Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja , 19.12.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Arsiću.

Vi ste poštovali Poslovnik prvih 15 do 20 sekundi, posle niste. Znači, dobro, tolerancija i na vas i na Aleksandra Šešelja.

Sada bih dao pravo na repliku…

(Aleksandar Šešelj: Po Poslovniku.)

Pitanje je da li hoćete da nastavimo da radimo? Ja sam bio dovoljno tolerantan. (Aleksandar Šešelj: Molim vas, po Poslovniku.) Pa, ne mogu da dozvolim da opstruirate rad Skupštine, stvarno.

(Aleksandar Šešelj: Molim vas još jednom da mi date reč po Poslovniku.)

Ne, ne. Ja vas, eto, molim samo za razumevanje da damo Sandri Božić pravo na repliku i da se vratimo na temu i da dozvolimo i vašem kolegi Petru Jojiću ako bude prilike da dobije repliku.

(Aleksandar Šešelj: Po Poslovniku.)

Nemojte da dobacujete s mesta, stvarno nema smisla. Rekao sam vam, neću danas ni opomene, niti bilo šta. Stojim iza toga, ali nemojte to da radite. Ja vas stvarno onako kulturno upozoravam.

Reč ima narodni poslanik Sandra Božić. Pravo na repliku.

Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Vidim da vam je jako teško da se izborite da održite red na ovoj Skupštini, vidim da kolege u tome baš ne doprinose.

Da ne bude da se ne slažem sa svojim prethodnim govornikom, vezano za Pančevo i za dug u apoteci, u pravu je u potpunosti kada kaže da su taj dug napravili neki drugi koji su bili na vlasti pre SNS u Pančevu.

Zarad javnosti i zarad građana Pančeva moram reći da je 70% duga do 2012. godine zatečen u gradu Pančevu i to je poprilično opteretilo budžet. Ostatak od 30% sadašnjeg duga predstavljaju kamate koje su zaračunate, zakonski naravno. Tako da, ono što je nama preostalo kao odgovornoj vlasti u gradu Pančevu jeste da se izborimo sa ovim jako velikim dugovanjem i u dogovoru sa Ministarstvom finansija to će biti u narednom periodu i učinjeno s obzirom da je na teret budžeta grada Pančeva ova obaveza pala.

Sve što se tiče postavljanja direktorki koje su dovele do ovog stanja u apoteci Pančevo, istražni organi su već rekli svoje.

Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Određujem pauzu od pet minuta u skladu sa svojim ovlašćenjima.

(Aleksandar Šešelj: Po Poslovniku.)

Nema više ni Poslovnika, ni replika, nastavićemo dalje posle pauze. Hvala.

(Posle pauze)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Nastavljamo dalje sa radom.
Na član 40. amandman je podnela narodna poslanica Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mi smo malo pre ovde doživeli, ne sad, nego u onom prethodnom krugu doživeli vrhunac demokratije kada su dva narodna poslanika skoro sat vremena replicirala i onda ste vi, predsedavajući, reč dali ministru, da njegova bude završna. To nigde osim ovde nema na zemaljskoj kugli, nigde. Ali, šta smo saznali od ministra? On je zaista privilegovan čovek. Vi ste, ministre, jedini čovek u Srbiji koji je, očigledno imao komunikaciju sa Zagorkom Dolovac. Vi ste rekli da u „Krušiku“ nije bilo kriminala. To jedino ona može da kaže, a ako je vama to rekla u poverenju dobro je da ste sa javnošću podelili.

Ovaj amandman koji govori o poverljivim podacima i tako dalje ima vrlo veze sa „Krušikom“ i vi pokušavate stalno da okrenete priču da u „Krušiku postoje neke državne tajne o kojima ne sme da se priča. Državna tajna i službena tajna i poslovna tajna može biti kako se proizvodi neko oružje, tehnologija, a da li se oružje prodaje kriminalnim radnjama ili pošteno i u skladu sa zakonom, to je javni interes, ne može to biti državna tajna. Mi samo to hoćemo da saznamo.

Vi ste danas opet rekli da otac od ministra Stefanovića nije radio u „Krušiku“. Ja sam spremnija da više verujem Vučiću nego vama, Vučić je rekao da jeste, sad, šta da vam radim.

Dakle, da li je radio, da li nije, manje je važno. Mnogo je važnije da nam kaže neko, ako postoji takav u ovoj državi, da nam kaže neko da li je ta privatna firma bila privilegovana u odnosu na SDPR? Pustite vi tu vašu priču – nekad bilo, nekad „Krušik“, sad plate i tako dalje, pustite vi to, mi hoćemo da rešavamo ovo sad. Nekad je bilo loše. Ovaj sad Petković zaposlio puno ljudi u „Krušiku“. Tačno. Dve trećine na određeno vreme zato što ih čuva na lageru kad vam budu trebali oni sigurni glasovi i fotografisani glasački listići. I to je tačno. A, ako je on takav stručnjak, što ga onda niste zadržali, pa da stvarno još bolje radi? Što ste ga poslali tamo gde sad daje otkaze u Kragujevcu u namenskoj industriji?

Nije to sve tako. Lako je reći bajno i sjajno i onda vi dobijete aplauz od koleginica sa strane. Ja njima ne zavidim, verujte mi, meni je njih žao. One se sada ponašaju bahato tamo odakle su došle, one prete direktorima škola da će da ih smenjuju, prete tužiocima, sudijama, i njih se tamo ljudi boje.

Ja se bojim trenutka kad će oni kao ljudi koji neće imati tu moć da tako plaše narod, kad se pojave tamo u svom komšiluku na svojoj pijaci, u svojoj prodavnici i tako dalje, kako će se onda ponašati među tim narodom?

Zaista, dajte malo unesite realnosti u ovaj život. Znate kad će se desiti to kada će doći među narod? Sada kada Vučić, kao što je obećao, zameni jednu trećinu poslanika čistim i poštenim, što znači da će ukloniti nečiste i nepoštene, to je on rekao, a ako je to tako, onda zaista ne znam kako će se posle ovih aplauza pojavljivati u javnosti.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Radeta.
Reč ima ministar Zoran Đorđević.
Izvolite.

Zoran Đorđević

Prvo, nije rekao nepoštene. Rekao je da će osvežiti rad ministarstva, odnosno rad poslanika i poslaničkog kluba SNS.
Broj dva, kada pričate o ovome, nije Zagorka Dolovac, nego je sud taj koji određuje, a ne Zagorka Dolovac. Ako postoji bilo koji krivac za bilo šta, on će u ovoj zemlji da odgovora.
Kada je u pitanju „Krušik“ i kada je u pitanju namenska industrija, vi treba da znate da nadzor tamo radi Ministarstvo odbrane, odnosno Vojska Srbije, koja ima i Nadzorni odbor i Inspektorat Vojske nadgleda kada je u pitanju rad i kada je u pitanju generalno zakonitost rada u namenskoj industriji, kada je u pitanju bezbednost i zdravlje na radu kada je u pitanju namenska industrija.
Naravno, uz saradnju sa Ministarstvom rada i sa našom Upravom za bezbednost i zdravlje na radu, sa drugim inspekcijama, sve se kontroliše. Mislim da i Vlada i Ministarstvo odbrane nemaju nikakav problem sa tim da se proveri rad bilo koje namenske industrije.
Ono što ja mogu vama da kažem to je da mi svi trebamo da budemo ponosni kako i na koji način radi naša namenska industrija, kako i na koji način funkcioniše izvoz naoružanja i vojne opreme naše zemlje, da nijedna jedina stvar, nijedan jedini najsitniji metak nije izašao mimo zakona, mimo transparentnosti i da smo mi jedna od zemalja u svetu koja je, kada je u pitanju procedura izvoza, kontrole, prometa naoružanja i vojne opreme, u samom vrhu. Sve se zna. Toliko je teško da bilo šta izvezete iz ove zemlje, da date bilo kome bilo kakvu privilegiju, da toliko subjekata u zemlji odlučuje o tome da možete tako paušalno da tvrdite da bilo ko ima bilo kakvu privilegiju, da je bilo šta zloupotrebio, da je izvezao, da nije imao dozvolu, da je i dampingovao cene i na kraju da je kršio zakon. To je, prosto, nemoguće u okolnostima kada imate takvu jednu transparentnost ne samo u zemlji, već i u inostranstvu i gde kontrolu prometa naoružanja ne vršimo samo mi ovde, ne radi samo Ministarstvo odbrane, BIA, MUP, spoljnih poslova, trgovine, već to rade i inostranstvo i UN, tako da nemojte, molim vas. Samo stvaramo jednu famu u narodu da se ovde nešto radi, da neko nešto ne zna, da neko nešto izvozi u naoružanju i da neko nešto zarađuje, a da to niko ne zna. To je, prosto, nemoguće. Sve se zna kada je u pitanju promet naoružanja i vojne opreme ne samo zbog nas, zbog okolnosti u svetu, zbog ratova u svetu mora da se zna tačno gde je išlo, šta je išlo i po kojoj ceni je prodato. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre Đorđeviću.
Sada određujem pauzu do 15.00 časova.
Nastavljamo sa radom. Koleginica Radeta je u sistemu i Srbislav Filipović.
(Posle pauze)
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 44. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 49. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 52. amandman je podneo narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 52. i ostale članove u kojima se navode reči: "Dana slanja na objavljivanje", amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 52. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 54. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 55. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 56. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj Zakon o javnim nabavkama, to treba svaki put da naglasimo, je nastao kao posledica insistiranja EU, koja vam je diktirala i onaj prethodni i ovaj sad i opet imaju primedbu na primenu Zakona, pogotovo što neke odredbe koje su ovde predvidele će se, kažu, primenjivati kad Srbija uđe u EU, a to znači nikada. Ali, mi srpski radikali imamo primedbe na primenu Zakona o javnim nabavkama, zato što se zapravo ovaj zakon, i sada aktuelni, ali ni onaj prethodni, ne primenjuje. Ne primenjuje se zato što se zloupotrebljava institut malih nabavki, zato što se zloupotrebljava institut nameštenih tendera i što se zloupotrebljava institut nabavki bez tendera.

Koliko god vama to smetalo, mi ćemo vas do besvesti podsećati da ste donosili zakon leks specijalis, poseban zakon, da biste omogućili da američka firma "Behtel" dobije poslove na gradnji auto-puta od Preljine do Pojata i da taj posao Srbiju košta 300 miliona evra više nego što taj posao zaista vredi.

To je nešto što je urađeno i što je isplanirano pre više od godinu dana, zapravo od oktobra prošle godine te aktivnosti traju i onda je nama jedno vreme objašnjavano da se to radi radi boljih odnosa sa SAD, što, naravno, nema nikakve veze, s obzirom da firma "Behtel" nema nikakve veze sa SAD, osim što je kompanija koja se nalazi u toj državi, kao što ima ne znam koliko kompanija u Srbiji koje nemaju veze sa državom, naprotiv, mogu biti u ozbiljnim sukobima i kriminalu i korupciji, itd, ali se samo nalaze na teritoriji države Srbije.