Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 24.02.2020.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se.

Oni koji se razumeju, a oni koji su diplomirali na Pravnom fakultetu bi trebalo da se razumeju u proces.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Samo član, kolega, molim vas. Samo član Poslovnika.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Izvinjavam se. Član 106.

Upravo onako kako sam malo pre rekao, barem onaj ko se bavi strukom bi trebao da zna šta je Poslovnik i da Poslovnik podrazumeva korpus procesnih ovlašćenja, a vi ste, uvaženi predsedavajući, dozvolili da se ta procesna ovlašćenja ovde grubo zloupotrebljavaju, i to da se nebrojeno puta izađe iz tačke dnevnog reda i da se komentariše šta kome padne na pamet.

To što je vređan ministar, to je opet, ponoviću, odraz kulture, ali to što se ne vodi računa o tačkama dnevnog reda i što se pravi jedna politička priča, kao miting negde na nekom političkom skupu ili manifestaciji, to stvarno ovaj Dom ne sme da dozvoli, niti mi poslanici to treba da prihvatimo.

Ja se više neću javljati po Poslovniku, jer vi imate i pravo i obavezu da narodnom poslaniku, koji krši Poslovnik na ovaj način, oduzmete vreme od njegove poslaničke grupe i da na taj način vratite sednicu Skupštine u normalan kolosek. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Jovanoviću.
Da li želite da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne) Ukazali ste na član 106. Poslovnika o radu.
Maločas je bilo reči o tome da vladajuća koalicija i konkretno ja kao predsedavajući ima nameru da suspenduje demokratiju, u jednom šaljivom tonu.
Ja upravo to ukazujem da mi nije namera i da sve vreme pokušavam da pronađem jednu ravnotežu u poštovanju prava i pozicije, odnosno vlasti, sa jedne, i opozicije, sa druge strane i da dozvolim jednu široku raspravu.
Slažem se u delu izlaganja koleginice Radete tokom ukazivanja na povredu Poslovnika da je legitimno pravo svakog poslanika da ima jedan širi aspekt sagledavanja teme aktuelnog skupštinskog zasedanja. To je legitimno pravo i ja to nikada ne mogu da predvidim, a nikada, vi znate jako dobro, nisam koristio sankcije u Narodnoj skupštini.
Koleginice Radeta, želite povredu Poslovnika?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Sada član 107.

Koliko znam, u stvari sam sigurna da niko nikada u javnosti, niti u kuloarima, niti na bilo kom mestu nije doveo u pitanje diplomu Pravnog fakulteta Aleksandra Martinovića, Nemanje Šarovića i moju. Onda je neverovatno da malopre kolega počinje povredu Poslovnika time da, ako je neko završio Pravni fakultet, trebalo bi nešto da zna.

Dakle, ovo je Narodna skupština, ovo nije sudnica. U Narodnoj skupštini se živi život građana Republike Srbije. U Narodnoj skupštini se predstavljaju građani Republike Srbije, svih starosnih doba, svih profesionalnih opredeljenja, svih vera, svih nacija.

Dakle, sve ono što ima Republika Srbija, to predstavljamo mi, narodni poslanici i sve ono što je problem građana Srbije, sa kojima se mi suočavamo i na koje nam građani, birači ukazuju, naša obaveza je da o tome ovde raspravljamo i da iznosimo stavove.

Normalno je da nam se stavovi suprotstavljaju. Normalno je, da nije tako bili bi ista stranka. I, normalno je da svako iznosi svoje argumente za tvrdnju koju iznosi.

E sad, koliko će neko izaći iz neke, ne znam ni ja, striktne teme ili ne, to je potpuno nevažno, sve o čemu se danas ovde govorilo, sve je u temi. Tema je rasprava u Narodnoj skupštini.

Evo, ja vas molim da, vi zaista niste ni mislili, odnosno niste pokazali da mislite da drugačije, kolega Milićeviću, ali samo, bez obzira ko interveniše po Poslovniku, samo treba da kažete da ipak taj neko nije u pravu, ako nije u pravu.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Radeta.
Da li želite da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?
Zahvaljujem.
Kolega Šaroviću, vi želite šta, povredu Poslovnika?
Ne može replika na povredu Poslovnika. Ne možete dobiti povredu Poslovnika, jer ono što sam učinio kao predsedavajući, dao sam reč koleginici Radeti koja je ukazala na povredu Poslovnika i ne vidim da sam time učinio bilo kakvu povredu Poslovnika.
Dakle, nemoguće je da u ovom trenutku dobijete pravo po tom osnovu.
Reč ima predstavnik predlagača, ministar Aleksandar Antić.
Izvolite.

Aleksandar Antić

Ja zaista verujem da ovde postoji ipak jedan viši stepen nerazumevanja cele ove materije i čitave problematike, i bez obzira na politiziranje i pokušaja da se bude zanimljiv u ovoj Skupštini, a da javnost razume suštinu.
Mi u postojećim zakonskim rešenjima nemamo okvir kako bi se bavili utvrđivanjem porekla imovine, imamo čitav niz drugih elemenata od poreskih prekršaja, utaja poreza, različitih nivoa protivzakonitih aktivnosti koji su uređeni čitavim nizom zakona, ali nemamo zakon koji utvrđuje poreklo imovine i onda odatle su postojale dve opcije. Jedna opcija je da se to pitanje rešava kroz izmene i dopune nekog od postojećih zakona, ili kroz usvajanje posebnog zakona.
Usvajanjem posebnog zakona, ma koliko neko ovde izvrtao moje reči, je po meni urađeno na jedan izuzetno dobar način, u malom broju članova, koji su vrlo jasni, i apsolutno nedvosmisleno uređuju ovu materiju na jedan potpuno transparentan način.
Ja sam, i do kraja ponavljam, ne selektivan i na jedan potpuno antikoruptivan način.
Ja verujem da je to svima jasno i još jednom, apsolutno sam uveren da građani Srbije, koji su ovakav zakon dugo vremena čekali, kojima su ovakav zakon već decenijama obećavali i pozdravljali usvajanje ovog zakona, kao što pre svega pozdravljaju političku hrabrost i odlučnost, političkih struktura, koji su se konačno usudili da ovakav zakon predlože i da ga podrže počev od predsednika Vučića, i svih političkih stranaka koji čine vladajuću strukturu.
Ja razumem da neke političke partije, jasno shvataju da građani ovakav zakon žele i da upravo iz tih razloga pokušavaju kroz ova sitna osporavanja i doskočice da ovako u jednoj raspravi, umanje efekte donošenja ovakvog zakona, ali mislim da je to jedan potpuno irelevantan proces.
Ja, ma koliko, gospodine Jovanoviću, hvala vam što vi pokušavate tu na neki način mene da branite, ali nemojte više, nema potrebe.
Moj odnos sa narodnim poslanikom, gospodinom Šarovićem, ima neku svoju političku konstantu i ja zaista sam uvek spreman da uđem u tu vrstu rasprave i polemike i ne razumem je na jedan pogrešan način.
Mene više brine to što ne razumem zašto gospodin Šarović sa ovoliko elana osporava ovaj zakon, a znam da nema razloga koji su lične prirode i onda sam zabrinut, pošto ponavljam, imamo političku konstantu u ovim našim raspravama, zabrinut sam za ovo političko nerazumevanje, trenutku u kojem se ovaj zakon usvaja i zaista to ne razumem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, ministre Antiću.

Kolega Šaroviću pomenuti ste tokom izlaganja ministra.

Pitanje je kako je to kolega Šarović shvatimo, pa ću mu ja omogućiti pravo na repliku.

(Nemanja Šarović: Shvatio sam dobro.)

Verujem da ste shvatili dobro i pozitivno.

Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dakle, znate vaša teza, gospodine ministre, da je zakon dobar zato što ga podržava veliki broj građana Srbije je zapravo potvrda vaše političke nemoći da bilo kakav realan argument u prilog ovoga zakona iznesete u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Ovaj zakon je prošao Vladu pre nekoliko dana. Stigao u Skupštinu Republike Srbije po hitnom postupku, pročitao ga je mali deo poslanika, uglavnom mi iz Srpske radikalne stranke. Građani Srbije ga nisu ni čitali, da bi mogli da ga podržavaju ili da ga ne podržavaju.

(Aleksandra Tomić: Bila je javna rasprava prošle godine.)

Da bi čovek znao da li je za nešto ili nije on mora prvo da se sa tim upozna. Građani su upoznati samo sa predstavom koju vi pravite ovom zakonu, a ta predstava je lažna. Ta predstava je šarena laža. Građani žele da se primeni postojeće zakonodavstvo.

Maločas sam čitao za iznos preko 65.000 evra, zaprećena je novčana kazna, plus kazna zatvora od tri do 10 godina. Vi sad uvodite viši prag od 150.000 evra, kao minimum odakle kreće ta kontrola i uvodite 75% tog iznosa koji je stečen mimo zakona da se oduzima. To je blaže u odnosu na postojeće zakonodavstvo.

(Aleksandra Tomić: Nije tačno.)

Vi možete da se ljutite do mile volje i da kažete to su sitne doskočice, da pokušate da na taj način da omalovažite ono što govori opozicija, ali vama ovde suštinski smeta sloboda govora. Vama smeta to što mi iznosimo kontra argumente i to što smo u tim kontra argumentima očigledno uspešniji pred građanima Srbije, nego što ste vi u iznošenju argumenata. Da nije tako vi ne biste skakali kao opareni po Poslovniku, pa tražili da se ograniči šta je to što poslanici mogu da kažu.

Da li može da postoji demokratija bez slobode govora? Sloboda govora podrazumeva da ja kao narodni poslanik na način na koji ja procenim da je najbolji, obrazlažem građanima Srbije šta je to sve što ne valja u ovome ili bilo kom drugom zakonu. To podrazumeva da gospodin Neđo Jovanović treba da se izvini i da kaže – izvinjavam se što sam pokušao da ukinem slobodu govora. Ja ću rado prihvatiti izvinjenje i ne mora ni gospodin ministar da se izvinjava dalje.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Šaroviću.
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Pravo na repliku.
Izvolite.