Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 24.02.2020.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, predsedavajući.

Ja, kao poslanik, ako sam nešto naučio do sada u ovom parlamentarnom radu, naučio sam da sloboda govora nije maltretiranje. A ovo što se čini od strane poslanika koji je pre mene govorio je klasična vrsta maltretiranja svih nas ovde zajedno, imajući u vidu da je svaku…

(Predsedavajući: Kolega Jovanoviću, ublažite retoriku, molim vas.)

Upravo se rukovodim onim što je moj prethodnik nametnuo kao princip u raspravi, odnosno u dijalogu, a to je bukvalno pokušaj da se sve vreme kroz pozivanje, bilo na Poslovnik, bilo na repliku, pokuša degradirati sve ono što druga strana govori, a konkretno to smo mi, predstavnici vlasti, na način koji apsolutno nije primeren, prevashodno nije primeren ovom Domu, prevashodno nije primeren postulatima demokratije, ne vidim zbog čega bi se bilo ko, za bilo šta izvinjavao i smatram da je krajnje vreme da počnemo da raspravljamo isključivo o zakonu koji je na dnevnom redu, bez nadgordnjavanja, bez populizma, bez politikanstva, jednostavno da radimo svoj posao. Zahvaljujem se.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Jovanoviću.
Shvatio sam da je meni bilo usmereno i ja ću upravo dati predstavniku predlagača reč, obzirom da se ministar javio i onda vas molim da nastavimo po redosledu narodnih poslanika prema prijavama za reč.
Reč ima ministar Antić.
Izvolite.

Aleksandar Antić

Izvinjavam se narodnim poslanicima što učestvujem u ovoj polemici na ovakav način. Slažem se da svako ima prava da građanima Srbije prezentira svoje viđenje nekog zakonskog rešenja, ali pre svega to mora da radi na način koji je potpuno ispravan i koji je elementarno tačan.
Prvo, ovaj zakon nije ovde pred Narodnom skupštinom po hitnom postupku i ovaj zakon je ušao u Skupštinu 27. decembra 2019. godine. Znači, nije po hitnom postupku i nije pre 10 dana kao što je uvaženi narodni poslanik, gospodin Šarović, rekao. Znači, ovaj zakon je u proceduri u dužem periodu, u kontinuitetu i u Narodnoj skupštini već dva meseca. To je jedna stvar.
Druga stvar, moram radi građana Srbije, znam da to gospodin Šarović zna, ali to je njegovo prezentovanje javnosti Srbije.
Znači, građani Srbije moraju da razumeju da ovaj zakon ne suspenduje druga zakonska rešenja.
Gospodin Šarović je čitao određena rešenja i Zakon o krivičnom postupku koji tangiraju poresku utaju. Ta rešenja koja su vezana za poresku utaju naravno da ostaju na snazi. Ovaj zakon tretira potpuno drugu materiju i definiše utvrđivanje porekla imovine.
Da bi građani to razumeli neko može da vrši utaju poreza za neku imovinu ili za bilo koji drugi način sticanja određene finansijske vrednosti i to jedan par rukava, ali neko može da ima imovinu za koju plaća porez uredno samo ta imovina nema svoje poreklo, potpuno druga priča.
Znači, neko je na protivzakonit način stekao ogromnu imovinu koja se ne podudara sa njegovim prihodima i ne može da je dokaže. Danas na tu imovinu čak i plaća normalno porez, e njega ovaj zakon tangira, njega ovaj zakon tretira i mi ni u jednom zakonu, gospodine Šaroviću, nemamo rešenje za tu situaciju i zato posebni zakon, i zato zakon o poreklu imovine, i zato vrlo precizno kažem - građani Srbije očekuju već dugo vremena zakon kojim će se utvrditi poreklo imovine, nisam rekao da oni očekuju član 1, 5, 7. u tom i tom tekstu oni traže zakon koji će na jedan čestit, kvalitetan, neselektivan i anti-koruptivan način utvrditi poreklo imovine i mi smo im taj zakon stavili na sto i Narodna skupština će ga u danu za glasanje usvojiti i ja verujem da će to biti važan dan za Srbiju.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Kolega Šaroviću, jeste pomenuti više puta tokom izlaganja gospodina ministra i jeste moja obaveza da vam omogućim repliku, ali vas zaista molim da polako privodimo kraju kada je reč o replikama i da nastavimo po redosledu prijavljenih narodnih poslanika.

Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Milićeviću, ne znam zašto vi uvek insistirate da treba da se završi rasprava ako je rasprava demokratska, ako je u okviru zakona to je onda na opštu korist svih građana Srbije. Vi čas hvalite demokratiju i kažete da ona postoji, a onda tvrdite nešto drugo. Ja sam mislio nakon izvinjenja gospodina ministra da ćemo mi završiti taj krug replika, ali je on onda krenuo dalje, pa kaže kako ja neke stvari ne razumem, a zapravo razumem jer sam ja, gospodine Antiću, diplomirani pravnik i razumem izuzetno dobro ove odredbe, a ne znam tačno šta ste vi po struci.

E, sad, ja sam čitao odredbe Krivičnog zakona. Vi kažete da nije dovoljno, mora ovaj zakon i čekali su ga dugo. Građani su ga čekali predugo. Vi tvrdite i ponosite se valjda time, 96 meseci, osam godina ste na vlasti, za zakon od 29 članova. Tri meseca po jednom članu vam je trebalo da napišete ovaj zakon, ako je to bio problem, ali nije, gospodine Antiću, ovde problem. Zakon tretira one koji steknu 150 hiljada evra protivzakonito. Pa, može li se steći 150 hiljada evra na legalan način, a da ne možete da dokažete poreklo imovine? Pa, ne može. Ako stičete legalno, onda to dobijate preko računa, imate neki biznis, plaćate poreze, zna se odakle su pare. To je suština.

Vi imate mehanizme i dan danas da oduzmete sve to ako je stečeno kriminalom, da li prodajom droge, da li ovoga, da li onoga. Druga je stvar da li ste vi sposobni ili niste to da uradite. Ovo je vaša politička kapitulacija kao što je donošenje Zakona o javnim izvršiteljima bila vaša kapitulacija, jer ste time priznali da sudski izvršitelj i taj sistem koji je postojao niste bili u stanju da dovedete u red, pa umesto da rešite postojeći problem, vi izmislite novu kastu javnih izvršitelja, koji se onda preko noći obogate u Srbiji.

Ali, vidite, čeka narod i da taj zakon bude na dnevnom redu. Srpska radikalna stranka je u kratkom roku skupila preko 100 hiljada potpisa i predala u proceduru, ali nema zakona. Zar mislite da nisu više zainteresovani građani Srbije da se reše tih krvopija koje danas predstavljaju javni izvršitelji, ali vama je važnija Gordana Čomić. To je problem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Šaroviću.
Reč ima narodni poslanik Branimir Jovanović.
Izvolite, kolega Jovanoviću.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Branimir Jovanović

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala, predsedavajući.

Poštovani ministre, koleginice i kolege, ova današnja rasprava očigledno ukazuje da je Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu jedan od najznačajnijih zakona o kojima raspravljamo u ovom sazivu. To je zakon koji reguliše jednu veoma osetljivu oblast.

Ja ću ovaj zakon da razmotrim, odnosno mogu da ga posmatram sa dva aspekta. Jedan je finansijski aspekt, a drugi je onaj aspekt koji se odnosi na kontekst borbe protiv korupcije.

Kada govorimo o finansijskom aspektu, očekujem da na ovaj način, pre svega, unapredimo efikasnost poreskog sistema. Tako ćemo ispraviti jednu nepravdu i na radaru ovog zakona naći će se svi oni za koje se sumnja da su se obogatili na nezakonit način ili da nisu platili porez, odnosno da su stekli imovinu, a da ta imovina nije u skladu sa prihodima koji su oni prijavili.

Važno je što se ovaj zakon neće primenjivati selektivno i o tome su govorile moje prethodne kolege. On se odnosi na sve poreske obveznike i obuhvatiće bukvalno sve građane, i privatne preduzetnike, pa sve do političara.

Pored toga, poreska uprava imaće obavezu da dokaže u kojim slučajevima je bilo uvećanje imovine. To će biti, s jedne strane, posao poreske uprave, a s druge strane fizička lica imaće obavezu da dokažu, odnosno da pruže dokaze da je imovina stečena na zakonit način.

Da bi ovaj postupak funkcionisao na pravi način doprineće formiranje posebne jedinice u okviru poreske uprave i očekujem da nju čine zaista dobri profesionalci, iskusni stručnjaci, koji će obaviti posao tako da gde god postoji osnovna sumnja da je izvršen prekršaj da će oni o tome obavestiti policiju, poresku policiju, tužilaštvo i ostale nadležne državne organe.

Drugi važan aspekt ovog zakona odnosi se na borbu protiv korupcije, kao što sam već rekao. Svako ko je radio pošteno i u skladu sa zakonom ne treba da se brine oko primene ovog zakona, a oni koji su na nelegalan način stekli bogatstvo i pri tome nisu platili porez, treba da snose posledice.

Ujedno, ovo će biti i poruka svima da je država spremna da se obračuna sa korupcijom i da neće nikome gledati kroz prste.

Takođe, ovaj zakon važan je i sa jednog ekonomskog aspekta, jer se na ovaj način postavlja jasan princip, a to je da su pred zakonom svi jednaki i da ista pravila važe za sve učesnike na tržištu i na taj način ćemo pokazati da na tržištu nema povlašćenih i gradićemo jedan zdrav privredni ambijent.

Očekujem i da će u propisanom roku od šest meseci biti doneti svi podzakonski akti kojima će se ojačati mehanizmi da bi se ovaj zakon efikasno implementirao u praksi.

Nema dileme da će SDPS podržati i ovaj zakon, kao i ostale zakone koji se nalaze na dnevnom redu. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Jovanoviću.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Nije prisutan.
Reč ima narodni poslanik Muamer Bačevac.
Nije prisutan.
Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić.
Izvolite, kolega Mirčiću.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, SRS je na početku ovog mandata, podsećanja radi, jasno ukazala na goruće probleme sa kojima se suočava Srbija. Osim onih ekonomskih, to je problem porasta kriminala.

Očekivali smo da uslišite naš apel da na vreme donosite zakonske akte koji će sprečavati taj kriminal i tu vrstu kriminala kroz institucije ove države. Nažalost, evo, doživeli smo na kraju mandata da predlažete jedan zakon koji je više marketinškog tipa, nego što je suštinski.

Ovaj zakon, kao što smo i rekli u prepodnevnoj raspravi, jednostavno, nije utemeljen u Ustavu i Ustavni sud će osporiti ovaj zakon.

Mi, pre svega, želimo da se svi oni koji su utajili porez, koji su protivzakonito došli do imovine, procesuiraju, da se na taj način stane na put kriminalu i kriminalnim radnjama. Međutim, šta je činjenica? Činjenica je da vi uporno izbegavate ili okrećete leđa pred takvom vrstom kriminala. Vi ste uveli nešto što je potpuno novo u odnosu na ono što je bilo za vreme DOS-a.

Vi u ovoj Srbiji, koja ukupno ima šest miliona stanovnika, želite medijski da nametnete jednu dilemu, da u Srbiji sa šest miliona stanovnika, ne zna se ko su ti kriminalci koji protivzakonito stiču imovinu. Ne govorim sada kao neko opšte mesto, nego mi jasno ukazujemo, svaka vlast koja krene u borbu protiv kriminala tako što će svoje ministre, tako što će najistaknutije članove svoje stranke da privede zakonu, da ih procesuiraju, ta vlast je za narod prihvatljiva i prihvatljiva je ta njihova težnja i želja u borbi protiv kriminala, a mi ovde imamo već četiri godine, da ne govorim o ranijem mandatu, ali četiri godine imamo jednu te istu priču. Okrećemo se sami oko svoje ose i tako zamajavamo javnost.

Mi vam kažemo jasno i glasno, ukazujemo na ime i prezime i kažemo da je Mlađan Dinkić, Vlahović, Labus, Đelić, ljudi koji su dokazani kriminalci, kriminalne radnje počinili, upadali sa oružjem u Narodnu banku, opljačkali. Sam Đelić je priznao da je došao ovde u ovu Srbiju spavajući kod tetke, a otišao iz ove Srbije sa deset miliona evra. Sam je priznao. Sam je to izneo. U privatizaciji i te kako su učestvovali. Duboko su zavukli ruke u džepove. I, šta sada mi gledamo? Mi sada gledamo jednu scenu donošenja predloga zakona koji treba da reguliše poreklo imovine i da se bavimo sa nekim ko je eventualno stekao imovinu koja se razlikuje od njegovih primanja u visini od 150 hiljada evra, a Dinkić, Đelić, Vlahović milione evra i svi ćute.

Gospodo, mi i dan danas osećamo posledice politike, kriminalne koju je vodio Mlađan Dinkić i kao ministar finansija i kao guverner i šta sve nije bio. Likvidirao je banke u ovoj Srbiji. On je raspolagao sa novcem koji se slio u jedan fond. To je taj stečajni fond koji je nastao zahvaljujući tome što su banke, kao što je Beobanka, kao što su druge banke likvidirane preko noći. Milijarde evra su u tom fondu.

Šta je rezultat svega toga? Bio je član Vlade. U prethodnom mandatu je bio koalicioni partner i to ga aboliralo od svega. I sada mi treba da poverujemo da ćete vi na osnovu ovoga eventualno pokrenuti opravdani postupak protiv Zorane Mihajlović. Teško je u to poverovati. Zašto? Zato što ne smete čak ni njenog sekretara u Ministarstvu da procesuirate do kraja, nego ste njene prve saradnike priveli, za 24 sata morali ste ih pustiti, neki su čak dočekani na najvišem mogućem nivou, lično ih ministarka dočekala i jedan od njih je rekao – da, tačno je, uzimao sam mito, reketirao sam, ali za interes ministarke i njenog muža.

To svugde u normalnom svetu, u svakoj sređenoj državi, uređenoj državi bi podrazumevalo da se pozove ta ministarka da da izjavu. Kada je u pitanju politički stav, pa to bi i te kako koristilo vladajućoj stranci da iskoristi da kaže – niko nije pošteđen i niko nije imun kada je u pitanju primena zakona, a vezano za kriminal, evo ministar je otišao da da izjavu.

Kako se to pokriva? Kaže, ide se na detektor laži, pa ako detektor laži utvrdi da je govorio istinu onda ne vredi ni procesuirati, ne vredi ni istraga, ne vredi ni sud. Povrh toga pojavljuje se prvi čovek ove države koji nama iz nepoznatih razloga i dalje štiti ljude koji su ogrezli u kriminalu. Nama radikalima nepoznati razlozi, znajući da on lično nije umešan ni u jedna kriminal. To se jednostavno vrti kao neka matrica po kojoj mi funkcionišemo.

Mi vam jasno ukazujemo, ne iz razloga što mi imamo protiv tih ličnosti, nego iz razloga što je to realnost u Srbiji u kojoj živimo. Muž od ministarke Mihajlović ide otvoreno, javno da reketira preduzeća za izgradnju puteva, otvoreno, javno. Da li je neko čuo da su istražni organi pozvali te ljude kod kojih je on bio da ih reketira na najgori mogući način, tako što ih je terao da priznaju da su oni napravili grešku prilikom izgradnje deonice puta od Uba ili što ih je terao da daju unapred pare pa će ih imati u vidu kada budu radovi na putnoj infrastrukturi? Niko od tih ljudi nije pozvan, ali to se sve svodi - Srbija priča.

Srbija priča i ako Srbija priča, onda u toj priči ima bar jedan deo o kome treba da razmišljaju oni koji se bave zaštitom zakona.

Mi smo imali pompezno najavljivano pojavljivanje na sceni Srbije Eliota Nesa. Taj Eliot Nes je Kušić, inspektor koji je maltene na svim televizijama obelodanio kako je Mišković najveći kriminalac, kako je lopov, kako je sakrio porez, kako je protivzakonito stekao imovinu. Šta je bilo od toga? Kada je došlo do sudskog procesa Mišković je ispao nevin. Nevin u smislu radio je u skladu sa zakonima koji su tada važili.

I šta se desilo? Umesto da i dalje ulaže u Srbiju, Mišković je kao tipičan primer kako se to radi nastojao da svoj novac što većim delom plasira negde van Srbije. E, sada kada smo već kod ove teme, logično bi bilo da se kontroliše kompletna imovina, kompletne finansijske transakcije. Svaka država to radi. Ali, u poslednje četiri godine, poštovane moje kolege, mi smo svedoci da lokalni moćnici, a to u prevodu znači, recimo, gradonačelnici pojedinih opština i gradova imaju ogromnu imovinu na Crnogorskom primorju i vi znate koji su to, bolje nego mi srpski radikali, ali se ćuti. Zašto se ćuti, niko ne zna pravi razlog.

Uvek se to obrazlaže i kaže se onako u kuloarima - ne znate vi jednog trenutka, doći će oni pod udar zakona. Kada će to doći pod udar zakona? Evo izbori su na pragu.

Ne, nema volje, nema želje i negde, iskreno govoreći, nema mogućnosti da se oni koji su se ogrešili o zakon da se procesiraju, kao što je recimo ministar Mihajlović. Nema mogućnosti. Jasno i glasno se daje do znanja, stoje Amerikanci iza nje i nema toga ko će nju da procesuira.

To što je vidljivo njenom pojavom da ona raspolaže sa imovinom, bogatstvom, nakitom u ovom slučaju većim nego što su njena primanja, to nikakve nema veze. Čak i ne krije da radi na univerzitetu koji je iskompromitovan, gde su polovina ministara ili službenika državnih u aktuelnoj Vladi pozavršavali fakultete.

Sad smo videli kako su pozavršavali te škole i o tome se ćuti. Zašto? Najlakše je manipulisati sa takvim osobama, stavite ga za ministra, a onda vas boli briga, ne sme da digne glavu, ne sme da bilo šta kaže. Zašto? Zato što je sporna njegova škola, njegova diploma.

Mi to imam u MUP, gde jednostavno ni sam ministar ne može da nabroji svoje školske drugove, a pre toga kada smo mi srpski radikali ukazivali da je sramota za ovu državu, pre svega za ovaj režim, da na čelu države bude čovek koji je na veoma sumnjiv način došao do fakultetske diplome, svi ste to tumačili ili većina, istine govoreći, tumačili ste da je to neki lični obračun sa Tomislavom Nikolićem. Ne. Nama je bio tada cilj a i sad da se spreči to negativno, davanje negativnog primera mladim ljudima.

Šta će mladi čovek kada mu savetujete da završava školu? Šta, reći će - šta će mi škola ako hoću da bude predsednik države kao Toma Nikolić nekada, šta će mi škola? Otići ću, dobiću tu diplomu. Ako hoću da budem ministar policije, šta će mi škola? Steći će je na veoma volšeban način i nije to bilo dovoljno taj pritisak, taj apel, nego se išlo korak dalje.

Mi smo zatečeni poslednjih meseci sa razmerama afere u kojoj učestvuje otac ministra unutrašnjih poslova, a onda da bi se to pokrilo, čak i DRI konstatuje da je tu počinjen kriminal kada je u pitanju trgovina, odnosno odnos između firme koju on zastupa na ovaj ili onaj način i namenske industrije "Krušik", odnosno Trstenik. Šta se onda radi? Onda se ponovo koristi autoritet predsednika države, gde se dovodi u neprijatnu situaciju. Onda ne zna da li je otac od ministra unutrašnjih poslova radi ili je savetnik ili je konsultant, pa se pojave fotografije na skupu gde su trgovci naoružanjem, pa je tu prisutan i otac od ministra unutrašnjih poslova.

Ne govorimo mi, srpski radikali, zato što mi imamo nešto posebno protiv ministra unutrašnjih poslova, nego je pravi primer zato što je to kontinuitet kada je ministarstvo unutrašnjih poslova u pitanju.

Prvo smo imali Dušana Mihajlovića koji je, dosta tih protivzakonitih radnji je vezano za njega, ima pedigre. Za vreme njegovog mandata, sećate se, ubijen je predsednik Vlade. Čovek je ostao na funkciji obrazlažući da nije dao Čeda Jovanović da ga smene. Sećate se tog obrazloženja? Prosto smešno.

Nisu dali oni koji su ga doveli na tu funkciju, engleska obaveštajna služba nije dala, zato što duboko stoji iza toga sumnja da su oni učestvovali u likvidiranju predsednika Vlade. Ima li veće sramote za jednu državu nego da se ne razjasni takvo ubistvo? Kako će se razjasniti kad je na čelu ministarstva čovek koji je ogrezao u kriminalu? Posle toga, da ne nabrajam, dolazi na čelo MUP čovek koji je provaljivao trafike, a sada dolazi čovek čija je diploma sumnjiva, pa šta hoćete dalje? Pa, zamislite situaciju kada pripadnici elitne jedinice, antiterorističke jedinice MUP treba povodom neke svečanosti da predaju raport ministru unutrašnjih poslova. Kakva je to logika?

Kakvi su tu napori tih ljudi da ostanu smireni, umesto da ga hapse oni mu predaju raport i to se sve gleda i kaže se – nema dokaza? Kako nema dokaza? Bar da je pozvan, da su pozvani, da su dali izjavu, a ne tako, detektor laži, ako detektor laži pokaže, a ko je gledao taj detektor laži i gde je to kao dokaz uopšte validno? Nigde.

Dovoljno je, i sada kada vodimo raspravu u većini ovih replika pozivali ste se na ime Aleksandra Vučića, pa nemojte. Ovde se radi o ozbiljnoj stvari. Ovde je svako odlučan da se bori protiv kriminala i sve ono što je stečeno kriminalom treba da bude registrovano i treba da bude oduzeto ili sankcionisano u skladu sa zakonom, ali zakonom koji je važeći. Pa, mi smo vam u prepodnevnoj raspravi rekli jedan primer koji je bio 2001. godine. Žrtva tog poreza na ekstra profit bio je upravo sadašnji predsednik države.

Zašto je to rađeno? Pa, to je bio čist politički obračun. Dok su ovi krali Dinkić, Đelić i ovi, oni su našli da ekstra profit treba da, ekstra porez da plati Aleksandar Vučić. Pa, valjda je i on sam izvukao pouke, valjda i njemu samom stalo da se bori protiv kriminala. A, onda kada vam zahvali drugi argument, odmah vadite njegovu porodicu.

Pa, čekajte, kakve veze ima ministar unutrašnjih poslova sa porodicom Vučić? Nema nikakve, osim što je obmanuo predsednika da mu tata nema nikakve veze sa Krušikom, a tata išao čak toliko daleko da je rekao - sledeći put kada dođemo u Valjevo u Krušik, stavite moju sliku. Zamislite kakva skromnost. Zamislite kakve su to razmere? Kakve su to ambicije?

Sada, kada je to procurilo u javnost, sada se zna da je taj isti čovek uhvaćen sa 300.000 evra u torbi. Jel neko pitao otkud njemu te pare? Ne. Jednostavno, to je skrenuta pažnja na sasvim druge stvari, medijski se pravi kampanja, kao što se sada radi. Sada to isto radite. Umesto da se ozbiljno pristupi ovom poslu, a mi vam govorimo kakve će posledice biti, ekonomske posledice, vi ćete naterati ljude da još više zakidaju ovu državu kada je u pitanju plaćanje poreza.

Kosmajac vam je najbolji primer. Čovek ima minimalnu penziju. Zašto? Pa, zato što je minimalna uplaćivao za penziono. Ima ogromno bogatstvo u nekretninama, sve se dokazalo da je legalno. A, da je država imala sluha i da ima sluha, kao što je Bogoljub Karić morao da pobegne iz ove države, ne zbog vas, naravno, nego zbog onih koji su došli kao demokrate sa buldožerima i bagerima, zar nije logičnije da ti ljudi ulažu u ovoj Srbiji, da razvijaju ovu Srbiju? Pa, vi imate čitava naselja gde vam stanuje elita politička, naselja, gde kada dođu kola hitne pomoći, oni beže, misle da je policija. Pa, to njihove komšije komentarišu i kaže – čim dolazi hitna pomoć, moj komšija se pakuje i beži, misli da je policija. U kom to svetu mi živimo? Kakva je to borba protiv kriminala?

Jedna fingirana borba u kojoj zna se tačno u Srbiji ko je i na kakav način stekao kapital, gde se nalazi taj kapital, ali se ćuti. Zašto se ćuti? Pa, zato što su duboko umešani ljudi koji su unutar sistema vlasti. Pa, tu su i ministri u vlasti.

Kako možete da bilo šta ispitujete kada su u pitanju univerzitetske diplome, a da ne stavite kao primer bar nekog od ministra da kažete - evo ga, na veoma čudan je način stekao tu diplomu, evo, uključite kamere, stavite u mikrofon, neka pred javnošću kaže kako je došao do diplome. Ne, navodite primer kako je u Nemačkoj ministar iz moralnih razloga podneo ostavku.

Ovde je kada je u pitanju Vlada, kada su u pitanju visoki funkcioneri, moral je daleko od njih. Oni su očigledno na vi sa moralom.

Mi srpski radikali nećemo odustati. Idu izbori. Pitanje je šta će biti posle izbora? To što je zabrinutost da li će SRS i koliko dobiti glasova, nemojte da brinete. Mi smo okusili taj gorak hleb i vanparlamentarna stranka smo bili, ali nećemo vam dati mira, pogotovo ako dođemo u situaciju da učestvujemo u vlasti. Donosićemo zakone, na osnovu tih zakona biće procesuirani svi, a jedva čekamo da otkrijemo u našim redovima nekog ko se ogrešio o zakon.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vera Jovanović.
Izvolite.

Whoops, looks like something went wrong.