Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja , 19.12.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Božić.

Javio se Veroljub Arsić po amandmanu.

(Petar Jojić: Ja sam tražio repliku.)

Gospodine Jojiću, ne vidim vas u sistemu.

(Petar Jojić: Dajte prvo meni reč.)

On se javio kao predstavnik poslaničke grupe, kolega Jojiću. Dobićete priliku, nemojte da brinete ništa, znate da sam tu korektan vrlo.

Reč ima Veroljub Arsić.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, slažem se da sa mnogim stvarima koje su se dešavale u prošlosti tužilaštvo treba da reaguje mnogo oštrije, ali isto tako je tačno…

Kolega koji dobacuje, ja bi mu preporučio da konačno počne da sedi u sali jer će nešto i da nauči. Ovako će da vrti priču samo oko „Behtela“, oko EU i saradnje sa Evroazijskom unijom i to je vrhunac njegovog znanja. Kada bude sedeo u sali naučiće nešto.

Koliko se ja sećam, kada je u pitanju ta „Azotara“, mislim da je tu čak i bivši ministar poljoprivrede uhapšen i njegovi saradnici. Pa, što to ne kažete? Što to ne kažete, nego postavljate pitanje – što ne hapsite? Prvo, ne hapsimo mi, hapsi policija na osnovu naloga tužilaštva. To je prva stvar. Druga stvar, oni koji znaju Zakon o javnim nabavkama…

Mladi kolega, jako je nevaspitano to što radite. Čini mi se da morate da se učite lepom ponašanju i vaspitanju i Poslovniku.

Činjenica jeste, oni koji malo duže poznaju zakone o javnim nabavkama, da je pregovarački postupak do 2012. godine bio 60% postupka javne nabavke.

(Predsedavajući: Kolega Šešelj, stvarno nemojte da dobacujete, molim vas. Pustite kolegu Arsića da završi.)

Druga stvar, isto tako bi kolege kada pričaju o ranijim zloupotrebama morale da znaju da je bilo dozvoljeno aneksiranje osnovnog ugovora na 25%, pa je to bilo moguće i po više puta.

Sad to što su gospoda pisali zakone da bi mogli da kradu, kažnjeni su na izborima, ali je jako teško kazniti nekoga zbog jako lošeg zakona koji je bio do 2012. godine u primeni. To odmah da raščistimo. Apelujem na tužilaštvo da agresivnije postupa u svim slučajevima korupcije, pa čak i ovaj koji se dešava u opštini Stari grad, pogotovo zbog toga što postavljam pitanje i kako odbornici koji se predstavljaju za poštene mogu da glasaju za završne izveštaje i završne odluke o završnom računu budžeta u takvim opštinama gde je evidentno da se krade novac.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Arsiću.

Pravo na repliku ima Petar Jojić, pa ćete dobiti vi kolega Rističeviću.

(Aleksandar Šešelj: Replika. A ja? Meni se obratio?)

Nije vam se obratio. Nemojte, što dobacujete, vi ste fini gospodin, što dobacujete sve vreme?

Reč ima narodni poslanik Petar Jojić.

Izvolite, on ima pravo na repliku.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, kad govorimo o nepravilnostima i kriminalu u Pančevu, pa evo da se podsetimo i da vidimo da li je tačno?

Pitam vas iz aktuelne vlasti, da li je tačno da je pljačka u apoteci Pančevo, milijarda i 30 miliona dinara i gde su pare gospodo, gde su pare i da li je tačno da su dobavljači tužili grad Pančevo i da grad Pančevo i poreski obveznici grada Pančeva moraju platiti pljačku i moraju platiti milijardu i 30 miliona dinara, jer je grad Pančevo osnivač apoteka? Ko je kriv za taj kriminal?

Da li je tačno da je prethodni režim prvo doveo direktora za apoteku Pančevo, prvo iz Čačka, Veljina stranka koja je završila posao 50%, a druga je dovedena iz Užica da bude direktorka u apoteci Pančevo koja je završila i bilans svega toga jeste milijarda i 30 miliona dinara pljačka? Nema para, a zamislite gospodo, uvaženi poslanici, Pančevo ima 700 lekara i farmaceuta, pa zar nije mogao niko da se drugi nađe da bude direktor nego da se mora sa strane dovesti lopov.

Dakle, kada govorimo o korupciji ovo što je rekao gospodin Arsić. Tačno je to gospodine Arsiću da je i direktor Dragin optužen u vezi regresiranog đubriva i da je tu u pitanju više od sedam stotina miliona dinara, šteta po državu, šteta po radnike koji su ostali bez posla i sada je Azotara i njeni radnici, kao što znate ne radi, ali su kriminalci zaista Azotaru u crno zavili i u crno zavili oko 1.000 radnika i ukupan broj članova njihovih porodica oko 3.500 ljudi. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Jojiću.

Pravo na repliku, sada ima Marijan Rističević.

(Aleksandar Šešelj: A ja? Kako nemam pravo?)

Gospodine Šešelj, nemate stvarno pravo niko vas nije…

Pa, meni nije jasno, ja sam mladi kolega, ja ne vidim.

Izvolite, gospodine Rističeviću.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo, ja sam taj mladi kolega, meni se obraćao.

Dakle, kad bi mladost znala, a starost mogla i zato je stariji gospodin Arsić se obratio meni kao mlađem, jer nije bitno koliko ima godina u vašem životu, već koliko ima života u vašim godinama. Zato se gospodin Arsić obratio meni i gospodine Arsiću vi znate posle promena da smo se nas dvojica bavili Azotarom Pančevo, pšenicom itd, nije baš bilo popularno. Izvršna vlast, mnogo je opasno bilo. Izvršna vlast je uradila sve što je bilo do nje. Policija je uradila savesno svoj deo postupka.

Šta je žuto pravosuđe uradilo? To nije do nas. Naše kolege treba da znaju da smo mi demokratski orjentisane političke organizacije. Pravosuđe je nezavisno od ove vlasti, ali nažalost od bivše nije. Dakle, to što pravosuđe nije nezavisno od bivše vlasti rezultiralo, da afera Azotara ne bude isterana do kraja. Izvršna vlast je pronašla, policija sve dokaze, dokaze predočila sudu. Istina je ono što gospodin govorio, sve smo to radili uprkos opasnosti, nažalost, pravosuđe je omanulo u delu u kome je trebalo da sankcioniše taj kriminal.

Mi koji se zalažemo za nezavisno pravosuđe, možemo da budemo nezadovoljni time što je u čuvenoj reformi, u stvari deformi pravosuđa 2009. godine, a što je gospodin i potvrdio, dovedeno mnogo svastika, rođaka, rodbine, partijskih prijatelja u to pravosuđe i oni danas štite kriminal ne kažnjavaju ga i na takav način nagrađuju one koji su ih postavili politički na ta mesta. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Rističeviću.

Replika Sadra Božić, replika Petru Jojiću.

Izvinite, prvo po Poslovniku Aleksandar Šešelj. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Marinkoviću, vi ste morali da mi date repliku, povređen je član 27. kada je gospodin Arsić direktno se obraćao meni. On procenjuje šta ja zna, šta ne znam, šta sam naučio, šta nisam, gde sam bio, kad sam došao i ostale stvari. On iz svoje poslaničke klupe zavodi red u Narodnoj skupštini što mislim da nije primereno.

Sa druge strane, moram kratko da vam kažem, rekapitulaciju šta sam ja za sav ovaj period naučio od gospodina Arsića. Ja sam čuo, to jeste naučio, da je smanjivanje penzija u stvari povećanje penzija i istorijski nivo penzija. Da je smanjivanje plata u stvari povećanje plata. Ja sam naučio da je direktna pogodba gde se uzme više od 250 miliona evra nešto najbolje za Srbiju što se desilo, kao što je sad po pitanju „Behtela“. Ja sam naučio da u kampanji sve je dozvoljeno, a da posle ovde kada se dođe u Narodnu skupštinu sve druge stvari se pričaju i druge se stvari rade.

Ja sam veoma ljubomoran na vas, gospodine Arsiću, na vašu ekonomsku teoriju koju vi ovde izlažete i mislim da bi bilo krajnje korektno i nesebično od Srbije da mi vas pošaljemo možda u MMF ili u Svetsku banku pa da vi te sve podatke koje ste ovde podelili i te vaše formule, podelite sa celim svetom, da svi onda žive bolje, a ne samo mi ovde u Srbiji. Ja sam čuo od vas da u Srbiji imamo nemačke plate, nemački standard, švajcarske penzije. Ja sam čuo vašu podršku za sve to. Ja sam čuo da vi znate bolje nego ministar finansija mnoge stvari. Fiskalni savet je nula za vas, gospodine Arsiću. Tako da mislim da je krajnje korektno i apelujem na Vladu Srbije da u tom smeru zaista vidi kako može Arsić da doprinese čitavom čovečanstvu ne samo ovde kod nas u ovoj maloj Srbiji.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Šešelj.

Smatram da nisam povredio Poslovnik. Smatram i da ste zloupotrebili ovaj institut, povredu Poslovnika. Naravno, neću primeniti tu meru na koju imam pravo da oduzmem dva minuta od vremena vaše poslaničke grupe, ne želim to da radim. Vi ste i dobar pravnik i neko ko dobro poznaje Poslovnik i samo vas molim da to ne radite tokom današnjeg dana. Stvarno to neću da dozvolim.

Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)

Hvala vam.

Veroljub Arsić, povreda Poslovnika.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Član 106.

Kolega Marinkoviću, evo i sad se dešava, stav 3. za vreme govora narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika, na drugi način nisu hteli da napišu ružnije reči, kao što je – rikanje i tako dalje, ali to upravo doživljavamo. Evo i sada.

Što se tiče Fiskalnog saveta, tu moram da priznam da je moj uvaženi mladi kolega bolji političar od njih, ali samo od njih. Znači, tu neću uopšte da polemišem, zaista su bolji od njih.

Još nešto moram da kažem. Nisu izbori stvar koja će da se desi za dve ili tri godine, nego za samo nekoliko meseci. To kakav je životni standard u Srbiji i koliko građani Republike Srbije veruju u rezultate kojima Aleksandar Vučić i SNS i koliko veruju u budućnost u koju ih vodi Aleksandar Vučić i SNS, reći će na izborima, za svega nekoliko meseci.

Mi se tih izbora ne plašimo. Imamo rezultate. Ako građani kažu da smo zaslužili poverenje za sledeće četiri godine, u redu. Ako kažu da nismo, opet u redu, idemo čistog obraza sa vlasti. Ali, to ne daje za pravo da ono što postoji i što se vidi, da bude osporavano, odnosno da se ti građani koji to vide prave ludi da oni to ne vide, ne znaju da su to stelt putevi, stelt mostovi, stelt fabrike, stelt plate, da je sve stelt.To je probao Mirko Cvetković. Ne znam zašto kolega nevidljivi pokušava da ubedi građane Srbije u ono što je pokušavao i Mirko Cvetković 2011. godine. Nije ni njemu pošlo za rukom, neće ni mladom stelt kolegi.