Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 10.05.2020.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Miletiću.

Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Đorđe Vukadinović, Nataša Sp. Jovanović, Gordana Čomić, Marijan Rističević, Marko Đurišić, Nenad Čanak, Nenad Konstantinović, Olena Papuga, Nada Lazić, Tomislav Žigmanov, Milija Miletić i Petar Jojić.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Amandman kojim se predlaže dodavanje novog člana 1. podneo je narodni poslanik Đorđe Vukadinović.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa, u skladu sa članom 163. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine.

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Trideset godina je stranačkog pluralizma u Srbiji, obnovljenog od 1990. godine, kada su bili održani u decembru mesecu prvi višestranački izbori i kada je bilo, čini mi se, preko 40, jel tako kolega Obradoviću, partija koje su se kandidovale na tim izborima.

Dosledno, istrajno i u skladu sa najvišim demokratskim principima, SRS se borila za to da Srbija bude jedna izborna jedinica i da taj jedan glas, svaki građanin koji glasa za određenu političku stranku i time svoj suverenitet prenosi na narodne poslanike, bude zaista takav da je autentičan i da može slobodno da se kaže da nema manipulacija, da su izbori regularni.

Međutim, i na žalost, i ove izbore ćemo da sačekamo tako da će učesnici, pogotovo oni koji će biti favorizovani od strane SNS izmenom ovog zakona i načinom overe potpisa kod organa opštinske uprave, da učine da jednostavno degradacija parlamentarnog života bude takva da sve ono što smo radili, za šta smo se borili unazad 30 godina, jednostavno neće imati ni smisla.

Kolega Orlić je rekao, odgovarajući koleginici Radeti, da SNS nema većinu u Republičkoj izbornoj komisiji. Za svakoga ko poznaje Ustav Republike Srbije, Zakon o izboru narodnih poslanika i pre svega Poslovnik, jasno je, a to je osnov parlamentarnog prava, da prava i obaveze narodnog poslanika počinju da teku verifikacijom njegovog mandata u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Danas vam se ispred Narodne skupštine u nekakvom pridruženom štrajku nalazi ovaj ljotićevac Boško Obradović, sa pravima i obavezama narodnog poslanika. Vi ste mu to pravo dali kada ste 3. juna 20916. godine, uprkos protivljenju Srpske radikalne stranke, verifikovali njegov mandat na izbornoj listi koja nije dobila dovoljan broj glasova. Isto ste uradili i sa ovom listom ovih izdajnika i prozapadnih piona Čeda-Čanak-Tadić i sada vam se sve kao bumerang vraća.

Upozoravali smo vas na to da bez obzira na pritiske, a ogroman pritisak ste imali od tadašnjeg američkog ambasadora Skota, ostanete dosledni principima parlamentarne demokratije, Ustavu i izboru narodnih poslanika.

Sada dolazimo do jedne druge situacije. Posle četiri godine, Srbiju i čitav svet je zabeležila pandemija neverovatnih razmera, sa nevidljivim, kako stručnjaci kažu, neprijateljem, Kovidom - 19, koji je uticao na to da se prekinu izborne radnje i izborni proces odloži za 21. jun. U svim zemljama, a njih je nekoliko u Evropi, gde je ili započet ili planiran izborni proces, pandemija Koronavirusa je uticala na eventualno odlaganje i na saglasnost oko toga kada će ti izbori biti održani. Negde su potpuno odloženi za godinu dana, a lokalni su u Francuskoj, uprkos svemu, održani. A u Srbiji, vi koji stalno govorite, a to je valjda i normalno za svakog razumnog čoveka, da je zdravlje i sigurnost građana na prvom mestu, nije pandemija Koronavirusa uticala na to kako će da se održavaju izbori, kada 21. će sada biti, već nižerazredni činovnici iz Evropske unije.

I kada Aleksandar Vučić kaže - hajde, neka mi navede neko ime tog i tog koji će da dođe i meni u lice iz EU da naredi ovo ili ono, pa, znate, evo ga, kolega Marinković slučajno sada predsedava sednicom, a veoma je upućen u izakulisne radnje mnogih parlamentaraca, kako kongresmena iz Amerike, tako i parlamentaraca širom Evrope, pa ne radi se to tako, već se na način na koji oni to rade konstantno, kada ste vi sa dozom cinizma i podozrenja gledali na sve ono što smo mi srpski radikali pričali, podmeću nogu svuda gde stignu i vrše i te kako pritisak na strukture vlasti u ovoj zemlji da nemamo nikakve ekonomske ni dobre političke odnose ni sa Rusijom, ni sa Kinom.

Sama sam svedok toga da su u dokumentima, evo, u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, bilo je toga i u Savetu Evrope, decidno tražili da Srbija prihvati izveštaj u kojima se kaže da im smeta svaki ekonomski i bilo koji drugi napredak u odnosu Srbije i Narodne Republike Kine, a o Rusiji da ne govorim, vojnoj saradnji.

Vi ste na sve to ćutali, pa, kao, možda ste i trpeli, ali zbog čega? Zbog ostanka na vlasti, zbog dobrih odnosa sa njima, da bi vam možda ta Evropska unija dala i pružila neku ruku pomoći. Onda ste se setili, sada kada je ova pošast zadesila čitavo čovečanstvo, da kažete - od njihove humanosti ništa, pa ste se onda ispravili, ovim novim bilbordima, da se zahvaljujete Evropi. Ali, mnogi trezveni parlamentarci u Bundestagu i u drugim zemljama su to primetili, neki levičari - kakva humanost, kakva njihova briga o Srbiji, itd.

Vi ste doveli jedan celokupan mukotrpan proces razvijanja parlamentarnog života i najviših standarda koji treba da se primene u ovoj zemlji u situaciju da ih degradirate, da simulirate određene navodne demokratske procese, a Branko Ružić, kao ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, sada na sebe treba da preuzme odgovornost za to na koji način će, suprotno zakonu o overi potpisa, prepisa i kako već kolega Jovanoviću taj zakon dalje glasi, koji je usvojen 2018. godine, da se vrši overa potpisa za parlamentarne izbore, jer je Srbija jedna izborna jedinica.

Pa, znate pošto jedna izborna jedinica, a pošto vama odgovara da se sada ko zna ko pojavi na izborima tek tako, a da apsolutno nema nikakvu podršku, a kamoli da sakupi deset hiljada potpisa, onda možemo ove godine, kao što smo imali i pre 25 i više godina da očekujemo neke nove jogi letače, univerzalistički pokret i tako dalje, cirkusante, samo zato što vi strepite od toga šta će da vam kažu Fajon, ovaj Frankeštajn, Kukan i ostali istrošeni i otpisani parlamentarci bivši iz EU.

Vi ste trebali, ako ste želeli da se nastavi ovaj proces izbora, ali po najvišim standardima, da poslušate sve sugestije SRS, jer kao što smo govorili da ne treba da verifikujete bez dovoljnog broja glasova mandate ljotićevcu Bošku i ostaloj njegovoj bratiji, tako će i sve ovo što radite, budite sigurni kao bumerang da vam se vrati, ali tada će vam zaista biti kasno.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Jovanović.
Pravo na repliku ima Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Nekoliko stvari. Prvo, ovo o čemu mi raspravljamo na ovoj sednici nema apsolutno nikakve veze ni sa nevladinim organizacijama, ni sa evropskim posrednicima, niti sa bilo kim osim sa političkim strankama u ovoj zemlji koje su rešile da izađu na izbore 21. juna. Dakle, to su oni koji su na sastanku sa predsednikom Republike razgovarali na temu datuma kada ćemo održati izbore u ovoj zemlji ove godine i na tom sastanku su upravo razgovarali na temu kako da zaštitimo zdravlje ljudi koji bi želeli možda da potpisima nekoga podrže, ko potpise još uvek skuplja.

Naravno da se ne odnosi na stranke koje su to završile odavno. To je potpuno jasno, ali tiče se, u interesu je, pre svega, ljudi koji bi želeli nekoga da podrže. Uopšte ne ulazim u to koga i da li će taj neko uopšte da uspe u prikupljanju 10.000 potpisa ili neće, u to ne ulazim. Tiče se građana koji bi želeli da to urade na bezbedan, zdravstveno bezbedan način. To je sve i tu ništa ne treba mistifikovati. To je cela istina i to je, valjda dobra stvar koju bi svako mogao samo da podrži.

Što se tiče onoga što je bila politička ocena da mi bilo šta radimo pod pritiscima, pa, eto, kao što vidite, podsetio je na to danas i Aleksandar Martinović, Srbija nije podlegla pritiscima, a nisu mali, da učestvuje u režimu sankcija protiv Ruske Federacije. Naprotiv, lično je Aleksandar Vučić rekao – to ne dolazi u obzir i nema onoga ko će na to danas natera.

Kaže se – imamo strašne pritiske i, kao, mi ćemo da podlegnemo pod tim pritiscima da prekinemo našu saradnju koja je fantastična sa Narodnom Republikom Kinom. Baš kao što je podignuta na istorijski najviši nivo sa Narodnom Republikom Kinom u godinama iza nas tokom kojih se, dakle, o Srbiji starao Aleksandar Vučić i Vlada koju predvodi Srpska napredna stranka, pa tako i sa Ruskom Federacijom u tom periodu dostigla taj nivo. Nikada se to nije dogodilo. Dakle, to je jasan dokaz da tih pritisaka koliko god bilo da oni ne daju rezultate.

Konačno, završiću ovim, gospodine Marinkoviću, što se tiče pritisaka na to šta će i kako Srbija dalje, vidite, ovi fašisti koji divljaju i koji, još jednom podsećam, nas napadaju, nama glave razbijaju, Aleksandru Vučiću prete i što je mnogo strašnije, što je mnogo jezivije, njegovoj deci i ubistvima i silovanjima i ostalim gadostima, da smo mi ikad bili ljudi koje je moguće slomiti pritiskom odavno bi njihove želje da budu ustoličeni bez izbora bile uslišene.

Još jednom, Aleksandar Vučić je jasno rekao i to može čovek da ne razume samo ako neće da razume – na to zaboravite. U ovoj zemlji je demokratija. Dok se mi o njoj staramo, samo će demokratija da bude na snazi. Nema vlasti bez izbora, nema vama prilike za ponovno pljačkanje i dranje kože sa leđa narodu, koliko god vi to žestoko tražili i koliko god vi nama pretili.

Dokaz da je to sve tačno i kao dokaz da je to sve baš tako, to su vam ovi zverski napadi i ovi ataci i na Narodnu skupštinu i na institucije i na državu koje gledamo ovih dana. Da smo mi pod pritiscima poklekli, da je Aleksandar Vučić na te pritiske pristao ništa se od ovoga dešavalo ne bi, a kao što vidite, realnost pokazuje kako stvari stoje, ko je bio čvrst, ko je bio principijelan i ko je zbog toga na najžešćem udaru u istoriji višestranačja u ovom zemlji.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Javio se za repliku, pretpostavljam, Neđo Jovanović.
Gospođo Jovanović, na vaš govor replika, pa ćete onda vi dobiti priliku.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Imajući u vidu da ministar Branko Ružić nije ovde, a prozvan je, ja nemam nameru da u njegovo ime odgovaram na prozivanja, ali imam obavezu da u ime poslaničke grupe SPS odgovorim na ono što je rečeno.

Branko Ružić kao ministar je ministar u Vladi Republike Srbije, deo je Vlade Republike Srbije koja krajnje odgovorno i posvećeno obavlja svoj posao u interesu građana. Njegova odgovornost je odgovornost Vlade. Ne preuzima nikakvu specifičnu odgovornost ovde, već zastupa one stavove koje Vlada iznosi i promoviše, realizuje opet u interesu građana.

Ovde je rečeno nešto što u stručnom smislu reči nije prihvatljivo, pa ću ja u najkraćem mogućem, u ova dva minuta, pokušati, radi zaštite prava na pravilne poruke koje idu iz ove Skupštine prema građanima i obavezu prema građanima da nešto kažem. Neću polemisati oko toga da li je nešto ustavno ili ne, jer sve što je do sada urađeno, urađeno je u skladu sa zakonom i Ustavom.

Drugo, ono što je najvažnije reći - ne možemo se baviti administrativno-tehničkim pitanjima kada su u pitanju život i zdravlje ljudi. Pečati, potpisi i sve ostalo se sprovodi isključivo u skladu sa onim što će biti, nadam se, usvojeni zakoni, isključivo u interesu građana Republike Srbije i njihovog zdravlja. Prema tome, kako će se administrativno-tehnički urediti postupak overavanja potpisa je tehnička stvar i neće biti nikakvih problema.

Da li treba da intervenišemo u drugim zakonima? Ne. Ovo su odredbe leks specijalis i one se kao leks specijalis primenjuju u odnosu na krovne zakone. Imamo mnogo drugih zakona gde to isto postoji, pa ne znam zbog čega takve kritike.

Na samom kraju, pošto sam prekoračio dva minuta, želim samo da kažem da je Vlada Republike Srbije pokazala i dokazala da je i u ovoj vanrednoj situaciji odgovorila zadatku na najbolji mogući način, a to je da su posledice koje su izazvane Korona virusom u odnosu na ostale zemlje u Srbiji neuporedivo manje, što znači da smo se uspešno izborili ili ćemo se izboriti sa pošasti koja je nadvila celu planetu. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Jovanoviću.

Pravo na repliku sada ima Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Imam pravo na repliku i kolegi Orlići i Neđi Jovanoviću. Spojiću to u jednu, pa ako budem duže govorila da znate da je o tome reč.

Vidite, kolega Orliću, ne samo da ste vi to primetili i da stalno potencirate, a to je nešto najmonstruoznije i najstrašnije, već čitava javnost je mogla da vidi da su ti monstrumi počeli da prete još detetu u kolevci, mislim na najmlađe dete predsednika Republike, maloj Milici dok je ona još bila maloletna devojčica. Vi ste sve to znali i svedoci smo svi svega toga i takve jedne kampanje koja se vodi protiv nedužne dece, ali ste ih ljuškali i držali kao malo vode na dlanu.

Zašto to kažem? Upravo zbog toga što niste reagovali na način na koji je trebalo kada su upali u državnu televiziju sa motornim testerama, pre toga unošenje kamenja u skupštinu, a prekjuče, vrhunac svega, taj kome ste vi dali, mislim na ljotićevca, fašistu Boška, kojeg smo mi prvi kao takvog označili i sve to što on baštini i sve ideje monstruozne Dimitrija Ljotića i žigosali ga kao takvog na početku ovog mandata, dozvolili ste, odnosno to je propust direktno ministra policije Nebojše Stefanovića, ne samo da građani znaju, jer ne znam kakvi su sve snimci otišli u javnost, uglavnom, sa dela stepeništa i sa onog platoa ispred vrata, tri automobila koji su oni dovezli, zamislite, dovezli gde ne može da se zadrži ministarski automobil predsednika Vlade i predsednika Republike, tu zastaje samo dok izađu ti ljudi iz automobila, oni su parkirali te automobile ispred stepenica na ulazu u Narodnu skupštinu i onda nastavili sa svojim divljanjem i sa svojim performansom koji se završio kako se završio.

Gde je to moglo da se desi? Kada je to moglo u istoriji novijoj srpskog parlamentarizma da se desi? Znate, onda neka neko dođe i neka parkira kamion, bager i vi ništa, stojite i kažete – dobro je, to su neki ljudi. Pa, tek onda kada oni naprave neki incident, onda je to nešto što ne možemo da prihvatimo. Mi o tome govorimo sa najboljom namerom da se integritet najvišeg zakonodavnog tela zaštiti, gospodine Orliću.

Što se tiče ove opaske, govorila sam o tome, gospodine Ružiću, zato se javio vaš kolega, Jovanović, da ćete preuzeti na sebe odgovornost, jer bez obzira na to što ste pribegli na ovakav način promeni overe potpisa, kako kaže Neđo Jovanović, leks specijalisom, postoji jedna procedura za koju će morati da odgovara svaka jedinica lokalne samouprave i vaše ministarstvo. Vi znate da je najvažnije kod potvrđivanja identiteta neke osobe koja će da podrži tu neku listu, a ovde je očigledno cilj da oni koji to nisu mogli da urade, pa da su bili sposobni oni bi to za republičke izbore uradili, tih 10.000 potpisa u jednoj izbornoj jedinici, izađu pošto-poto na izbore zato da bi zadovoljili sve ono što vama stiže kao nalog iz Evropske unije.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Jovanović.

Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Pravo na repliku.

Izvolite, gospodine Orliću.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Samo jedna stvar na temu ko je prvi ne samo prepoznao, nego i razobličio dveraše i ljotićevce kao takve. To je uradio predsednik poslanike grupe SNS Aleksandar Martinović na, bukvalno, prvoj sednici u ovom sazivu. On je bio prvi, ako ćemo da se prisetimo toga svi zajedno. Ali, nije suština u tome ko se prvi setio ili ko je bio prvi hrabar da to kaže i objasni.

(Nataša Jovanović: Kakve su posledice toga?)

O posledicama govorimo, slažem se. Pogledajte kako je sve to išlo prethodnih godina u ovoj Narodnoj skupštini. Oni su napadali gospođu Gojković, predsednicu Narodne skupštine. Njoj su napravili modrice kada su joj upali u kabinet, njoj su ovde čupali mikrofon, Aleksandra Martinovića su napadali fizički više puta, Marjana Rističevića su pokušali da ubiju pre nekoliko dana i to je potpuno jasan pokazatelj ko su njima bili protivnici, kako oni kažu, neprijatelji, koje imaju nameru fizički da uništavaju.

Njima su, i sa time se potpuno slažem, legitimne mete, kako oni to doživljavaju, i oni to i ne kriju, dakle čak i maloletna deca. Ako su to deca Aleksandra Vučića, njima je to potpuno prihvatljivo i normalno, ali strašno je, znate, ne što se to u tim pomračenim umovima to dešava, nego što postoje oni koji iza njih stoje i koji pokušavaju sve vreme to da opravdaju i kojima je sve to u redu samo zato što se dešava Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. To su raznorazni mediji, to su raznorazni analitičari, to su raznorazni lažni političari koji nisu nikakvi političari. Dakle, to su kabadahije najobičnije i biznismeni koji su rešili da politiku koriste kao jednu od svojih sporednih firmi.

U društvu u kom pokušavate da nametnete da je Dragan Đilas političar, pa to je društvo u kom pokušavate da je jednako pogrešno nametnete da je Milovan Brkić iz „Tabloida“ u stvari novinar ili neki politički analitičar ili politički faktor.

Dakle, to je nivo odnosa prema istini i laži, prema ispravnom i pogrešnom i tu nikakve pomoći nema. Oni koji su u stanju da kažu da je jedan Brkić, koji je rekao - prirodno je pravo ubiti Aleksandra Vučića i onda proganjati njegovu decu, i Danila i Milicu i malog Vukana, da je to nešto što je potpuno lepo i divno i svi tome treba da teže. Kad takvog uzmete za svog uzora, a uzeli su ga ovi dveraši, ljotićevci, Đilas i ostali, kad njega uzmete za svog političkog gurua, vi ste onda saopštili da smatrate da je u politici dozvoljeno sve.

Kada su to uradili, a uradili su, bilo je potpuno jasno, otvorili su vrata za fizičke napade na narodne poslanike, otvorili su vrata za uvođenje diktature, fašizma u ovoj zemlji i sa tim svi treba da budu načisto.

Njihova kampanja laži ovih dana doživljava kulminaciju, pokušajem da ponovo najpodmuklije, najbestidnije diskredituje Aleksandra Vučića, podmećući kao današnju vest da je on rekao da ćemo mi priznati Kosovo takozvano na celoj njegovoj teritoriji.

Uzeli su njegovu izjavu iz prošle godine u kojoj je precizno rekao, i to može svako da pronađe, da oni, dakle, ti lažovi sa, evo, ovih đilasovih sajtova, „direktno.rs“ tu piše, znate to je direktno kod „Dajrekt medija“, da ti lažovi još tada su rovarili protiv teških napora Aleksandra Vučića i države Srbije da se napravi neko rešenje za Kosovo i Metohiju koje će biti stvar kompromisa, stvar balansa i stvar dogovora između Srbije i Albanaca.

Sabotirali su bilo kakvu šansu, da Srbija bilo šta dobije, da srpski narod bilo šta dobije, a jel znate zašto, i to je potpuno jasno tada rekao Aleksandar Vučić i nema potrebe da ga falsifikuju, prepričavaju, zato što oni, ti bednici najobičniji, direktno rade u korist celovite države Kosovo i danas pokušavaju da lažima na tu temu opravdaju sebe, svoju sramnu ulogu ovih dana i da prikupe neke suze na svojoj strani, da više ljudi ne bi govorili kako su oni fašisti.

To u ovoj zemlji neće proći. Fašiste svi dobro prepoznajemo i uvek ćemo ih zvati pravim imenom.