Drugo vanredno zasedanje , 09.02.2021.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 151 narodni poslanik.
Podsećam vas da je članom 49. Zakona o Narodnoj skupštini predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom svakog odlučivanja postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
Zahvaljujem.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 189 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?
Reč ima narodni poslanik Samir Tandir.
Izvolite.
...
Stranka pravde i pomirenja

Samir Tandir

Poslanička grupa Stranka pravde i pomirenja SPP – Ujedinjena seljačka stranka USS
Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani potpredsednici, koleginice i kolege narodni poslanici, ja na početku želim da pohvalim državu, da istaknem doprinos predsednika države, predsednice Vlade, svih resornih ministarstava na borbi protiv kriminala i korupcije, na pokazanim rezultatima.

Međutim, ono što me prvenstveno kao građanina, a onda i narodnog poslanika, posebno raduje jeste da smo ušli u srž, po meni, problema, da pronalazimo te trule jabuke, tj. saradnike unutar sistema koji daju podršku organizovanom kriminalu, policajce, tužioce, doktore, itd, koji im daju alibi, opravdanja.

S tim u vezi ide i moje pitanje, koje će biti upućeno Ministarstvu zdravlja – šta će Ministarstvo zdravlja da preduzme protiv odgovornih u Opštoj bolnici u Novom Pazaru koji su falsifikovali povrede i zdravstveno stanje kriminalaca koji su usred bela dana napali građanskog aktivistu Irfana Ugljanina i naneli mu telesne povrede? Po kom osnovu su ti ljudi prenoćili u bolnici?

Šta se u stvari desilo? Irfan Ugljanin je građanski aktivista ili ono što bi mi kazali – uzbunjivač, čovek koji putem medija, putem socijalnih mreža, ukazuje na probleme u društvu i daje konkretne dokaze za kriminal i korupciju i spregu gradske vlasti u Novom Pazaru sa organizovanim kriminalom, usred bela dana, dok je u jednom kafeu ispijao piće, prišli su mu ljudi i naneli mu telesne povrede. Ti ljudi su, koliko imam informaciju, dobili od čelnika zdravstvenog centra medicinsku dokumentaciju da su u stvari oni povređeni. Ono što oni nisu znali jeste da se sa nadzornih kamera vidi čitav incident. Da nije bilo nadzornih kamera i da sada nemamo medije koji to prenose i ovu Skupštinu, ispalo bi da se sve desilo kao u onoj čuvenoj rečenici Ilije Čvorovića – oprostiće ti Đura što te je tukao.

Mi smo više puta ukazivali na situaciju u zdravstvenom centru, da imamo zloupotrebe, nepravilnosti, beskrupuloznost, klijentelizam i razna druga mešetarenja. Kulminaciju takvog odnosa imali smo na leto 2020. godine, u jeku drugog talasa pandemije korona virusom, kada su građani pacijenti bili prepušteni sami sebi, kada su najbolji lekari, doktori, stručnjaci, bili žrtva mobinga i umesto da se tada suočavamo sa tim izazovom, oni su bili smenjivani i premeštani sa radnog mesta.

Već 15 godina na čelu ove zdravstvene ustanove smenjuju se dva čoveka koji su i bliži rođaci. Džaba mi izdvajamo novce, džaba država ulaže, džaba doniramo respiratore ako mi nemamo kadrove i ljude koji to mogu da sprovedu u delu i da zaista građanke i građani u Novom Pazaru, kao i građani i građanke u Sandžaku osete šta znači bolja primarna zdravstvena zaštita.

Presudan je naravno ljudski faktor. Ovi ljudi koji su 15 godina vodili ovu ustanovu moraju da idu. Slučaj Irfana Ugljanina, slučaj brutalne zloupotrebe kada doktori daju opravdanje kriminalcima mora da bude kap koja je prelila čašu i ja od resornog ministarstva očekujem da ovde zaista u duhu ove politike beskompromisne borbe protiv kriminala i korupcije postupi, da odgovorne suspenduje, kazni, sprovede celokupan postupak i da na čelo zdravstvenog centra dođu ljudi od integriteta, profesionalnog ugleda, ljudi koji mogu da se nose sa ovim izazovom.

Zamoljen sam od roditelja dece koja su završila Srednju medicinsku školu da kažem da deca iz Novog Pazar koja su završila Srednju medicinsku školu ne mogu da dobiju posao, a da deca koja imaju diplome iz drugih opština, sumnjive diplome u nekim večernjim školama mogu da dobiju posao i to očekujem od Ministarstva zdravlja da se ispita.

Nema krajnje stabilnosti i prosperiteta ekonomskog Novog Pazara dok ne budemo razbili tu spregu između kriminala i lokalne vlasti. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Narodni poslanik Šaip Kamberi.
Izvolite.
...
Partija za demokratsko delovanje

Šaip Kamberi

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka
Poštovani građani Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedniče, dobar dan, mirdita.
Danas sam odlučio da moje pitanje, koje ću postaviti premijerki Ani Brnabić govorim na albanskom, na svom maternjem jeziku.
Malo jesam zakasnio sa prijavom i zato nema simultanog prevoda, ali ću u toku dana prevesti moj tekst i dati Sekretarijatu Skupštine.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem narodni poslaniče.

Hvala vam na tome što ste rekli. Naravno da narodni poslanik koji je pripadnik nacionalne manjine ima pravo da na sednici Narodne skupštine govori i da pisana dokumenta u radu Narodne skupštine, predviđena Poslovnikom, podnosi na svom jeziku. Jedino što je molba je da se to najavi da bismo mogli da angažujemo, da bi bili spremni prevodioci.

U tom smislu, zbog toga u ovom trenutku nemamo spremnog prevodioca. Tako da bismo izbegli tu mogućnost, samo vam skrećem pažnju da u narednom periodu to imate u vidu.

Izvolite.
...
Partija za demokratsko delovanje

Šaip Kamberi

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka
Pošto nema pripadnika manjina, samo dva prevodioca, koliko vidim su potrebna, jedan za mađarski, jedan za albanski, Skupština bi trebala to da razmotri da budu stalni.
(Narodni poslanik se obraća na maternjem jeziku.)
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Ja bih vas zamolio samo za tišinu dok narodni poslanik govori.
(Narodni poslanik se obraća na maternjem jeziku.)
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Mislim da sam bio jasan kada sam rekao da sam zamolio, nisam zamolio nego sam rekao u skladu sa Poslovnikom i kodeksom ponašanja.
Molim vas da dok narodni poslanik govori, ne ometate njegovo izlaganje.
Izvolite.
(Narodni poslanik se obraća na maternjem jeziku.)
(Đorđe Komlenski: Vreme.)
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Ja bih vas zamolio, ne razumem šta znači to dobacivanje.
Zamoliću vas da stanete sada.
Slušajte, mi smo ovde poslanici Narodne skupštine Republike Srbije koja je donela zakone. U Zakonu o Narodnoj skupštini u članu 9. i član 11. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ovo pravo postoji. Nisam ja to izmislio i zato vas molim da poštujete to pravo, jer je to važno za Republiku Srbiju.
U tom smislu, nemojte da dobacujete dok poslanik govori. To je dobro za Republiku Srbiju. Naravno nisam siguran da se to pravo poštuje svuda, ali mi ćemo ga poštovati.
Molim vas da završite pošto je isteklo vreme.
...
Partija za demokratsko delovanje

Šaip Kamberi

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka
Nije mi isteklo, imao sam nekoliko upadica i nije mi žao što me ne razumeju na albanskom, žao mi je što me ne razumeju na srpskom kada pričam, a dobro pričam.
(Narodni poslanik se obraća na maternjem jeziku.)