Drugo vanredno zasedanje , 09.02.2021.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vesna Marković

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Hvala.

Pre nego što objasnim koje su koristi za građane Srbije od uvođenja socijalnih karti, moram da podsetim na činjenicu da digitalizacija zauzima veoma visoko mesto na agendama najrazvijenijih zemalja sveta i da su predstavnici Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja sarađivali na ovom planu sa Republikom Finskom, sa Kraljevinom Danskom, ali i sa drugim zemljama koje imaju najbolje i najrazvijenije sisteme socijalne zaštite, ali i formirane centralizovane sisteme za usluge u javnom sektoru. Koliko je samo jedan korak ka digitalizaciji značajan vidimo ovih dana, i to na konkretnom primeru, u procesu imunizacije stanovništva Srbije, na primeru prijave za vakcinaciju putem portala e-uprava.

Prijava za vakcinaciju obavlja se za nekoliko minuta i to onlajn sa bilo kog mesta u bilo kom trenutku i, pored nabavke vakcine, to je jedan od glavnih razloga efikasne organizacije. Međutim, postoje zemlje koje su naravno imale vakcinu, a koje nisu uspeli da se na pravi način organizuju i vakcinišu stanovništvo u onoj meri u kojoj je to bilo potrebno.

Digitalizacija koju je Vlada Srbije navela kao jedan od prioriteta pokazala je na primeru koji sam navela koliko je značajna. Mi moramo da ubrzamo digitalizaciju, i to u svim oblastima kako bi dostigli standarde najrazvijenijih zemalja kojima težimo.

Uvođenjem socijalni karti idemo još jedan korak napred, kada je u pitanju digitalizacija i modernizacija državne uprave i deo su programa razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji od 2020. do 2022. godine, i to će dovesti do smanjenja birokratije i svih onih nepotrebnih papira. To se postiže i umrežavanjem velikog broja različitih institucija poput Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Poreske uprave, Katastra nepokretnosti i sve to što sam pomenula kao krajnji cilj ima potpuno uvođenje elektronske uprave u Srbiji.

Predlog Zakona o socijalnoj karti koji je danas na dnevnom redu odnosi se na formiranje elektronskog registra o socijalno-ekonomskom statusu pojedinca, odnosno korisnika prava socijalne zaštite koja ima za cilj formiranje jedinstvene i centralizovane evidencije. Na ovaj način, vođenjem ovakve evidencije, stvaramo uslove da ova prava ostvari veći broj korisnika, ali da se spreče zloupotrebe, pojačaju kontrole kada je u pitanju trošenje sredstava iz budžeta, ali naravno i da bi došlo do pravednije raspodele ovi sredstava.

Pomoć najugroženijim slojevima stanovništva biće sigurno dostupnija, jer će građani koji su u najtežem ekonomskom položaju biti vidljiviji sistemu, što je samo preduslov da bi blagovremeno i efektivno ostvarili pravo na potrebnu podršku.

Najveći nedostatak postojećeg sistema je to što nadležno ministarstvo nije imalo uvid u davanja koja su ostvarivana na lokalu, jer postojeća informatička podrška je parcijalna i organizovana kroz više odvojenih informacionih celina. Takođe, isplate za svako pravo su obračunate ponaosob i teško je proverljivo kolika su ukupna primanja po različitim osnovama. Na ovaj način uvešće se mogućnost ukrštanja podataka, njihovog spajanja u jedinstven sistem.

Navešću jedan konkretan primer, a na osnovu koga će svima biti mnogo jasnije koliko je ovaj zakon značajan i koje će sve promene doneti. Podaci socijalnih karti, odnosno podaci o korisnicima socijalne zaštite biće dostupni Sektoru za vanredne situacije nakon elementarnih nepogoda. Da je postojala ovakva evidencija prilikom poplava koje su se desile 2014. godine u Srbiji, to bi u mnogome olakšalo i ubrzalo ukazivanje pomoći najugroženijima i oni bi svakako bili prioritet.

Zakon o socijalnoj karti donosi benefite i građanima i državi, pojednostavljujući procedure za ostvarivanje određenih prava, vodeći računa o pravilnoj raspodeli sredstava na koje imaju pravo korisnici socijalne zaštite i usvajanje ovog zakona je prvi korak. Naravno, nakon toga sledi izrada podzakonskih akata i na kraju izrada informacionog sistema koji bi sve ovo podržao. Ja ću svakako podržati ovaj zakon, a razloge za to sam već navela. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodna poslanica Nina Pavićević.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Nina Pavićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, predsedniče.

Uvažena ministarko, poštovane kolege narodni poslanici, danas govorimo o Predlogu zakona o socijalnoj karti. Potreba za uvođenjem socijalnih karata i donošenje novog zakona koji je regulisao ova pitanja sadržana je u ekspozeu predsednice Vlade Republike Srbije iz juna 2017. godine, a predstavljen je kao jedan od prioritetnih zadataka u aktuelnoj Vladi pre nešto više od tri meseca.

Svrha socijalne karte je pravednije ostvarivanje socijalnih prava građana koje se meri njihovim socijalno-ekonomskim statusom, kao i sprečavanje eventualnih zloupotreba. Postojanje ove jedinstvene, centralizovane evidencije trebalo bi da najugroženijima olakša put do finansijske i svake druge pomoći, tako što će biti omogućena pravednija raspodela i time što će socijalnu pomoć dobiti oni korisnici kojima je ta pomoć zaista najpotrebnija.

Nakon usvajanja ovog zakona sledi povezivanja registra socijalne karte sa relevantnim sistemom podataka organa državne uprave i institucija lokalne samouprave, što će pružiti jedan sveobuhvatniji uvid i pristup u sve to.

U evidenciji povezanih lica novina u odnosu na prvobitni nacrt zakona je evidencija podataka o nasilju u porodici. Kao ženu i socijalistkinju posebno me raduje činjenica da će uvođenje socijalne karte pružiti mogućnost za dostojanstveniji, pristojniji život žena koje su žrtve nasilja.

Socijalistička partija Srbije se oduvek zalagala za aktivne i pravedne mere socijalne politike, što će činiti i ubuduće.

Socijalna politika je, naime, najširi prostor po kome se može ocenjivati pravednost jednog društva i briga društva za socijalno ugrožene, kako grupe, tako i pojedince. Socijalna politika obuhvata jedan širok spektar mera, ali i mera politika koje neposredno utiču na socijalno-ekonomski status građana, od populacione politike, obrazovne politike, preko zapošljavanja mladih, stambene politike, pa sve do socijalne zaštite kao segmenta socijalne politike države.

Ovom prilikom bih navela i pre svega pohvalila neke od mera koje su rezultat ove i prethodne Vlade, a to je svakako projekat „Moja prva plata“ koji je realizovan u drugoj polovini godine koja je za nama, a predstavlja vid pomoći države za zapošljavanjem mladih koji su tek završili srednje škole i fakultete. Kako je obično najteže pronaći prvi posao, država je ovim želela da uputi pomoć mladim ljudima za zaposlenje i sticanje prakse. Dakle, reč je o odličnom projektu koji je direktno usmeren na pomoć mladima i država je jednostavno želela da stvori ambijent da svako ko želi da radi dobije tu šansu.

Takođe, od velikog značaja je i ulaganje u naučno-tehnološke parkove u Beogradu, Nišu, gradu iz koga ja dolazim, Novom Sadu i još par gradova u Srbiji, a sve sa ciljem pružanja mogućnosti mladima da pronađu zaposlenje i, što je najvažnije, ostanu u Srbiji.

Kao mlada osoba, želim da skrenem pažnju na još jedan problem mladih koji svakako utiče na motivisanje mladih da formiraju porodice i stvaraju potomstvo, a to je stambeni problem, jer stambena politika predstavlja deo ukupne socijalne politike i mi smo svi svesni činjenice da veliki broj mladih ljudi žive kao podstanari, a čak više od polovine živi u zajednici sa roditeljima. Složićete se da život u zajednici nije posebno stimulativan za formiranje porodice i ostanak u zemlji.

Veoma je važno realizovati ovu nameru države da omogući mladima da i oni dobiju stanove po najpovoljnijim uslovima, kao što je to omogućeno snagama bezbednosti tj. policiji i vojsci. Smatram da bi ova mera bila izuzetno stimulativna i verujem da bi država na ovaj način doprinela zaustavljanju odlaska mladih ljudi i povećanju nataliteta, jer bez mladog i radno sposobnog stanovništva ne može biti napretka ni jednog društva.

Takođe, smatram da bi ove mere, kao mere prevencije, doprinele i pronatalitetnim kretanjima i smanjenju migracija stručnjaka i mladih ljudi koji kada jednom odu teško odluče da se vrate.

Uz podršku rešenjima iz zakona koji treba da obezbedi socijalno pravedniji model sprovođenja mera, želim da kažem da će SPS u danu za glasanje podržati ovaj Predlog zakona. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Milenko Jovanov.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Hvala, gospodine predsedniče.

Poštovane koleginice i kolege, poštovana ministarka Kisić Tepavčević, ja moram na početku zaista da kažem da pomalo osećam i nelagodu što danas pričamo o temi koja nije nevažna naravno, ali poslovnički je to tako uređeno i žao mi je zbog toga što nemamo priliku da se malo više osvrnemo na ono što se dešava oko nas, a dešava se upravo ono što je predsednik Vučić najavio pre nekog vremena, a to je odlučan sukob države sa mafijom u Srbiji i udaranje maljem u glavu najvećeg mafijaša u ovoj zemlji, ljudi koji su činili nepojmljiva krivična dela, ali i osporavanje ugroženosti države i predsednika od strane dela bivšeg, dela opozicije, odnosno bivšeg režima koji svaku priliku iskoristi ne bi li suštinski dao političku podršku za ono što neki ljudi rade u nekim drugim oblastima života, ovo je u pitanju čist kriminal.

Ja bih, kada je ovaj zakon u pitanju, gospođo Kisić Tepavčević, vama prvo čestitao na hrabrosti. Vi ste se upustili u nešto što se slobodno može nazvati i čišćenjem Augijevih štala. Ovo je oblast u kojoj su toliko nagomilavani problemi da je jako veliko pitanje kako ćemo i na koji način izaći iz svih tih problema, a moramo da izađemo, jer ukoliko se stanje nastavi onako kako je danas neće biti dobro ni za državu ni za korisnike pomoći koju neki ljudi zaista očekuju i treba im.

Kažu da postoji nekoliko važnih koraka u iskorenjivanju siromaštva, da su to zapošljavanje, da je to samo zapošljavanje, da je to obrazovanje. Ova država je u svim ovim oblastima već radila i postigla ozbiljne rezultate. Dakle, podsetio bih da je stopa nezaposlenosti u Srbiji bila 24,1%, da je spušteno na 7, 3% čini mi se, i da smo i danas kada se zapravo borimo za očuvanje radnih mesta, a ne samo za novo zapošljavanje, a imamo i novih investitora, novih investicija, novih fabrika i novih radnih mesta, dakle na zadatku povećanja zaposlenosti i očuvanja stope zaposlenosti u Srbiji.

Upravo zato je važna vakcinacija koja se u Srbiji odvija. Upravo je zato važno ono kako se Aleksandar Vučić izborio na svetskom tržištu da Srbija dobije vakcine, jer mi smo imali prilike da vidimo neke druge političare, konkretno Dragana Đilasa, koji je govorio nećemo da dobijamo ni jednu vakcinu kakvu ne dobijaju građani, ne znam, Nemačke, Danske, Holandije itd, i danas vidimo da ti građani ne dobijaju nikakvu vakcinu i da je taj čovek nekom nesrećom na vlasti danas Srbija ne bi imala nikakvu vakcinu.

E zato je važno da se podrži ono što Aleksandar Vučić radi, zato što je to ne samo i to je najvažnije, naravno, očuvanje života građana i zdravlja građana, ali i očuvanje naše ekonomije, očuvanje radnih mesta i tako se borimo za smanjenje siromaštva u Srbiji.

Zato se grade putevi, zato se grade auto-putevi, zato se grade brze saobraćajnice da bi investitori imali bolju komunikaciju i lakše investirali u određene krajeve. Mi danas govorimo o tome da je podignuta fabrika, da „Džinsi“ radi u Krupnju. Mi danas pričamo o tome da je fabrika otvorena u Vladičinom Hanu, mi ne pričamo više o području između Novog Sada i Beograda, pa tu kao otvaramo fabrike. Pa tu ne treba biti Bizmark pa otvarati fabrike. Imate, ne znam, dva auto-puta koji tuda prolaze. Pa tu svako želi da otvori fabriku. Mi danas pričamo o tome da se fabrike otvaraju i siromaštvo time smanjuje u krajevima koji nisu na Koridoru 10 ili novom Koridoru 11.

Kada je u pitanju samo zapošljavanje i danas traju konkursi Fonda za razvoj, ministarstava za pokretanje biznisa mladih ljudi koji žele da otvore svoje firme, otvore svoje kompanije i da rade, i na tome radimo.

Što se obrazovanja tiče, namerni smo, želimo da u potpunosti usmerimo naše obrazovanje ka dualnom sistemu obrazovanja. Dakle, da mladi ljudi, da učenici uče nešto da rade dok idu u školu, da kada završe školu imaju nekakvo konkretno znanje koje mogu da primene.

U nekom prethodnom periodu, nažalost, došli smo dotle da je postalo sramota biti zanatlija, da roditelji svoju decu iz najbolje namere upućuju da završe bilo kakav fakultet, nema veze da li je ovakav ili onakav, šta sa time može da radi, da se negde zaposli u nekoj upravi i da tu dočeka penziju. Imaće manju platu nego da radi kao zanatlija bilo kakav. Nije posao roditelja da mu dete, to govorim kao roditelj, nije moj posao kao roditelja da mi dete bude obrazovano ili visokoobrazovano, moj posao je da mi dete bude dobar čovek, da živi od svog rada, da bude pošteno, vaspitano, kulturno. To je posao roditelja, a ne da dete po svaku cenu bude visokoobrazovano.

Mi smo tu malo neke stvari promenili i zato želim da podržim i to nastojanje i Vlade Republike Srbije, pre svega predsednika, da se dualno obrazovanje postavi kao važan instrument smanjenja nezaposlenosti i smanjenja siromaštva o kome govorimo. Onda dolazi na red zakon koji je danas pred nama. Dakle, da svi oni koji ne uspeju da se snađu u ovom sistemu, koji imaju određenih problema, budu pomognuti od strane države. To je ono što je zapravo suština i to je logičan korak u celoj ovoj priči, ali je važno da kažemo da ovo nije izolovan korak, da ovo nije samostalni korak koji stoji negde u vazduhu, nego korak koji stoji u nizu sa drugim koracima koje Vlada Republike Srbije preduzima.

Važno je krenuti. Postoje određene kritike koje se tiču zakona. Život je ono što će vam govoriti kako i u kom pravcu da menjate zakon, kako i u kom pravcu da donosite neke promene, neke izmene, kako, na koji način da dovedemo da ovo još bolje funkcioniše. Važno je, izuzetno je važno da raspodela ove pomoći bude pravedna.

Dakle, mi znamo, posebno u nekim, evo ja mogu da govorim u primerima iz grada u kome ja živim, u Kikindi, da ljudi dolaze po socijalnu pomoć u BMV nemačkih tablica, parkiraju ga 100 metara dalje i onda prošeta da pokupi ono što ima.

Verovali ili ne, neko će reći da karikiram, neko će reći da preuveličavam, ja vam govorim istinu. Time se šalje loša poruka, gubi se poverenje u državu, jer čovek kome ta pomoć treba kaže – čekajte, ako ovo ovako funkcioniše, šta se ovde dešava? Zato je važno da podržimo ovo što vi danas radite, da se uvede konačno red u to.

Zašto 30 godina, 20 godina što kaže Mirković, ovo nije bilo ovde pred poslanicima? Zato što nikog nije bilo briga. Zato što su se poslanici i Vlada bavili time kako da napišu zakone da tajkuni kradu u skladu sa zakonom. Baš ih je bilo briga za narod, baš ih je bilo briga za one koji nemaju od čega da žive. Važno je da tajkun može da kupi još nešto što je ovaj narod stvorio, da otme od ove države, da ne plati ništa, ali tako da ne ide sutra u zatvor. Tome su služili poslanici, ne da rade za narod, nego za tajkune.

Zato danas po prvi put možemo da govorimo od dolaska Aleksandra Vučića u Vladu Srbije do dana današnjeg, da narod Srbije ima vlast i predsednika koji je na njegovoj strani, koji ga razume i koji se bori za njega. Ovo je dokaz za to. Ovo je dokaz da sam u pravu. Ovo je dokaz da se i dalje borimo i zapošljavanjem i na svaki drugi način da narod u Srbiji živi bolje.

Zato nam je važno da ovaj zakon bude usvojen. Zato je važno da ovaj zakon stupi na snagu i počne da se primenjuje, da se malo raščiste stvari, da se zna ko je onaj ko može, a ko ne može da dobija socijalnu pomoć i pomoć od države.

Potpuno sam saglasan sa onim pravilom da je bolje da sto onih koji ne treba da dobiju – dobiju, a da jedan koji treba ne bude ispušten. Dajte to da svedemo u neke normalne mere i u neke pristojne mere, da ne dovodimo stvari do karikature.

Mi nemamo neograničene resurse. Nemoguće je da nakon perioda od 2008. godine do 2012. godine kada ste imali 500 hiljada otkaza, kada je uništena ekonomija, uništen privatni sektor u potpunosti, vi imate neograničene resurse u državi pa ćete da delite kako kome treba i onome kome treba i onome kome ne treba. Sramota je da neki ljudi dobiju socijalnu pomoć i potroše je za jedno popodne. Neko od toga živi mesec dana.

Mi moramo da se borimo za to da se broj korisnika smanji pre svega ovim merama koje radimo, a da oni koji dobiju zahvaljujući tome što ćemo da izbacimo one koji nisu pravi korisnici socijalne pomoći, dođemo do toga da možemo i da povećavamo sredstva onima koji dobijaju. To je ono što je suština.

Zato je važno da ovo podržimo, zato je važno da ovo izglasamo i svakako mi je drago što ću biti u prilici da podržim zakon koji ste predložili. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodna poslanika dr Vesna Ivković.
...
Socijalistička partija Srbije

Vesna Ivković

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedniče, uvažena ministarko sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, na samom početku svog izlaganja istakla bih da je današnja tema, a to je Predlog zakona o socijalnoj karti tema socijalne pravde i socijalne jednakosti. Ideja socijalne pravde je socijalistička ideja i kako naš predsednik Ivica Dačić kaže - sastavni deo genetskog koda SPS.

Socijalistička partija Srbije je partija koja se oslanja na dva stuba, a jedan od tih stubova je stub socijalne pravde, a drugi je stub nacionalni i državni interes. U svim dobro razvijenim zemljama, kojim nadam se težimo i mi, razvoj ekonomije mora da prati i razvoj socijalnih prava, odnosno razvoj svih segmenata socijalne politike i socijalne zaštite kao njenog segmenta.

Efikasan sistem socijalne zaštite treba stalno da se prilagođava kako bi mogao da odgovori na izmenjene i drugačije potrebe građana u novim socijalnoekonomskim okolnostima, odnosno da podrži ranjive i marginalizovane pojedince i grupe kojima je potrebna organizovana pomoć zajednice i države.

Kao značajna mera socijalne zaštite, socijalna davanja države treba da pomognu onima koji su u stanju socijalne potrebe kako to zakon definiše, a to su pojedinci i porodice bez ikakvih prihoda ili čija su primanja ispod utvrđenog minimuma tako što će im predviđena novčana pomoć koliko toliko olakšati život. Na taj način se građanima, a posebno porodicama koje se suočavaju sa različitim životnim teškoćama, koja uzrokuju teška materijalna stanja, omogućava da uz socijalnu podršku države žive sa više dostojanstva i svešću o tome da se država stara o njima i njihovim potrebama, da nisu prepušteni sami sebi i siromaštvu. Najkraće rečeno, socijalna zaštita je jedna od oblasti Ustavom zajamčenih ljudskih prava, delatnost od javnog interesa i veoma je osetljiva po karakteru.

Zakon o socijalnoj karti je u stvari tehnički zakon, jer se odnosi na formiranje jedinstvenog elektronskog registra o socijalno ekonomskom statusu pojedinca, odnosno korisnika usluga socijalne zaštite. On sadrži tačne i ažurirane podatke o svim relevantnim činjenicama od uticaja na ostvarivanje prava i socijalne zaštite.

Socijalna karta obuhvata i podatke o povezanim licima. Pored povezivanja internih sistema u okviru ministarstva neophodno je povezivanje i sa eksternim sistemima, odnosno bazama podataka drugih državnih organa zbog eventualnih upravnih postupaka koji se vode u sistemu socijalne zaštite.

Izuzetno dobro zakonsko rešenje jeste i to što će socijalna karta sadržati podatke o korisnicima socijalne zaštite koji su to pravo stekli, jer su bili teško pogođeni različitim elementarnim nepogodama poput poplava, klizišta, snežnih padavina, požara, zemljotresa i drugih. Ova lica se sada po prvi put zakonski prepoznaju kao lica u stanju socijalne potrebe. U tom smislu je važno da postoje sistematizovani svi podaci od interesa za sistem, za upravljanje rizikom od elementarnih i drugih nepogoda.

Zakonom o socijalnoj karti treba da se postigne i drugi cilj, a to je racionalno korišćenje budžetskih sredstava, odnosno da se za isti budžet obezbedi pravičnija raspodela socijalnih usluga prema najugroženijim kategorijama stanovništva.

Građani koji su u najtežem ekonomskom položaju biće vidljivi u sistemu i ostvariti brže i jednostavnije pravo na potrebnu podršku.

Ono što bih podvukla to je pomoć društva porodici da opstane kao celina pružajući joj ekonomsku sigurnost. Najvažnije je da deca ostanu u svojoj prirodnoj sredini, tj. porodici. Porodica je osnovna društvena jedinica i samo jaka porodica svojim članovima može da pruži emocionalnu, fizičku i ekonomsku sigurnost.

Takođe, ovu osnovnu ćeliju društva treba zaštiti od nasilja u porodici i svesti ga na nultu toleranciju i još jači mehanizmima države. Jednom rečju, moramo sve učiniti da podržimo porodicu i dati joj kao društvo vetar u leđa. Kako je neko rekao, citiram – ne postoji porodica radi društva, već društvo radi porodice, završen citat.

Na samom kraju, uz sve pohvale za predlog jednog dobrog zakona, ukazala bih na jednu dobronamernu primedbu na koju su mi ukazali zaposleni u ustanovama socijalne zaštite da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja razmotri zanavljanje stručnog kadra u tim ustanovama ko je sada daleko ispod optimalnog nivoa po kadrovskom planu na broj stanovnika i korisnika.

Napominjem da će Poslanička grupa SPS podržati ovaj dobar Predlog zakona i glasati za njega. Zahvaljujem.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem se dr Vesni Ivković.
Reč ima zamenik šefa Poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, Sandra Božić.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem uvažena potpredsednice.

Poštovana ministarko Kisić Tepavčević sa saradnicima, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pre svega želim da zahvalim ministarstvu koje je predlagač ovog zakona na zaista dugo čekanom zakonu koji je stigao u Skupštinu kao zaista gotovo završen predlog, bez obzira što će kao i svaki zakon u nekom trenutku verovatno u skladu sa vremenom koji praktično pojede svaki zakon do kraja trpeti određene izmene, ali ovakav kakav jeste zaista, dugo očekivan, predstavlja jedan veliki korak i hvala vam na sveobuhvatnom predstavljanju zakona. Potakli ste jednu jasnu diskusiju upravo ovde u parlamentu među poslanicima i ja se nadam da će zaista našim građanima, pogotovo korisnicima socijalne pomoći danas biti jasnije šta podrazumeva uvođenje ovog zakona.

Dakle, pravednija raspodela svakako je jedan od benefita koji će biti praktično dobijen i proizaći iz primene ovog zakona jer socijalna pravda u jednoj uređenoj državni nije nešto što ne možemo da dostignemo. Svakako da je ovo prvi korak i da je SNS ovde u poslaničkog klubu zaista prepoznala i po ovoj kvalitetnoj raspravi i vidimo da je ovo jedan od dragocenih koraka upravo u borbi protiv siromaštva.

Iako predstavlja jedan zapravo tehnički zakon koji će napraviti praktično jedan elektronski registar i omogućiti i vama u ministarstvu da sagledate praktično potrebe svakog pojedinca on ipak predstavlja jednu ozbiljnost, kažem, posle toliko vremena jer to je rečenica koja se ovde danas zaista mnogo puta čula da posle gotovo desetina godina dobijamo ovakav zakon koji je dugo bio u najavi i sasvim je sigurno da odgovorna država Srbija na čelu sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem, Vlada Republike Srbije, grade sistem u kojem će biti prepoznata potreba svakog pojedinca.

Zapravo da zaista vrednujemo apsolutno i bitna nam je svaka potreba pojedinca pokazali smo mnogo puta u prethodnom periodu, vrlo kratkom periodu. Ne zadirući dalje u sve ono što je Vlada učinila i predsednik Republike mogu samo da se osvrnem na poslednja dešavanja koja se tiču borbe protiv epidemije korona virusa gde smo zaista pobrojali sve aplauze praktično sveta, gde smo ne samo uspeli da pokažemo da možemo da budemo najbolji u organizaciji, već smo najbolji i u onome što je zapravo sada ključno i najbitnije u ovoj borbi a to je nabavka vakcina, gde je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao što je moj kolega Jovanov maločas i rekao, zaista svojim autoritetom koji je izgradio međunarodnim ugledom uspeo da prosto nabavi, i prvi smo i jedini u svetu apsolutno po tome, tri vakcine i naši građani zaista mogu da izaberu vakcinu po svom nahođenju i po svojoj volji.

Takođe mislim da je jako važno spomenuti da smo i po broj vakcinisanih drugi u Evropi i to mesto svakako da čvrsto držimo i da smo u visini te liste i kada se radi i o svetu, a da svakako nećemo na tome stati, da nećemo posustati nego da ćemo apsolutno taj progres nastaviti i u budućnosti i pokušati da u što kraćem roku imunizujemo najveći deo našeg stanovništva pokazuje upravo i vest koja je danas stigla od predsednika Republike, a to je da sledećih 500 hiljada doza kineske vakcine stiže sutra. Dakle, ni u jednom trenutku s obzirom da smo sada u revakcinaciji naše stanovništvo neće ostati bez ijedne mogućnosti da se ponovo prijavi, ponovo vakciniše, odnosno kroz ovaj sistem koji je praktično pohvaljen kao najbolji na svetu mi ćemo uspeti za vrlo kratak period da dostignemo kolektivan imunitet kojem zapravo teže svi u ovoj nevolji.

Takođe da smo u nameri ozbiljni da izgradimo jedan sistem u kojem će pojedinac biti i zaštićen ne samo zdravstveno, već i na svaki drugi način, a posebno kada je u pitanju bezbednost građana, to smo pokazali vrlo jasno u prethodnim danima kada smo se snažno, precizno obračunali sa mafijaškim grupama koje su pretile bezbednosti Srbije. Ono što je u ovom trenutku zaista nešto što je i predmet istrage, pretili i životu i bezbednosti predsednika Aleksandru Vučiću.

Međutim, iako kažem ovo je jedna borba koja je sasvim sigurno operacija koja je dugo planirana, ona do kraja mora biti sveobuhvatna. Na šta mislim? Hoću zaista decidno to ovde da razložim.

Mislim upravo na one koji su zapravo doveli do toga da napad na bezbednost predsednika republike, ko god bio, u ovom slučaju jeste Aleksandar Vučić, ali i na članove njegove porodice, konstantnom kriminalizacijom, znači to nije nešto što traje mesec, dva, to traje godinama unazad i plasirano je od strane bivšeg režima. Konkretno Dragana Đilasa, kao idejnog tvorca svake od izmišljenih afera kriminalizacije predsednika, njegovog brata Andreja Vučića i Danila Vučića, do onoga ko je glasnogovornik i ko je dovoljno, ne mogu da kažem da je to hrabrost, to je po meni ludost, neko ko može da iznese gomilu neistina i da svoj gotovo već nepostojeći obraz ukalja ako je to moguće još više, to je Marinika Tepić koja je konstantno zajedno sa još određenim predstavnicima opozicije uspevala da na dnevnoj bazi izmišlja afere i da na taj način zaista predstavi predsednika Srbije, kažem i članove njegove porodice kao legitimne mete koje u ovakvim okolnostima, zaista ne smem ni da pomislim šta smo mogli da očekujemo kada smo kod jednog od kriminalaca, odnosno kod kriminalne grupe u pretresu pronašli snajpersko oružje.

Ne samo to, videli smo i snimke kako su imali i vršili vežbe kako bi naravno što bolje i efikasnije iskoristili to oružje, pa su čak našli i izvršioca. Ostaje samo da se pitamo, a ne treba nam mnogo da se pitamo, jer odgovor zaista cela Srbija zna, a znamo i mi ovde, kome je taj snajper zapravo bio namenjen. I tu leži sva opasnost.

Mislim da su upravo oni koji su te kriminalce prvi krenuli da brane kada su uhapšeni, znači, vi imate jednu organizovanu mafijašku grupu koja je pretnja svim građanima Republike Srbije, gde god se nađe, videli smo da su tu u pitanju zverska mučenja, zverska ubistva, pljačke i raznorazne druge krimogene radnje, imate naravno pohvalu svakog normalnog čoveka. Ne, vi samo u Draganu Đilasu i Mariniki Tepić imate nekoga ko se našao da prvi ustane i da glumi advokata svakom od pripadnika ove kriminalne grupe.

Pitamo se zašto, pitamo se, a možda sada postaje jasnije kada odgovor na to pitanje možemo upravo da uputimo javnosti Srbije da sada možda postaje potpuno jasnije čemu afera „Jovanjica“, čemu još milion izmišljenih afera koje su se nizale gotovo svakodnevno? Jesu li one bile nekakva distrakcija kako mi ne bismo znali šta se zapravo smera, a videli smo da ni Draganu Đilasu, ni Mariniki Tepić društvo krimogeno nije ništa novo.

Podsetiću vas, vrlo ću vas rado podsetiti obzirom da mislim da ovo u javnosti ipak nije dovoljno puta ni pokazano, ni dovoljno puta govoreno na ovu temu. Zašto i kako je moguće da su Dragan Đilas i Marinika Tepić napravili gotovo porodičan album sa svim najvećim kriminalcima u Srbiji? Čekajte, nemoguće je da su se slikali ovako. Volela bih da mogu sve ove slike odjednom da vam pokažem, ali ne mogu, pa ću jednu po jednu.

Da li je realno da Dragan Đilas u svakom momentu naiđe baš na ulici na kriminalca? Razumem da ga pošten svet zaobilazi, razumem da će svaki pošten čovek da mu uzvikne – lopove i da ode, da mu kaže isfrustriran šta misli o njegovoj politici i njemu, ali kako baš uvek da traži baš eto, slučajno kako on kaže, neke od kriminalaca. Ovo mu je inače i deo, koliko sam razumela rodbine bio. Kako to da se on uvek nađe u njihovom društvu? Sigurna sam da tu postoje neki zajednički poslovi. Zajednički poslovi koji sada dolaze u fokus kada se hapsi ova kriminalna grupa i kada se čuje iz javnog informisanja da pojedini od njih, konkretno Marinika Tepić možda ima i određene veze sa određenim članovima ove mafijaške grupe? Dakle, kako to da se Dragan Đilas nađe u društvu Milutina Bakića koji je uhapšen sa 66 kilograma marihuane?

Ovo je čovek koji je predsednik opštinskog odbora Kuršumlija. Kako je moguće da je baš na njega Đilas slučajno naleteo? Ili je to možda u nekoj njihovoj poslovnoj kombinaciji izračunao da bi bilo dobro već kada mu vodi poslove, da mu vodi i stranku.

Ili recimo, ovaj slučaj kako Đilas kaže – susret sa Vladom Japancem. Na šta vas ova slika asocira? Ovo je pripadnik Zemunskog klana. Pripadnik Zemunskog klana koji Dragana Đilasa sa ovim osmehom na licu, prijateljskim, jer ovde se očigledno ne radi o slučajnim prolaznicima i ljudima koji se ne poznaju, smešta upravo u kontekst 2003. godine, kada su ovi ljudi, a vi sada birajte na slici koji od ovo dvoje, ubili sopstvenog premijera.

Kako to Dragan Đilas uvek nađe sebi mesto da se slika pored nekog kriminalca? Ali bilo kako, ja ću vam samo jednu stvar reći. Ispitati ovu vrstu veza Dragana Đilasa i Marinike Tepić je ključno, ne samo zarad ove situacije u kojoj danas imamo uhapšenu kriminalnu grupu koja je pokušala da očigledno ovim snajperom izvrši atentat na neko bitno lice, već u kontekstu onoga da ovi ljudi pretenduju da opet nasilno preuzmu vlast, preteći upravo danom D posle izbora koji bi značio otimanje legitimno izabrane volje naroda, a to je ono što Dragan Đilas obećava dan posle izbora, kada god oni budu bili i to je već vrlo otvoreno i jasno. Ja se pitam da li će možda ovi ljudi biti deo tog scenarija?

Da li ćemo iste scenarije dozvoliti i gledati kao što smo gledali letos, kada smo pod izgovorom nekakvih demonstracija protiv mera koje je Vlada Republike Srbije donela i Krizni štab, kako bi zaštitila zdravlje i živote građana Republike Srbije, imamo huntu Đilasovih poslušnika, a i Marinike Tepić, jer kasnije ću se dragi narodni poslanici, dragi građani Srbije osvrnuti i na lik i delo Marinike Tepić i njenu povezanost sa kriminalnim krugovima.

Jel ovo ta slika koja nas čeka dan posle izbora? Jel ovo slika koju Dragan Đilas obećava već danas? Jel ovo slika koju će pokazati evroparlamentarcima i pokušati da objasni da ovo nije njegovih ruku delo? Mislim da neće u tome uspeti, ali videćemo.

Dakle, molim nadležne organe da ova borba zaista bude dosledna i sveobuhvatna kako bismo zaista sprečili da u budućnosti možemo da od predsednika države pravimo legitimnu metu, kao što pravi Marinika Tepić svakog dana i kao što je i danas pokušala dolaskom u Pančevo da napravi jednu uličnu predstavu, jednu uličnu konferenciju za novinare, jer više ne znam na šta to liči, ali to je jedna od onih koja kuka kako je prinudno iseljena iz Pančeva, jer joj je bila ugrožena bezbednost.

Drage moje kolege, dragi građani Republike Srbije, ja sam Pančevka. Za razliku od nekih, ja sam rođena u tom Pančevu i vrlo dobro poznajem svoj grad i Marinika Tepić kada kaže – Pančevo je moj rodni grad, laže vas, jer Marinika Tepić nije rođena u Pančevu, ali svejedno. Mi smo banatsko mesto, vrlo smo gostoljubivi, druželjubivi i ko god kaže da je iz Pančeva i da je Pančevo njegovo, što bi rekao Mika Antić – Pančevo je kad se vratiš, dobrodošao je.

Ali, ono što ovu ne mogu da kažem ni političarku, ne znam da dam naziv bavljenja politikom na ovaj način, niti želim, kad god Marinika Tepić ima nameru da dođe u Pančevo, a iz Pančeva nije otišla zato što joj je bezbednost bila ugrožena, već zato što je, dva su razloga, našla mnogo bolji i komforniji način za život, a jedan od razloga jeste jedan luksuzan stan koji je kupila u Novom Sadu, gotovo veličine jednog ara, koji se nalazi u samom centru Novog Sada, gde je odlučila da je vreme da živi u skladu sa onim koliko zarađuje.

Možete misliti na koji način i to je odlično pitanje, kako je Marinika Tepić zaradila stan od preko 100 kvadrata u Novom Sadu. Dakle, otišla je zbog komfornijeg i luksuznijeg života, da se odmah razumemo. To kakve ona neprijatnosti doživljava na ulici od stanovnika i građana Pančeva, to je nešto drugo. Ja kada prođem svojim gradom uvek se pozdravim sa svojim komšilukom, popričam sa starijim sugrađanima kojima je uvek potrebna pomoć, pa ako ne pomoć, onda samo razgovor.

Mi smo danas upravo imali na delu, videli na koji način Mariniku Tepić dočekuju, kako ona kaže u svom rodnom gradu. Ovo je jedna od slika njene poslednje posete Beloj Crkvi. Tada je dočekana sa povicima – lopužo, lopovo. Danas su je građani Pančeva koji su se okupili, jer je konferencija održana u samom centru grada dočekali uzvicima – tajkunko, lopužo, a sve ono drugo što su usput rekli, zaista nije mesto u ovom domu, niti lepo, niti kulturno izgovoriti, ali svakako da jeste nešto što odražava sliku Marinike Tepić i predstavlja pravi razlog zašto Marinika Tepić ne može da živi u Pančevu. Zato što je vrlo dobro poznajemo, zato što nam je jasno na koji način je pokrala pokrajinski budžet, dok je predstavljala i nas građane Pančeva u pokrajinskoj Vladi kao ministar zadužen za sport i omladinu.

Pomislila sam da će Marinika Tepić ako je i malo obraza ostalo, danas u Pančevo da dođe, pošto je došla ispred sedišta SNS, najmanje da se izvini predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi Republike Srbije, ali i vama gospođo ministarka, jer vi ste član Kriznog štaba i bili ste zaista na čelu u borbi protiv ove epidemije i ovim putem vam se na toj borbi i na svemu što ste uspeli da istrpite u vrlo kratkom javnom pojavljivanju izdržali. Na tome vam hvala. Zahvaljujem vam se u ime svih građana Republike Srbije i ohrabrujemo vas i imate punu našu podršku da nastavite tu borbu podjednako hrabro kao i do sada.

Dakle, ja sam zaista mislila da će se Marinika Tepić danas izviniti, da će se najmanje u ime Dragana Đilasa izviniti, koji kako smo videli juče jeste stajao u redu kako bi primio rusku vakcinu. Isti Dragan Đilas koji je pisao EU kako bi se žalio na Republiku Srbiju da ne može da nabavi vakcine, kako smo mi nesposobni, kako nam niko dati vakcine neće, kako zbog politike koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pa onda predsednik nabavio kontigente vakcina koje niko na svetu nije uspeo da nabavi, pa bivamo pohvaljeni od čitavog sveta, pa nas pohvali Angela Merkel, pa u svakom bitnom svetskom časopisu mala Srbija se pohvali sa rezultatima, mnogim rezultatima. Jedan od njih jeste imunizacija, drugi ne manje važan jeste rast BDP i napredak ekonomije.

Jedna Srbija bude pohvaljena, a Dragan Đilas posle svega što je rekao stane u red da se u istoj toj Srbiji gde je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije, Krizni štab koji je tom prilikom kritikovao, organizovao upravo ovu vakcinaciju i u tom redu, naravno komentar posle toga je bio vrlo brzo, efikasno dobio svoju vakcinu. Ja na ovaj način želim da kažem i svim ostalim građanima – dođite, primite vakcinu. Naravno budite zdravi, nama jeste cilj da vodimo računa o bezbednosti i zdravlju svakog stanovnika bez obzira šta oni mislili, šta oni radili, vakcina jeste civilizacijski tekovina.

Ja sam očekivala da će se Marinika Tepić pored toga danas izviniti možda i za sve one neosnovane i šizofrene propagande kriminalizacije koje je širila o predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću i njegovom bratu Andreju Vučiću, Danilu Vučiću sinu, pa čak i trogodišnjem Vukanu kog su vrlo često spominjali bez imalo srama. Da će se izviniti za svaki pokušaj državnog udara koji je planirala sa svojim gazdom za kojeg inače radi. Zaista sam zahvalna koleginici Biljani Pantić Pilji koja je direktno pitala gospođu Tepić za koga radi. Jer, to je, ne tako nevažno pitanje, možda nekome, ali za građane Republike Srbije je jako važno gde Marinika Tepić radi. Marinika Tepić radi u „Dajrekt mediji“ za Dragana Đilasa. Radi u njegovoj kompaniji. Dakle, Marinika Tepić je praktično neko ko izvršava za platu naloge Dragana Đilasa.

Pomislila sam da će se možda izviniti za povezanost sa narkodilerima, da će se svakoj majci koja je svoje dete nažalost izgubila zbog konzumiranja narkotika, jer je ona upravo ta koja je u javnom prostoru i te kako prisutna, bila viđena, slikana, ali ne samo to, već godinama sarađivala sa različitim narkobosovima. Jedan od njih, za kog su danas pitali građani Pančeva, jeste Novak Filipović. Nažalost, građani nisu dobili od Marinike Tepić odgovor. Upravo onaj isti Novak Filipović koji je pronađen sa 6,6 kilograma marihuane, sa nedozvoljenom municijom. Isti Novak Filipović od koga je Marinika Tepić, kao od svog prvog saradnika, tražila da iseli novinara Miću Milakova iz Pančeva.

Pomislila sam još da će možda se usuditi pa izviniti upravo za ono što sam napomenula na samom početku, a što građane Pančeva zaista dovodi do tog revolta koji je osetan svaki put kada se licem u lice susretnu sa Marinikom Tepić, a to jeste krađa pokrajinskog budžeta. Da će se izviniti u ime svog novca koji je na sumnjive načine dolazio, tražio put do Marinikinih prvih saradnika. Da će se izviniti za banatske šore kojim je opljačkala pokrajinski budžet. Da će se izviniti za projekat koji je nakaradno nazvan – „Seks za početnike“, a koji je ona vodila i na osnovu koga su se milioni slili, godinama slivali u džepove njenih partijskih prijatelja, njenih partijskih kolega.

Znamo gotovo sasvim sigurno da je novcem od ovog projekta, u iznosu od 6,7 miliona, renovirana kuća njenog tadašnjeg partijskog kolege, nemojte me pitati kog, jer defakto je najteže snaći se u tome kada je, u kojoj godini Marinika bila u kojoj stranci, ali njegovo ime je Dušan Jakovljević.

Da li će se izviniti možda zbog toga što je dodelila novac beton klubovima u nekim „š“ ligama? Da li će se izviniti zato što je dodelila milion dinara upravo ovom Novaku Filipoviću za nepostojanu teretanu i fitnes klub iz pokrajinskog budžeta, iz džepova građana Pančeva i AP Vojvodina?

Da li će se izviniti zbog toga što je iselila Nacionalni savet Roma iz prostorija koje su im sa pravom dodeljene u Pančevu? Da li će se izviniti zato što je bezbroj i milion puta slagala građane Pančeva, pokušala da izmisli afere kojima bi kriminizovala predsednika Republike Srbije, kojima bi dovela u zabludu građane Republike Srbije kojima je praktično na čelo predsednika Srbije stavila metu zajedno sa Draganom Đilasom, zajedno sa njihovim medijima?

Mislim da to izvinjenje koje ja možda očekujem do nas neće nikada stići, ali ne treba nama Marinika Tepić da se izvinjava, ona treba da se pre svega sa svoje delovanje, za svoju politiku izvini građanima Republike Srbije koji su odavno shvatili svu vrednost njene politike, shvatili su sve ono što je, gledali su na kraju krajeva na delu sve ono što je Marinika Tepić radila u toku svoje političke karijere preletanja od jedne do druge stranke.

Stoga, mislim da to izvinjenje nećemo nikada dobiti, ali sasvim sigurno ono što hoćemo jeste sud koji je najpreči, a to je sud građana na izborima i iskreno ja sam sigurna da kao i ovoga puta kada su se krili iza reči – bojkot, sasvim sigurno sledeći put, odnosno na sledećim izborima stvari će izaći na čistac i biće jako i vrlo jasno na koji način koje mišljenje građani Republike Srbije imaju i o Mariniki Tepić i o Draganu Đilasu, ali i o svim aferama koje se vezuju za njihova imena, a na kraju krajeva i o ovom porodičnom albumu sa narkodilerima. Hvala vam.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Sledeća na slisti govornika je narodna poslanica Svetlana Milijić.