti.

O tome ko je bolji na izborima, odlučuju građani. Na nama je da radimo najbolje što možemo sa onim što imamo i na mestima na kojima se trenutno nalazimo, kako bi smo zaslužili tu podršku građana. Kako se borimo za poverenje građana? Upravo rezultatima, delima a ne rečima, idejama, doslednošću, posvećenošću i odgovornošću, a ne performansima i, oprostite na izrazu, glupim i nesuvislim akcijama.

U danu za glasanje, naravno, SDPS podržaće sve ove predložene izmene i dopune zakona, jer za nas kao i za ovu parlamentarnu većinu unapređivanje i poboljšanje izbornog procesa tek počinje i ne završava se izborima 2020. godine. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Mihailović Vacić.
Reč ima Milorad Mirčić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, mi iz SRS nismo učestvovali u ovim pregovorima koje su organizovale nevladine organizacije i evropski parlamentarci, ne u pravom smislu reči parlamentarci, već bivši parlamentarci. Pod okriljem Evropskog parlamenta učestvovale su političke partije, pre svega one koje su na vlasti, sa političkim partijama koje su na veoma, veoma volšeban način postale parlamentarne. I to bi bio neki siže sadržaja razgovora, kada su u pitanju političke stranke, odnosno parlamentarne stranke i ko stoji iza ovih sastanaka.

Ono što je SRS insistirala svo ovo vreme trajanja ovog mandata, to je da se u sklopu parlamenta vodi jedna parlamentarna rasprava, da se predlozi iznose u ovom parlamentu, kako bi se poboljšali uslovi i način funkcionisanja ovog parlamenta, kako bi u stvari na neki način najdirektnije uticali na politički život u Srbiji. Svesni svoje odgovornosti i udela u toj odgovornosti, mi smo računali da će oni koji drže vlast isto tako odgovorno da pristupe određenim predlozima, razmatranju određenih predloga i izmenama koje se odnose ne samo na rad parlamenta, nego na proces održavanja izora.

Međutim, to je bilo očigledno nešto što se može svesti pred stajanjem, pred zidom. Taj zid uopšte nije imao sluha da sasluša SRS i kada smo na početku govorili da nije dobro da se povećavaju penzije unutar parlamenta, da nije dobro tako da se baš suprotstavlja opoziciji, da se kinji opozicija, vlast, odnosno vladajuća koalicija je bila gluva na sve ovo, nekada je i zatvarala oči, neću da kažem bila slepa, ali zatvarala je oči, pa je išla čak u jednu krajnost, da je objedinjavala 60 tačaka dnevnog reda, a između ostalog, jedna od tih tačaka je bila razmatranje Zakona o budžetu.

To je postalo pravilo, sve do onog trenutka dok na poziv nevladinih organizacija nije se umešao Evropski parlament, odnosno EU. Mi koji smo verovali, duboko bili ubeđeni, srpski radikali, da će bar pojedinci uticati da se ne prihvati ultimatum, ucena, pritisak sa strane kako bi se sredio parlamentarni život, kako bi se stepen demokratije povećao u Srbiji, ne iz razloga što su to bile emocije sa pojedincima, nego iz razloga što smo bili gotovo ubeđeni da će ti pojedinci jasno preneti svoje iskustva šta to znači kada EU i predstavnici Evropskog parlamenta se umešaju unutar u politički život jedne države.

Ništa dobro ne može da se očekuje. I naše ubeđenje je splasnulo onog trenutka kada su, pod diktatom Evropskog parlamenta i EU, predstavnici vladajuće koalicije, poslušno, skrušeno, sagnute glave otišli van parlamenta da razgovaraju o unapređenju parlamentarnog života i podizanju stepena demokratije, kada je u pitanju održavanje izbora. Prosto, čovek nije mogao da veruje, pogotovo za nas je to bilo iznenađenje, kada su uporno apelovali da se priključe sve parlamentarne stranke.

Mi nismo i nećemo učestvovati, ne iz razloga ljutnje, ne iz razloga isključivosti, nego iz razloga što ne dozvoljavamo da nam bilo ko sa strane određuje kako ćemo i na koji način srediti unutar parlamentarni život i kako ćemo i na koji način sprovoditi izbore u ovoj Srbiji.

Nismo mi na kraj srca da ne prihvatamo dobre sugestije i sa jedne i sa druge strane, ali ne može tako. I šta se desilo? Ti razgovori su se odvijali po budžacima, po nekim amfiteatrima, učionicama i po restoranima. Taman takav nivo kakav i zaslužuju oni koji su nosioci vlasti. Ništa drugo ne zaslužuju, nego da vas vuku po hotelima beogradskim, po kafanama nižerazrednog reda, samo što nema više, nažalost, onih aluminijumskih pepeljara da se možete potpisivati. Taman toliko zaslužujete i to je nivo.

Umesto da bar pokažete malo dostojanstva, da kažete, gospodo, to što se sastajete po hotelima sa, uslovno rečeno, drugom stranom, to možete negde drugo, u nekoj drugoj državi, sa nekim drugima, a ne sa nama da se tako poigravate. To je ponižavajuće za Srbiju, za građane Srbije. Da oni preko posrednika poručuju, oni koji nisu parlamentarna stranka, oni koji su preko noći na volšeban način postali parlamentarna stranka, da poručuju preko posrednika šta vlast treba da uradi kako bi se dodvorila ne samo njima kao vanparlamentarcima, nego EU.

Pa, zar nije malo previše, gospodo? Ja sam lično toliko razočaran da moram sad da vam iznesem svoje lično ubeđenje nakon svega ovoga. Ja sam sad gotovo siguran da ova vladajuća stranka, koja se zove SNS, je u suštini nastala iz konglomerata koji se zove DOS, čija je osnova DS, a samo ste pozajmili nekoliko imena iz SRS da vam budu u rukovodstvu. Zašto? Da bi još više zamajali narod, da bi se poslužili sa još većom prevarom.

Sve što je radila DS, sve što je zagovarao DOS, to vi radite, gospodo. Nažalost, ove koje ste pozajmili, nisu dovoljno hrabri da se odupru tim manipulacijama. Nisu dovoljno svesni kakva je to opasnost za Srbiju.

Ako vam menjaju zakone, ako pod njihovim pritiskom prihvatate ovakve izmene, nemojte biti sigurni da vam neće pomeriti i datum održavanja izbora. Nemojte biti sigurni i toliko se uljuljkivati sa njihovim pohvalama da nećemo doživeti sudbinu Severne Makedonije. Samo ako procene da im ne odgovarate više za njihove ciljeve, tog trenutka silazite sa pijedestala vlasti, dovode neke druge, dovode one što ih sada okupljaju u hotelu.

Kako će narod glasati, pa koga to više interesuje, kada je u pitanju EU. Oni znaju da je to relativno. Oni znaju da ima nešto osim ovih budžetskih sredstava. Oni znaju da ima nešto osim sredstava koji se koriste iz fonda, iz budžeta Srbije i javnih preduzeća. Znaju da imaju tzv. glasovi u pretplati. Ti glasovi u pretplati se, gospodo, obezbeđuju tako što sponzori, pod znacima navoda, idu sa novcem od kuće do kuće, sa do glave ošišanim likovima, koji su u crnim džipovima i unapred rezervišu glasove. I nije to inovacija za koju treba vezati sadašnju aktuelnu vlast. To je nešto što je uvela DS. I mnogi od vas su ovde kao i mi srpski radikali svedoci da su bili gotovo ubeđeni da će to raditi u beskonačnost.

Videli ste kako se odjednom to prekinu. Prekinu se onog trenutka kada su ti isti koji su ih doveli na vlast procenili da više nemaju od njih koristi, da im više ne služe za ništa. Bacili ih kao zgužvani papir, da ne kažem koji, odbacili i doveli nove. Doveli taj isti konglomerat DOS-a, sa primesama DS i bukvalno postavili ih ponovo u parlament ove Srbije.

Pozivate se na predsednika države. To vam je jedini rezervni argument ostao, a ne vidite šta vam predlažu ovi isluženi, izraubovani evropski parlamentarci kroz ovaj predlog zakona o javnim preduzećima, pa zar ne vidite da na mala vrata, između ostalog, potenciraju nešto što je od ranije bilo prisutno ne samo u Srbiji, nego na čitavom Balkanu, a to je prijavljivanje. To je tzv. u narodu poznato cinkarenje. Sada će vam, direktorima javnih preduzeća, svi oči upreti u njih i jednostavno cinkariti, dojavljivati da su vrbovali ovog ili onog radnika.

Šta im treba? Ne treba im istina, trebaju im dva lažna svedoka. Šta će se stvoriti? Stvoriće se takva atmosfera da će svako uzeti sebi za pravo da prijavi nekoga ko je aktuelni političar ili nekoga ko je na čelu javnog preduzeća.

Ne zaboravite gospodo, ima ona istinita anegdota, kada je Treći rajh zauzeo Beograd, onda je Gestapo objavio da bi dobro bilo da dobronamerni, Rajhu odani Srbi prijavljuju druge koji su protiv Rajha. Posle nedelju dana molili su da više Srbi ne dolaze, jer je masovnost tolika bila da su jednostavno i oni bili iznenađeni.

To je istinita anegdota. Nije za poređenje, ali isto to će i ovde da primene, a vi poslušno, da ne kažem slepo, ne čujete, a isto kada su oni prisutni, i ne vidite. Ispunjavate to i puni ste sebe kako je to dobro, kako je to napredak za Srbiju. Nije, gospodo.

Ovo je početak kraja i demokratije i demokratskih principa i parlamentarnog života. Pitanje je gde će se ovo završiti? Veliko je pitanje. Videćete, a vi i dalje kada vam nestane argumenata, kada nemate ove dežurne svoje poturice, a vi onda se pozovite na autoritet predsednika države. Narod će vam to tolerisati, a pitanje je kako će ocenjivati na izborima, pitanje je veliko, jer znaju da vi niste sposobni i da ste u odnosu na njega daleko, daleko ispod i da niste na nivou da možete na tim sastancima da kažete – gospodo, ispod ovoga minimuma ne idemo, ne možete da nas pretvorite u roblje, ne možemo da budemo poslušna kolonija, ne možemo vaše zakone i predloge zakona da prihvatamo, jer je Srbija slobodna država. Gospodo, samo da vas podsetim, mi koji smo sledbenici tradicije srpskog radikalizma, 1918. godine, dok je u toj zapadnoj, kako vi nazivate, naprednoj Evropi, žena bila maltene inventarni broj, u Srbiji su radikali, u srpskoj Vojvodini, dali pravo ženama da glasaju. To je demokratija, to je tradicija.

Umesto da se nekada setite da imate tradiciju, vi idete toliko nisko da prihvatate, po svaku cenu, sve ono što predlože. Videćete kako će se završiti. Mi ne bi voleli srpski radikali da smo u pravu, ali ovo je početak kraja samostalnosti kada je u pitanju održavanje izbora.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Pravo na repliku ima dr Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Znači, još jednom, dijalog koji mi vodimo vodi se u Narodnoj skupštini. Dakle, tu se mi okupljamo i sa onima sa kojima se slažemo i sa onima sa kojima se ne slažemo i mi to radimo isključivo u institucijama. Ko se okuplja po budžacima i hotelima, to nismo mi sigurno, a i to je njihova stvar i ne bi se na tome dalje zadržavao.

Narodna skupština je mesto na kome se o tome raspravlja. Narodna skupština, što je možda i važnije, je mesto na kome se o tome odlučuje. Mi raspravljamo o predlozima zakona, šta može, šta ne može. Ne određuje niko, ni sa istoka, ni sa zapada, ni sa severa, ni sa juga planete, nego odlučuju institucije ove zemlje, odlučuje Narodna skupština u koju je narod svoje predstavnike poslao. To je odgovor na sva pitanja - da li neko nešto nama može da servira, nametne ili ne. Narodna skupština, institucije i tačka.

Pitanje demokratije, poštovanje parlamentarizma, tu vam se završava svaka priča na tu temu.

Što se tiče onoga da smo mi isti sa bivšim režimom i da isto radimo, zato se ne slažem? Zato što mi obezbeđujemo prosečnu platu koja je pedesetak posto veća nego što su je oni imali, zato što mi obezbeđujemo autoputeve koje oni nisu bili u stanju ni da započnu pošteno, zato što mi podižemo zaposlenost i, da vas podsetim, stotine hiljada novih radnih mesta obezbeđujemo, nasuprot njih koji su stotine hiljada radnih mesta gubili. Možemo koliko god hoćete. Taj spisak je bukvalno nepregledan. Sve radimo potpuno drugačije, potpuno suprotno od njih i po pravilu to znači dobro i uspešno za Republiku Srbiju.

Da pričamo i o spoljnopolitičkom planu i odnosima, da, sa Evropskom unijom, ali i sa Rusijom, i sa Kinom, i sa SAD, tako je, ali i sa zemljama Afrike, Latinske Amerike. Sve je danas toliko bolje da je to neuporedivo, apsolutno neuporedivo i nema ni promil prostora da neko kaže – radimo isto, isti smo. Mnogo se razlikujemo i baš zato mi pobeđujemo, zbog toga našu politiku, politiku Aleksandra Vučića narod podržava, a njih neće očima da vidi.

Što se tiče onoga kako su nekada postupali Rajhu odani Srbi, ne znam kome to može da se postavi kao pitanje danas. Onima koji podržavaju ideologiju Rajhu odanih Srba iz Drugog svetskog rata? Da li mislite na LJotićevce? Eno su zajedno sa onima što pričaju kako će oni na vlast bez izbora. Da li je demokratija tema? Jeste. Dok mi pričamo demokratski se na vlast dolazi preko izbora, oni sanjaju da ih neko iz belog sveta posadi na vlast. Oni znaju da nemaju šta da traže na demokratskim izborima. Ako pričamo o demokratiji i ko će koga da pusti niz vodu ili smeni, uvek je principijelni odgovor s naše strane – narod odlučuje, i to narod Srbije, narod se ovde pita ko će šta da radi, ko će da bude poslat duboko na marginu, narod se pita kakvu budućnost hoće, koga će na izborima da podrži. Vodite računa na izborima. Tu se donose odluke i ko će parlamentarnu većinu da čini, ko će sutra da se pita za zakone, za unapređenje ovih ili bilo kojih drugih. Dok se mi po tome ravnamo, budite sigurni, nama je savest potpuna mirna, jer pred taj narod uvek smemo, jer imamo sa čim.

Izlazimo na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Ne stidimo se toga i to čak sa velikim ponosom kažemo i sa svim onim što smo uspeli da uradimo, jer tim stvarima, dobrim stvarima, standardu i infrastrukturi i radnim mestima, nikada neće moći da konkurišu oni koji su poput Đilasa i ovih njegovih LJotićevaca, fašista, obožavalaca Rajha, kako je rečeno…

(Predsedavajući: Hvala.)

… gledali kako sebe dodatno da obezbede, kako svoje džepove dodatno da napune i kako da budu neka vlast, makar to značilo i preko grbače tog naroda i derući tom narodu kožu sa leđa.

(Predsedavajući: Hvala.)

Kad narod vidi, pa se narod pita i onda narod ima vrlo lep i jasan odgovor. Kaže – apsolutna podrška za Aleksandra Vučića i SNS.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Veroljub Arsić, povreda Poslovnika?
(Veroljub Arsić: Ne.)
Želite repliku?
(Veroljub Arsić: Ne.)
Dobro.
Reč ima Milorad Mirčić, pravo na repliku.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Izvinjavam se, gospodine Marinkoviću, očigledno imate neki unapred pripremljen scenario. Ako je Arsić za repliku, može.