Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 24.02.2020.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kaže gospodin Martinović – oni se razlikuju od Demokratske stranke po tome što je Demokratskoj stranci ovaj Poslovnik bio dobar kad su bili na vlasti, a ne valja im kad su u opoziciji. I drugo, kaže – razlikuju se po tome što je žutima Zakon o izboru narodnih poslanika bio dobar kad su bili na vlasti, a ne valja im kad su bili u opoziciji.

(Aleksandar Martinović: Pa, da.)

Evo, kaže Martinović – Pa, da!

Pa, oko čega se onda razlikujete, crni Martinoviću? I vama je dobar Poslovnik kad ste vlast, a nije vam valjao dok ste bili opozicija.

(Aleksandar Martinović: Nije tačno.)

Vi ste samo dokazali još jedanputa da ste vi ideološki klonovi. Vi niste ni milimetar odmakli od žutog preduzeća.

(Aleksandar Martinović: Nije tačno!)

Osam godina koristite Poslovnik. Osam godina koristite njihov Poslovnik. Pa, ako nije valjao 2008. godine, kako je to dobar 2020. godine, a napreduje demokratija, zlatno doba živimo i tako dalje?

Drugo malo bitnije pitanje, gospodine Martinoviću. Vi kažete da je u toku još jedan krivični postupak protiv Kosmajca, i to za utaju poreza?

(Aleksandar Martinović: Tako je.)

Evo, opet kaže Martinović tako je. Tako je, a ne zna grešan ni šta priča. To je ono kada terate zeca, a isterate malo neku veću životinju u hajci.

Odakle vama, gospodine Martinoviću, kažete da nećete da iznosite detalje postupka, pa odakle vama detalji postupka protiv Kosmajca? Ko ste vi?

(Aleksandar Martinović: Javio mi je laufer. )

Laufer vam je javio? Ne, nego ste privatizovali i uništili sve državne institucije, pa takvi kao vi imaju pristupa kada se vode pojedinačni krivični postupci.

Takvi kao vi odlučuju. Vi ste moćni, gospodine Martinoviću. Pa, vi ste isti kao ovi iz DS za koje kažete – mislili su da će vladati večno. Šta vi mislite? Šta ta vaša osionost i ta vaša bahatost pokazuje, nego da ste isti kao žuti?
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima dr. Aleksandar Martinović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Najviše ko se ovde razume u žute je izgleda Nemanja Šarović.

Ja sam pod vlašću DS na ime novčanih kazni platio više od 3.500 evra i ja mislim da nema poslanika koji je u periodu od 2008. do 2012. godine više kažnjavan od mene.

(Filip Stojanović: Ima, ima.)

Nema. Nema, Filipe. Evo, ako mi nađeš i jednog poslanika … Nema.

(Filip Stojanović: Doneću ti ja spisak. )

Donesi.

Ali, ne radi se ovde o primeni Poslovnika, ovde se radi o zloupotrebi primene Poslovnika. Ovde se radi o tome da su meni, ali ne samo meni, na kraju krajeva i Nemanji Šaroviću i nekim drugim poslanicima SRS, izricane opomene čim pritisnemo ovaj taster i počnemo da govorimo. Čim kažem – dame i gospodo narodni poslanici, opomena, pa još jedna opomena, itd. Ali, radi se o zloupotrebi Poslovnika. Takvih zloupotreba Poslovnika sada nema.

Što se tiče postupka koji se vodi protiv Kosmajca, nikada se, gospodine Šaroviću, nemojte hvaliti svojim neznanjem. Nije problem znati da se vodi postupak.

Ja imam obavezu da ne iznosim detalje iz tog postupka zato što je postupak u toku. Ja vas samo obaveštavam i to nije, na kraju krajeva, nikakva tajna. To ste mogli da saznate i vi da ste se malo zainteresovali, nego ste se vi uhvatili nekih geometra i nekog katastra i mislite da je tu cela istina o Kosmajcu. Nije. Morate malo da se interesujete za materiju ako hoćete njome da vladate.

Dakle, protiv Kosmajca se vodi krivični postupak. Videćemo kad se krivični postupak završi kako će ceo taj problem oko Kosmajca da bude okončan.

Što se tiče ovog Predloga zakona, još jedanput da ponovimo – niko nije imao hrabrosti da ovaj Predlog zakona stavi u proceduru sem SNS, kao što niko imao hrabrosti da se uhvati u koštac sa problemom nestalih beba.

Problem nestalih beba nije od juče, taj problem datira od pre 30, 40, pa možda i više godina. Mi sad imamo jedan Predlog zakona koji se možda nekome ne dopada, ali je činjenica da imamo političku volju da se taj problem reši, isto kao što imamo političku volju da se reši pitanje odakle ti tolika imovina, a prijavio si platu od 70.000 dinara.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Završavam.
Mi smo takav slučaj upravo imali kod Dragana Đilasa, da je prijavio samo platu gradonačelnika, a odjedanput se ispostavilo da čovek na svojim bankarskim računima ima 619 miliona evra, da ima račune u inostranstvu, da ima ogromne nekretnine, itd. To se sve ovim Predlogom zakona rešava.
Još jedanput da ponovim, ovaj zakon ni na koji način neće derogirati bilo čiju krivičnu odgovornost, jer utaja poreza ostaje i dalje krivično delo u pravnom sistemu Republike Srbije.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, dr Martinoviću.
Nemojte se ljutiti, gospodine Rističeviću. Ja sam namerno pustio malo više jednog i drugog kolegu da repliciraju jedan drugome, bila je stručna rasprava.
(Nemanja Šarović: Replika.)
Ja bih da završimo. Nije vas ništa Martinović uvredio, korektno je diskutovao. Ja bih dao priliku Aleksandru Antiću.
Ministre, izvolite.
(Narodni poslanik Nemanja Šarović dobacuje s mesta.)
Gospodine Šaroviću, po pet replika sam dao…
Vi ste dominirali istom merom, stvarno.
Reč ima gospodin Antić, ministar.
Dajte da mu damo priliku.
Hvala vam puno.
Ministre, prijavite se.

Aleksandar Antić

Dame i gospodo narodni poslanici, u neka davna vremena nije moglo ovako, po pet krugova replika. Makar ja, Šaroviću, nisam davao.
(Vjerica Radeta: To kad je on pre bio na vlasti.)
Ja, Šaroviću, to ranije nisam dao.
Pre svega, dame i gospodo, ja duboko verujem da ogromna većina građana Srbije podržava usvajanje ovog zakona. Apsolutna većina građana Srbije podržava ovaj zakon zato što ovaj zakon, pre svega, donosi ono što su oni dugo vremena tražili, dugo vremena čekali, a to je pravda.
Zadatak Vlade i zadatak narodnih poslanika, naravno, je da tu pravdu pretoči u jedan kvalitetan zakonski projekat, zakonsko rešenje, da urede procedure, definišu rokove, nosioce funkcija, načine sprovođenja ovakvog jednog zakonskog rešenja i ovaj zakon je uspeo na jedan vrlo jednostavan način u relativno malom broju članova, ali vrlo čitljivih članova, koji ne zamagljuju suštinu, da uredi upravo sve te procedure koje treba, ponavljam, da reše pravdu. I u pravu je i Dušica Stojković i Bojan Torbica i Ljiljana Malušić kada su, pre svega, pravdu ovde stavljali u prvi plan.
S druge strane, ja duboko verujem da je ovaj zakon neselektivan. Gospođa Nataša Mihajlović Vacić je o tome, ja duboko verujem, na izuzetno valjan i kvalitetan način govorila. Ovaj zakon definiše jasne procedure i definiše tu njegovu potpunu transparentnost i neselektivnost i jasne procedure na koga se on odnosi i ko može doći pod udar ovog zakona.
Takođe, u pravu su i oni narodni poslanici koji kažu da je ovo jedan značajan dan, veliki dan i da je trebalo puno vremena, snage i hrabrosti da se donese ovakav zakon i za njega je bila potrebna hrabrost i snažna politička volja. Ja mislim da oni koji dobacuju vrlo nepristojno i spočitavaju ovom zakonu tu dimenziju, upravo ne razumeju zato što kao posledicu nedostatka odgovornosti ne shvataju koliko je potrebno hrabrosti i političke volje za donošenje ovakvog zakona kada protiv tog zakona čak protestvuje i opozicija koja ne vidim da ima i jedan motiv, osim da kaže – bravo i konačno da se donese jedno takvo zakonsko rešenje, jer ta opozicija koja je, uglavnom kroz čitav politički život u Srbiji bila u opozicionoj strukturi, bi trebalo da podrži zakon koji bi trebao malo da pročešlja sve ove vladajuće strukture godinama unazad i da eventualno oceni da li je bilo nekih nezakonitih ponašanja i nezakonitog sticanja imovine od strane državnih funkcionera.
Ovaj zakon je u sebi suštinski antikoruptivan i, pre svega, u toj prvoj interakciji je okrenu političkim elitama i zato je, ponavljam, bila potrebna politička hrabrost i tu političku hrabrost je imao i predsednik Vučić, naravno, na prvom mestu, Srpska napredna stranka, ali duboko verujem i ostale političke stranke koje su deo Vlade i vladajuće većine, i Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija i SDPS i Pokret socijalista i PUPS i svi oni koji će za ovaj zakonski projekat glasati. Ja sam zahvalan svima što će podržati ovo zakonsko rešenje.
Naravno, ja razumem da opozicija ima potrebu da iznalazi primedbe na zakon i to je deo demokratije. Ne shvatam da na ovakav zakon te primedbe mogu da budu u vrednosnom smislu i suštinske. One mogu biti tehničke prirode i shvatio bih da su oni u funkciji popravljanja ovog zakonskog projekta, ali dovoditi u pitanje na šta se ovaj zakon donosi i praviti tu vrstu magle pred očima građana je zaista nepotrebno zato što ovaj zakon na vrlo jednostavan i efikasan način u članu 11. definiše da je reč o nepokretnim stvarima, stanovi, kuće, poslovne zgrade, prostorije, garaže, zemljište, finansijskim instrumentima, udelima u pravnom licu, opremi za obavljanje samostalne delatnosti, motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova, štednih uloga, gotovog novca i drugih imovinskih prava. Znači, svega što je u imovinskom i vrednosnom smislu uverljivo, sve dolazi pod udar zakona.
Ko dolazi pod udar zakona? Svako ko ne može da dokaže način na koji je stekao imovinu. Ko sprovodi zakon? Vrlo je jasno definisano i onda se postavlja jedno pitanje za koje ja zaista ne mogu da nađem opravdanje – zašto su za primenu zakona potrebna sredstva i zašto su potrebni rokovi za početak pripreme? Naravno, kada se uvodi novi organ koji treba da rešava jedno tako krupno pitanje, jedno tako esencijalno teško pitanje, naravno da je potreban period u kome će ljudi koji će to sprovoditi da se obuče i naravno da je potrebna određena logistika i infrastruktura da bi se taj posao realizovao.
Ne mislite valjda da ako imate na hiljade ljudi koji razmišljaju kako da ne prijave svoju imovinu na kvalitetan način, kako da uskrate budžet i poreske obveznike od plaćanja poreza da možete da im se suprotstavite bez adekvatnih oruđa, bez adekvatne infrastrukture i logistike. Naravno da su potrebni softveri koji će da upare sve podatke iz svih baza, koji će da vrše jednu kvalitetnu analizu svega toga, koji će to pratiti. Naravno da je potreban visoko obučen kadar koji će to realizovati. Taj kadar će biti podložan takođe svim antikoruptivnim merama. Ovaj zakon predviđa da svi ljudi koji budu radili u tom procesu će takođe prijavljivati svoju imovinu, prolaziti bezbednosne provere itd.
Znači, jedan vrlo celovit set mera koji treba, ponavljam, da reši onaj jedan višedecenijski višegeneracijski problem koji muči ovu državu, da naprosto jedan broj ljudi se enormno bogati a da to nije u korelaciji sa njihovim prihodima. Ja kao građanin apsolutno podržavam donošenje ovog zakona i verujem da svaki građanin u Srbiji koga boli ta slika koju može da vidi podržava usvajanje ovakvog zakona.
Predsednik je rekao da on hoće da bude prvi, ja mislim da svi mi treba da budemo, da kažem, analizirani u odnosu na ovaj zakonski projekat i zakonsko rešenje i da podržimo njegovo usvajanje.
Naravno, čuo sam ovde i neke elemente koji su naprosto jedno potpuno nerazumevanje. Znači mi imamo sve zakone koje imamo i oni ostaju na snazi. Ovo je posebni zakon koji utvrđuje određene druge procedure. Krivični zakon koji definiše poresku utaju i član 225. koji ste vi čitali, da, on je apsolutno na snazi, ali on govori o tome ako neko pokuša da utaji porez, a ovaj zakon definiše ako neko ima kuću, pa na koju može čak i da plaća porez, da mora da dokaže kako je tu kuću stekao.
Ako me pitate šta sam radio dok je Dragan Đilas bio gradonačelnik, da, ja sam bio predsednik Skupštine grada i trošio sam ogromnu energiju da pojedinim odbornicima pokažem i dokažem i objasnim ovako elementarno jednostavne stvari, gospodine Šaroviću, na prvom mestu vama.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine ministre.

Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović.

Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dakle, gospodine ministre, argumenti koje ste vi izneli ne samo da su pravno utemeljeni, nego su epohalni, moram reći. Znači, sa ovakvim argumentima se još nismo susreli.

Vi ste ubeđujući nas da je zakon dobar, rekli da imamo zakone koje imamo, to je zaista veliki domet pravne nauke. Drugo, rekli ste tri puta da duboko verujete u zakon i to je isto poprilično ozbiljan argument i rekli ste – tačno je da ima malo članova, ali su zato veoma čitljivi.

Znate, to je gospodine Antiću do fonta, do vrste fonta i do veličine slova, nije to toliko do kvaliteta zakona. Može se svaki zakon odštampati malo lepšim, čitljivijim fontom, ali to i dalje ne znači da je zakon dobar.

Drugo, vi pričate da ste sedeli, bili predsednik Skupštine grada, bili ste vi Đilasova desna ruka. Sad nema nikoga iz SPS ovde, ne znam da niste i sadašnje koalicione partnere možda da, pošto vi to prvi saznate, možda znate nešto što mi ne znamo, možda ste ponovo krenuli da se prešaltate, ali vi koalicione partnere poprilično lako menjate.

Što se tiče gospodina Martinovića, on priča o tome kako je njemu neko izricao opomene i kako je neko njega kažnjavao. Ko je to? Gordana Čomić? Žena koju slavite prethodnih dana, kada ste je podjarmili da radi u vašem interesu, onda je dobra i Gordana Čomić. Sada je ona majka demokratije, Mićun je otac demokratije, svi ste vi zajedno jedna velika vesela porodica, ali vi gospodine Martinoviću radite isto ono što je radila i Gordana Čomić.

Vi ste meni izricali opomene na sednicama Administrativnog odbora zato što sam vas hvalio, što sam rekao da ste vi najlepše lice SNS, da ste primer doslednosti, primer časti, svetionik demokratije, vi meni opomenu. Ja otvorim usta da zinem, vi meni drugu opomenu.

Pre nekoliko dana Arsić, ni jednu jedinu reč nisam rekao. Prva opomena, druga opomena, oduzimanje reči. To je vaša demokratija. Nema između vas nikakve razlike. Vi ste ideološki klonovi.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Doktor Aleksandar Martinović, izvolite.