Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2020.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Hadži Milorad Stošić, predstavnik poslaničke grupe PUPS – „Tri P“.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Hadži Milorad Stošić

Poslanička grupa PUPS - "Tri P"
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, na samom početku želeo bih da uputim čestitke novoizabranom rukovodstvu Narodne skupštine Republike Srbije, pre svega predsedniku Ivici Dačiću, potpredsednicima, kojih ima šest, i generalnom sekretaru Narodne skupštine. Želim im uspešno vođenje sednica Skupštine i svih skupštinskih poslova koji su u nadležnosti predsednika i potpredsednika.

Danas kad govorimo o Zakonu o ministarstvima. Ovim zakonom vrši se delimična reorganizacija postojeće strukture ministarstava, što ukazuje na neke propuste u prethodnom periodu i potrebe da se uvedu neka nova ministarstva.

Osnivanje tri nova ministarstva će doprineti jačanju kapaciteta javne administracije u tim oblastima i poboljšati stanje takođe u tim oblastima. Ja ću se težišno zadržati danas na ova tri ministarstva, ukazujući na neke dobre predloge koji su uokvireni u ovim ministarstvima.

Članom 12. Predloga zakona predviđa se ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Pre svega, u stavu 2. ovog člana biće detaljno uređena opšta pitanja položaja pripadnika nacionalnih manjina, mada i do sada Republika Srbije je pružala najviše standarde u oblasti položaja nacionalnih manjina.

Stavom 3. predviđa se detaljnija uređenost ravnopravnosti polova, antidiskriminaciona politika, kao i pitanja u vezi unapređenja rodne ravnopravnosti. Ovo ministarstvo bi trebalo da posebnu pažnju poklanja antidiskrecionoj politici, jer postoje veoma osetljive grupe stanovništva, koje trpe diskriminaciju, prvenstveno deca, starije osobe i marginalne grupe stanovništva.

Stavom 4. definišu se oblasti pripremnog popisa kojim se uređuje položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva. Kada govorimo o propisima koji uređuju položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva smatram da je jedan od prioritetnih zadataka ovog ministarstva priprema predloga o izmenama i dopunama Zakona o udruženjima, a posebno izmena člana 10. u kojem je definisano da udruženja mogu osnovati najmanje tri osnivača, što ne doprinosi reprezentativnosti udruženja.

Savez penzionera Srbije, kao reprezentativna organizacija koja ima oko 650.000 članova, je pokrenuo inicijativu o izmenama Zakona o udruženjima i ovo ministarstvo bi trebalo upravo sa reprezentativnim udruženjima, odnosno Savezom penzionera Srbije, usaglašavati izmene i dopune novog Zakona o udruženjima.

Članom 20. Predloga zakona predviđa se da ministarstvo za brigu o porodici, demografiji, koje bi obavljalo poslove državne uprave i odnosi se na sistem porodično-pravne zaštite, brak, populacionu politiku, planiranje porodice, podršku i decu, unapređenje i razvoj demografske politike i druga pitanje. Osnivanjem ovog ministarstva pokrećemo strateška pitanja od interesa za državu Srbiju.

Ako znamo da Srbija sve godine gubi jedan osrednji grad sa oko 30.000 stanovnika, onda je ovo prava stvar da konačno posvetimo pažnju ovom problemu. Mi smo u dosadašnjem periodu stalno govorili o ovom problemu i bila su nam puna usta, ali u praksi nije to bilo sasvim onako kako smo promovisali.

Navešću samo grad Niš iz koga dolazim. Odbornička grupa PUPS-a u Skupštini grada Niša svake godine podnosi predloge za izradu budžeta grada Niša, imajući u vidu da su to sve realni predlozi, ekonomski opravdani, i ostvarljivi, delimično se ugrađuju u budžet grada Niša.

Nažalost, jedan predlog koji je iz domena ovog ministarstva, odnosno biće iz domena ovog ministarstva godina se ne prihvata u Nišu, a to je predlog podrške rađanja i roditeljstva.

Naime, PUPS insistira da grad Niš ima isti tretman prema svim trudnicama i porodiljama na teritoriji grada Niša, odnosno da svim porodiljama koje nisu u radnom odnosu grad isplaćuje mesečnu nadoknadu u iznosu od 10.000 dinara na mesečnom nivou, a u trajanju od jedne godine. Po statističkim podacima takvih slučajeva ima oko 600, što bi na godišnjem nivou iznosilo oko 72 miliona dinara, što nije veliki izdatak za grad Niš. Nažalost, prethodnih godina nije bilo sluha za taj predlog.

Sada grad Niš, po prvi put u svojoj istoriji, na čelu ima ženu, odnosno za gradonačelnicu je izabrana gospođa Dragana Sotirovski i nadamo se da će konačno ovaj predlog PUPS-a ući u budžet grada, imajući u vidu da je Dragana porodična žena.

Godine 2016. gospodin Aleksandar Vučić u ulozi premijera, odnosno predsednika Vlade Republike Srbije donosi odluke da sednice Vlade izmesti iz Beograda i iste drži u Nišu, odnosno, kako bi mi rekli, u Niš. Tada su, kao zaduženje ministra za regionalni razvoj, pokrenuta neka pitanja koja su težišno bila usmerena prema jugoistočnoj Srbiji i u saradnji sa kabinetom ministra za regionalni razvoj, u saradnji sa SANU, pokreće i realizuje projekte na obnovi i oživljavanju srpskog sela.

Konačno, Predlogom zakona o ministarstvima osniva se i ministarstvo za brigu o selu. Članom 23. predlogom zakona predviđa se da ministarstvo za brigu o selu obavlja poslove koji se odnose na strateško sagledavanje položaja sela i seoskog stanovništva, predlaganjem mera i aktivnosti za unapređenje uslova života i rada na selu, negovanje tradicije i tradicionalnog načina života na selu a radi očuvanja kulturno-istorijskih sadržaja seoskih sredina. Reorganizacija postojeće strukture ministarstva i osnivanje ovog ministarstva od suštinskog je značaja za opstanak srpskog sela, a samim tim i opstanak Srbije, jer znamo da je srpsko selo uvek u najtežim slučajevima hranilo Srbiju.

Izneću samo deo podataka koji ukazuju na sumornu sliku sela i puno opravdanje za osnivanje ovakvog jednog ministarstva. Podatke je obradio naš poznati publicista Milan Gulan. Iz ovih podataka videćete da i uloga i poslovi koje će obavljati ministarstvo za brigu o selu biće veoma veliki.

Procenjeni broj stanovništva u Srbiji u 2019. godini je oko 6.945.235 osoba koji žive u 2.487.886 domaćinstava. Polna struktura 51,3% čine žene i 48,7% čine muškarci. Van gradskih sredina živi 2.914.990 stanovnika, što iznosi 40,5% stanovništva. Ovo je potvrda da je ovo ministarstvo veoma bitno, jer mora da vodi brigu o 40% stanovništva Republike Srbije.

U Srbiji svake godine više umre nego što se rodi, između 30 i 40.000 stanovnika. Ako se tako nastavi Srbija će u nekom narednom periodu ostati bez svojih žitelja.

Stanje u selima. Ja bih vas molio da propratite ove podatke koji su frapantni. Od 4.709 naselja, odnosno sela, 1.200 je u fazi izumiranja. U 86% naselja opada broj žitelja. U 1.034 sela je manje od po 100 žitelja. U 550 ima manje od 50 stanovnika. U Srbiji, čak 73% sela nema dom kulture, što znači da ovo ministarstvo sa Ministarstvom za kulturu i informisanje mora biti u neposrednoj komunikaciji radi obezbeđivanja. Starije generacije sećaju se da je ranije, maltene, u svakom selu bio dom kulture.

U Srbiji oko 50 praznih naselja, dok još njih 85 ima manje od po deset stanovnika. U velikoj broju naselja postoji veliki broj praznih kuća i veliki broj kuća koje se prazne. U 230 sela nema osnovne škole. Čak u 173 osnovne škole u 2015. godini imali smo samo po jednog đaka. U 500 sela nedostaju asfaltni putevi i veza sa svetom. U 400 sela u Srbiji nema prodavnice. U 2.760 sela nema vrtića. Srpsko selo karakteriše i nešto starije stanovništvo sa 43,6 godina života u zavisnosti od grada gde je 41,3 godine. U dve trećine sela 2.140 nema ambulante. Onda možemo videti kakva je uloga Ministarstva zdravlja da se ovaj problem sa ovim ministarstvom rešava.

Republika Srbija raspolaže sa 5.097.000 ha poljoprivrednog zemljišta površine, od toga je obradivo nešto oko četiri, dok je preko 840.000 ha neobrađeno i zaparložene zemlje. Prosečna veličina poseda iznosi 4,5 ha, a učešće stočarstva u ukupnoj proizvodnji je oko 35% za razliku od svetskih podataka da je to preko 60%. U Srbiji se uzgaja mali broj stoke. Što se tiče mehanizacije, mehanizacija koju poseduju srpska domaćinstva ili gazdinstva je u proseku stara 20 do 25 godina.

Bez obzira što je vodni režim veoma povoljan u Srbiji, samo 3% se koristi u navodnjavanju, otprilike 100.000 ha zemljišta, dok je taj prosek u svetu 17%. Osigurava se samo 10% površina i imanja. Penzioni fond uplaćuje samo 155 hiljada i 720 poljoprivrednika. Na početku 2000. godine u Fond je novac uplaćivalo preko 500.000 poljoprivrednika, a prosečna penzija poljoprivrednih penzionera je nešto iznad 10.000, što govori da je to veoma malo i da je nemoguće živeti sa tom cifrom. Postavlja se pitanje šta nas očekuje u budućnosti. Ako se nastavi ovako i ako se ne preduzmu konkretne mere i preko ministarstva novog za selo i preko ostalih ministarstava, biće još katastrofalnije.

Iskoristiću neke podatke koje je obradio prof. dr Subić, višegodišnja saradnja odnosa u prethodne četiri godine Vlade Republike Srbije i SANU, prve te vrste u novoj istoriji Srbije, već je dala dva veoma značajna i konkretna učinka.

Prvo, misija obnove zadrugarstva koju su 2017. godine pokrenuli kabinet Ministarstva za regionalni razvoj u Vladi Srbije i zadužen je akademik Vladan Škorić, predsednik akademskog odbora za selo, premašili su sva očekivanja.

Za nepune tri prateće godine vraćen je duh i vera u udruživanje, pri čemu snažno svedoči podatak da je u tom periodu na teritoriji Srbije osnovano čak 750 zadruga. To je podatak za istoriju i za ponos cele Srbije. Uspeh akcije „500 zadruga u 500 sela“ je doprinelo i što je u zadrugama dodeljeno podsticajnih sredstava u iznosu od milijardu i 700 miliona dinara, a to je bio novac za osnovna stada, višegodišnje zasade, opreme, mehanizaciju, a dobilo je ukupno 152 novoosnovane ili već postojeće zadruge.

Drugo, posle višegodišnjih upozorenja akademskog odbora za selo SANU da više decenija propadaju sela u Srbiji, koje gotovo niko nije uvažio na pravi način, kabinet ministra za regionalni razvoj je predložio, a akademik Škorić oberučke prihvatio osnivanje nacionalnog tima za preporod Srbije.

Ideja je naišla na ogromno interesovanje, tako da taj tim danas broji 78 uglednih javnih ličnosti iz oblasti poljoprivrede, agronomije, infrastrukture, zdravstva, prosvete, kulture, sporta. Među njima je 37 univerzitetskih profesora, više šefova katedri, direktora instituta, kao i slavnih reditelja, glumaca, pesnika, muzičara čiji su koreni na selu. Svojim prisustvom i otvorenom podrškom na konstitutivnoj sednici održanoj 13. juna 2019. godine, izradu programa za spas i preporod sela Srbije, snažno je podstakao i podržao predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Podrška je stigla i od njegove svetosti Patrijarha srpskog Irineja, od Matice srpske, Zadružnog saveza Srbije, Zadružnog saveza Vojvodine i skoro svih bitnih institucija koje se bave selom.

U danu za glasanje poslanička grupa PUPS-a će svakako podržati ovaj zakon i naročito glasati za, uz potrebu da se zahvalim onim ljudima koji su pripremali sadržaj ministarstava na ovakvoj odluci. Nacionalni tim za preporod sela Srbije sačinio je program za preporod sela Srbije. promovisan je u Palati Srbije 9. oktobra 2020. godine. Program je poziv na akciju da se zaustavi propadanje srpskog sela i zaštite strateški interesi Srbije, pogotovo u pograničnim i brdskom planinskim područjima, da nas ne zadesi usud puste zemlje.

Program za preporod sela Srbije, kao nadstranački dokument od nacionalnog značaja predlaže konkretna rešenja, od kojih neka ako se primete mogu imati istorijski značaj i mogu temeljito na bolje da promene odnos države prema selu, a time i stanje na selu.

Između ostalog, prelaže se formiranje državnog fonda za razvoj seoske infrastrukture, posebno finansijske podsticaje za mlade bračne parove, žene i dece koje žive na selu, ustupanje zemljišta u državnom vlasništvu do 50 hektara na besplatno korišćenje mladim bračnim parovima, dodela kuća onima koji žele da žive na selu i obrađuju zemlju po najpovoljnijim uslovima, smanjenje stope poreza na dodatu vrednost za poljoprivredne zadruge i potpuno oslobađanje većine poreza u pograničnim i brdsko-planinskim područjima.

Predlaže se i osnivanje nacionalnog garantnog fonda radi osiguranja minimalnih proizvodnih cena za osnovne poljoprivredne proizvode, osnivanje državne agrarne razvojne banke i poljoprivredne komore Srbije. Nacionalni program za preporod sela Srbije je sveobuhvatan dokument u kome su razrađene sve oblasti od ratarstva, stočarstva, voćarstva, vinogradarstva i drugih segmenata poljoprivredne proizvodnje. U okviru društvenog standarda program obrađuje zdravstvenu, kulturnu na selu seoske škole, kulturu i sport. Novu nadu ljudima na selu uliva činjenica da je na investicionom petogodišnjem planom za budućnost preporoda naše zemlje Srbije 2025. godine, vrednog 14 milijardi evra, ogromna sredstva planirana su za rekonstrukciju regionalnih, lokalnih puteva, kao i da mnoga sela u Srbiji dobiju kanalizacionu mrežu i čistu pijaću vodu. To je zalaganje i obećanje predsednika države, a sve seoske i ljudi koji žive na selu su oduševljeni sa takom jednom podrškom.

Još optimizma donela je izjava premijerke i mandatarke za formiranje buduće Vlade Srbije Ane Brnabić, koja je na svečanoj promociji izjavila da će nacionalni program za preporod sela Srbije imati pred sobom pri pisanju svog ekonomskog ekspozea, na predstavljanju programa nove Vlade Republike Srbije. Program je poziv za akciju - sela Srbije čekaju sa punom verom.

Kao što sam već kazao, u danu za glasanje, PUPS će podržati ovaj zakon i glasati za.

Još jednom zahvaljujem na pažnji.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Tačno ste potrefili u dve sekunde, taman sam se spremao da prekinem.
Zahvaljujem.
Elvira Kovač, u ime poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedniče, predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici. Poslanička grupa SVM nema dilemu oko podrške Predloga zakona o ministarstvima zbog toga što utvrđena nova, pa i stara ministarstva, postojeća ministarstva, vidimo kao saglasnost sa ciljevima naše politike za koje se SVM zalaže u proteklih 26 godina i koje dosledno stoji na tri stuba.

Zalažemo se za jednakost i nediskriminaciju. Savez vojvođanskih Mađara vrši, kao što znate, političko zastupanje interesa, najpre vojvođanskih Mađara i afirmiše manjinsku samoupravu, promociju, zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava. Zalažemo se za autonomiju Vojvodine i funkcionalnu decentralizaciju za nas izuzetno značajnu, široku mrežu javnih službi o servisa dostupnih građanima u što je moguće većem broju naseljenih mesta u cilju unapređenja kvaliteta života građana, bez obzira na to gde oni žive. Zalažemo se nadalje i za jačanje porodičnih politika, zaštita porodica sa decom i izuzetno značajno ostanak u zavičaju.

Poslanička grupa SVM pozdravlja činjenicu da se predlogom zakona, kao što smo čuli, obrazuju zapravo tri nova ministarstva kojima se ove oblasti koje predstavljaju samu suštinu naše politike kao što sam to naglasila, stavljaju u nadležnost konačno, znači, ne službi, ne kancelarija, već će za te oblasti biti formirana, kao što vidimo, posebna ministarstva što će, složićete se, stvoriti, dati još veću političku težinu ovim pitanjima.

Bez zaštite manjina nema ni društvene stabilnosti, ni dijaloga. Upravo je društvena klima koja omogućuje i podstiče dijalog i toleranciju neophodna da bi različitosti u jednom društvu bile faktor ne podele, već obogaćivanja tog društva.

Sigurni smo da će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, ne samo štititi i unapređivati pravo na jednakost i nediskriminaciju, već i da će posebno uvažiti činjenicu da manjinske zajednice trebaju više od formalne jednakosti, manjinske zajednice trebaju poštovanje i priznanje. Zato je za SVM i za našu poslaničku grupu od izuzetnog značaja primena, implementacija usvojenih zakona da se u praksi konstantno, stalno radi na poboljšanju ka potpunoj primeni već postojećeg zakonskog okvira.

Važnost implementacije posebnog zakonodavnog okvira, postojećeg, važnost implementacije, kako mi to zovemo, manjinskog akcionog plana ili posebnog plana za nacionalne manjine koji će po svim planovima biti revidiran u ovom narednom periodu kao deo akcionog plana za Poglavlje 23 je značaj, važnost ovog je naglašena i u poslednjem izveštaju Evropske komisije, koji je objavljen pre nekoliko nedelja, tačnije 6. oktobra ove godine. Znači, izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije o procesima evropskih integracija kaže, naglašava, da se primenom zakona mora da se vidi, ona mora da vodi vidljivom napretku u efikasnom ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina. U spomenutom izveštaju Evropske komisije nadalje stoji da su uprkos zakonskoj obavezi da se vodi računa, da se mora uzeti u obzir etnički sastav stanovništva, nacionalne manjine su još uvek u praksi nažalost podzastupljene u javnoj administraciji.

Ne možemo osporiti da je u proteklom periodu učinjen izuzetan napredak po ovom pitanju upravo zahvaljujući zajedničkom radu poslaničke grupe SVM i prethodne Vlade. Naime, nadležni organi su počeli da sakupljaju podatke o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnim službama što je postala zapravo zakonska obaveza na osnovu prihvaćenih usvojenih amandmana naše poslaničke grupe, najpre na Zakon o zaposlenima, o autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, na Zakon o javnim službama itd, a nije manja važna činjenica i da je to jedna od mera koja postoji u malopre spomenutom posebnom akcionom planu za manjine tzv. "manjinskom akcionom planu".

Nadalje, kao poslanica, kao žena moram malo da se osvrnem i na ženska pitanja kada pričamo o ljudskim pravima. Nažalost, svi relevantni izveštaji, uključujući i spomenut izveštaj Evropske komisije kažu da postoji tzv. rodni jaz, rodna nejednakost na polju zapošljavanja i rada i pandemija zarazne bolesti Kovid 19 je potvrdila da su žene iznele, da zapravo one nose dosta veliki teret ove krize, da su pandemijom pogođene one oblasti, profesije u kojima su žene dominantne, kao i da je uspešnost usklađivanja porodičnih i profesionalnih obaveza, znači porodice i karijere, da je izuzetno veliki izazov za žene u Srbiji.

Rešavanje ovih i sličnih problema, a i konačno donošenje zakona o ravnopravnosti polova će svakako biti takođe jedna od tema sa kojima će se baviti buduće, posebno Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Za poslaničku grupu SVM je izuzetno značajno, da se još samo na sekund vratim na ovo ministarstvo, što u predlogu zakona stoji, da će se ministarstvo baviti izradom propisa o ljudskim i manjinskim pravima i praćenjem usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim pravnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima, jer se ova tema uvodi kao nadležnost ministarstva, zapravo to znači da nacionalni saveti i sva tematika prelazi u ovo ministarstvo, jer ova tematika je ranije bila deo nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Nada je drugo novo ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. Smatram ga izuzetno značajnim, pošto je značajno da se razume podrška porodici u jednom širem kontekstu, jer je politika zaštite porodice pokazatelj kako su regulisane i druge društvene oblasti života. U radu tog ministarstva će se, naravno, ukrštati razne politike, socijalne, poreske, ekonomske, zdravstvene, poljoprivredne politike, obrazovne politike, politike zaštite od diskriminacije, demografske politike.

Moram da spomenem da je briga o porodici i finansijska podrška porodicama sa decom izuzetno kompleksna i znamo je da je u proteklom periodu rađeno dosta, odnosno spominjalo se dosta da ćemo ponovo menjati spomenuti zakon. Posle dve godine primene, mi smo i tada učestvovali aktivno u donošenju tog zakona i pohvalili da su se, na primer, i poljoprivrednice, bile one članice ili nosioci poljoprivrednih gazdinstava, uključile u sistem, ali posle dvogodišnje primene se vide neke neusaglašenosti, pa i možda diskriminacija određenih kategorija.

Želela bih sada da ukažem upravo na dve teme. Jedna se tiče žena članica i nosioca poljoprivrednih gazdinstava. Dobro je što su one končano uključene i one imaju pravo na naknadu za porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta po postojećem zakonu, ali se nadam da će ovo novo ministarstvo što pre izaći sa novim izmenama, da se izjednače njihova prava i obaveze sa ostalim korisnicama ovih naknada. Naime, one moraju da budu osigurane najmanje 24 meseca iliti dve godine, dok kod ostalih žena je to 18 meseci, pa se jednostavno mora ovo izjednačiti.

Druga, ako mogu tako da formulišem, diskriminatorna mera ovog trenutno važećeg zakona, na koju je ukazao i sam Zaštitnik građana, je da pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta ne mogu da ostvaruju roditelji ukoliko je već ostvareno pravo na pomoć i negu drugog lica. Mislim da i ovo treba ispraviti. Mi smo tu i očekujemo dobru saradnju sa budućim novim ministrom i ovim ministarstvom.

Ne manje važna treća tema iliti treće novo ministarstvo o kome se danas ovde razgovaralo, za nas takođe značajno, je ministarstvo za brigu o selu. Ova tema, briga o selu, je deo našeg programa i politike za koju se zalažemo, kao što sam spomenula. Naime, opšte je poznato da veliki deo vojvođanskog stanovništva, pa i vojvođanskih Mađara živi na selu.

U Vojvodini postoji 467 naselja, od tih 467 naselja 52 su gradska, a 414 seoska ili mešovita. Svi smo svesni toga i dobro znamo da su svima potrebni dobri pristupni putevi, sređene ulice, saobraćajna signalizacija, vodovodna, kanalizaciona mreža, bankomati, veći broj lekara u svim malim seoskim ambulantama, apoteke, kancelarije notara i isturene sudske jedinice. Svi mi znamo da, nažalost, često sam odlazak kod lekara ili sređivanje bilo kakve dokumentacije kod javnog beležnika, notara, pregled lekara opšte prakse nekad oduzima građanima, odnosno stanovnicima seoskih naselja čak ceo dan i celo popodne. Treba svima, kažem, obezbediti ove normalne usluge, bez obzira na to gde žive.

Mi sa posebnom pažnjom pratimo aktivnosti Nacionalnog tima za preporod sela i cenimo mere najavljene Nacionalnim programom za preporod sela Srbije, između ostalog i samo formiranje Državnog fonda za razvoj seoske infrastrukture i, kao što je spomenuto, ustupanje do 50 hektara zemljišta u državnom vlasništvu na besplatno korišćenje mladim bračnim parovima. Videćemo kako će to zaživeti u praksi.

Iskoristila bih ovu priliku, kada govorim o ministarstvu za brigu o selu, da apelujem na novo, buduće formirano ministarstvo da uz finansijske podsticaje za mlade bračne parove, žene i decu pomogne rešavanje problema koje je multisektorsko i o kojem Savez vojvođanskih Mađara je nekoliko puta govorio u ovom uvaženom visokom Domu, ali i u, mogu tako da kažem u pozadini, zahvaljujući i našem učešću u prethodnoj Vladi. Uz doprinos našeg državnog sekretara radimo, a to je konkretno pitanje penzijsko-invalidskog doprinosa, za plaćanje penzijsko-invalidskog osiguranja poljoprivrednih proizvođača. Ovo pitanje je izuzetno značajno i važno, međutim, još uvek nije rešeno. To je pitanje plaćanja njihovih doprinosa. Znači, uglavnom se radi o malim poljoprivrednim proizvođačima. Neophodno je da se to plaća srazmerno veličini zemljišta koje obrađuju i prihodima koje ostvaruju od poljoprivrede, kao i izuzetno značajno – otpis njihovih dugova i kamata, jer složićete se da nije svejedno da li neko ima pola hektara ili 50 ili 100 ili 150 hektara zemlje.

Znam da je i, kako da je nazovem, Vlada u tehničkom sastavu radila na tome, da su skoro i pripremljeni predlozi oko kojih se očekuje javna rasprava za nekoliko meseci, ali želela sam da ukažem da smo mi tu za saradnju i sa rešavanje ovog problema i mislim da nemamo više vremena za odlaganje. To se očekuje od nas, a mi smo tu da zastupamo interese svih, pa i malih poljoprivrednih proizvođača.

Dakle, kao što sam spomenula, da sumiram, sigurna sam da ćemo i u budućem periodu, kao što smo to činili i u prethodnom, uspešno sarađivati sa novom Vladom, ministrima, rešavati konkretne životne probleme građana i otuda nema nikakve dileme da će poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara u danu za glasanje podržati Predlog zakona o ministarstvima. Zahvaljujem na pažnji.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima Đorđe Milićević, šef poslaničke grupe SPS. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, uvaženi predsedniče.

Poštovano predsedništvo, gospodine Martinoviću, s obzirom na to da ste vi predstavnik predlagača, kao i gospodin Odalović, neću na samom početku reći ništa spektakularno novo i neću otkriti nikakvu spektakularnu tajnu ako kažem da mi danas razgovaramo o dva zakona – izmeni i dopuni Zakona o ministarstvima i izmeni i dopuni Zakona o Vladi. To su zakoni koji su, potpuno sam ubeđen, najviše menjani u istoriji zakona u Srbiji, iz jednog prostog razloga jer mi od uvođenja višestranačkog sistema do danas nismo imali jedan sistemski pristup, univerzalni pristup, univerzalni koncept jedan, optimalan model kakva je to Vlada potrebna i koji je to broj ministarstava unutar Vlade potreban Srbiji.

Takvi standardi, da se razumemo, ne postoje ni u evropskim državama. Svaka država, shodno svojim potrebama, onome što je neophodno, formira vladu i broj ministarstava unutar vlade. Tako, recimo, u Norveškoj mislim da smo imali ministarstvo za naftu, pa ministarstvo za ribolov, u Nemačkoj smo imali ministarstvo za hranu itd.

Kada je reč o predlozima o kojima danas govorimo, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vladi i o ministarstvima, želim da kažem da je on nastao kao rezultat realne potrebe kako bi Vlada nastavila efikasnije i bolje da funkcioniše. Iskustvo pre svega iz prethodnog perioda, ali i uočene realne potrebe građana, uočene realne potrebe države, društva i kada sve to stavite na nekakvu lestvicu prioriteta, onda možemo sagledati i potvrditi da mi zapravo danas govorimo o zakonskim predlozima koji jesu garant da idemo u pravcu stvaranja i uređenije, bolje i efikasnije države, a to svakako jeste interes svih nas.

Personalna rešenja jesu važna i mi to ne sporimo. Važno je da na ključna mesta dođu kvalitetni ljudi, sposobni ljudi koji će umeti da organizuju sistem koji će da funkcioniše, koji će da ostvaruje rezultate, ali to nije tema današnjeg skupštinskog zasedanja. Danas govorimo o tome da stvorimo jedan osnov, da stvorimo jedan sistem koji će omogućiti Vladi Republike Srbije da daje rezultate.

Kada smo kod rezultata, želim da kažem u ime poslaničke grupe SPS da rezultati koji su ostvareni u prethodnom vremenskom periodu kao neko ko je bio deo vladajuće koalicije delio vrednosti odgovornosti u radu Vlade Republike Srbije, da smo mi na te rezultate ponosni. Kada kažem rezultati, mislim naravno i na ojačan i osnažen međunarodni ugled Srbije, ali mislim i na sve ono što je postignuto i na nacionalnom i na državnom i na ekonomskom planu. Pre svega, kada govorimo o ekonomskim pokazateljima, ma koliko neko pokušao da kritikuje i ma koliko neko pokušao da napravi kritiku zarad kritike da bi došao do jeftinih političkih poena, činjenice su neumoljive, podaci su neumoljivi i ne možete ih osporiti.

Ti rezultati, mislim da budućoj Vladi trasiraju jedan dobar put i pravac da može da nastavi da radi dobro, ali, sa druge strane mi danas govorimo i stvaramo jedan osnov, takođe, za bolji rad buduće Vlade, da buduća vlada može da realizuje proklamovane ciljeve i načela. Naravno, ne želim da prejudiciram šta će biti sadržano u ekspozeu mandatara za sastav nove vlade, ali kada kažem proklamovani ciljevi i načela, mislim na šest principa i ključnih tačaka o kojima je govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, sa kojima se mi u potpunosti slažemo, i ubeđeni smo da će oni biti sadržajni i da će biti deo ekspozea mandata za sastav nove vlade.

Podržavajući ove zakonske predloge o kojima danas govorimo, mi zapravo, najpre želimo da podržimo sve ono što je urađeno u prethodnom vremenskom periodu, ali isto tako da damo nedvosmislenu podršku u radu buduće vlade Republike Srbije i to pre svega, kada je reč o reformskim procesima, kada je reč o modernizaciji, kada je reč o promenama, kada je reč o investicijama, kada je reč o razvoju i kada je reč o rastu.

Sagledavajući ovaj predlog može se videti i predvidljivost, može se videti i stabilnosti, ali se može videti i kontinuitet. Za nas je od suštinskog značaja dobro ustrojena unutar Vlade i dobro organizovana struktura rada ministarstava koja će racionalno, kvalitetno i efikasno odgovarati na ono što suštinski jeste najvažnije, a to su potrebe države i potrebe građana. Sagledavajući ove predloge sa tog aspekta oni su u potpunosti opravdani i zaslužuju podršku, jer upravo, za prioritet imaju potrebe države i potrebe građana.

Mislim da mi danas zapravo, govoreći o ovom zakonskim predlozima, a uzimajući u obzir onu digresiju koju sam napravio na početku, da nisam imao jedan univerzalni pristup i da nismo imali jedan sistemski pristup od uvođenja višestranačkog sistema, ali mislim da danas ovakvom raspravom i ovakvim predlozima pravimo jedan iskorak u tom smislu i pravimo jedan optimalan model, jedan stabilan model koji bi trebao i mogao da bude osnov i za formiranje nekih budućih, narednih vlada, a ne da se Zakon o ministarstvima, Zakon o Vladi uvek prilagođavaju aktuelnom političkom trenutku, koalicionim sporazumima ili političkoj trgovini.

Na taj način, ovom današnjom raspravom mi pokazujemo da postajemo ozbiljna i odgovorna država, država koja svoju politiku ne kreira od danas do sutra, već ima jedan kontinuitet.

Naravno, da ovi zakonski predlozi nisu politička proklamacija, već kao što sam rekao, jesu rezultat i odraz realne potrebe, jer, ako bi govorili o tome da je politička proklamacija, o tome sam govorio na prethodnoj sednici, pa SNS i Aleksandar Vučić su apsolutni pobednici izbora, i oni nisu imali nikakvu potrebu da imaju koalicione partnere i razgovaraju sa koalicionim partnerima. Žao mi je što neki nisu shvatili, što su pokušali da pojednostave te razgovore koji su vođeni sa potencijalnim koalicionim partnerima i sa svim političkim opcijama koji imaju svoje predstavnike u parlamentu, neki nisu ni prihvatili razgovor. Žao mi je što je to tako, nisu shvatili ozbiljnost i odgovornost situacije u kojoj se nalazimo, ali ti razgovori koji se tiču, ponoviću po ko zna koji put, budućnosti Srbije i budućnosti svakog građanina Srbije.

Ono u šta sam ubeđen neće se dešavalo u političkoj istoriji Srbije, a to je da ministarstva budu feudalnog karaktera. Veoma je važno da predloge o kojima danas razgovaramo ne sagledavamo sa dva aspekta. Sa aspekta personalnih rešenja, jer personalna rešenja danas nisu tema, ona jesu važna, ali danas nisu tema. I veoma je važno da ne sagledavamo razmatrajući broj ministarstava, jer hipotetički Vlada može da funkcioniše i sa pet ili šest ministarstava, ali ovde je suštinsko pitanje šta mi zapravo hoćemo i kakvu Srbiju hoćemo. Opet sa druge strane 21. građani su na izborima vrlo jasno, demokratski rekli kakvu Srbiju žele, a mi kao odgovorni i ozbiljni političari to treba da prihvatimo i da damo svoj doprinos u realizaciji tih ciljeva i to upravo činimo danas.

Ono što takođe želim da kažem, jeste da veoma često se čuje u javnosti da se pojedini nazovite predstavnici političke elite zalažu za nekakav dijalog, dijalog koji bi trebao da ide ka reformi našeg političkog sistema. Opšte je poznato da smo mi tokom prethodnog saziva uvek spremni bili za dijalog. Na kraju se taj dijalog sveo, razgovarali smo sami sa sobom, nismo imali sagovornike. Ali, ne bežimo mi od toga da razgovaramo, da raspravljamo, ali nemojmo mišljenje da menjamo u zavisnosti od političke pozicije u kojoj se nalazimo. Da li smo u poziciji vlasti ili smo u poziciji opozicije i nemojte da koristimo zakone kada neku temu želimo da zloupotrebimo. Pa, recimo 2020. godine se setimo izbornih uslova koji nisu promenjeni od 2008. godine. Jedino što je promenjeno 2008. godine je bilo finansiranje političkih stranaka, ali to je tada bila neminovnost, to je tada bilo nešto što je neophodno. Ušteda i racionalizacija na nivou države je bila prioritet i naravno da kao odgovorni i ozbiljni ljudi štedimo prvo tamo gde ima, uštedelo se na političkim strankama. Smanjena su sredstva za finansiranje političkih stranaka, ali se nije štedelo na građanima. Mislim da je to mudra i racionalna odluka.

Dakle, ovde se već govorilo, tri stvari su ključne. Imamo tri nova ministarstva. Najpre, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji i to je još jedan pokazatelj da je još bolje prepoznat značaj pitanja porodice i demografskog razvoja Srbije. Inače, temelje ovog pitanje postavljali smo i tokom formiranja prethodne Vlade Republike Srbije kroz Ministarstvo bez portfelja. Danas sa velikim zadovoljstvom kroz ministarstvo koje će se baviti konkretno ovim pitanjem.

Suština svega i jeste u stanovništvu, u zdravoj naciji, njenom podmlađivanju, jer ako nema stanovništva nema ni razvoja, nema ni napretka. Mi smo nažalost u vrhu država, uz dužno poštovanje penzionera, nemojte me pogrešno shvatiti, ali nažalost smo u vrhu država po starosti stanovništva. Malo čas je neko rekao i u potpunosti je u pravu, svake godine, nažalost zbog smrtnosti u Srbiji nestane jedan veći grad.

Društvena briga o porodici, koja mora biti osnovna ćelija svakog zdravog društva, mora biti strateški cilj naše države, jer bez zdrave porodice nema ni zdravog društva. I, naravno, da je potpuno opravdano formiranje ovakvog ministarstva, ministarstva koje će se baviti baš ovim pitanjem.

Drugo novo ministarstvo i drugi novi resor posvećen je selu, drugoj slaboj tački od koje zavisi život svakog društva. Selo je očuvalo i selo je hranilo Srbiju onda kada je bilo najteže, u najtežim trenucima. Ja ću vas podsetiti, u periodu korone, mi smo mogli da se oslonimo sa sigurnošću samo na dve stvari – naše tradicionalno prijateljstvo sa tradicionalno prijateljski orijentisanim državama i naši sopstveni izvori. A šta su naši sopstveni izvori osim sela, zdrave hrane i proizvoda – sir, mleko i čvarci, gospodine Markoviću, u pravu ste.

I pored brojnih stimulativnih mera koje su date poslednjih godina, stanje se jeste popravilo i ja ne želim da kritikujem ministra poljoprivrede, već naprotiv, želim da pohvalim rad Ministarstva poljoprivrede i gospodina Nedimovića u prethodnom vremenskom periodu, koji je dosta doprineo da se popravi situacija na selu, ali smatramo dobrom odlukom da selu damo nove podsticaje, nove stimulativne injekcije kojima ćemo ga oživeti. Mnogi će se vratiti da žive u selu i proizvode hranu.

Maločas smo čuli statističke pokazatelje i podatke. Ja volim da gledam statistiku, volim da je pročitam, ali više volim praktično delovanje koje daje rezultate. Gospodin Marković ne želi sam sebe da hvali, ali, evo, ja ću da iskoristim priliku.

Pored toga što sam pohvalio ministra poljoprivrede, koji je sjajno odradio svoj posao, gospodin Marković, recimo, već 15 godina u Jagodini je omogućio svakom poljoprivrednom proizvođaču besplatno korišćenje tezgi na pijaci. Gospodin Marković je omogućio u Jagodini da svako selo ima dom kulture, da ima put, da ima vodu, elektro-energetsko snabdevanje, gas na selu. Dakle, sve ono što je neophodno da bi ljudi imali mogućnost da opstanu na selu.

Slažem se ja sa statističkim podacima, ali nekako mi se čini, kad govorimo o ovim statističkim podacima, da kritikujemo Ministarstvo poljoprivrede, a ja to ne bih želeo. Ja želim da pohvalim ministra poljoprivrede, ali želim da kažem kako treba i u kom pravcu praktično delovati – onako kako je to činio gospodin Marković u prethodnom vremenskom periodu.

Treće po redu ministarstvo, koje je takođe od velike važnosti i značaja, ma koliko se neki trudili da minimiziraju značaj ovog ministarstva, to je Ministarstvo za ljudska prava i dijalog. Imali smo prilike, sasvim slučajno sam pre nekoliko dana imao prilike da odgledam jednu debatu, gde su rekli da je ovo tipičan marketinški trik i da treba sebi da objasnimo šta je dijalog. Znači, tipičan marketinški trik, a mi formirano zvanično ministarstvo. Sa druge strane, treba sebi da objasnimo dijalog, a mi jako dobro znamo šta je dijalog. Mi smo dijalog vodili i u prethodnom vremenskom periodu. Mi dijalog i danas vodimo u parlamentu, o izuzetno važnim temama. Dakle, nije do nas, već do onih koji to ne žele da shvate ili ne mogu da shvate. Ali, ja u to neću da ulazim.

Najbolji odgovor na pitanje kada je reč o formiranju ovakvog ministarstva mislim da je dao sam predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, kada je rekao da je permanentan dijalog neophodan na svim nivoima, naročito što su snage koje su protiv, recimo, vakcinacije, koje misle da je zemlja ravna ploča, pokušaću da ga citiram, i podržavaju antimigrantsku politiku, ojačale za čak 250%, verovali ili ne. To je sasvim dovoljan razlog da mi formiramo ministarstvo koje će se baviti ovim pitanjima.

Na samom kraju, gospodine Martinoviću, poslanička grupa SPS, naravno, podržaće oba zakonska predloga u danu za glasanje. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - za našu decu" | Predsedava
Hvala, gospodine Milićeviću.
Dame i gospodo narodni poslanici, dozvolite da vas sve kratko pozdravim u prvom obraćanju u ovom sazivu, da čestitam na osvojenim mandatima i prilici da obavljate važnu i odgovornu dužnost narodnih poslanika.
Posebno bih zahvalio svojoj SNS, Poslaničkoj grupi „Aleksandar Vučić – za našu decu“, kojoj pripadam, na ukazanom poverenju da je u ovom mandatu predstavljam i na ovaj način, a svakako i svim drugim poslaničkim grupama koje su taj predlog podržale, kao i izabranom skupštinskom rukovodstvu i želim svima nama, pre svega, dobar uspeh tokom rada u ovom mandatu, da zajednički i na uspešan način realizujemo šest osnovnih pravaca državne politike kako ih jeste definisao predsednik države, Aleksandar Vučić i koje jeste snažno podržala ova Narodna skupština na našoj prethodnoj sednici.
Očekujemo dobre rezultate na tom planu svakako i od Vlade Srbije, koju ćemo mi uskoro izabrati, ali sam potpuno siguran da ćemo svi zajedno učiniti da naš narod bude ponosan na svoju Narodnu skupštinu i da svi zajedno učinimo maksimum da damo značajan doprinos razvoju najvrednijeg što svi imamo, a to je naša Srbija.
Hvala vam još jednom.
Sada reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – za našu decu“ Sandra Božić.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - za našu decu"
Zahvaljujem, potpredsedniče.

Dozvolite mi da vam u ime poslanike grupe SNS još jednom uputim čestitke na izabranoj funkciji i da vam poželim puno uspeha u radu i, naravno, celokupnom rukovodstvu Skupštine. Sasvim sam sigurna da ćete tu funkciju obavljati čestito, pošteno i vrlo profesionalno, kao što ste obavljali i funkciju zamenika šefa poslaničke grupe i svoju poslaničku funkciju.

Dame i gospodo narodni poslanici, građani Republike Srbije, današnjim Predlogom zakona o ministarstvima zaokružićemo formalni korak koji je neophodan kako bismo u sledećoj nedelji izabrali novu Vladu Republike Srbije upravo u ovom Domu.

Predloženim zakonom vrši se delimična reorganizacija, već postojećih 18 ministarstava koji starim zakonom još uvek postoje i dodaju se, kao što smo imali priliku i da čujemo danas tri nova ministarstva: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Ministarstvo za brigu o selu.

Srpska napredna stranka predvođena predsednikom Srpske napredne stranke i Srbije Aleksandrom Vučićem je dobila zaista jednu ogromnu podršku na junskim izborima i podigla svaku moguću lestvicu parlamentarne demokratije vrlo visoko. Međutim, bez obzira na tu vrlu visoku podršku građana i poverenje, možda je čak i neverovatno reći u ovom trenutku s obzirom na istraživanje javnog mnjenja ukoliko bi se danas održali parlamentarni izbori opet, Srpska napred bi sigurno samostalno osvojila 180 mesta u parlamentu.

Dakle, taman kada pomislite da je ta podrška na maksimalnom nivou, zaista se iznenadite da od građana očekujete još veće poverenje, još jači odgovor, ali to apsolutno obavezuje u svakom smislu i Srpsku naprednu stranku i predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, ali i buduću Vladu i mandatarku da na najbolji mogući način da odreaguju i da naravno sve ono što nas čeka u budućem periodu, a pričali smo o tome i u parlamentu, i složiću se sa svojim kolegom Vladimirom Đukanovićem u prethodnom obraćanju da nismo dovoljno pažnje posvetili onim principima o kojima je predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio i koji su zaključeni na predsedništvu Srpske napredne stranke, a to je onih šest principa koje će ova Vlada koju očekujemo u toku sledeće nedelje imati pred sobom u budućnosti.

Dakle, poverenje koje vam građani na ovaj način daju znači da su vam dali i predali u svoje ruke budućnost svoju i svoje dece i vi zaista tu imate jednu ogromnu odgovornost.

Naravno da smo već odavno napravili razliku između svih drugih i nas, da smo napravili razliku kada je Vlada u pitanju, naravno i formiranje Vlade, ali i sve ostale oblasti društvenog života i političkog života, u kojima smo delovali u prethodnim godinama.

Kada kažem napravili razliku, upravo mislim na to da su neki u prethodnim periodima Vladu sastavljali u stranim ambasadama i sastavljali je, praktično, po svojim ličnim ambicijama i svojim ličnim apetitima.

Dakle, to je ono što u SNS niste videli nikada, niti ćete sada. Lične i partikularne interese zaista nismo uvažavali, pa čak i kada se tiču onih koji su u našim redovima. Dakle, uvek i samo briga o građanima jeste i ostaće i biće na prvom mestu.

Buduća Vlada, koja će, kažem opet, sledeće nedelje biti ovde u ovoj sali izabrana, zaista pred sobom ima jako velike izazovne ciljeve. Dakle, biće izuzetno efikasna i moraće da bude formirana za teška i krizna vremena koja su pred nama.

Nažalost, u trenutku kada se svet bori sa korona virusom i kada uporedo, pored zdravstvene krize, mi imamo i ekonomsku krizu, možemo danas ovde govoriti o dobrim rezultatima koje je Srbija imala na svim poljima, pogotovo kada govorimo o borbi sa zdravstvenom krizom, odnosno delu krize koja je deo svetske krize i koja je, na kraju krajeva, pored zdravstvene, izazvala i ekonomsku krizu.

Dakle, suština u onome što će biti rad buduće Vlade jesu ozbiljni izazovi. Oprostite mi ako ću upotrebiti možda i bezbedonosne izraze, a to su izazovi, rizici i pretnje, jer ovo sa čime se danas svet i čovečanstvo suočava zaista možemo reći slobodno da je u Srbiji još uvek izazov. Međutim, u pojedinim delovima sveta jeste bezbedonosna pretnja, jer kada govorite o zdravlju ljudi, zaista kada dođe do ovakve pandemije koju verovatno u nekoj, da kažem, bližoj prošlosti nismo imali priliku da vidimo, niti na ovaj način se suočimo sa pandemijom, možete reći slobodno da je to pretnja. Videli smo da je pretnja i po ekonomiju i po sve ostale druge aspekte društvenog života.

Dakle, ti razlozi zbog kojih je ova Vlada na ovaj način formirana, sa 21 ministarstvom i, kažem, formirana za odgovor i davanje brzih rešenja upravo na izazove koji su ispred nas, jeste formulisana kako bi odgovorili najpre, između ostalog, i u prioritetu na šest izazova o kojima smo govorili i u Narodnoj skupštini i nismo u dovoljnoj meri, čini mi se, o tome raspravljali i nije se o tome dovoljno govorilo u medijima.

Mi ovde, naravno, znamo o kojim se tu ciljevima i o kojih šest principa se radi i koji principi zapravo čekaju sledeću Vladu. Međutim, ono što je najbitnije jeste da građane upoznamo sa tim principima, da znaju, praktično, šta je to što će biti zadaci buduće Vlade i da to nedvosmisleno u ovom trenutku i izgovorimo.

Dakle, pored borbe za zdravstvo, odnosno za zdravlje naših ljudi, protiv pandemije u kojoj se trenutno čitav svet nalazi, ja zaista ne mogu da ne kažem u ovom trenutku zapravo da su i za ovu borbu, uspešnu borbu sa virusom Kovid 19 zapravo zaslužni građani. Zašto? Građani su zaslužni, pre svega, zato što su u prethodnom periodu, kada su zaista svi bili skeptični, imali smo priliku da jedan deo građana, pogotovo smo zahvalini našim penzionerima, kada su u periodu fiskalne konsolidacije, koja je bila zaista teška, ali neophodna, kako bismo zemlju doveli do ovoga što imamo danas, da možemo da nižemo ekonomske uspehe i da napredujemo i da gradimo našu Srbiju, ali su teške mere bile neophodne, koje smo ispunili, za koje su, naravno, mnogi bili skeptični i bili smo napadani, ispostavilo se da smo bili u pravu i da su građani zapravo bili ti koji su prepoznali potrebu da podrže ovakve mere.

Upravo zahvaljujuću takvim merama i, naravno, mudrim ulaganjem i razmišljanjem prethodne Vlade, koja je uložila u zdravstvo, koja je uložila u zdravstveni sistem, zdravstveno opremanje, izgradnjom i rekonstrukcijom bolnica, domova zdravlja, kliničkih centara, pa došli smo i do današnjeg dana, kada smo zaista predvideli, na vreme se pripremili što se tiče i korona virusa i posebnu bolnicu gradimo koja će primiti isključivo i samo obolele od Kovida 19. Dakle, sva ta razmišljanja prethodna i, da kažem, mudro raspolaganje državnim budžetom su omogućili da mi, zapravo, u prethodnih sedam meseci imamo zaista i isključivo pravovremene reakcije na zdravstvenu krizu koja je zadesila čitav svet, pa i Srbiju.

Dakle, uspeli smo da odgovorimo na sve zdravstvene izazove koji su postavljeni ispred nas. Isto tako, uspeli smo da, bez obzira što ekonomija kao mesto gde sve počinje i gde se sve završava, u svetu zaista dolazi u jednu ozbiljnu krizu, padovi su zabeleženi u gotovo svakoj zemlji Evrope i sveta i to u nekim visokim procentima, do čak i 15%, što je zaista za naredni period verovatno jedan minimum, došli smo u situaciju da možemo da ispoštujemo da dok se borimo sa pandemijom, dok se borimo sa jednim kompleksnim problemom i jednim mogu reći slobodno i fenomenom u današnjem vremenu, mi nismo ni na jedan način zapostavili, niti nikako odustali, već smo, čini mi se, mudrim ekonomskim merama uspeli da pomognemo i naše stanovništvo i da pokažemo da, pored zdravstvene nege, smo zaista razmišljali paralelno i o pre svega zaštiti našeg ekonomskog sistema, zaštiti svakog radnog mesta i pomoć našim građanima, pa što i pojedinačnoj pomoć.

Setite se pomoći koju smo našim građanima pružili uplatom od sto evra svakom punoletnom građaninu, pa sve do one pomoći malim, mikro i srednjim preduzećima u ovim vremenima kada smo se zaista tek susreli sa pandemijom i kada je bilo neophodno vršiti vrlo jasne i vrlo precizne poteze i direktno pomoći našim privrednicima.

Dakle, uspeli smo da taj točak i zamajac, koji je u Srbiji pokrenut, napretka razvoja, investiranja i daljeg napretka Srbije zaista nastavimo snažno da vrtimo. Za to su nam, takođe, potrebni novi ljudi, jer upravo ta podrška, koju su nam građani dali u prethodnom periodu na izborima, govori o tome da mi moramo da razmišljamo i o sebi, da moramo da se menjamo, da moramo da se prilagođavamo i da moramo konstantno da tražimo nova ispravna rešenja, novu energiju, nove ljudi koji bi upravo taj točak koji smo snažno zavrteli, nastavili da guraju i dalje i da našim građanima obezbede promptna rešenja, da daju možda čak i neke nove ideje, naravno, kako bismo na dalje nastavili da gradimo, kako bismo i dalje, a ova podrška građana nije nikako slučajna, jer građani ocenjuju ono što vide i način na koji žive i iskrena borba za ekonomiju i isto toliko podjednako snažna kao i za zdravlje ljudi je neophodna u ovom trenutku i svakako da smo svedoci da je Srbija uspela da sva ona obećanja koja je dala programom koji će biti i pred novom Vladom 2020/2025, između ostalog gde se predviđa pored nastavka izgradnje puteva, autoputeva, ulaganja u infrastrukturu, otvaranja novih radnih mesta i tako dalje, poveća i minimalnu cenu rada, prosečne plate, da idemo ka tome da povećavamo penzije.

Sasvim sam siguran da ćemo, bez obzira, kažem, i na ekonomsku krizu, s obzirom da smo po svim ekonomskim parametrima u zbiru došli od poslednjeg mesta do prvog mesta u Evropi, da ćemo biti u situaciji da to obećanje koje smo građanima dali, kao i svako drugo, ispunimo.

Već u narednoj godini, početkom 2021. godine, u prvom kvartalu možemo očekivati da ćemo građanima povećati plate i penzije. Još uvek ne znamo koji će to procenti biti u pitanju, ali svakako da, za razliku od nekih drugih, koji su to poverenje građana zaista koristili isključivo samo kao kartu u jednom smeru, ka 619 miliona lične koristi, mi zaista gledamo da građanima obezbedimo pristojan život, da sve ono što smo obećali kroz izbore, sve što smo dali kao izborno obećanje i ispunimo. Već negde krajem godine videćemo da će Srbija verovatno, po onome što se prognozira, ostati na toj nultoj stopi rasta. Dakle, nećemo imati praktično recesiju u koju upada celokupno čovečanstvo, dakle i Evropa i svet.

Kažem, pored ovih nekih ciljeva, jasno nam je da moramo nastaviti permanentno borbu za naše interese, za interese naših građana, Srba na Kosovu i Metohiji.

Naravno da će to biti i te kako teška obaveza i zadatak nove Vlade Srbije, kao što će zadatak biti da u našim spoljnim odnosima i čuvanju i unutrašnjeg mira obezbedimo jednu nezavisnost kakvu nismo imali priliku da u nekim prethodnim vremenima, dok su određene strukture imale odgovornost ili, da kažem, ispravnije bi bilo neodgovornost za vršenje vlasti, pa smo tako isto za vreme vršenja prethodne vlasti imali priliku da upravo pitanja vezana za Kosovo i Metohiju ne mogu da kažem nasledimo, jer to je problem koji duboko seže u našu prošlost, ali definitivno da srpske nacionalne interese od 2008. godine, pa na dalje zaista vidimo u jednom talačkom odnosu koji je nedopustiv za dalji razvoj.

Trudićemo se da pitanje i rešenja koja se tiču Kosova i Metohije pronalazimo i da ti pregovori i razgovori nikada nisu niti će biti laki, ali mi ćemo se truditi da ih imamo i trudićemo se da zastupamo interese naših građana i nacionalne interese Republike Srbije.

Što se tiče nezavisnog vođenja spoljne politike, koji je takođe naveden kao jedan od prioriteta i ciljeva buduće Vlade, ja zaista ne sumnjam da će tako i biti, jer Srbija je danas dokazala da može vrlo jasno da korača upo svim meridijanima, da može jasno da razgovara sa istokom i sa zapadom, da je rado viđen gost i naravno u svim velikim centrima moći i odlučivanja, ali da isto tako Srbija više nikada neće biti talac tuđih interesa, da se vlade neće formirati po stranim ambasadama, po tuđim željama stranih plaćenika i domaćih izdajnika.

Dakle, sve to što je dato u zadatak novoj Vladi Srbije ja sam zaista sasvim sigurna da će biti kao i do sada, bez obzira što je kažem, visoko lestvica podignuta u svim aspektima koji će novu Vladu Srbije sačekati i da će zaista ta lestvica biti možda podignuta na još jednu, sigurna sam, za SNS dostižnu visinu.

Moram još jednu stvar da napomenem, to sam zaista htela na početku sa ovog mesta, imam zaista obavezu i zadovoljstvo da se zahvalim predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću, upravo za mogućnost i inicijativu i molbu koju je uputio predsednici, odnosno mandatarki buduće Vlade, budućoj premijerki Ani Brnabić, a to je za učešće 50% žena u budućoj Vladi.

Mislim da je to jedan od presedana upravo koji je napravljen kada je SNS preuzela odgovornost za vršenje vlasti, s obzirom da zaista učestvujući na svim međunarodnim i domaćim forumima koji se tiču rodne ravnopravnosti i položaja žena u politici, uvek smo mi žene i SNS vrlo ponosne na rezultate koji su postignuti kako u zakonodavnoj, tako i u izvršnoj vlasti, ali smo uvek imali tu neku, da kažem dozu „ali“, upravo kada se govori o izvršnoj vlasti zato što tu nismo imali zaista dovoljno žena koje su participirale.

Mislim da je njegovom inicijativom, svakako i podrškom koja je i vrlo imala uticaja i na sledeću listu, odnosno novu listu koju smo imali u junskim izborima i zahvaljujući kojoj danas 40% žena sedi u ovom parlamentu, i u njihovo ime i u zaista svoje ime želim da se zahvalim još jednom na svoj podršci koju predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, pruža svojim koleginicama, ali ne samo svojim koleginicama nego svim ženama koje participiraju u politici u Srbiji.

Takođe, naravno samim tim i većom vidljivošću žena u politici mi zaista utičemo na život svake žene u Srbiji i to je jako važno u ovom trenutku, bez obzira što sam zaista pobornik lično toga da se ljudi postavljaju na određene funkcije po svojim sposobnostima, po svom obrazovanju i isključivo po tome, ja sam sasvim sigurna da je sada više nego ranije, došlo vreme da zaista žene participiraju u vlasti, pogotovo u izvršnoj vlasti više nego ikada, s obzirom da sam sasvim sigurna da sada imamo na političkoj sceni Srbije mnogo kvalitetnih žena, mnogo sposobnih, obrazovanih žena koje imaju šta da utkaju u izvršnu vlast i imaju energiju koju mogu da daju, koje mogu da zaista utiču na donošenje nekih bitnih odluka. Dakle, to sam htela zaista posebno da podvučem.

Da nastavim sa ciljevima koji su pred novom Vladom i pred novim izazovima koje će se pred njima naći. Svakako da i ova tri ministarstva o kojima govorimo će se naći upravo pred istim izazovima i nisu slučajno predložena za formiranje.

Jedno od tih ministarstava jeste i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Do sada jesmo imali naravno i Kancelariju koja se bavila ljudskim i manjinskim pravima i ne mogu reći da sam imala zamerki na rad Kancelarije, ali sam sigurna da će ministarstvo dalekosežnije moći da sagleda celokupnu situaciju i da u nekom budućem vremenu zaista postavi neke ciljeve koji će biti dostižni i u ovom periodu na koji smo oročili Vladu i izvršavani. S tim što ova ekstenzija društveni dijalog koja se nalazi u sastavu naziva budućeg, naravno i delokrugu rada budućeg ministarstva, svakako je nešto što je SNS od 2012. godine pa do sada apostrofirala u svim organizacijama.

Dakle, dijalog, dijalog i dijalog, razgovor sa svima, razgovor sa svim političkim akterima, razgovor sa svim društvenim grupama, sa civilnim sektorom, razgovor u parlamentu, razgovor u Vladi i razgovor, dakle, u svakoj državnoj instituciji. Razgovor mora biti permanentan i mora se ticati apsolutno svih, bez obzira što će ovo verovatno, u ovim mojim rečenicama će se pronaći, pretpostavljam oni na koje se ovo najmanje odnosi, oni koji su se sakrili iza reči „bojkot“ i koji su svoju političku nemoć sakrili iza ove reči, koji se sada nakon završetka izbora, bili su naravno najglasniji i opet najhrabriji, da bi smo nakon prvog pomena ponovnih izbora zaista opet naišli na kojekakve izgovore. Međutim, ovo sve se zaista u najmanjoj meri odnosi na njih iako se odnosi i na njih, ali se odnosi i na druge političke grupe, društvene organizacije koje su u poslednjem periodu zaista dobile veliku podršku građana, iznenađujuće, s obzirom da se zaista ja, barem ne mogu lično da razumem određene zamisli tih političkih i društvenih pokreta tipa da je zemlja okrugla i ljudi koji su protiv nekih utemeljenih društvenih normi kao što je vakcinacija.

To pokazuje da s obzirom da imaju određenu podršku građana koja je skočila da mi zaista moramo da posvetimo pažnju i onome što ne razumemo i da taj dijalog mora biti prisutan i da mora biti zaista u svakom segmentu našeg društva i da moramo, na kraju krajeva, sesti sa svima i razgovarati u svim institucijama i pokušati da iznađemo određena rešenja i da razumemo sve one koji se vlasti i obraćaju.

Drugo ministarstvo za koje se planira delokrug rada je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. Zaista je pohvalno što se SNS, odnosno buduća Vlada, što je dala i apostrofirala osnovnu ćeliju jednog društva, to je porodica i što će novim zakonskim rešenjima uspeti da sasvim sigurno donese određena rešenja koja će se ticati porodične zaštite, naravno i demografije kao osnovnog cilja, odnosno problema, egzistencijalnog problema koji desetinama godina stoji u srpskom narodu i zahteva zaista jedna jasna, vrlo jasna rešenja.

S obzirom da imam još malo vremena, zaista ne mogu a da se ne posvetim tom novom ministarstvu koje je za mene zaista jedna epohalna stvar, Ministarstvo za brigu o selu. Mogu reći da je to samo ispunjenje predizbornog obećanja koje je SNS dala u prethodnom periodu, a tiče se decentralizacije i ravnomernog razvoja svih regiona, takoreći gradova i sela. Znači, mi moramo kao što smo i u kampanji govorili da obratimo pažnju, jer Srbija nije samo Beograd, Srbija nije samo Novi Sad i Niš, Srbija jesu upravo mala sela kojih ima, sada ću vam tačno reći, 4.709 u kojima živi nešto manje od tri miliona stanovnika.

Dakle, ono što jeste katastrofalan podatak jeste da 1.200 sela je u ovom trenutku u nestanku. Mnoge kolege pre mene su razgovarale i pričale na tu temu i mnogo je problema koje će ovo ministarstvo sačekati već u startu, ali je dobro prepoznati da postoje problemi i da postoji potreba za hitnim rešavanjem.

Tako da se nadam da će ovo ministarstvo dati jedan od najvidljivijih rezultata u budućem periodu i mislim da je izuzetno bitno pokazati na ovaj način koliko smo odgovorni zaista za svaki aspekt i da sve ono što govorimo zaista ne ostaje „mrtvo slovo na papiru“, već, vidite i sami, ulazi u ozbiljnu realizaciju o tome sa ozbiljnom misli.

Dakle, podrška ravnomernom razvoju, izrada strateškog principa je upravo ono što je bitno za ovo ministarstvo.

Što se tiče ovog predloga zakona koji se danas nalazi pred nama, ja mogu samo reći da je to jedan odgovoran nastavak politike SNS, da ćemo dati sasvim sigurno odgovore na sve izazove koji su ispred nas i da ćemo ujedno uspeti da nastavimo ovaj razvoj koji smo započeli i napredak naše Srbije u budućnosti. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - za našu decu" | Predsedava
Hvala vam, gospođo Božić.
Dame i gospodo narodni poslanici, prelazimo na izlaganja po prijavama za reč.
Poslaničke grupe dostavile su svoje prijave i prvi je gospodin Samir Tandir. Izvolite.
...
Stranka pravde i pomirenja

Samir Tandir

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, ja govorim u ime Stranke pravde i pomirenja, najjače bošnjačke stranke u Srbiji.

Želim da se zahvalim građanima na podršci koju su nam dali na prethodnim izborima, jer imamo najviše od svih bošnjačkih stranaka narodnih poslanika i odbornika u lokalnim skupštinama u Sandžaku.

Pred nama je Zakon o ministarstvima. Ono što želim da istaknem jeste da je to jedan suštinski dobar predlog. Ako poredimo izbor jedne Vlade sa izgradnjom jednog stambenog objekta ili kuće, onda možemo reći da danas govorimo o temelju. Zato je jako važno da je sadržajan ovaj predlog zakona. I ono što me posebno raduje jeste da imamo jednu širinu koju je predlagač dao u resorima i dubinu portfelja, jer će buduća Vlada i budući ministri suštinski moći da se bave izazovima pred kojima se nalazi naše društvo.

Ono posebno želim da istaknem jeste da ono što su govorili u prethodnom mandatu poslanici Stranke pravde i pomirenja, da je predlagač uzeo u obzir da se bitan deo programa Stranke pravde i pomirenja tiče upravo novih ministarstava koje danas imamo. To je ministarstvo za brigu o selu, ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i ministarstvo za brigu o porodici i demografiji.

Lider naše stranke akademik Muamer Zukorlić je više puta u svim javnim obraćanjima, kao i programska načela i akta naše stranke isticala su važnost brige o selu.

Sandžak je planinski kraj. Sandžačko selo je jako zapušteno. I jako nam je važno što će naredna Vlada imati ministarstvo koje će se baviti ovom problematikom, jer ne možemo govoriti o ostanku mladih na selu ako oni nemaju puteve, a sandžačko selo nema dobre puteve. Nemamo dobru električnu energiju, nemamo ambulante. Zaista se nadamo da ćemo sa budućim ministrom u jednom konstruktivnom dijalogu raditi na rešavanju ovih nepravdi.

Ono što takođe želim posebno da istaknem jeste demografiju negativne migracije, negativan priraštaj, jedan možda od najvećih izazova sa kojima se suočava naše društvo. Drago mi je što je predlagač rešio da se sa tim problemom uhvatimo u koštac koji se odnosi na sve zajednice, na sve građanke i građane koji u Republici Srbiji žive.

Ako pogledamo opštine u Sandžaku, videćemo da svaki grad u Sandžaku ima direktne autobuske linije prema svim evropskim gradovima. To je negativni trend koji moramo da zaustavimo i na tom polju moramo da radimo zaista svi. Imamo negativne migracije iz sela u grad, iz grada u Beograd, iz Beograda u inostranstvo ili direktno iz manjih sredina u inostranstvo.

Ne može jedno ministarstvo, naravno, potpuno smo svesni, da to reši. Ovde i parlament i buduća Vlada moraju da se bave ovom problematikom. Suština rešavanja ovog problema jeste u ravnomernom regionalnom razvoju. Onog trenutka kada se nastavi izgradnja autoputa kroz Sandžak, kada sandžačke opštine dobiju gas, kada izvršimo gasifikaciju, kada budemo imali sandžački aerodrom i prugu do Novog Pazara, tada u tom delu Srbije možemo govoriti o suštinskom zaustavljanju tih negativnih tendencija.

Ljudska i manjinska prava i društveni dijalog su jako važna tema. Drago mi je što je predlagač i ovo tretirao kao posebno ministarstvo. Mi smo kao društvo podeljeni i etnički i ideološki i generacijski. Jako je važno da imamo jednu instituciju koja će se sistemski boriti sa svim ovim izazovima. Način kako ne treba raditi jeste Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u mandatu od 2008. do 2011. godine, kada je ministar bio Svetozar Čiplić i predstavnike mog bošnjačkog naroda nazivao posebnim i opstruisao konstruisanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Obzirom da mi vreme ističe, ovo je jedan kvalitetan predlog i očekujem da ćemo ga u danu za glasanje podržati. Hvala.