Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja , 19.12.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Radeta.

Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.

Kolega Arsiću, pretpostavljam da ćete trošiti vreme ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe?

(Veroljub Arsić: Od poslaničke grupe.)

Zahvaljujem. Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, evo, ja sam sad čuo za institut nameštenih nabavki…

(Miljan Damjanović: Tendera.)

… Ili tendera, svejedno. Ja mislim da je to krivično delo, nikako ne može da bude institut. To prvo da raščistimo odmah.

Druga stvar, javne nabavke malih vrednosti, isti je postupak kao i za svaku drugu javnu nabavku, samo su nešto kraći rokovi oglašavanja i prikupljanja ponuda, tako da i to ne može nikako da bude predmet zloupotreba, osim da ne bude pod udarom zakonom predviđenih sankcija.

Međutim, ovo što stalno ide jedna priča, a to je da je Vlada Republike Srbije namestila posao koji se smatra javnim radovima na izgradnji Moravskog koridora. I cela priča se vrti oko toga da je ministar Zorana Mihajlović namestila taj posao.

Koliko je meni poznato, ministarstvo u ovom slučaju ne može da učestvuje bez Vlade Republike Srbije. Znači, ministarstvo može da vodi pregovarački postupak, ali pre toga mora da ima saglasnost Uprave za javne nabavke, pa kad završi pregovarački postupak, da o tome obavesti Vladu Republike Srbije, Vlada Republike Srbije da donese posebnu odluku i da na osnovu te posebne odluke ovlasti nekog ministra ili potpredsednika Vlade da potpiše ili predsednika Vlade da potpiše jedan takav ugovor.

Na kraju, ako je to međudržavni sporazum, što u ovom slučaju nije, saglasnost bi morala da da i Narodna skupština.

To je ceo jedan postupak da bi neko mimo, odnosno primenjujući samo jedan deo Zakona o javnim nabavkama, mogao da dobije posao u pregovaračkom postupku, kada je u pitanju Vlada Republike Srbije.

Sad, da li neko hoće da mi kaže da je, evo, ovde ovlašćen predstavnik predlagača, Vlade, gospodin ministar Zoran Đorđević korumpiran i da je učestvovao u jednoj takvoj prevari? Hoće li neko da mi kaže i da me ubedi da je predsednik Vlade, gospođa Ana Brnabić, kriminalac koji je učestvovao u jednom ovakvom postupku? Da ne nabrajam redom sve ministre.

Ovde je u pitanju samo jedna želja da se na osnovu političkih poena, što je legitimno pravo, ali legitimno pravo je i da mi odgovorimo i da objasnimo šta je istina, steknu određeni politički poeni.

Nemam ništa protiv toga, ali imam da kažem tu potrebu da odgovorim da to nikakve veze nema sa istinom.

Druga stvar, zasnivati tu svoju teoriju na osnovu ponude koju je dala neka druga kompanija, kad nije čak ni vođen pregovarački postupak, i da je navodno ta ponuda jeftinija za 300 miliona evra, moram da kažem da u svakom postupku, pa i u pregovaračkom, postoji specifikacija javnih radova koji treba da se izvrše i da na osnovu te specifikacije radi se procena vrednosti javnih radova, a na osnovu procenjene vrednosti javnih radova pozivaju se kompanije koje mogu, pozivaju se sve koje žele, naravno, da učestvuju u tim javnim radovima.

Sad da li zaista neko veruje da, pored čitave jedne ovakve procedure koja se sprovodi, može da se dodeli posao koji je skuplji, verovali ili ne, za 300 miliona evra. Ja zaista u to ne mogu da poverujem. Nije u pitanju tri, nije u pitanju 13, u pitanju je 300 miliona evra, pa postavljam pitanje, kada neko nešto tako kaže, da li može da zamisli šta je to 300 miliona evra?

Druga stvar, takođe kroz ovu diskusiju se sprovodi jedna kampanja, kažem opet, legitimno, ali moramo da odgovorimo da niko još nije postavio pitanje – da li je u toj prvobitnoj ponudi, koja je data pre četiri ili pet godina, bilo uređivanje korita reke Morave i njenih pritoka?

Sad postavljam još jedno drugo pitanje – da li neko stvarno normalan može da pravi auto-put, a da ga ne obezbedi od poplava, od poplava koje su bile tu, jer to je plavno područje? Ja mislim da je to možda moglo za vreme bivšeg režima, Dragana Đilasa, Borisa Tadića, tad je bilo sve moguće, da se pravi auto-put iz njive u njivu, s tim da se neka druga njiva preskoči, jer nije završen postupak eksproprijacije.

Dalje, čitava jedna fama se napravila oko te eksproprijacije. Ko vrši eksproprijaciju? Eksproprijaciju vrše lokalne samouprave na osnovu odluke o javnom interesu. Postoji i zaštita, naravno. To je sudska zaštita, ali se obavezuju i svi drugi organi u tom postupku, postupku eksproprijacije, da budu efikasni i da na vreme donose odluke ili presude.

Sad neko kaže – pravićemo auto-put, a nećemo da uredimo korito reke Morave, pa, ne daj Bože, još dok budu ti radovi da to sve bude poplavljeno i odneto vodom. Hajde da vidimo da li je ta ponuda, ekskluzivna ponuda, za koju neko tvrdi da je i povoljnija, predviđala i uređenje korita reke Morave.

Dalje, hajde da vidimo, nije u pitanju samo izgradnja auto-puta, koji je preduslov za ekonomski razvoj tog dela Srbije, nego valjda kroz izgradnju tog auto-puta zaštitićemo i poljoprivredno zemljište i naselja koja se nalaze pored auto-puta, odnosno, rešićemo višedecenijski problem koji imaju naši građani na toj deonici auto-puta. Ja sad postavljam pitanje – da li neko zaista misli da je to besplatno? Ne možete tek tako, odokativnom metodom, da procenjujete da li je nešto zloupotrebljeno ili nešto nije itd.

Ko vrši procenu radova? Valjda preduzeća koja za to imaju odgovarajuće i licence i bave se projektovanjem takve vrste radova. Ne moraju da budu državna. Imamo i CIP, ali ne mora da bude državno.

Na kraju, sve to treba da bude i predmet rada DRI koja će da obavesti Narodnu skupštinu da li je dobro urađena procena vrednosti radova i da li je novac zaista potrošen u onom obimu kao što bi to trebalo.

Još jedna stvar. Tu je i sud koji daju građani da li je to zaista tako ili nije, da li to njima zaista treba ili ne treba i da li je, kao što to neko priča, otet novac od građana Srbije. Nije ništa oteto, sve se vidi. Znači, može svaki poslanik, svaki građanin može, bukvalno, da vidi kako se novac troši.

Hajde da pravimo uporedno sa nekim drugim deonicama, ne mora u Srbiji, ne mora ni u Hrvatskoj, evo, da pravimo uporedne cene sa auto-putevima i sličnim radovima koji su rađeni u zemljama zapadne Evrope. Kad nam odgovara zapadna Evropa je dobra, po nekima, kad ne odgovara, onda je zla, nameće nam rešenja, nameće nam Zakon o javnim nabavkama itd.

Samo ja još jedno pitanje da postavim – ako neko naše preduzeće želi da učestvuje u postupku javnih radova u nekoj drugoj zemlji, da li je ono to može i da li će da bude sposobno ako ne radi po sličnom ili istom zakonodavstvu koje je u toj zemlji? Hajde onda da ne donosimo takve zakone da sprečimo naše kompanije, koje imaju želju da radne negde u zemljama EU, da ne rade zato što ćemo, eto, da usaglašavamo naše zakonodavstvo. Manite se te priče više. U to više niko neće da poveruje. Možete nastaviti, to je vaše legitimno pravo, ali kad se sve to bude završilo, pitajte građane šta misle o tome, ali nemojte da se krijete tada iza „Behtela“ ili nekog drugog, nego ih zaista pitajte da li im je to bilo potrebno, da li im je bolje i da li smatraju da je novac iskorišćen na pravi način.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Koleginice Radeta, želite repliku na izlaganje kolege Arsića?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Svaki put se oduševim kada meni kolega Arsić, kao pravniku, počne da objašnjava neke zakonske norme, ali što bi on rekao – to je njegovo legitimno pravo, ali mnogo važnije od toga je što je objasnio gde je otišlo 300 miliona evra. Objasnio je zapravo da će to biti potrošeno na uređenje Morave i onda sam zaključila da će verovatno tamo neki rukohvati biti sa pozlatom. Ne znam kako drugačije da se potroše tolike pare na uređenje sliva jedne reke.

Kada je u pitanju eksproprijacija, takođe je priznao kolega Arsić, kaže, neće valjda neko čekati zbog eksproprijacije da stanu poslovi itd. Znate, privatna imovina je svetinja. Dok se taj problem ne reši nema daljeg posla. Morate da odrešite kesu. Ako ste mogli Zorani da date 300 miliona evra, onda odrešite kesu, pa lepo platite ljudima ono što im uzimate. Niko nema ništa protiv i svi smo svesni, i ti ljudi na terenu su svesni, šta je opšti interes. Ako se opšti interes utvrdi, svako treba da ga poštuje. Opšti interes ne može biti na štetu ni jednog pojedinca, na štetu ničije imovine, a vi to sada upravo radite.

Kaže kolega Arsić, takođe, da mi treba nešto da pitamo građane da li su zadovoljni „Behtelom“, Zoranom, nisam razumela. Ne, mi pitamo građane – da li su zadovoljni zato što dva miliona ljudi u Srbiji i više od toga prima minimalac koji je ispod 37 hiljada dinara, penzije ispod 37 hiljada dinara i potrošačka korpa košta 37 hiljada dinara? Pitamo te građane, tih više od dva miliona ljudi u Srbiji, kako oni to uspevaju, kako, gde nadomeste tu razliku koju ne dobiju na ime zarađenog, odnosno na ime penzije? Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Pravo na repliku ima narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite.

(Aleksandar Šešelj: Ja sam se javio.)

Kolega Šešelj, ne možete dobiti repliku na jedno izlaganje kolege Arsića. Dakle, dobila je repliku koleginica Radeta, kao zamenica predsednika poslaničke grupe, obzirom da je izlaganje bilo usmereno…

(Aleksandar Šešelj dobacuje.)

Možete po amandmanu, svakako, ali trenutno se vodi dijalog na relaciji koleginice Radete i kolege Arsića.

Izvolite, kolega Arsiću.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ako u Srbiji ima dva miliona zaposlenih koji primaju minimalac ili nešto malo iznad minimalca, znači da Srbija ima 20 miliona stanovnika. Otprilike, to bi bio taj red veličine. Upravo o tome pričam i o toj banalizaciji.

Dalje, nije kesa kod Zorane Mihajlović, nego je kesa kod Bastaća i to odmah da raščistimo i to kao pravnik i kao laik treba da znate, i to kažu vodonepropusna. Isto tako, nemam ja nameru da pravnike učim pravu, oni sigurno to znaju bolje od mene, ali govorim neke stvari zbog građana Srbije i građanima Srbije da znaju o čemu se zaista radi.

Isto tako, ja nikad ne bih kao pravnik postavljao pitanje vrednosti radova, pogotovo na zaštiti sliva reke Morava u delu autoputa koji se zove Moravski koridor, jer zaista kao pravnik bih to prepustio da drugi ljudi koji znaju, koji su od struke, koji imaju iskustva, to zaista rade. Da li je to vrednost u vrednosti zlata ili u vrednosti običnog betona, to prepuštam njima zato što ne želim da se jedna diskusija svede na najobičnije banalnosti.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Arsiću.
Koleginice Radeta želite repliku?
Kolega Rističeviću vi ste želeli povredu Poslovnika?
(Marijan Rističević: Po amandmanu.)
Izvolite koleginice Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
želim samo jednu rečenicu ili dve možda.

Prvo, kolega Arsić izmišlja. Precizno smo više puta rekli - 300.000 ljudi radi za minimalac i još 400.000 za malo više od minimalca. Više od milion penzionera dobija minimalne penzije, čak i prosečne su na nivou mnogo nižem od minimalca. To je tih više od dva miliona ljudi u Srbiji koji žive sa platom i sa penzijom koja ne može da se približi potrošačkoj korpi koju ste vi izračunali, vaša statistika i to je 37.000 dinara. Dokle god ne budete rekli da je najniža plata 37.000 dinara i najniža penzija 37.000 dinara, džabe vam sve što radite, vi ste socijalno neodgovorna i neuspešna vlast.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Pravo na repliku narodni poslanik Veroljub Arsić.

Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
O tome ne odlučuje kakva smo vlast vi ni ja, odlučuju građani na izborima. Izmerićemo za nekih mesec šta misle o nama i o vama.

Nešto moram da vam kažem, gospodine ministre. Znate čija je to ideologija i ideja da minimalna zarada mora da bude u visini cene potrošačke korpe? Evo sad ću da kažem. To je ideja Zorana Stojiljkovića, profesora, doktora, predaje na Političkom fakultetu. Nemam ni to ništa protiv, neka se on bavi time.

Međutim, gospodine ministre morate da znate još jednu stvar. On je i predsednik Granskog Sindikata Nezavisnost. Da vam objasnim koji je to sindikat, osim što su građani Srbije trpeli posledice zbog štrajka u Pošti, hajde da kažemo, to možemo da predvidimo da je to neka borba za prava zaposlenih, ali još jedan štrajk su podržavali i to štrajk najobičnijih lopuža i lopova u Republičkom katastru. Podržavao je Zoran Stojljković, to je isti taj čiju ideologiju sada slede sa minimalnom cenom rada i potrošačkom korpom, podržavao je kriminalce koji nisu dozvoljavali građanima da uđu u Republički katastar recimo ovde u Beogradu, 27. marta, i da ostvare svoja prava kod radnika koji nisu u štrajku. Prebijali su građane. Takvu ideologiju slede Zorana Stojiljkovića koji je podržavao štrajk korumpiranih radnika u Republičkom geodetskom zavodu.